Маврицій Горн у Львові

 

16 листопада виповнилося 100 років з дня народження відомого польського історика єврейського походження Мавриція Горна (1917-2000), який присвятив своє життя дослідженню Руського та Белзького воєводств ранньомодерної доби.

 

 

Нині його праці становлять поважний внесок в історіографію цієї проблеми, їх активно використовують сучасні дослідники. Піонерська тематика чи не кожного з монографічних видань Горна дозволяють відносити їх до розряду фундаментальних робіт. Його заслуга, яку навряд чи комусь вдасться перевершити, полягала в тому, що йому вдалося зібрати унікальний матеріал з історії Галичини, зосереджений у томах гродських і земських актів.

 

Відомий львівський історик професор Микола Григорович Крикун, під науковим керівництвом якого мені в університетські роки пощастило працювати над дипломною, присвяченою Горну, дуже вдало охарактеризував дослідника. За словами професора, коли зазвичай історики гортають томи гродських і земських актів сотнями, то Горн гортав їх тисячами.

 

У його доробку – 291 публікація ¹, зокрема, 13 монографій. Серед них такі відомі дослідження, як "Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605-1633 na Ruś Czerwoną" (1964), "Ruch budowlany w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1550-1650 na tle przesłanek urbanizacyjnych" (1969),"Walka klasowa i konflikty społeczne w miastach Rusi Czerwonej w latach 1600–1647 na tle stosunków gospodarczych" (1972), "Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym w latach 1600-1643" (у трьох томах, 1974, 1976, 1982) та ін.

 

Окрім сторіччя від дня народження Горна, є ще одна кругла дата у його біографії – 60 років тому він покинув Львів і переїхав до Польщі (в Ополє). Саме його львівський період життя буде темою цієї статті ².

 

Маврицій Горн народився у Відні 16 листопада 1917 року в сім’ї інтелігентів³. Батьки – Адольф (Вольф) і Стефанія з дому Вайс, випускники Львівського університету. Батько працював учителем німецької та французької мов ⁴. Коли розпочалася Перша світова війна, Адольф Горн був мобілізований до австрійської армії, а мати, коли Галичину зайняли російські війська, виїхала до Відня ⁵. Тут і народився майбутній історик. У 1918 році, по закінченні війни, батьки Горна переїхали до Бережан, звідки у 1920 році перебрались до Львова ⁶.

 

У Львові Маврицій закінчив V Гімназію імені гетьмана Станіслава Жолкевського ⁷. Серед навчальних предметів, які викладались у тодішніх державних гімназіях, були релігія (римо-католицька), польська та латинська мови, сучасні іноземні мови (французька, англійська, німецька), історія, географія, природознавство, фізика з хімією і космографією, математика, пропедевтика філософії, фізичне виховання та гігієна. На 8-му році навчання замість історії та географії учням викладали дисципліну про сучасну Польщу nauka o Polsce współczesnej»). Найбільше навантаження припадало на вивчення латинської мови: в IV (І) класі 6 годин у тиждень, в V (ІІ), VІ (ІІІ) і VІІ (ІV) – по 5, а в VIII (V) – 4.

 

На другому місці за кількістю навчальних годин була історія. Саме в шкільні роки проявилися здібності Горна до цієї дисципліни.

 

Захоплювали майбутнього історика й спортивні ігри. Фізичному вихованню (ćwiczenia cielesne) у тогочасних гімназіях приділяли особливу увагу. З ІV – по VIII класи гімназисти щотижнево мали по три години занять фізичного виховання, а крім цього – додатково 6 (або 10, коли гімназія була коедукаційною, тобто, такою, де хлопці навчались разом з дівчатами) годин для спортивних ігор і забав. У програмі гімназії стосовно ігор рекомендували в зимовий час їзду на санях, лижах, ковзанах, а літом – плавання та веслування. Безумовно, учням пропонували й колективні ігри з м’ячем ⁸. Горн найбільше захоплювався волейболом і баскетболом. Ця дитяча пристрасть залишилася з ним на все життя і настільки захоплювала його, що, працюючи в Ополі, він охоче брав участь у змаганнях, які проводилися між навчальними закладами або ж в його межах ⁹.

