В справі вивезених Росіянами.

Поклик Загальної Української Ради.

 

Загальна Українська Рада займаєсь безнастанно справою насильно вивезених Українцїв і докладає всїх можливих заходів, щоб приспішити їх визволенє.

 

З причин від неї незалежних — головно з браку в нашій монархії відповідного числа цивільних підданих російських, здатних до обміни, справа та подибує на великі трудности. Все таки ми мусимо докладно знати всїх вивезених наших людий, як також місце, де вони пробувають, щоб в данім разї можна зареклямувати їх поворот, хочби се мало статись аж з заключенєм мира.

 

На жаль не маємо в сїй справі докладних інформацій і не можемо їх мати, коли не дадуть нам найблизші інтересовані, а се оставші родини і знакомі вивезених.

 

Для того подаємо низше спис тих, про яких знаємо, і просимо цїлий наш український загал о як найскорше доповненє його, а саме:

 

1) Через докладне поданє імен, назвищ і характеру тих, яких на нашім списї нема, як також місця їх побуту в Росії, о скілько се відоме. Належить одначе подавати нам відомість про вивезенє і що до тих осіб, яких місце побуту в Росії не відоме.

 

2) Через спростованє можливих невірностий і недокладностий в нашім списї. Часом може прим. родина знати докладнїйше, де хто знаходить ся, як се ми могли дізнатись і се треба спростувати.

 

3) Через доповненє дат шо-до характеру і місця замешканя при тих особах, при яких в нашім списї не є се подане.

 

4) Спис наш обіймає майже виключно самих вивезених з поміж інтелїґенції, а дуже мало знаємо про вивезених селян — просимо отже і особи вивезених селян нам докладно подавати, бо і на їх визволеню нам рівно залежить.

 

Інформації просимо посилати до Канцелярії З. У. Ради на руки президента д-ра Костя Левицького, Wien, VIII. Josefsiädterstrasse 43. 1/8.

 

Наш спис обіймає отсї особи в поазбучнім порядку:

 

Алиськезич Йосиф, богослов василіянський— Томск, ул. Єфремівська 4.

 

О. Аликсевич Станислав, парох Батятич (Жовква) — Томск.

 

Балицький Юлїян, урядник тов. "Просьвіти" у Львові — Єнїсейска ґубернїя, Єнїсейський уїзд, п. Богуславскоє с. Пинчуга.

 

О. д-р Боцян Йосиф, ректор гр. кат. семинара у Львові — Єнїсейська ґуб., Єнїсейський уїзд, гор. Минусинск ул. Новоприсутственная ч. 38, городская аптика.

 

О. Брунець Олекса, парох Хлївчан (Рава) — ґуб. Костромска, уїзд Макарієвський, с. Тимошино, полїційна управа воєнно плїнних.

 

О. Бачинський Іван, парох Сновича (Золочів) — Астрахан.

 

Боднар Іван з Махновець (Зборів) —- ґуб. Казанська, уїзд Чистополь.

 

Білоскірський Петро, студ. прав з Коломиї — Перм.

 

Верлад Михайло, студент прав з Снятинщини — Симбірск, ул. Садовая дім барона Стемпля.

 

Бахурський Микола з Брилинець (Перемишль) — Симбирск, ул. Шатальська 18 (лат. костел).

 

Балтарович Андрій, посадник з Глинян — Київ, теодоровський переулок 11.

 

Бухта Н., господар з Хлопів (Рудки) — Симбірск, ул. Мартиновая 64.

 

Біленький Іван, проф. сем. з Самбора — Симбирск, ул. Мартинова 15.

 

Бучківський Н. Ляховичі зарічні (Жидачів) — Перм, Пожорная, часть II.

 

Д-р Боцюрків Іляріон, адвокат з Яворова — Полтава.

 

Бойчук Михайло, Камінка (Яворів) — Перм, ул. Большая Ямская 28.

 

Бриттан Сидір, заст. директора "Днїстра" — Орел, Берег р. Оки ч. б у Пацкина.

