Опубліковано український переклад енцикліки Quadragesimo anno.

Опубліковано український переклад енцикліки Quadragesimo anno, яка є однією з засадничих соціальних енциклік Святого Престолу.

 

 

Енцикліка Папи Римського Пія ХІ Quadragesimo anno, виголошена 1931 року, з нагоди 40-вої річниці від виходу першої соціальної Енцикліки Святого Престолу Rerum novarum у 1891 році, що її виголосив Папа Лев ХІІІ.

 

Обидва ці документи практично становлять основу Соціальної доктрини Церкви – вчення про належну організацію суспільних відносин та побудову системи влади. Вони закладають понятійний фундамент для правильного розуміння природи суспільства родинного типу, притаманного йому суспільно-економічного устрою, звязків, що його утворюють і завдяки яким воно передається в часі і розвивається, а також — розуміння природи спільного блага та суспільних утворень, які його забезпечують (громади і держави), та їх відношення до сім'ї, родини і приватної власності.

 

Зміст та суспільне значення Quadragesimo anno охарактеризував Митрополит Андрей Шептицький у Пастирському посланні з приводу смерті Папи Пія ХІ, 12 лютого 1939р.:
 

“Воно з кожним роком більшає та стає основою наукових дослідів і апостольських змагань усіх тих, що з’ясовують собі безмірну важність і значення суспільного питання. Те питання, яке щойно майже народжувалось і повстало з часів Льва ХІІІ, стало за часів Пія ХІ предметом великої небезпеки для Церкви й людства у формі комунізму, що здобув велику світову державу та вживає і надуживає всіх засобів і всесвітньої політики до розбиття і народів, і держав та до переведення революції.
Енцикліки Пія ХІ, звернені проти комунізму, належать також до тих, що, правдоподібно, будуть мати ще велике і більше, ніж тепер, значення. У тій боротьбі, яку видав комунізм християнству, а через те й цілому людству, людям чимраз більше буде потрібно тих указівок, того провідного світла Євангелія, яке так рясно знаходимо в антибільшовицьких Енцикліках Пія ХІ. Довкруги принципів, поставлених Папою, правдоподібно, буде кристалізуватися і думка людей та їхні змагання в боротьбі християнських ідеалів та культури проти дичі матеріалістичного світогляду Маркса, проти комунізму і більшовизму».

 

Переклад здійснила Мар’яна Прокопович за літературною редакцією Володимира Дудика та при сприянні Теодора Дяківа і Володимира Щербини („Мале коло“)

 


 

16.12.2015