 

Після отримання у 1936 році атестату зрілості Горн розпочав історичні студії в Університеті Яна Казимира у Львові. Маврицій відвідував семінари професора Станіслава Лемпіцького (1886-1947), відомого знавця культури польського ренесансу. Лемпіцький був науковим керівником Горна ¹⁰. Найбільший вплив на нього мали лекції професорів Теофіла Модельського (1881-1967) (історія середніх віків), Станіслава Гошовського (1904–1987) (історична статистика), Францішека Буяка (1875-1953) (економічна історія) та Людвіка Колянковського (1882-1956) (історія Великого князівства Литовського) ¹¹. Так чи інакше всі вони спричинилися до вибору проблематики досліджень майбутнього історика.

 

Навчання в університеті Горн закінчив 31 липня 1940 року, вже за радянської влади ¹². Диплом отримав 31 грудня цього ж року ¹³.

 

Через місяць після одруження з Ельжбєтою Буксбаум ¹⁴ у лютому 1941 року, М.Горн влаштувався науковим працівником у Львівському державному архіві. Після нападу німецьких військ на СРСР (22 червня 1941 р.) архів був евакуйований, а разом з ним – і всі його працівники. Таким чином Маврицію вдалося врятуватися від нацистів. Батьки Горна та його брат загинули у Львові у 1943 році ¹⁵.

 

Спочатку Горн опинився у Києві ¹⁶, невдовзі – в Чернігові, де був старшим науковим працівником в обласному архіві. Згодом працював вчителем середньої школи у селі Свинухи Саратовської області (вересень 1941 – вересень 1943 рр.), вчителем середньої школи у радгоспі «Цазарбаг» (Узбецька РСР; вересень 1943 – липень 1944 рр.). Протягом липня-вересня 1944 року очолював Польський дім дитини в Цісарі (Таджицька РСР). У 1943–1945 рр. був членом Союзу польських патріотів в СРСР ¹⁷.

 

Під кінець 1944 року Горни отримали можливість повернутися в Україну. Від вересня 1944 року до липня 1945-го М.Горн знову працював в Чернігівському облархіві. З липня 1945 року Горни повернулися до Львова, і Маврицій влаштувався заступником директора у ЦДІА; працював тут до серпня 1950 року ¹⁸.

 

Робота в архіві допомогла Горну визначитись у виборі теми досліджень. В цей час відбувалося впорядкування реевакуйованих архівних матеріалів, а також тих, які німці перед відступом збиралися вивезти ¹⁹. Фонди впорядковувалися за новим зразком, загальним для усіх радянських архівів. Близький друг Горна, працівник архіву, а згодом і викладач Львівського університету Юрій Гроссман згадує, що Маврицій був надзвичайно працездатною людиною. Гроссман, москвич, не володів польською, а тим паче латинською мовами. Така необізнаність нового архівного працівника викликала у Горна щирий подив. Сам він, сидячи над томом актів ґродського суду, настільки віддавався роботі, що не помічав відвідувачів.

 

Заповзятливість у роботі дала свій результат. До 300-річчя Переяславської ради готували великий тритомний збірник документів. Певну частину роботи з його укладання мали виконати й працівники Філіалу ЦДІА у Львові. Гроссман називає лише трьох – себе, Горна та Ю.Раппопорта. Віднайдені ними документи ввійшли до першого тому, який охоплював період до 1648 р. Вони становили за обсягом приблизно третину книги. Гроссман зазначав, що джерел було зібрано в декілька разів більше. Попри здійснену величезну працю з виявлення, опрацювання та перекладу архівних матеріалів, серед авторів збірника не було поіменно згадано жодного з трьох згаданих львівських працівників. Гроссман, маючи гіркий досвід вступу в аспірантуру в Москві, коли йому відмовляли, як він вважав, через єврейське походження, цей інцидент також пов’язав з нетолерантністю стосовно євреїв ²⁰.

