До Руського народу Галицької Землї.

Найвисшим патентом з д. 9 с. м. розвязано краєвий сойм Гали­чини і Володимириї з Вел. Князівством Краківським а оповіщенєм ц. к. намісництва з 13 с. м. розписано нові вибори: на день 30 червня с. р. в куриї сїльських громад, на день 3 липня с. р. в куриї міст, на день 4 липня с. р. в куриї торговельних і промислових палат, на день 8 липня с. р. в куриї великої земельної власности.

Стоїмо отже перед новою боротьбою за полїтичні права нашого народу. А сї нові вибори тим важнїйші, що вони будуть рішаючі д л я перебудови полїтичного устрою краю. А та виборча боротьба, яка нас жде, має тим більшу вагу, шо від її вислїду залежить полїтична будучність нашого народу в краю й державі.

Бо маємо вибрати сойм, який врештї дав би нам виборчу ре­форму.

Воля народу була, щоби той сойм який отсе розвязано, був соймом виборчої реформи. Одначе він закінчив житє як сойм ворогів виборчої реформи

Бо коли вкінці, по пятилїтній боротьбі, між польськими партиями виборчої реформи й репрезентациєю нашого народу прийшло до ком­промісу, що — хоч далекий від заспокоєня всїх тих правно полїтичних по­треб, які являють ся умовою національно полїтичного житя і розвитку нашого народу, то все таки признав нам хоч мінїмальний простір прав­но-полїтичного житя, — вороги нашого народу, звязані у вшехпольсько-подоляцькій коалїциї під патронатом польського епископату, повалили компромісовий проєкт виборчої реформи.

А видячи його, вони в своїм ворожім походї проти нашого на­роду дїйшли до такого цинїзму, що устами своїх провідників, з соймової трибуни кинули нашому народови в лице клич ассиміляциї, клич вирваня в нього його національної душі.

Та вбиваючи дїло виборчої реформи, вороги її вбили також сойм, бо сойм, нездібний до переведеня виборчої реформи, втратив усяке оправданє свого істнованя.

I тому партиї, які хотїли перевести в соймі компромісовий про­єкт виборчої реформи, зажадали від правительства безпроволочного роз­вязаня сойму і переведеня нових виборів, щоб обом народам краю дати нагоду вибрати такий сойм, який був би здібний перевести виборчу ре­форму. І се жаданє правительство сповнило.

Так розвязано краєвий сойм, сойм ворогів нашого народу і про­тивників виборчої реформи.

Так здїйснився клич заступників нашого народу: Без виборчої реформи нема сойму!

А тепер до голосу приходить нарїд, ті широкі народні маси, які від цїлого ряду лїт домагають ся виборчої реформи до сойму. Тепер вони мають стати до виборів і своїм голосом рішити, чи в краєвім соймі мають далї панувати вороги виборчої реформи, чи вибраний ними сойм має бути соймом виборчої реформи.

В сїй важній, рішаючій хвилі звертаємо ся до Тебе, Руський На­роде і кличемо Тебе стати в обороні Твоїх прав, Твоєї будучности. Ти, споконвічний господар Галицької землї, від віків гнетений ворогами, які, розсївши ся на Твоїй землї, призначили Тобі долю свого наймита, - встань і великим голосом заяви своє право бути господарем на своїй землї і разом з польським народом, який заселяє другу часть королївства Галичини, співгосподарем краю!

Твої вороги, се рівночасно вороги виборчої реформи. І коли Ти хочеш здобути розширенє виборчих прав, мусиш при сих виборах покін­чити з тими, що Тобі всяких прав відмовляють, що в розвязанім соймі повалили дїло виборчої реформи, щоб недопустити Тебе до Твоїх прав і далї над Тобою панувати, що на руїнах виборчої реформи, яка мала принести Тобі хоч частинну рівноправність, кинули Тобі в лице клич ассиміляциї.

Вороги виборчої реформи завдячують своє становище в розвязанім соймі мандатам, здобутим на нашім народї, в виборчих округах куриї сїльських громад Східної Галичини, в яких мандати нашому народови і тільки йому належать с я. Якби не ті їх мандати, вони не були-б мали сили повалити дїло виборчої реформи. І коли нововибраний сойм не має знов бути соймом ворогів виборчої реформи, — в їх руки не сьміє дїстати ся анї один мандат, належний нашому народови.

Знаємо, що боротьба буде тяжка. Вороги виборчої реформи зберуть усї свої сили, щоби і сим разом побідити. Всї їх зусиля ми мусимо відперти, коли нововибраний сойм має бути соймом виборчої реформи, має підняти на ново й довершити дїло, повалене тепер ворогами виборчої реформи.

3 огляду на се звертаємо ся в сій важній хвилї також до поль­ського народу. Наші заступники в соймі дали ясні докази, що хочуть згоди з польським народом. Але нїякий нарід не може згодити ся на своє поневоленє, не може простягнути руки до згоди з ворогом, який кидає йому в лице клич ассиміляциї. Нехай же польський нарід покаже, шо він не є ворогом нашого народу, — нехай умиє свої руки від спіль­ности з тими, що прикриваючи іменем Польщі свої власні інтереси, пхають його до боротьби з нашим народом, — нехай не дає підмоги тим ворогам виборчої реформи в своїм власнім таборі, які під кличем „оборони польського стану посїданя на Руси" хотіли би знов загарбати мандати нашого народу, щоби мати полїтичну силу недопустити до полїтичних прав не тільки наш, але і польський нарід, — нехай осудить союз з москвофільськими Ефіяльтами в нашім народї !

Рішаюча хвиля, день З0. червня с. р., день виборів в куриї сїльських громад, яка є покищо одиноким жерелом нашої полїтичної сили в соймі, недалеко, — час правиборів ще близше.

Отже до працї, до осьвідомлюваня широких народних мас, до орґанізованя боєвої армії сьвідомих виборцїв! Нехай рішаюча хвиля застане нас готовими, — нехай правибори дадуть нам самих сьвідомих і неустрашимих виборцїв, — нехай день виборів принесе побіду вибранцям нашого народу !

Як в розвязанім соймі всї українські посли, без ріжницї партийної приналежности, йшли солїдарно проти ворогів нашого народу і ворогів виборчої реформи, — так і тепер нехай весь наш нацїональний табор іде солїдарно до виборчого бою, оставивши все, що нас дїлить, і маючи на увазї одну спільну цїль: вислати до нового сойму як найбільше число рішучих і неустрашимих борцїв за права свого народу!

Скажи, Руський Народе, своє могутнє слово ! Покажи, що Ти могутною силою стоїш за своїми заступниками, що їх становище — Твоє становище ! Нехай з Твоїх могутних грудий залунає громовий оклик :

Проч з ворогами руського народу і його національної рівноправности !

Проч з ворогами виборчої реформи !

Нexай живе виборча реформа!

І нехай те Твоє могутне слово стане дїлом. Нехай з нових виборів вийде сойм виборчої реформи, який уважатиме своїм єдиним правом і єдиним обовязком перевести безпроволочно виборчу реформу й уступити місце новому соймови народної волї !

Отсе наш клич. Нехай він веде Тебе, Руський Народе, до бою !

Нехай він принесе Тобі побіду!

 

У Львові, дня 17. мая 1913.

 

За Народний Комітет:

Іван Кивелюк, заступник голови.

д-р Володимир Бачинський, секретар.

 

 

19.05.1913