Словничок з творів Івана Франка (в)


вабик
   Ва́бик:
     — пастка для птахів [51]


вагабунд
   Вагабу́нд:
     — волоцюга, пройдисвіт [18;III]


вагальник
   Вага́льник:
     — маятник [52]


вагоніти
   Вагоні́ти:
     — важчати [9]


вагуватися
   Вагува́тися:
     — вагатися [51]
   вагува́тися: не мочь рѣшиться [ІФ,1890]
     


вадія
   Ва́дія:
     — грошова застава [47;III]
   Ва́дії:
     — зобов'язання [13]


вакації
   Вака́ції:
     — відпустка, канікули [VIII]
     — канікули [46-1;51;46-2]
     


вакувати
   Вакува́ти:
     — бути бездіяльним, бити байдики [27]


валандатися
     — валандатися (191) < польськ. wałęsać się — вештатися, швендятися [MО,V]


валашати
   Валаша́ти:
     — обріза́ти, вихолощувати (самців худоби, зайві пагони на садових деревах, винограді тощо) [8]


валери
     — цінності, цінні папери [XIX] Ми припускаєм навіть, що ся нова інституція фінансова буде хорошо розвиватись, процвітати,— що валери її будуть добре платитись і пр.,— але на чию ж то користь будуть іти зиски сього банку ? [XIX]


валечний
   Вале́чний:
     — хоробрий, мужній, відважний [30]


валило
     — вайло [IV]
     — неотеса [VI,VII]


валилуватий
   Валилува́тий:
     — вайлуватий [48]


валити
     [VI,157]«бити» [ОГ]


вальний
   Ва́льний:
     — загальний [46-1;46-2]


вальор
   Вальо́р:
     — цінності, цінні папери [44-1]


вандер
   Ва́ндер:
     — прогулянка, мандри [10]


ванькир
   Ваньки́р:
     — (валькир, алькир) — невеличка бічна кімнатка, відокремлена стіною від великої кімнати [1]
     — бічна кімната [47]
     — бічна кімнатка, відокремлена стіною від великої кімнати [22]
     — мала кімнатка, відгороджена від більшої тонкою стіною [24]
     — мала кімнатка, відгороджена від великої кімнати тонкою стінкою [IX]
     — невелика бічна кімната, звичайно відгороджена від великої [X]
     — невеличка бічна кімнатка, відокремлена стіною від великої кімнати [21]
     — невеличка кімнатка, відгороджена від більшої кімнати [V,VII]
     — невеличке приміщення, відгороджене стіною від великої кімнати [I]
     — частина світлиці, відокремлена перегородкою [VI]


ванькирик
     — бічна кімнатка; відгороджена частина світлиці [IV]


вар
   Вар:
     — окріп [9;52;51;I,IV]


вара
   Ва́ра, ва́ре:
     — зась, не можна [2;X]
     — зась, не можна, геть [1]
     — тут: годі [10]


варе
   Ва́ре, вара:
     — зась, не можна, геть [1]
     


вареха
   Варе́шка, варе́ха:
     — дерев'яний друшляк [23]
     — велика дерев'яна ложка, ополоник [VI]
     — велика ложка (дерев'яна), ополоник [VII]


варешка
     — велика дерев'яна ложка, ополоник [VI]


варишка
   Вари́шка:
     — велика ложка (дерев'яна), ополоник [VII]
     — ополоник [19]
     


варіят
   Варія́т:
   Ва́ріят:
     — божевільний [22;IV]
     — дурний, скажений, баламут [48]


варстат
   Верста́т, варста́т:
     — верстат [49]
     — верстат, майстерня [1,3;51]
     — верстат; майстерня, фабрика [52]
     — тут: ремісничий заклад, майстерня [44-1]
     — варстати: майстерні [XI]
     


вартзал
   Ва́ртзал:
     — чекальня на вокзалі [1]


вартзаль
     — чекальня на вокзалі [X]


варувати
   Варува́ти, варуватися:
     — забезпечувати, гарантувати [30]
     — зберігати, остерігати [4]
     — зберігати, остерігатися [8]
     — остерігати, оберігати [23]
     — пильнувати, берегти від чого-небудь [IX]
     


варуватися
   Варува́ти, варуватися:
     — зберігати, остерігатися [8]


варунок
   Вару́нок:
     — позначене дерево в лісі [15;I]
     — умова [48;XX] А третій варунок щасливого подружжя при теперішніх обставинах — се обопільна свобода ділання: одно не повинно в'язати другого, повинно бути вирозуміле на всякі похибки другого, від котрих не свобідний ні один чоловік,— загалом повинні поступати приязно і тактовно [XX]
     


варцаб
   Ва́рца́ба, варца́б:
     — лутка [16]
     — лутка, парапет, підвіконня [3;51]
     — лутка, підвіконня [21;25]
     — лутка, підвіконня, одвірок, овальна низька кладка сіна [37]
     — підвіконня [I(Ів.Фр);III-VI;18;14;15;19]
     — рід гри в шашки [15]
     — лутка (у вікон), віконна рама [XI]
     — варцаб [14, с. 263] – “підвіконня” [СБГ, І, с. 85]; [ІЦ-2009]
   варца́б: подоконпикъ [ІФ,1890]
   варцаби:
     — підвіконня [II]
     