 

Білобрам Осип, урядник маґістрату Старий Самбір — ґуб. Томска, волость Китайская с. Тогар, п. Колпашев.

 

Балько Володимир з Станїславова.

 

О. Боберський Омелян, парох з Миколаєва (Бібрка) — ґуб. Єнїсейска, волость Петровская, с. Бильское.

 

Бачинський Володимир, інжинїр зі Львова.

 

Банковський Спирідіон, радник маґістрату, Львів — Київ, Большая Подвальная 36.

 

Блавацький з Яворова.

 

Бобяк Григорий, проф. ґімн. з Бережан, Тургайская область — Пенза.

 

Бойко Василь з Межигорець (Галич) Симбирск, ул. Анниковскій переулок 4 дім Смирнова.

 

Боройдакевич Кость, студент з Станиславова — ґуб. Подільська гор. Винниця (новая тюрма).

 

Величко Федір, урядник маґістр. з Станиславова — ґуб. Томска. Буинск к. Бернавль.

 

Величковський М. — Перм, вул. Оханская — дім Павлова.

 

Вертипорох Іван, упр. школи в Сїльци, — вул. Теодоровська 11.

 

Ганкевич Михайло, парох з Порогів (Богодчани — Омск.

 

Д-р Гарасимів Антін, адвокат з Стрия — Київ, Владимірска 42.

 

Герасимович Іван, радник з суду з Самбора. Гродський Йосиф, Єнїсейска ґуб., Єнісейський уїзд, п. Богучанскоє — с. Иркнїсев.

 

Грицків Василь, Єнісейська ґуб. — Єнїсейський уїзд — п. Богучанское, с. Зеледїєва.

 

о. д-р Горникевич Мирон, зі Львова, Єнїсейська ґуб. Єнїсейський уїзд, город Минусинськ — вул. Новоприсутственная ч. 38.

 

о. Гордїєвський Іван, крилошанин з Станис лавова, Симбірск, вул. Миртиновая 64.

 

Проф. Грушівський Михайло, Казань.

 

Гриб Н. господар в Вістович (Рудки) ґуб. симбірска, гор. Боинск.

 

Губчак Михайло з Станиславова, ґуб. Томска — Буинск к. Варневля.

 

Грицак Ізидор, проф. ґімн. з Станиславова, ґуб. Томска — Буинск к. Барнавля

 

о. Гура Дамян, свящ. з Жовківщини — Томск (католицький костел).

 

Гоца Василь, директор Нар. Дому в Белзї — ґуб. Петропавловська — область Акмолинська (Сибір).

 

Губар Федь з Болшовець.

 

Д-р Глушкевич Володимир, лїкар з Станиславова.

 

Гуменюк Олександер з Саниславова.

 

о. Громницький Володимир, парох Тернополя, — Перм, вул. Петроправловськая.

 

Готра, Василіянин — Київ, Кузьнечная 61.

 

Григорцїв Мелетій, учитель з Коломиї, — Симбирск, ул. Лисинная 4. — дім Смирнова.

 

Данилович, ц. к. офіціял дирекції скарбу в Ряшеві, — ґуб. Єнісейська с. Панов.

 

о. Дольницький Омелян, парох з Баворова (Тернопіль).

 

о. Дяків Григорий, парох Жеребок королївських.

 

о. Дякон Григорий, парох Махновець.

 

Д-р Демянчук Іван, проф. ґімн. з Станїславова, — ґуб. Томска Буинск к. Барнавля.

 

Д-р Душенчук Василь, — канд. адв. Зборів, — Київ, ул. Московська 46. (польський дім).

 

Ґеруляк Ярослав, студ. торгов. академії, — ґуб. Єнїсейська, уїзд Єнїсейський, п. Богучанськоє с. Федино.

 

о. Ґоцкий Василь з Колоденця (Жовква) — Томск.

 

Ґураль Гриць з Бережаншини — Перми городська управа, відд. технїчний.