 

У Філіалі ЦДІА у м. Львові на плечах Горна лежала організація всієї роботи. Тодішнього директора Ф.Т.Політкіна важко було застати в стінах архіву. Гроссман стверджував, що коли він і приходив, то лише розпитати Горна про стан справ в установі. Маврицію така ситуація дозволяла краще планувати свою працю. Саме працюючи в архіві, він береться за написання дисертації. Для цього Горн «прикріпився» до  аспірантури,  створеної при ЦДІА СРСР ²¹.               

 

Аспірантуру М.Горн закінчив у Києві у формі екстернату ²². Дисертацію підготував на тему «Класова боротьба селян Руського воєводства напередодні Визвольної війни українського народу 1648-1654 рр». Захист відбувся в червні 1948 року в Ленінградському педагогічному інституті ім. О.Герцена ²³. За словами М.Горна, один із рецензентів його роботи, відомий історик Володимир Мавродін (1908-1987) зазначив, що дисертація становить поважний внесок у радянську історичну науку ²⁴.

 

Викладацьку діяльність Маврицій розпочав у Львівському педагогічному інституті, куди влаштувався 1 вересня 1948 року. 6 вересня його зарахували на посаду старшого викладача кафедри загальної історії. З 4 вересня 1952 року він перебував на посаді доцента ²⁵ тієї ж кафедри ²⁶. Водночас, до листопада 1950-го працював на посаді заступника директора ЦДІА у Львові ²⁷.

 

З 1 вересня 1956 року (після закриття педінституту) М.Горн працює в Львівському університеті ім. Івана Франка на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків на посаді доцента ²⁸. Якихось докладніших відомостей про рік праці в університеті виявити не вдалося. 

 

У вересні 1957-го Маврицій Горн разом із дружиною Ельжбєтою в рамках т. зв. «другої репатріації» покинув Львів ²⁹. Майже всі свої праці з історії Галичини Горн написав уже в Польщі, залишивши унікальний доробок, з багатьох причин сьогодні, на жаль, призабутий.

 

 

ПРИМІТКИ

 

¹ Бібліографію праць М.Горна за 1948–1987 рр. склала його дружина Ельжбєта Горн (Bibliografia prac Maurycego Horna za lata 1948–1987 (w 70-tą rocznicę urodzin) // Biuletyn ŻIH. 1987. Nr. 3/4).

² Детальнішу біографію див.: Хомяк М. Маврицій Горн (1917-2000): Життя і наукова спадщина. Львів, 2015.

³ Archiwum Uniwersytetu Opolskiego, 120. Profesor, dr. hab. Maurycy Horn (07. 11. 1957 – 30. 09. 83.). Życiorys, 8.01.1958. S. 1. Про Горна див.: Gąsiorowski S. Profesor Maurycy Horn (1917-2000) // Studia Judaica. Warszawa, 2000. Nr. 2 (6); Grinberg D. Profesor Maurycy Horn // Studia Judaica, 2000. Nr. 2 (6); Kto jest kim w Polsce 1984. Informator biograficzny. Edycja I. Warszawa, 1984. S. 301-302; Nicieja S. Alma Mater Opoliensis. Ludzie, fakty, wydarzenia. Księga jubileuszowa w 50 rocznicę WSP w Opolu i 10 rocznicę powstania Uniwersytetu Opolskiego. Opole, 2004. S. 67-69. Його ж: Maurycy Horn // Miejski Biuletyn Informacyjny. Opole, 1994, grudzień. Nr. 12 (28). Його ж: Maurycy Horn, prorektor WSP w latach 1961-1965, rektor WSP w latach 1966-1968 // Opolska Alma Mater 1950-1985. Fakty i ludzie. Opole, 1985. S. 99-103; Його ж: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu 1950–1990. Opole, 1990. S. 89-90; Його ж: W czterdziestoliecie pracy naukowej profesora Maurzcego Horna // Biuletyn ZIH, 1986. Nr. 1-2 (137-138). S. 211-214. (ця ж стаття з’явилася передруком у виданні «Trybuna Opolska», 1985. Nr. 168, 20-22, VII); Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. Warszawa, 1999. T. II. H-Ł. S. 78; Złota księga nauki polskiej 2000. Naukowcy przełomu wieków. Gliwice, 2001. S. 168.