варцаба
   Ва́рца́ба, варца́б:
     — лутка, парапет, підвіконня [3]
     — лутка, підвіконня, одвірок, овальна низька кладка сіна [37]
     — підвіконник [VII]
     — рід гри в дамки [I]
     — рід гри в шашки [15]
   варцаби:
     — підвіконня [II]


васаг
   Васа́г:
     — верх воза [9]
     — верхня частина воза [I]
     — деталь чумацького воза [51]
     — задній кіш повоза [IV]
     — кошик ззаду воза [V]
     — кузоз брички, верхня частина воза [14]
     — Васаг (польсь. wasąg, нім. Fassung) — це найчастіше плетений з лози короб брички, повозки, а не, як сказано в поясненнях, «задній кіш повоза» (527). [MО,IV]
     — Васаг — кузов брички, найчастіше плетений з лозини, рідше збитий з дощок < польськ. wasąg з нім. Fassung: «А я учепившися за васаг брички, волікся по дорозі по камінню» (343) пояснений на диво невірно «кошик ззаду воза» (482). [MО,V]
     


василіяни
     — орден ченців св.Василія [VIII]
     — уніатський чернечий орден, що утримував школи в Галичині [IX]
     — уніатський чернечий орден [IV]
     


василіянська
     — (школа): школа при монастирі уніатського ордену василіян [V]


васнь
   Ва́сн, васнь:
     — гнів, ворожнеча [40]


ватаг
     — найстарший чабан у полонині [IV]
     ватаг (21, 389) – “старший вівчар”; [ІЦ-2006]


ватися
     — заявитися [V]


ватра
     — багаття, вогнище [XI]
     ватра (22, 494) – “багаття”; [ІЦ-2006]


вафенпас
   Ва́фенпас:
     — документ на право мати зброю [3]
     — паспорт на зброю; дозвіл мати зброю [XI]
     


вафенрок
   Вафенро́к:
     — військова парадна тужурка [19;VI,VII]


вахлювати
     — махати віялом, прохолоджувати лице [XI]


вахляр
   Вахля́р:
     — віяло [10-12;14;18;20;21;25;43;51;V]
     — віяло, віяльце [III,IV]
     — віяло, опахало [8]
     — віяльце [VI]


вашеці
     — ваша милість [I]
     — ваша честь, вашій честі (звертання) [XII]
     — клінне вашеці — з поклоном до вашої милості [III]
   клінне ваше́ці: съ поклономъ къ вашей милости [ІФ,1890]
     — Зі звороту «клінне вашеці» (низький поклін вашій милості), що був формулою, з якою зверталися до шляхти, пояснено тільки «вашеці» як «ваша милість», зам. «вашій милості», а «клінне» залишилося без пояснення. Значення цього вислову розкрите в галицько-руських приповідках самим Франком та в словнику Желехівського (1, 349), де виразно сказано: «клінне, клінно adv. mit ehrerbietiger Verbeugung ergebenst». «Вашеці» походить від польського waszeć (
вашець
   Ва́шець:
     — Ваша милість [15]
     — ваша честь, вашій честі (звертання) [XII]
     


вборзі
   Вбо́рзі:
     — скоро, незабаром [6]


вганути
   Вга́нути:
     — збагнути [11]


вгонобляти
   Вгонобля́ти:
     — задовольняти [26]


вдалѣ
     — дати, давати [XI]


вджигонути
     — сильно вдарити; вкусити, вжалити [XII]


вдовий
     вдовиний, (реґіоналізм) А старший братій пристане дебудь до вдової, [Звн 306]; [ВЛ]


вдоскіць
   Вдо́скіць:
     — підстрибуючи [51]


вев'юрка
   Вев'ю́рка:
     — вивірка, білка [53]


вегетовання
   Вегето́вання:
     — розвиток, ріст [54]
     — сяке-таке життя [III]
     


вегетування
   Вегетува́ння:
     — животіння [47]
     — животіння, нидіння [IX]
     


вегетувати
   Вегетува́ти:
     — жити, животіти [29]


ведета
   Веде́та:
     — кавалерійський пост [46-1;47;46-2]


ведля
   Ве́для:
     — відповідно, згідно [14]
     — за, ідучи за [26;IV]
     — задля, згідно (чогось) [10]
     — згідно (чогось) [8]
     — згідно [23]
     


ведро
   Ве́дро:
     — ясна погода [3]


везір
     — найвищий турецький урядовець, міністр [XI]


векша
   Ве́кша:
     — вибірка [47]


Веліал
     — «князь зла», назва темної сили, чорта [II]


велце
   Ве́лце:
     — дуже, сильно, вельми [30]


вельон
   Вельо́н:
     — вуаль, серпанок [IV]
     — довга жіноча вуаль, серпанок [20;VII]
     — довгий жіночий вуаль, серпанок [VI]


венгри
     — Пішов на Венгри: пішов за Карпатські гори, в угорську долину [IX]


вепр
     — кабан [VI]


веприна
     — агрус; [V]
     веприна (21, 400) – “аґрус”; [ІЦ-2006]


