Декларації про вступ в склад СРСР

Декларація Литовського сейму про вступ Литовської Республіки в склад СРСР

 

Прийнята одноголосно на засіданні 21 липня 1940 р.

 

КАУНАС, 21. (ТАРС). Сьогодні сейм Литовської республіки одноголосно прийняв декларацію про вступ Литовської Республіки в склад СРСР. В декларації говориться:

 

"Литовський народ, який нещадно пригноблювався експлуататорами, зазнавав грабежу і насильства, прирікався на злидні і вимирання, встановив у Литві новий державний лад, лад, при якому повновладним господарем країни є сам народ. Лад цей — Радянський. Литва перетворена в Радянську Соціалістичну Республіку.

 

Литовські робітники, трудяща інтелігенція довгі роки страждали від безробіття, жили в лещатах злиднів і безправ'я.

 

Литовське селянство задихалось від безземелля і малоземелля, бо переважну частину землі захопили поміщики і інші крупні земельні власники.

 

В старій Литві добре жилось тільки експлуататорам — підприємцям, фабрикантам, банкірам, поміщикам, вищим чиновникам, які в погоні за шаленими прибутками і доходами поневолювали трудящих Литви. Продажні сметонівські правителі насаджували в Литві іноземний капітал, який ненаситно грабував, хижацькими пазурями рвав і терзав тіло литовського народу. Все більше і більше росла економічна і політична залежність Литви від імперіалістичних хижаків, від іноземних капіталістів і банкірів.

 

Тепер народ з допомогою могутньої Червоної Армії скинув ярмо сметонівських поневолювачів і встановив в своїй державі радянську владу. Існуючі Радянські Соціалістичні Республіки є не відокремленими, не відірваними одна від одної державами, а становлять між собою нерозривний союз. Вони входять в утворений на основі добровільного об'єднання рівноправний Союз Радянських Соціалістичних Республік. Життя показало, що співробітництво Радянських Республік привело їх до небаченого розквіту, бурхливого піднесення їх економіки і культури. За історично короткий строк вони перетворились в передові в політичному, економічному і культурному відношеннях республіки. Ніколи окремо взята республіка не могла б цього досягти.

 

Життя показало, що тільки об'єднані Радянські Республіки можуть протистояти боротьбі імперіалістичних держав за підпорядкування і підкорення ними малих національностей. Без державного Союзу Радянських Республік, без їх згуртування в єдину військово-господарську силу неможливо було б устояти проти з'єднаних сил світового капіталізму ні на воєнному, ні на господарському фронтах.

 

Литовський народ знає, що Радянський Союз провадив всі роки найдружнішу політику щодо нього. Якщо Литва не була підкорена панською Польщею, якщо Литві повернута її стародавня столиця — місто Вільно, якщо Литва залишилась осторонь бушуючого полум'я війни, якщо литовський народ скинув ярмо поміщиків і капіталістів і здобув можливість встановити в своїй країні єдино справедливий державний лад — радянську владу, все це завдяки Радянському Союзові. Ось чому в тісному зближенні з Союзом Радянських Соціалістичних Республік литовський народ завжди бачив своє краще майбутнє.

 

Злочинна реакційна кліка колишніх правителів Литви всілякими засобами перешкоджала братському зближенню СРСР і Литви, всіма заходами прагнула перешкодити встановленню міцного, непорушного союзу СРСР і Литви.

 

Тепер литовський народ, що покінчив з пригнобленням і безправ'ям і встановив новий державний і громадський лад, повинен законодавчо закріпити міцний союз і дружбу Литовської Республіки з Союзом Радянських Соціалістичних Республік.

 

Народний сейм Литви впевне ний, що тільки входження в склад Союзу Радянських Соціалістичних Республік забезпечить справжній суверенітет литовської держави, справжнє піднесення промисловості і сільського господарства, справжній розквіт національної культури, справжній розвиток матеріальних і духовних сил народу.

 

Ідучи за велінням народу, що повалив старий режим — режим гноблення і безправ'я, режим експлуатації людини людиною, — народний сейм постановляє:

 

Просити Верховну Раду Союзу Радянських Соціалістичних Республік прийняти Литовську Радянську Соціалістичну Республіку в склад Радянського Союзу як Союзну Республіку на тих же підставах, на яких входять в СРСР Українська, Білоруська і інші союзні Республіки.

 

Хай живе Литовська Радянська Соціалістична Республіка!

 

Хай живе великий Союз Радянських Соціалістичних Республік!

 

 

Декларація Естонської державної думи про державну владу в Естонії

 

Прийнята одноголосно на засіданні 21 липня 1940 року.

