Анкета в справі науки язика руского в школах середних.

Дня 3 н. ст. сїчня с. р. відбуло ся під проводом віце-президента краєвої ради шкільної д-ра Бобжиньского засїданє анкети для наради над справою науки язика руского в школах середних. До сеї анкети були сим разом покликані: д-р Ом. Огоновскій, о. Вас. Ильницкій, професори рускої ґімназії: Д. Гладилович, К. Лучаківскій і Юл. Романчук та професори учительскої семінарії: о. Ол. Барвіньскій і Ом. Партицкій, а крім того брав участь в нарадах анкети ще член кр. ради шкільної д-р Зайончковскій.

 

По представленю теперішного стану сеї справи референтом, котрим був инспектор краєвий, Иван Левицкій, переведено над предметом нарад подрібну дискусію, котра закінчилась слїдуючими ухвалами:

 

I. Анкета пересвідчившись, що правильному розвиткови і поступови науки язика руского стоїть на перешкодї передовсїм недостача раціонального розкладу матеріялу наукового на поодинокі кляси, а єще більше недостача відповідно до теперішних вимогів уложених "Читанок" і "Виписів" — уважає необходимим:

 

1) розложити матеріял науки відповідно до плянів, ухвалених для язика польского і нїмецкого;

 

2) постарати ся, щоби як найскорше виготовити і видати нові "Читанки" і "Виписи".

 

II. Полишаючи дотеперішний розклад матеріялу наукового в низшій ґімназії на разї без зміни, треба у висшій ґімназії річ змінити рішучо і розложити матеріял на поодинокі кляси в сей спосіб:

 

1) Для V кляси призначає ся читанє взірцїв прози і поезії, взятих чи то з оріґінальних творів руских, чи то з добрих переводів відповідних творів літератури европейскої.

 

2) В клясї VI учитись будуть ученики язика старо-руского, на підставі "Хрестоматії" д-pa Огоновского, а заразом читати будуть знатнїйші памятники старорускої літератури.

 

3) В клясї VII в першім півроцї будуть читатись твори літератури устної (народної), в другім півроцї сеї кляси і через цїлий рік в VIII клясї буде предметом науки література новійша, почавши від кінця XVIII. віку.

 

III. 1) Треба зараз забрати ся до виготовленя "Виписів" для кляси V, після пляну переведеного в польских "Виписах" для кляси V укладу проф. Прухницкого.

 

2) Приспішити виданє I части "Виписів" Барвіньского, містячої в собі твори літератури устної, а предложеної вже в рукописи.

 

3) Заняти ся перерібкою части II і III "Виписів" того-ж автора, призначених для кляси VII і VІІІ, при чім за підставу має служити виготовлений автором проєкт змін і переробки сих "Виписів".

 

4) Заняти ся виданєм нової "Читанки" для I кляси, при чім поручаєсь авторови, проф. Юл. Романчукови, щоби перед новим єї виготовленєм і виданєм предложив кр. радї шкільній проєкт що-до змін, які мають перевестись.

 

5) Заняти ся подрібною ревізією "Читанки для кляси II, ІІІ і IV, як що-до их змісту так і що до укладу. — Широка дискусія анкети доставила цїлий ряд указок до укладу сих підручників.

 

IV. Науку язика руского, там де она єсть предметом надобовязковим, поручено вести в двох віддїлах, в котрих першій має обіймати науку елементарну на підставі читанки для II кляси шкіл народних, а другій має подати ученикам взірцї поезії і прози рускої, на разї на підставі читанки для ІV кляси шкіл середних, пізнїйше же на підставі "Виписів" маючих уложитись для V кляси.

 

Всї ті повисші внесеня предложать ся краєвій радї шкільній.

 

[Дѣло]

14.01.1891