вепринник
     — агрусник [V]


верeскнути
   вере́скнути: завизжать, закричать [ІФ,1890]


верeта
   вере́та: рядно [ІФ,1890]


вербель
   Вербе́ль:
     — швидкі барабанні удари [21;IV]


вербунок
   Вербу́нок:
     — набір в армію [46-1;46-2]


верва
   Ве́рва:
     — запал, піднесення [35]
     — запал [26]
     — натхнення [41]


вервальтер
   Верва́льтер:
     — управитель лісів [44-2]


вервиці
   Ве́рвиці:
     — разки намиста з перлів чи коралів; чотки [3]


вергати
   Ве́ргати:
     — кидати [10;XII]


вергнути
   Ве́ргнути:
     — із силою кинути, шпурнути [52]


вергнутися
     — кинутися [XIII]


вергти
   Ве́ргти:
     — з силою кинути, шпурнути [1]


вергтися
     кинутися, Та чуєш, що він (орел) гнеть вниз вержесь — кров пролити. [Звн 147]; Вниз верглась і розбилася об камінь. [Звн 287]; [ВЛ]


вердикт
   Верди́кт:
     — вирок суду, рішення офіційної інстанції [44-1]


вередитися
   Вереди́тися:
     — голосно кричати [IV]
     — пиндючитися [X]
     — томитися [VI]
     — чванитися, пиндючитися [1]


верем'я
   Вере́м'я:
     — гарна погода [12]
     — час, пора [XI]
     


вереня
   Вере́ня:
     — рядно [5;7]


верескливий
   верескли́вий: визгливый [ІФ,1890]


верета
   Вере́та:
     — вовняна різнокольорова ковдра [44-2]
     — грубе рядно [VI,VIII;X]
     — рядно (грубе) [V]
     — рядно (Ів.Фр.) [I(Ів.Фр.);II;VII;3;14;18;46-1;46-2]
     — рядно, плахта [III]
     — рядно; одяг з грубої тканини [54]
     — те саме, що рядно [1]
     — верета [14, с. 261] – “плахта” [СБГ, І, с. 90]; [ІЦ-2009]
     — Вере́та зрі́бна — рядно [2]
     — верета зрібна: рядно з сирового полотна [XI]


веретка
   Вері́тка, вере́тка:
     — грубе ряденце [44-1;IV]


веретянка
     — одіж з шерсті, рядна [III]


верея
   Вере́я:
     — одвірок, стовп (стояк), на якому навішують ворота [8]


верифікувати
   Верифікува́ти:
     — перевіряти [46-2]
     — підтверджувати справжність [46-1]
     


верія
   Вері́я, вере́я:
     — первісне — стовп, стояк, на який навішують ворота [12]
     — стовп, на якому тримаються двері або ворота [24]
     — стовп, до котрого привішуються ворота або двері [XI]
   Верії:
     — стовпи, до котрих привішуються двері [26]
     


вермут
     — вино, горілка [XI]


верстат
   Верста́т, варста́т:
     — верстат, майстерня [1]


верстати
   Верста́ти:
     — іти [6]


вертгаймівка
   Вертга́ймівка:
     — вогнетривка каса фабрики Вертгейма [22;IV]


вертгаймівський
     — Вертгаймівська каса: вогнетривка каса фабрики Вертгайма [II]


вертгеймівський
     — Вертгеймівська каса: системи Вертгейма [V]


вертувати
   Вертува́ти:
     — перегортати [48;XX] Однако, скоро будуть поотвирані бібліотеки, зачну вертувати статистичні праці, побачу, що даних зібрано [XX]


верх
     верх (21, 439) – “вершина гори”; [ІЦ-2006]


верхняк
     — верхняк (81)—верхня дошка стола; [MО,VI]


верхоблюд
     — верблюд [XII]


вести річ
     — вести річ (195)—говорити, продовжувати, пор. пол. prowadzić rzecz; [MО,VI]


весь
   Весь:
     — село, громада [1;X]


взадгудзь
   Взадгу́дзь:
     — ходити задом [54]


взадгузь
   взадгу́зь: вспять [ІФ,1890]
     — задом ідучи, задкуючи [VII]
     — назад (Ів.Фр.) [I]
     


взадгусь
     — взадгусь (281) — задом наперед [MО,V]


взалкаша
   Взалка́ша:
     — забажали (церковносл.) [52]
     — взалкаша пѣнязей: забажали грошей [XI]
     


взмагатися
   Взмага́тися:
     — зміцнюватися [46-1;46-2]


взрок
   Взрок:
     — зір [23]


виавансувати
   Ви́авансувати:
     — висунутися, дістати підвищення [55]


вибавити
     — (від нужди): врятувати; (дитину) випестувати, виховати [V;VII]
     — врятувати [VI]


вибадувати
     — розсліджувати, перевіряти [V]


вибалушений
   Вибалу́шені:
     — витріщені (очі) [21]


вивабити
     — вивабити пляму (432)<пол. wywabić plamę — вивести пляму; [MО,VI]