⁴ Nicieja St. Maurycy Horn...

⁵ Nicieja St. W czterdziestoliecie pracy naukowej ... S. 212. В іншій статті С.Ніцєя пише, що коли почалася Перша світова війна, Адольф Горн разом із вагітною дружиною Стефанією покинули Львів і поїхали до Відня, до родичів, щоби там перечекати лихоліття. (Nicieja St. Maurycy Horn ...)

⁶ Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...S. 2. Ймовірно, у Бережанах Горни мали родичів, або ж звідти походили, оскільки М.Горн називає це місто рідним для себе.

⁷ В приміщенні колишньої гімназії зараз знаходиться Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв. Будинок (тепер вулиця Кушевича, 5, колись Клубна) було зведено ще у 1905-1907 рр. за проектом Зигмунда Кендзерського (1839-1924) і призначався він для гімназії. В честь гетьмана Жолкевського гімназія стала називатися з 1920 року. А з 1946 по 2004 рр. у цьому ж будинку функціонував Львівський кінотехнікум. 

⁸ Program gimnazjum państwowego. Lwów, 1931. S. 3-101. Перелік дисциплін подано у тому ж порядку, що й у Програмі. 

⁹ Nicieja St. W czterdziestoliecie pracy naukowej ... S. 212.

¹⁰ Nicieja St. Wyższa Szkoła Pedagogiczna ... S. 89. Станіслав Лемпіцький був блискучим науковцем свого часу, вихованцем гімназій у Кам’янці-Струмиловій і Новому Сончі та Львівського університету. Всю подальшу наукову кар’єру Лемпіцький вирішив пов’язати зі Львовом, відхиливши достатньо привабливі запрошення стосовно праці з Варшавського, Віленського та Краківського (Ягеллонського) університетів. В енциклопедичній статті авторства Яна Гулевича серед славетних учнів Лемпіцького (А.Кнот, Я.Добжанський, Л.Курдибаха, Б.Надольський, А.Шлетц, Ч.Лехінський та К.Левицький) Горна не згадано – можливо, через те, що він у виборі тематики досліджень не став послідовником свого вчителя. (Huliewicz J. Łempicki Stanisław // Polski słownik biograficzny. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1973. T. XVIII/3. Z. 78. S. 334). 

¹¹ Nicieja St. W czterdziestoliecie pracy naukowej ... S. 212.

¹² Archiwum Uniwersytetu Opolskiego, ... S. 1.

¹³ Nicieja St. W czterdziestoliecie pracy naukowej...S. 212. Чому Горн отримав диплом через кілька місяців після закінчення, достеменно не відомо. Ймовірно, що затримка була пов’язана з приходом радянської влади, адже записи в дипломі Горна були вже кириличними. 

¹⁴ Там само. S. 212. Ельжбєта, яка походила з Перемишля, була колегою Мавриція по навчанню (Nicieja St. Maurycy Horn...)

¹⁵ Архів Львівського університету. Ф. 21. Оп. 1. Особова справа Маврикія Горна. Автобіографія. С. 5 зв.

¹⁶ Nicieja St. W czterdziestoliecie pracy naukowej...S. 212-213.