 

ТАЛЛІН, 21. (ТАРС). На вечірньому засіданні державної думи Естонії 21 липня одноголосно прийнята декларація про державну владу в Естонії. В декларації говориться:

 

"Протягом багатьох років естонський народ страждав під тяжким гнітом реакційного режиму, який завів країну в тупик, як в обметі внутрішньої, так і зовнішньої політики. Безробіття, голод і злидні, національна нерівність були єдиною долею трудящих міста і села. Законні інтереси і нужди естонського трудового народу приносились в жертву корисливим інтересам купки експлуататорів-капіталістів і крупних земельних власників, які заправляли Естонією. Прикриваючись обманними і лицемірними словами про рівність всіх громадян, свободу і справедливість, правляча кліка тримала народ в лещатах безправ'я і сваволі. Естонська держава була тюрмою для народу. Трудяща більшість народу була позбавлена своїх політичних, професійних і культурних організацій. Вільне слово і вільна думка безпощадно подавлялись.

 

Ворожою і згубною для естонського народу була зовнішня політика старих естонських урядів. В той час, як життєві інтереси естонського народу вимагали найтіснішого союзу і дружби з Радянським Союзом, правляча кліка на шкоду народові проводила ворожу по відношенню до СРСР політику, перетворюючи Естонію в безпорадну іграшку в руках європейських імперіалістів, перетворюючи територію країни в плацдарм для можливих нападів на СРСР.

 

Провокатори війни, які знаходились при владі, торгували свободою і незалежністю нашого народу і ставили під пряму загрозу безпеку, мир, недоторканість і благополуччя Естонії. Естонський народ прогнав ненависний уряд вперше в історії Естонії дістав можливість провести вільні вибори своїх народних представників.

 

Вибори, в державну думу, які пройшли 14 і 15 липня, були побідним торжеством союзу робітничого класу, селянства і трудової інтелігенції. Платформа групи "Спілка трудового народу Естонії" згуртувала воєдино переважну більшість естонського народу, всіх чесних патріотів нашої батьківщини. Виборча перемога групи "Спілка трудового народу Естонії" знаменує собою історичний поворот в житті Естонії, який полягає в тому, що естонський народ виразив свою волю назавжди покінчити з політичним пануванням капіталістів і крупних землевласників, взяти долю країни свої руки і встановити справді народну владу.

 

Нова державна дума, як єдиний і повноправний виразник волі народу Естонії, покликана здійснити його вимоги і законодавчо закріпити перемогу трудового народу Естонії, завойовану ним в боротьбі з експлуататорським режимом, вважає своїм основним обов'язком розв'язати питання про характер державної влади в Естонії. Вирішуючи питання про характер державної влади, ми звертаємо свої погляди до історичного досвіду і великого прикладу дружніх народів Радянського Союзу. Великий історичний досвід народів Радянського Союзу вчить нас тому, що тільки радянська влада є справжнім виразником і захисником інтересів трудящих, є дійсно народною владою, при якій країною управляє сам народ, без поміщиків і капіталістів. Всяка інша влада, як показує досвід капіталістичних країн, в тому числі і гіркий досвід нашого життя в буржуазній Естонії, є або нічим не прикритим, або прикритим в цілях обману народу лозунгами свободи і рівності, пануванням і безмежною сваволею купки експлуататорів над величезною більшістю народу.

 

В СРСР назавжди знищене наймане рабство, знищена експлуатація людини людиною. За кожним трудящим забезпечене право на працю, право на відпочинок, право на матеріальне забезпечення в старості, право на освіту. Піклування про людину є керівним початком всього життя. Тільки радянська влада — найдемократичніша державна влада. Через Ради весь трудовий народ дійсно бере участь в управлінні державою, в творенні свого вільного і щасливого життя. В Радах знаходить своє втілення союз робітників і селян, який зробив радянську державу непереможною силою. Тільки радянська влада створює умови для розквіту народних талантів, для висування з народу керівників і організаторів різних галузей державного, господарського і громадського життя. В Союзі РСР назавжди знищені національний ґніт і національна нерівність. Всі народи СРСР представляють єдину, дружну сім'ю. Тільки в СРСР розцвіла з небаченою силою національна культура всіх народів. СРСР незнає більше відсталих національностей. Приклад Радянського Союзу показує, що тільки радянська влада може забезпечити мир, роботу, хліб і свободу трудяїцим міста і села, позбавити народ Естонії від експлуатації, нужди і безправ’я. Тільки радянська влада забезпечить нам політичне, господарське і культурне процвітання. Тільки радянський устрій забезпечить естонському народові дійсно вільний національний розвиток. Виражаючи одностайну волю вільного трудового народу Естонії, державна дума проголошує встановлення радянської влади на всій території Естонії. Естонія оголошується Радянською Соціалістичною Рслікою. Віднині вся влада в Етонській РСР належить трудящим міста і села в особі Рад депутатів трудящих. Державна дума твердо впевнена, що все населення Естонії згуртується навколо радянської влади для повної перемоги народної справи, для розквіту добробуту Естонії, її госдарства і культури, свободи і щастя нашого народу.