виварачати
   Виварача́ти:
     — бурчати, докоряти [I(Ів.Фр.);14]
     — рос. «фордыбачить» (Ів.Фр)— комизитися, злитись на когось [III]
     — виварачати /виворочати/ – “заперечувати, нарікати” [СБГ, І, с. 97], “бурчати, докоряти” [14, с. 471]; [ІЦ-2009]
   виварача́ти: фордыбачить [ІФ,1890]


виверт
   Ви́верт:
     — дерево, вітром вивернене; місце, з якого вітер вивернув дерево [V]
     — повалене бурею дерево [VIII]
     — повалене вітром дерево [14]
     — виверти: повалені бурею дерева [II,IV]
     виверт (21, 445) – “повалене дерево”; [ІЦ-2006]
     


вивіз
     — дорога серед гір, між високими, стрімкими стінами [VI]


вивіновані
   Вивіно́вані:
     — заручені [20]


вивінувати
   Ви́вінувати:
     — дати посаг [51]
     — дати придане [VI,VII]
     


вивірка
     — білка [II-IV,VI]
     вивірка (21, 66) – “білка”; [ІЦ-2006]


виволаник
   Вивола́ник:
     — той, що знаходиться під слідством [9]


виволання
     — виклик [I]


виволувати
   Виво́лувати:
     — викликати [24]
     — викликувати [IX]
     


вивольвувати
   Вивольвува́ти:
     — означати [44-1]


виворочати
     — відмовляти [IV]


вигаратати
     — вибити [III]


вигарбатися
   ви́гарбатися: выкарабкаться [ІФ,1890]


вигарбувати
     вигарбувати шкіру: «набити» [ VI, 147] [ОГ]


вигарматися
     — (з біди): визволитися [V]


вигін
     — «Вигін» (дорога, якою виганяють на пасовище худобу з села). «Вигін запестрився від худоби, яку гнали на пашу» (57). [Подібна диференціація значення доіст. «выгонъ» наявна в російських (псковських) говірках, де воно значить: «1. Пастбище. 2. Место около деревни, откуда скот вьігоняют на пастбище. 3. Загороженная с обеих сторон дорога, по которой гонят скот на пастбище. Ср. «прогон». Див. проф. Б. А. Ларин. Инструкция псковского областного словаря. Методическое пособие для диалектологической практики, Л., 1961, стор. 11]. У гірських селах Бойківщини вона звичайно проходить ярками, вижолобленими дощами. У деяких бойківських говірках замість вигін вживається про́гін, прогі́н або про́гінь. У коментарі пояснень слова «вигін» немає. Це. мабуть, тому, що його можна знайти в словнику Грінченка, в якому воно викладене так: «выгон — пастбище за селом». З цього виходить, що «пасовище запестрілося від худоби, яку гнали на пашу». Що слово «вигін» у Франка має інше значення, ніж у словнику Грінченка, свідчить дальший текст у тому ж оповіданні: «Гірка моя доле! — прошептав Митро і повернув у свій вигін до бідної, вербами обсадженої хатини» (66), в якому «вигін» має виразне значення дороги, стежки. Сумніви міг розвіяти авторам пояснень також словник Желехівського, в якому «вигін» перекладено словами «Trift», «Viehweg». [MО,I]


вигляд
     — одинокий вигляд: єдина перспектива [XIX] Пролетаріат мусив лишатися по селах, з одиноким виглядом помалу вмирати там із голоду [XIX]


вигодити
   Вигоди́ти:
     — доголити [5;7]


виграбувати
     — виграбувати (?) шкіру (147)<пол. wygarbować skórę — відлупцювати; [MО,VI]


виграмолитися
   Ви́грамолитися:
     — видертися, вибратися [55]
     — з трудом вибратися, вилізти [36]
     — з трудом видобутися, вийти [II]


виграмоситися
   Ви́грамоситися:
     — вилізти, вибратися [16]
   ви́грамоситися: съ трудомъ выбраться [ІФ,1890]
     


вид
     — з видом: з огляду [XIX] Се було свято радше політичне, радше роблене з видом на держави, ніж з видом на народи [XIX]


видедукувати
   Видедукува́ти:
     — зробити висновок, виснувати [39]


видержавлювати
   Видержа́влювати:
     — віддати в оренду [46-1]


видескамотований
   Видескамото́ваний:
     — відлучений [48]


видження
     — з видження: з обличчя [VI,VII]


видідити
   Ви́дідити:
     — позбавити спадщини [31]


видідичити
     — відібрати право спадщини [VI,VII]


виділ
   Ви́діл:
     — (товариства): рада, управа [VII]
     — відділ, комітет, правління [36;47]
     — правління, бюро, комітет [29]
     — правління, президія, бюро, комітет [53]
     — управа, рада [33;21;IV,VI]
     — виділ повітовий: найвища виконавча влада в повіті колишньої Австро-Угорщини [IV]
     — виділ повітовий: найвища автономна виконавча рада в повіті (районі) [III]
     — Виділ крайовий: адміністративна виконавча установа [XIX] Вважаю конечним зазначити зараз на вступі своє становище в тій справі, аби в протягу сеї статті про індемнізацію, коли прийдеться стояти супроти німців-централістів, а по стороні— сойму й Виділу крайового, деякі з наших «опозиціоністів для опозиції» не подумали, що й я стою по стороні польських панів [XIX]
     — Виділ крайо́вий: адміністративний і виконавчий орган Галицького крайового сейму [46-1]


