Скапарена орґанїзація.

В справі "Загальної української культурної Ради".

 

Комунїкат.

 

Відень, 16 липня 1917.

 

Вчора відбули ся тут збори учителїв висших, середних і народних шкіл Галичини і Буковини. На зборах взяло участь понад 50 представників учительства, в тім числі три професори унїверситету і шість директорів середних шкіл. Предсїдатель зборів проф. д-р Смаль-Стоцький звернув увагу на повагу хвилї і завізвав присутних сповнити високі завданя на полї шкільництва, щоби опісля не впав докір суспільности, що учительство не доросло до сього переломового часу.

 

В дебатї промовляли пп.: директор д-р Сабат, президент УПР. Романчук, д-р Олександер Колесса, Калинович, д-р Рудницький, Даниш, д-р Кордуба, учитель Безпалко і Гранківський.

 

В довшій промові директор Сабат підчеркнув з натиском, що ЗУК. Рада своїх задач не сповнила. В першій мірі занедбувала українське шкільництво на еміґрації, доказом чого служить м. и. справа ґміндської ґімназії, зовсїм не інтересувала ся виданєм не то шкільних підручників, але навіть не спромогла ся на виданє букваря Крушельницького. Взагалї ширшої дїяльности що до орґанїзації шкільництва і береженя станових інтересів учительства ЗУК. Рада не проявила. Оборона, якої підняли ся посол д-р Колесса, як заступник голови, і през. Романчук, як голова ЗУК. Ради, не вспіла опрокинути важких закидів бездїльности ЗУК. Ради, піднесених всїми иншими бесїдниками. Доказом того є отсї одноголосно приняті резолюції на адресу президії "Загальноукраїнської Культурної Ради у особах пп. Романчука і Ол. Колесси :

 

Зібрані дня 15. липня 1917 р. представники учительства народних, середних і висших шкіл зазначують, що заснована перед півтретя роками Загальна Українська Культурна Рада своїх під теперішню пору преважних завдань нї в дрібній части і у нїякім напрямі не сповнила.

 

І. Тому зібрані жадають, щоби:

 

1) Загальна Українська Культурна Рада була негайно перебудована на громадянсько-демократичній основі і обняла своєю орґанїзацією через філії та кружки всю українську територію Австро-Угорщини;

 

2) Щоби з'орґанїзована ЗУК. Рада негайно розвинула на основно обдуманих плянах всесторонну дїяльність на полї розвитку української духової культури;

 

3) Щоби дотеперішня Президія ЗУК. Ради скликала найдальше до чотирьох недїль загальні збори.

 

II. Взиваєть ся ЗУК. Раду, щоби дала звіт зі своєї дїяльности взагалї, а з окрема, щоби предложила на найблизших загальних зборах звіт зі своїх фондів, переглянений і потверджений контрольною комісією.

 

ІІІ. Збори взивають рішучо п. проф. д-ра Колессу, щоби негайно зложив своє заступництво голови в ЗУК. Радї.

 

Секретар зборів: Омелян Цїсик, ц. к. професор ґімназії.

 

[Дїло]

20.07.1917