 

Івашко Іван, ґуб. Єнїсейська, уїзд Єнїсейський п. Богучанскоє с. Крухта.

 

Іванець Роман і Іванець Стефан — братя, уч. ґімн. Єнїсейська ґуб. Єнїсейський уїзд — Бобровськая волость с. Кемскоє.

 

Заячківський Никола, директор Народної Торговлї у Львові, ґуб. і уїзд Єнїсейський п. Богучанскоє волость Пинчугска с. Чадобскоє.

 

Завадович Петро, студ. — Ашабат — Туркестан.

 

Зарічний Михайло і Зарічний Матвій — оба з Болшовець.

 

о. Збудовський Роман, — ґуб. Вятска Урожум.

 

о. Зїнкевич Михайло, завідатель Стоянова.

 

Книгиницький Никола, з Пядик (Коломия) Симбірск, ул. Садова дім Сергієвсько.

 

о. Клювак Ілія, з пов. залїщицького, — Симбірск (катол. костел).

 

Колодкевич Юрко з Люби чи (Рава) — Москва, ул. Калужска, Первогородская больница — 25 павільон.

 

Коломиєць М., урядник староства з Яворова — Вороніж, ул. Нелеєвська, дім Кинцля.

 

Д-р Koc Андрій, адвокат з Калуша.

 

Д-р Коцюба Михайло, радник шкільний — Львів.

 

Козак Володимир, студ. фільос., Львів.

 

Курцеба Микола, редактор, Львів, ґуб. і уїзд Єнісейський, волость Пинчугска, п. Богуславскоє с. Бідоба.

 

Кульчицький Клим, ц. к. радник суду з Станїславова.

 

Кузмич Осип, урядник "Днїстра" — Орел, Московскіє нумера кват. 2.

 

Кушнір Лев, конторист з Черновець, Вятка-Островская 25.

 

Коломиєць Микола, Пядики (Коломия) — Симбирск, Садовая, дім Сераєвського.

 

Д-р Koc Іван, адвокат зі Львова, гор. Курган, ґуб. Подільська дім Донского Общества.

 

Квіт Василь, богослов з Поморян (Золочів) Київ, костел св. Николая.

 

Левандовський Никола, стар. інжинїр зелїз. в Стрию, — Київ, Владимірська 46.

 

Левинський Іван, проф. полїтехнїки у Львові — Київ.

 

Лїсїкевич H., учитель з Яворова—Воронїж 2, вул. Беловска, дім Кинцля.

 

О. Лисинецький Володимир, парох з Гвоздя (Надвірна), Іркутск, лат. костел.

 

О. Ломницькй Єремія, ректор семинара в Станиславові—Симбірск, вул. Мартинова 64.

 

Лїнинський Стефан, кандидат нотар. Мости великі.

 

Леонтович Іван, богослов, Тенетиска (Рава).

 

О. Любинецький Йосиф, парох в Дубовень (Калуш), Симбірск, Смолинська 14.

 

Литвин Арсеній, богослов василіянський, Томск, Єфремовськая 4.

 

Малицька Константина, учителька, Львів, ґуб. і уїзд Єнїсейський, п. Богучанскоє, с. Пинчуга.

 

Максимович Семен з Перемишлян, — Київ, вул. Московська 46 (польський дім).

 

Матїїв Іван, радник шкільний зі Львова, — Київ, вул. Михайловська 44, кватира 12.

 

Маринець Василь, Любша (Жидачів) Перм, Пожарная часть 11.

 

Маренин Андрій, директор школи з Яворова, — Воронїж, вул. Нелеєвська, дім Кунца.

 

о. Матвієйко Василь, парох Беремовець (Зборів) — ґуб. і уїзд Єнїсейський, волость Кежемская с. Аксеново.

 

Матїїв Кость, богослов василіянський, Tomcк, Єфремовськая 4.

 

Масляк Іван, радник суд. з Бережан, — Троицк, вул. Оренбурська.