виділовий
     — виділова школа: вищепочаткова школа [VII]
     — виділова школа: семи- та десятикласна австрійська школа [VI]
     — Виділова школа — восьмирічна школа в Галичині за Австрії, а вірніше 4 останні класи такої школи, тобто V, VI, VII та VIII. Після закінчення такої школи випускники найчастіш поступали в так званий учительський семінар. У поясненнях сказано: «Виділова школа — семи- та десятикласна австрійська школа» (496). Треба підкреслити, що за Австрії в Галичині десятикласних шкіл взагалі не було. [MО,VI]
     


видіти
     — бачити [VIII]
     видіти (21, 436) – “бачити”; [ІЦ-2006]


видок
     — вид [III]
     — спрятати з видоку (358) [без причини непояснене - OM,I]


виекзеквувати
   Ви́екзеквувати:
     — примусово стягнути [46-1]


виелімінувати
   Ви́елімінувати:
   Ви́елімінувати́:
     — виключати [46-1;46-2;48]
     


виеманципувати
   Виеманципува́ти:
     — визволити, звільнити [46-1,46-2]


виєднати
   Ви́єднати:
     — випросити [V]
     — тут: довідатися, дізнатися [54]
     


виємка
   Ви́ємка, ви́їмок:
     — виняток [51]


виємок
   Ви́ємок, виїмок:
     — виняток [53;54]


вижина
   Вижина́:
     — висота [2;XIII]


визволитися
     — тут у значенні закінчити навчання у ремісника [IV]


визисканий
   Ви́зисканий:
     — тут: віднайдений [54]


визискування
     — визискування (213)<пол. wyzyskiwanie — експлуатація; [MО,VI]


визів
     — випар [V]


визувати
   Визува́ти:
     — роззувати, знімати взуття [51]


вийти з клас
   Вийти з кла́с:
     — бути назавжди увільненим від військової служби [24]


виїмок
   Ви́ємка, ви́їмок:
     — виняток [51;52]


виказ
   Ви́каз:
     — список, реєстр [24;VI,IX]


викивати
     — обдурити [V]


викидати
     — викидати собі: докоряти собі [VI]


викидувати
     — докоряти [I]


виклади
     — університетські лекції [I]


викларування
   Викларува́ння:
     — вияснення, з'ясування [37]


викоріцматися
     — видобутися із землі [III]


викрент
   Ви́крент:
     — викрутас, крутня [1]
     — викренти: викрути, крутня [X]
     


викувати
     — Механічно викувати: визубрити [53]


вилабудатися
   Вилабуда́тися:
   Ви́лабудатися:
     — видряпатися, видертися з чогось [7,21;III,VI,XII]
     — вилізти, викрутитися з чогось [5]


вилегітимуватися
   Вилегітимува́тися:
   Ви́легітимуватися:
     — засвідчити документально свою особу [21;IV]
     — засвідчити особистість [47]
     — показати документи [20;III]
     — Оскільки документи бувають різні, то й вилегітимуватися краще пояснити замість «показати документи» (486) більш точно: «показати посвідчення особи, показати посвідку про особу». Вилегітимуватися походить від легітимація «посвідчення особи» (з латинського legitimatio через польське legitymacja). [MО,III]
     


вилиці
   ви́лиці: скулы [ІФ,1890]


виліт
     — виліт вулиці (337)<пол. wylot ulicy — ріг вулиці; [MО,VI]


вилосовуваний
     — погашений [XIX] Крім того також щороку певна часть облігацій буде вилосовувана, а вилосовані облігації будуть сплачувані [XIX]


вилосовувати
   Вилосо́вувати:
     — погашувати [46-1]


вилосуваний
   Ви́лосуваний:
     — той, що дістався за жеребом (від польського los — жереб) [38]


вильосований
   Ви́льосований:
     — вибраний по жеребку [6]


виминати
     — ухилятися [II]


вимівка
   Вимі́вка:
     — викрут, вигадка [XIX] На російській границі поставлено військовий кордон під тою вимівкою, буцімто з Росії може зайти до краю холера, та фактично на настирливі просьби шляхти для спинення еміграції [XIX]
     — виправдання [I,VI]
     — відмовлення, привід для відмови [II]
     — розмова, суперечка [6]


вимінка
   Вимі́нка:
     — ознака, відміна [44-1]
     — умова [V]
     


вимірений
     — націлений [VI]


вимірити
     — націлитися на когось [IV]


вимова
   Вимо́ва:
   Ви́мова:
     — ораторський хист [46-1;46-2]
     — умова [V]


вимовляти
     — дорікати [I]


винародовлений
   Винародо́влений:
     — денаціоналізований [54]


винародовлення
   Ви́народовлення:
     — денаціоналізація [46-1;46-2]


виндікувати
   Виндікува́ти:
     — тут: здобувати [53]


виносити
   Вино́сити:
     — підносити, дуже хвалити [IV]
     — становити [46-2]
     


виноситися
   Виноси́тися:
     — вибиратися, збиратися їхати [X]
     — швидко вибиратися, виїжджати, вилітати [1]
     