 

Хай живе Естонська Радянська Соціалістична Республіка!

 

Хай живуть Ради депутатів трудящих!

 

Хай живе СРСР — вітчизна трудящих усього світу!

 

 

Декларація Латвійського сейму про вступ Латвії в склад СРСР

 

Прийнята одноголосно на засіданні 21 липня 1940 р.

 

РИГА, 21. (ТАРС). Латвійський сейм одноголосно прийняв декларацію про вступ Латвії в склад Союзу Радянських Соціалістичних Республік. В декларації говориться:

 

"Протягом довгих років латвійський народ стогнав під гнітом експлуататорів, зазнавав грабежу і поневолення, прирікався на злидні і вимирання. Латвійські робітники і трудяща інтелігенція були приречені на безробіття і голодну смерть. Латвійські селяни майже поголовно страждали від безземелля і малоземелля, бо вся земля, за незначним винятком, була захоплена чорними і сірими баронами і іншими крупними земельними власниками. З кожним роком Латвія все більше і більше розорялася. Її господарство руйнувалося і продуктивні сили гинули. Приріст населення все зменшувався. Національний доход все більше падав, національний борг все більше зростав.

 

Разом з тим все більше росла згубна для Латвії її економічна і політична залежність від імперіалістичних хижаків, від іноземних капіталістів і банкірів. Своєю антинародною політикою старий плутократичний уряд привів Латвію на край загибелі. В наслідок злочинної, зрадницької політики реакційної кліки, шо стояла раніше при владі, Латвії загрожувала небезпека перетворитися в здобич імперіалістів. Злочинна кліка колишніх правителів Латвії штучними заходами намагалась відгородити латвійський народ від народів СРСР, намагалась всіляко перешкодити братському зближенню нашого і радянського народів, перешкодити нашій дружбі і міцному непорушному союзові з великим нашим сусідом, непереможним Союзом Радянських Соціалістичних Республік.

 

Старий уряд старався зірвати договір про взаємодопомогу, укладений Латвією з СРСР 5 жовтня 1939 року. Старий уряд віроломно порушив цей договір, по-зрадницькому штовхаючи нашу країну на шлях війни і загибелі. Замість дружби народів, реакційна кліка, що стояла раніше в нашій державі при владі, всіляко роздувала і провокувала національний розбрат і людиноненависницький шовінізм.

 

Тепер, коли латвійський народ повалив старий режим, режим гноблення і безправ'я, і вийшов на широкий і світлий шлях нового життя, нового державного і громадського будівництва, настала велика історична година, коли повинні бути остаточно і навічно зметені всі перешкоди між Латвією і СРСР, коли повинні бути законодавчо закріплені міцний союз і дружба Латвійської Республіки з Союзом Радянських Соціалістичних Республік. Народний сейм Латвії, що зібрався нині, впевнений, що тільки входження в склад Союзу Радянських Соціалістичних Республік забезпечує справжній суверенітет нашої держави, справжній розквіт нашої промисловості, сільського господарства, нашої національної культури, блискуче і могутнє піднесення матеріального і культурного добробуту латвійського народу, могутній розвиток і процвітання нашої любимої батьківщини.

 

Наш народ зв'язаний з братськими народами Союзу Радянських Соціалістичних Республік міцними узами багатьох років революційної боротьби з царизмом, капіталістами, поміщиками, що гнобили російських і латвійських робітників і селян.

 

Настала година ці узи скріпити навічно. Латвійський народ, вступивши в братську велику сім’ю щасливих народів країни соціалізму, розгорне всі свої державотворчі сили і рука в руку з трудящими Радянського Союзу йде вперед по шляху будівництва нового життя. Тільки в складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік латвійський народ зможе залікувати рани, заподіяні йому довгими роками поневолення. Тільки з допомогою свого великого друга Радянського Союзу і як рівноправний член братської сім'ї радянських республік латвійський народ зможе піднести своє господарство, розвивати свою національну культуру, забезпечити національну рівноправність, забезпечити мир, хліб і справжню волю трудящим Латвії.

 

Виходячи з одностайно вираженої волі латвійського народу, сейм постановляє:

 

Просити Верховну Раду Союзу Радянських Соціалістичних Республік прийняти Латвійську Радянську Соціалістичну Республіку в склад Радянського Союзу як союзну республіку, на тих же підставах, на яких входять в Радянський Союз Українська Радянська Соціалістична Республіка, Білоруська Радянська Соціалістична Республіка і інші Союзні Радянські Соціалістичні Республіки.

 

Хай живе радянська Латвія!

 

Хай живе великий Союз Радянських Соціалістичних Республік!

 

[Вільна Україна]

23.07.1940