¹⁷ Archiwum Uniwersytetu Opolskiego... S. 35 з. Союз польських патріотів – польська структура прокомуністичного характеру, утворена в Москві у лютому 1943 року. Організацію очолила Ванда Василевська, яка взялася за формування 1-ї польської дивізії піхоти ім. Т.Костюшка. Створення цієї й інших нових польських частин дозволило згодом, навесні 1944 року, утворити 1-у Польську армію в СРСР під командуванням З.Берлінґа. (Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. Львів, 2002. С. 526). 

¹⁸ Archiwum Uniwersytetu Opolskiego... Dokumentacja wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora zwyczajnego prof. nadzw. doktorowi Maurycemu Hornowi. Skrócony wniosek o nadanie tytułu naukowego profesora zwyczajnego w zakresie nauk humanistycznych. S. 3. У Львові Горн мешкав на вул. Інститутській, 14 (Архів Львівського університету. Ф. 21. Оп. 1. Особова справа Маврикія Горна. Личный листок по учету кадров. С. 4 зв.).

¹⁹ Самарський В. Горн Маврикій Вольфович // Українські архівісти. Бібліографічний довідник. Вип. 2 (1940-1960 рр.). Київ, 2002.

²⁰ Гроссман Ю. Пережитое и передуманное. Нью-Йорк, 1994. С. 181. Гроссман вважає, що впорядкування актових матеріалів ґродзького та земського судів, а також міських магістратів відповідно до загальносоюзних норм не було вдалим рішенням, а лише завдало додаткових незручностей з їх опрацюванням.      

²¹ Там само. С. 179. Горн, будучи заступником директора, мав змогу користуватися усіма фондами без будь-яких обмежень. Гроссман зазначав, що він робив дуже багато виписок і нотаток із джерел. Очевидно, не лише у вільний від роботи час, але й у його межах Горн працював над своєю темою дослідження. 

²² Archiwum Uniwersytetu Opolskiego... Ankieta personalna. S. 5.

²³ Nicieja St. W czterdziestoliecie pracy naukowej... S. 213.

²⁴ Archiwum Uniwersytetu Opolskiego... Autoreferat o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej prof. Maurycego Horna. S. 1.

²⁵ Звання доцента М.Горну надала Вища атестаційна комісія у Москві. (Archiwum Uniwersytetu Opolskiego... Autoreferat ... S. 8).

²⁶ Archiwum Uniwersytetu Opolskiego... S. 2 зв., 63.

²⁷ Archiwum Uniwersytetu Opolskiego... S. 2.

²⁸ Там само. S. 3. Така інформація подана в усіх автобіографіях Горна, окрім однієї, написаної в Ополі 8 січня 1958 року. Там місцем праці записано кафедру історії західних і південних слов’ян (S. 2 зв.). Цю ж інформацію помилково подає Станіслав Ніцєя (Nicieja St. W czterdziestoliecie pracy naukowej... S. 213). Заяву на ім’я ректора про прийняття на роботу М.Горн написав 7 вересня 1956 р. (Архів Львівського університету. Ф. 21. Оп. 1. Особова справа Маврикія Горна. С. 2). 

²⁹ 25 березня 1957 року підписали Угоду про репатріацію осіб польської національності, які ще залишилися на території СРСР. До 1959 року до Польщі виїхало близько 230 тис. поляків (Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі… С. 572). 30 серпня 1957 року Горн отримав звільнення з університету у зв’язку з виїздом (Archiwum Uniwersytetu Opolskiego... S. 63). Після виїзду до Польщі, Горн неодноразово приїздив до Львова працювати в архіві. Точних відомостей, коли це було, виявити не вдалося, окрім однієї: Горн перебував на двомісячному стажуванні у Львові і працював в архіві протягом 11 грудня 1962 р. – 30 січня 1963 р. (ЦДІА у м. Львові. Ф. R-1. Оп. 2 Ос. спр. №381. Горн Маврикій Вольфович).

 

18.11.2017