вину
   Ви́ну:
     — арх. воістину [11]


виображення
   Виобра́ження:
     — уявлення [27;41;53;54]


випадати
   Випада́ти:
     — в окр. значенні: вибігати [52]


випальковувати
     — кілками зазначувати [V]


випанітрувати
     — випантрувати, вишукати, вистежити, [II]


випантрувати
   Ви́панітрувати, випантрувати:
     — підстерегти [16]


випапляти
   Випа́пляти:
     — нерозважно, необережно сказати [21;IV]


випімнути
     — зробити докір, висловити все, що і на серці [IV]


випічнути
   Ви́пічнути:
     — приготувати їжу на печі [47]


виповідати
   Виповіда́ти:
     — тут: відмовляти [49]


виповідження
   Випові́дження:
     — висловлювання, звіряння чого-небудь комусь [44-1]


виповісти
     — Відмовити [XX] З початком мая наш львівський адрес тратить свою силу; ми виповіли сю хату [XX]
     — виповісти дім: заборонити входити до дому.' [VI]
     — виповісти комусь: відмовити комусь [IV]
     — виповісти послух:відмовитися слухати [IV]


випозичальня
     — (книжкова) бібліотека, з якої книжки видаються додому [II]


випоминати
     — докоряти, дорікати [VII]


виправа
   Випра́ва:
     — виряджання, відправлення [43]
     — майно, яке дістають дівчата при виході заміж; білизна, одяг, посуд тощо [V]
     — шлюбна виправа: придане (одяг, білизна) [III]


випрошувати
     — (собі) застерігати перед чимось [I]


випрятання
   Випрята́ння:
     — прибирання [19]


випулив
   Ви́пулив:
     — вип'ялив, витріщив [5;7]


випулити
   Ви́пулити:
     — витріщити (очі) [III]
     — Ви́пулити очі: витріщити очі [22]
   ви́пулити очи: вытаращить глаза [ІФ,1890]


випялитися
   ви́пялитися: взобраться, вскарабкаться [ІФ,1890]


вирва
   Ви́рва:
     — глибока яма у дні річки, ставка [51]


вирепетувати
   Ви́репетувати:
     — скоро щось сказати [20]


вирецитувати
   Ви́рецитувати:
     — продекламувати [21;53]
     — проказати, (швидко) продекламувати [IV]
     


вирискатися
   Ви́рискатися:
     — звідкілясь узятися, знайтися [III]
     — знайтись, відшукатись [48]
     


виродитися
     виродилась — тут: виникла [XIX] Звісна бо річ, що римська держава виродилась на підставі тісної організації родинної, в котрій до найвищої степені доведена була автократична власть голови родини [XIX]


вирозуби
   Вирозу́би:
     — різновид лососевих риб [43]


вирозумілий
     — вибачливий [III]


вирочень
   Виро́чень:
   Ви́рочень:
     — пророцтво, оракул [51;52]
     


вирочня
   Виро́чня:
   Ви́рочня:
     — віщування, оракул [6]
     — оракул [9;XI]
     — оракул, віщування [25]
     — оракул, храм [8]
     — пророцтво; оракул [3]


висвідчати
     — висвідчати услуги: робити послуги [IV]


висилитися
     — висилитися на щось: спромогтися [IV]


висилок
   Виси́лок:
     — зусилля [51;I]


вискіпати
   Ви́скіпати:
     — вишкрябати, знайти [45]


висмикувати
     ходаки з долин висмикують: портмоне з кишенїв витягають, т. є. крадуть. По містї тротоарами ходять та ходаки з долин висмикують — велика штука! [ІФ-1902]
   висми́кувати: незамѣтно вытаскивать [ІФ,1890]


висок
   Висо́к:
     — скроня [51]


високоумієнтний
   Високоуміє́нтний:
     — дуже вмілий [16]


вистава
     — (склепова) — вітрина в крамниці [III]
     — виставка [II]
     — вітрина [IV]
     — вистава склепова: вітрина крамниці [VI,VII]


виставляти
   Виставля́ти:
     — (на публі́ку) — прилюдно ганьбити [14]


вистарчити
   Ви́старчити:
     — вистачити [47]


вистобурчити
   ви́стобурчити: высунуть [ІФ,1890]


вистовність
   Висто́вність:
     — пишнота, пишність, розкішність [29]


вистроєний
     — гарно вбраний [IV]


вистроіти
   ви́строіти: надуть, провесть [ІФ,1890]


вистроїтися
     — гарно, святково одягнутися [I]


висціги
   Висці́ги:
     — перегони, змагання в бігу [3;51]


висьціги
     — перегони, змагання в бігу [XI]


витичити
     — відмежувати за допомогою вбитих у землю кілків (тик) [III]


витичувати
   Вити́чувати:
     — вказувати [29]


виткнення
     — (ноги) звихнення [I]


витолкуватися
     — виправдатися [V]
     — пояснити, з ясувати (своє поводження). , [II]


виторочити
   Ви́торочити:
     — викласти, з'ясувати [5;7]


витривати
   Витривати:
     — витримати [50]


витрих
   Ви́трих:
     — відмичка [14;17;II]
     — відмичка, гачок, що ним можна відмикати замки [IV]
     


