Наука, штука и література.

 

— Ч. 18 „Зорѣ“ вже выйшло и мѣстить дуже цѣкавый матеріялъ якъ літературный, такъ и на­уковый. Цѣлôсть доповняють дуже удатни̂ илюстраціи: портретъ В. Б. Антоновича, Вечѣръ на дахахъ въ Тунісі и На побережу. Повѣсть Васи­ля Чайченка дальше тягне ся, такъ само казка Ивана Франка „Безъ працѣ“ и Исторія літерату­ры Ом. Огоновского, въ котрôй теперь починаєсь бесѣда про Ив. Франка. Дуже цѣкава єсть ôдпо­вѣдь авторови статьѣ въ „Правдѣ“: „Галицьки̂ вѣршѣ“, В. Чайченкови, котрый галицкимъ пое­тамъ закинувъ, що они не бережуть чистоты украиньско-рускои мовы. Осудъ свôй подавъ ôнъ на пôдставѣ поезій зъ кôлькохъ рôчникôвъ „Зорѣ“. На се ôдповѣдає теперь Ив. Франко и збиває не одинъ закидъ Чайченка. Въ докôнченю статьѣ про ювілейну выставу въ Празѣ розказуєсь, якъ Чехи приймали Русинôвъ. В. А—чу присвячени̂ двѣ поезіи — Чайченка и Бобенка. Незнаный авторъ подавъ продовженье гарныхъ ліричныхъ стихôвъ п. заг. „Зôвяле листьє.“ Стихъ „Надъ моремъ“ Лесѣ Украинки наче поясняє илюстрацію „На побережу.“

 

[Дѣло, 1891, середа 18(30) вересня, ч.210]

30.09.1891