 

Мудрик Іван, Добротвір (Камінка).

 

Мисаковець Ілько, Комарно, ґуб. Воронїж, Павловск, вул. Дворянська, дім Базикова.

 

о. Носковський Володимир, Сороки (Бучач) — Симбірск, вул. Мартиновая 64.

 

Недїлка Йосиф, студ. прав, Львів, — ґуб. і уїзд Єнїсейський, п. Богучанскоє, с. Ярки.

 

Д-р Охримович Володимир, директор "Днїстра", ґуб. і уїзд Єнїсейський, п. Богучанскоє, с. Гольтявино.

 

Ольховий Дмитро, Комарно — Коростяк, у Вас. Ів. Сіногласова.

 

Д-р Окуневський Теофіль, посол, Городенка.

 

Прийма Іван, директор ґімназії в Яворові, — Полтава, ґубернска земска больниця.

 

о. Процишин Лев Лука, василіянин — Томск.

 

о. Паньчишин Григорий, парох з Гологір, — Астрахан, вул. Католическа, римська церков.

 

Паранька Сень зі Львова, — ґуб. Томска, уїзд Мариянський.

 

Побурений Стефан, Станиславів.

 

Постригач Михайло, сотрудник з Золочева, Київ.

 

Прибула Іван, госп. з Романова (Бібрка).

 

о. Плашовецький Володимир з Ляцкого, — Троицк, ґуб. Оренбурська, вул. Оренбурська 12.

 

Пушкарський Павло і Питель Антін — оба богослови василіянські, — Торск, вул. Єфремівска ч. 4.

 

Пиць Мих., власт. реальности в Стрию, — ґуб. Харківська, гор. Суми.

 

Пеленський Олекса, Павловск, вул. Добрянська, дім Бази.

 

Паславський, василіянин, — Київ, Кузнечная 61.

 

Петрицький Осип, — Перм, Большая Ямськая 28 (поль. комітет).

 

Панчук Никола, проф. ґімн. у Львові, з Болшовець.

 

Панчук Никола, проф. ґімн. у Львові, з Болшовець.

 

Рак Антін, ц. к. радник суду, ґуб. Єнїсеїська, волости Атаферовськая с. Шадріна.

 

Росткович Михайло, учит. ґімн. з Чорткова.

 

Роздольський Осип, учит. ґімн. зі Львова — Симбірск.

 

о. Рицар Н. з Богутина к. Зборова — ґуб. Єнїсейська п. Кежемскоє с. Пановскоє.

 

о. Рудакевич Петро, парох Славної.

 

Римар Юрій, зі Стрия, — Київ, фундуклєївський переулок 11.

 

о. Ратич Іван, з Лїсник (Бережани)—Троицк, вул. Оренбургска (польський комітет).

 

о. Савицький Людвик, парох Щурович (Броди) — ґуб. Томска — волость Парабельська с. Парабель.

 

Д-р Сьвєнцїцький Іляріон, кустос Нац. Музея у Львові — Київ, вул. Столипинська 36/11.

 

о. Склепкович Дмитро з Поморян, ґуб. Томска Наримський Край Коргасок п. Нарим.

 

о. Скобельський Теофіль, парох Горуцка (Дрогобич) — Симбирск вул. Мартинова 64.

 

Скобельський Атанас, радник суду з Золочева, Київ, Б. Подвальна 36.

 

Сегинович Лука з Болшовець.

 

о. Сапрун Стефан з Стенятина (Сокаль) — Вятка вул. всесьвятска дім Зенковича.

 

о. д-р Соболь Іван, Єнїсейська ґуб. Минусинск, вул. Новоприсутственная 38 городска аптика.

 

Сосновський Роман, стар. радник суд. Львів, — Київ, вул. Фундуклєївська 50. кватира 11.

 

о. Сосенко Антін, декан з Олїєва.

 

Старух Тимотей, посол ради держ. — Ташкент, поселок Троїцкоє Артилєрийський ляґер, 1. Барак.