витріскоокий
     — витрішкуватий [IV]


витрублювати
     — прилюдно оголошувати (при тому скликавши людей сурмою) [I]


витяг
     — витяг (329)<пол. wycjąg — виписка; [MО,VI]


вифасувати
     — одержати [IV]


вифоритувати
   Ви́форитувати:
     — висунути [48]


вифоритують
     — Висунуть [XX] Знати він знає мало. Огоновський уважає го своїм найліпшим учеником, і народовці, здається, вифоритують го по Огоновськім на кафедру університетську [XX]


виховуватися
     — Зберігатися, ховатися [XIX] Ковблики слабші від щупаків, 1 але зате їх множиться далеко більше, так що хоч щупаки і всякі другі хижаки нищать ковбликів чимало, то прецінь їх багато й виховується [XIX]


виходок
   Вихо́док:
     — вбиральня, відхоже місце [47]
     — туалет за межами житлового приміщення [51]
     — убиральня [XI]


вицофаний
   Ви́цофаний:
     — забраний назад; вилучений з обігу [44-1]


вицофання
   Вицофання:
     — вихід, відхід [50]


вишафувати
   Ви́шафувати:
     — тут: витратити, вичерпати [45]

 

вишрібувати
   Ви́шрібувати, вишрубувати:
     — вигвинчувати; переносно — дуже підносити, роздувати [44-2]


вишрубовувати
   Вишрубо́вувати:
     — викручувати шуруп [51]


вишрубувати
   Ви́шрібувати, вишрубува́ти:
     — вигвинчувати; переносно — дуже підносити, роздувати [44-2]
     — тут: дуже підносити, збільшувати, роздувати [44-1]
     


вишрюбовувати
     — підтягати вгору, підганяти [V]


вівандієрка
   Вівандіє́рка:
     — жінка-нероба, яка живе весело, безтурботно [47]


віват
     — хай живе [III]


вівер
   Вівер:
     — гультяй [18;III]
     — марнотратник життя [19]
     


віверти
     — повалені вітром дерева [I]


вівкання
   Ві́вкання:
     — вигукування [22;IV;VI;VII]
     — вигукування, виск [21]
     


вівкати
     — кричати, пищати, гукати [III]


відав
   Віда́в, віда́й:
     — мабуть [46-1;II]
     — здається, мабуть [V]
     


відай
   Віда́й:
     — мабуть [14;46-1;I;II]
     — мабуть, здається [IV]
     — здається, мабуть [V]


відати
     — довідуватися, розвідувати [II]


відбут
     — тут: збут [XIX] Велика спеціалізація роботи влегшувала кожному й невміючому швидко вивчитись їй, фабриканти навіть радше приймали людей не ремісних, бо їм менш могли платить. їм ішло не про те, щоб удержати свої вироби в високих цінах; противно, чим дешевше вони могли продавати їх, тим більшого могли надіятись відбуту, т. є. і більшого зиску [XIX]


відвестися
     — не довестися, не судитися (їй відвелося: не довелося) [IV]


відволати
     — відкликати [XI]


відволока
   Відволо́ка:
     — зволікання [44-1]


відворот
     — відступлення [VI]


відгаркнути
   відга́ркнути: откликнуться [ІФ,1890]


відділувати
     — впливати [IV]


віддрулити
     — відтрутити; відштовхнути [I]


відескамотований
     — Відлучений [XX] Але позаяк громада єсть абстракт, Горбачевський властитель титулярний і сам собі не признає ніякого права, а Барвінський хитрою штукою зістав від права власності відескамотований, то лишається один Гладилович, котрий досі фактично держить «Діло» в руках, а тепер старається забрати його й de jure, т. є. випхнути за двері всю громаду так само, як випхнув Барвінського [XX]


віджалувати
     — дуже оплакати; невіджалуваний: не віднагороджений [IV]


відземок
   Відзе́мок:
     — паросток коло кореня дерева [IX]
     — парость від пня [23]
     


відказувати
     — нарікати [I,VI,VII]


відкленути
     — (руки): розігнути, розправити затиснуті в кулак руки [III]
     — Відкленути руки пояснене «розігнути, розправити затиснуті в кулак руки» (486), а закленути руку (87) як «затиснути руку (в кулак)». Слово «кулак» у поясненні непотрібне, бо затемнює зміст цитованих слів: закленути на Бойківщині значить «стиснути, зціпити», а розкленути — «розціпити, розжати» не лише руки, але й кліщі, ножиці, обценьки тощо. Про кулак при «закленути» говориться також у словнику Желехівського (II, 249), але в контексті Франка він ніяк не міститься: «Тимчасом пані кинулась на лавочку під розлогою яблунею і сиділа мов зломана, закленувши руки над головою» (448). Над головою пані могла, піднявши руки, сплести їх пальцями, а не стиснути в кулак, як здається коментаторам. [MО,III]


відкликання
     — відмова від чогось [IV]


відкликати
   Відкли́кати:
     — відмовитися від чогось [1;X]
     — повернутися до попереднього стану [19]
     


відлів
   Ві́длів:
     — навідліг [54]


відмет
   Відме́т:
     — відходи [1;X]


