Промова по радіо Голови Ради Народних Комісарів СРСР тов. В. М. Молотова

17 вересня 1939 р.

 

Товариші! Громадяни і громадянки нашої великої країни!

 

Події, викликані польсько-німецькою війною, показали внутрішню неспроможність і явну недієздатність польської держави. Польські правлячі круги обанкротились. Все це сталося за найкороший строк.

 

Минуло якихнебудь два тижні, а Польща вже втратила всі свої промислові вогнища, втратила більшу частину крупних міст і культурних центрів. Немає більше і Варшави, як столиці польської держави. Ніхто не знає про місцеперебування польського уряду. Населення Польщі кинуте його незадачливими керівниками напризволяще. Польська держава і її уряд фактично перестали існувати. В силу такого становища укладені між Радянським Союзом і Польщею договори припинили свою дію.

 

В Польщі створилось становище, яке вимагає з боку радянського уряду особливого піклування щодо безпеки своєї держави. Польща стала зручним полем для всяких випадковостей і несподіванок, які можуть створити загрозу для СРСР. Радянський уряд до останнього часу лишався нейтральним. Але він у силу вказаних обставин не може більше нейтрально ставитись до становища, яке створилось.

 

Від радянського уряду не можна також вимагати байдужого ставлення до долі єдинокровних українців і білорусів, які проживають у Польщі і раніше перебували на становищі безправних націй, а тепер і зовсім кинуті на волю випадку. Радянський уряд вважає своїм священним обов'язком подати руку допомоги своїм братам-українцям і братам-білорусам, які населяють Польщу.

 

Зважаючи на все це уряд СРСР вручив сьогодні вранці ноту польському послу в Москві, в якій заявив, що радянський уряд дав розпорядження Головному командуванню Червоної Армії дати наказ військам перейти кордон і взяти під свій захист життя і майно населення Західної України і Західної Білорусії.

 

Радянський уряд заявив також в цій ноті, що одночасно він має намір вжити всіх заходів до того, щоб визволити польський народ із злополучної війни, куди він був ввергнутий його нерозумними керівниками і дати йому можливість зажити мирним життям.

 

В перших числах вересня, коли проводився частковий призов запасних у Червону Армію на Україні, в Білорусії і ще в чотирьох військових округах становище в Польщі було не ясним і цей призов провадився, як захід перестороги. Ніхто не міг думати, що польська держава виявить таке безсилля і такий швидкий розвал, який тепер уже має місце в усій Польщі. Оскільки, однак, цей розвал в наявності, а польські діячі повністю обанкротились і нездатні змінити становище в Польщі, наша Червона Армія, одержавши велике поповнення за останнім призовом запасних, повинна з честю виконати поставлене перед нею почесне завдання.

 

Уряд висловлює тверду впевненість, що наша Робітничо-Селянська Червона Армія покаже і на цей раз свою бойову міць, свідомість і дисципліну, що виконання свого великого визвольного завдання вона вкриє новими подвигами, героїзмом і славою.

 

Разом з тим, радянський уряд надіслав і копію своєї ноти на ім'я польського посла всім урядам, з якими СРСР має дипломатичні відносини, і при ньому заявив, що Радянський Союз проводитиме політику нейтралітету щодо всіх цих країн.

 

Цим визначаються наші останні заходи по лінії зовнішньої політики.

 

Уряд звертається також до громадян Радянського Союзу з таким роз'ясненням. В зв'язку з призовом запасних серед наших громадян намітилось прагнення накопити побільше продовольства і інших товарів через побоювання, що буде введена карткова система в області постачання. Уряд вважає потрібним заявити, що він не має наміру вводити карткову систему на продукти і промтовари, навіть, якщо викликані зовнішніми подіями державні заходи затягнуться на деякий час. Боюсь, що від надмірних закупок продовольства і товарів потерплять лише ті, хто цим займатиметься і буде накопляти непотрібні запаси, піддаючи їх небезпеці псування. Наша країна забезпечена всім необхідним і може обійтись без карткової системи в постачанні.

 

Наше завдання тепер, завдання кожного робітника і селянина, завдання кожного службовця і інтелігента, полягає в тому, щоб чесно і самовіддано трудитись на своєму посту і тим подати допомогу Червоній Армії.

 

Щодо бійців нашої славної Червоної Армії, то я не сумніваюсь, що вони виконають свій обов'язок перед батьківщиною — з честю і з славою.

 

Народи Радянського Союзу, всі громадяни і громадянки нашої країни, бійці Червоної Армії і Військово-Морського Флоту згуртовані, як ніколи, навколо радянського уряду, навколо нашої більшовицької партії, навколо свого великого вождя, навколо мудрого товариша Сталіна, для нових і ще невиданих успіхів праці в промисловості і в колгоспах, для нових славних перемог Червоної Армії на бойових фронтах.

 

[Червона Україна]

18.09.1939