 

Ставничий Богдан, проф. ґімн. Яворів, — Воронїж, вул. Нелеєвская дім Кинца.

 

Д-р Стахура Данило, адвокат Самбір, — Симбірск, — Мартинова 15.

 

Стефанишин Н. урядник зелїзн. Станїславів, — ґуб. Томска, Буинск к. Барнавля.

 

Степанюк Іван, Станїславів.

 

Стецїв Іван, ґуб. і уїзд Єнїсейський п. Богучанскоє с. Рибноє.

 

Стрільбицький Володимир, Надїїв (Долина) - Київ, вул. Криловська 62.

 

Сулятицький Михайло, область Акмехиньска Петропавловська канцелярія плїнних.

 

Ексц. Митрополит ґр. Шептицький Андрей, Курск.

 

о. Щепанюк Микола, сотрудник архікатедр. Львів.

 

Д-р Шухевич Микола, адвокат у Львові, ґуб. і уїзд Єнїсейський п. Богучанскоє с.

 

Шевчук Іван, Сокаль, ґуб. Черниговська, стація Рубанка, хутір Скоропадського.

 

Теодорович Павло, богослов василіянський — Томск, Єфремовска 4.

 

Топуняк Микола, учитель, Чернівцї — Вятка, вул. Царовска 37.

 

Тимкевич Іван, урядник Союза ревіз. у Львові, — Томск, Наримский край.

 

о. Тимкевич Евген, парох Кудобинець, — ґуб. і уїзд Єнїсейський волость Кежемська, с. Аксеново.

 

Хисовська Анєля, жена учителя з Сянока, — Харків, фабрика гільз циґаретових.

 

Турин М. експедитор Нар. Торговлї у Львові — ґуб. Єнїсейська, волость Антиферовська с. Шидріна.

 

Третяк Ґринь з жінкою з Станиславова.

 

Д-р Терлецький Антін, лїкар з Рогатина.

 

Темницький Омелян з Устя зеленого.

 

о. Терешук Василь, порох Полтва, Київ, Московська 46.

 

Д-р Янович Володимир, лїкар з Станиславова і

 

Яновський Володимир, директор Каси з Станиславова, оба ґуб. Томска, Буинск к. Варневля.

 

о. д-р Яремко Дмитро, віцеректор гр. кат. семинаря у Львові, Орел.

 

Ярка Стефан, з Коропужа (Рудки), ґуб. Симбірська, г. Боинск.

 

о. Яцковський Михайло, канцлєр гр.-кат. консисторії у Львові, Орел, Садовая, римо-кат. церков.

 

o. Д-Р Юрик Стефан, парох Золочева.

 

д-р Федак Стефан, директор "Днїстра" у Львові, — Київ, Большая Подвальная, 36.

 

о. Фединський Іван, парох Любіня вел. — Перм ул. Большая Ямская 28 (католицький костел).

 

Фуртак Бартоломей, — Перм, ул. Петровська 75 (польський Комітет).

 

Флєдан Осип з Долини, ґуб. і уїзд Томський, Наримський Край, волость Парабель.

 

Фіґурка Никола, з Болшовець.

 

Федишин Володимир, з Станиславова.

 

Фреїшин М. ук. богослов, — Перм, ул. Петропавловська.

 

о. Чайківський Т., катехит ґімназ. з Яворова — Полтава, городська полїція.

 

Чорнїй Іван, майстер шевський зі Львова, — Харків.

 

Чубатий Н., ґуб. Єнїсейська, волость Антиферовська, с. Шадріна.

 

Чуловський Петро і

 

Чуловський Осип, оба ґуб. Томська, с. Новоуманскоє, п. Колташево.

 

о. Цегельський Михайло, парох з Камінки струм. — Київ, Большая Подвальная 36.

 

о. Хамчук Григорій, сотрудник з Зборова.

 

З Президії Загальної Української Ради.

 

[Дїло]

16.02.1916