відміна
   Відмі́на:
      «поганець»[ VI, 144] (первісно «заміняна відьмою в породільниці дитина» згідно з народними повір'ями) [ОГ]
     — в окр. значенні: виродок [52]
     — виродок, чортеня [VI]
     — виродок [I]
     — за народною міфологією, чортеня, яким підмінено дитину [19;VII]
     — підкинута дитина, (відмінчя) [X]


відмінча
   Відмінча́:
     — за народним повір'ям: виродок, чортеня [17]
     — за народним повір'ям чортеня, яким підмінена дитина [15]
     — Відмінчя — міф. відміна, відмінник, тобто хвора, ненормальна, потворна дитина, підкинена, як колись вірив народ, мавкою, відьмою тощо на місце здорової і нормальної, пояснене без врахування цієї етнографічної деталі: «А слуги в кухні пошіптували собі, що се якесь «відмінчя» (286). Редакція пояснила його загально: «не такий, як усі люди (відмінний від інших, відрізняється поганими якостями, нахилами)» (482). Думається, що в такому виданні Франка, як 20-томник, міфологічні поняття, наприклад упир, відьма, стратча і т. д., повинні бути пояснені згідно з їх первісним значенням. [MО,V]


відмінчя
     — не такий, як усі люди (відмінний від інших, відрізняється поганими якостями, нахилами), виродок [V]
     — Відмінчя — міф. відміна, відмінник, тобто хвора, ненормальна, потворна дитина, підкинена, як колись вірив народ, мавкою, відьмою тощо на місце здорової і нормальної, пояснене без врахування цієї етнографічної деталі: «А слуги в кухні пошіптували собі, що се якесь «відмінчя» (286). Редакція пояснила його загально: «не такий, як усі люди (відмінний від інших, відрізняється поганими якостями, нахилами)» (482). Думається, що в такому виданні Франка, як 20-томник, міфологічні поняття, наприклад упир, відьма, стратча і т. д., повинні бути пояснені згідно з їх первісним значенням. [MО,V]


відмокнути
   Відмо́к:
     — відімкнув [1]
     — відімкнув [X]
   відмок: отомкнулъ, отъ „відімкнути“ [ІФ,1890]


віднести
     — (побіду): одержати перемогу [IV]


віднога
   Відно́га:
     — (залізниці) — відгалуження [1]
     — (залізниці) вітка [X]
     — відгалуження гори, стовбура дерева, дороги, ріки тощо [44-1]
     — гірський відріг [5;7]
     — розгалуження [9]
     


відомість
     — знання, служба, заняття [V]
     — Відомість пояснене словами «знання, служба, заняття» (482). Двох останніх значень згадане слово у Франка ніколи не має. Але сумнівно, чи і «знання» можна застосувати замість відомості в такому реченні: «Вони були йому вдячні за те, що мимо своєї відомості він принявся єднати для їх цілей більшу суму» (372). У наведеному контексті треба пояснювати не саму «відомість», а словосполучення мимо відомості, яке значить: не знаючи про це, мимоволі, мимохіть, несамохіть. Варто підкреслити, що подібне значення має bez wiadomości2 також у польській мові, звідки його запозичив Франко. [MО,V]


відперти
     — відмовити [V]
     — Відперти — відповісти пояснене словом «відмовити». З уваги на багатозначність літературного «відмовити» слід було, на нашу думку, додати синонім «відповісти» або «заперечити», який би виключав двозначність, тим більше, що контекст, у якому це слово зустрічається, не усуває двозначності: «Довбущук аж тепер отямився, що троха задалеко загнався, та, кусаючи сильно свою долішну губу, відпер скоро» (10). Відіперти в значенні відповісти є полонізмом, пор. польськ. odeprzeć, odparł. [MО,V]


відпис
     — копія [IV]


відпоручник
   Відпору́чник:
     — делегат, уповноважений [VI]
     — делегат [XIII]
     — делегований [53]
     — представник [46-1;46-2]
     — представник, делегат [18;51;III,IV]
     — уповноважений, представник [3;2]
   Відпору́чники:
     — представники [6]
     — уповноважені, посланці [16]


відпотарайкати
   Відпотара́йкати:
     — втратити [9]


відправа
   Відпра́ва:
     — відповідь, заперечення [32]


відпрясти
   Відпря́сти:
     — тут: достигнути [54]


відпуст
   Ві́дпуст:
     — богомілля для відпущення гріхів, проща [XI]
     — богомілля, проща [4;XII]
     — проща («відпускають» гріхи); відпустове місце: місце, куди ходили на прощу [VII]
     — проща [21;51;II,IV;VI]
     — релігійне свято, пов'язане з обіцянкою відпущення гріхів [46-2]
     — тут: святкування з нагоди свята патрона церкви в селі [44-1]
     — храмове свято, пов'язане з вірою у відпущення гріхів [46-1]


відпустовий
     — відпустове місто: місто, де богомольцям давали «відпущення гріхів [XVIII] Золя зупинився на трилогії, а символом різних форм релігійного чуття взяв три міста: Лурд — славне відпустове місто у Франції, Рим — столицю католицизму, основаного на традиції і заскорузлого в тій традиції, і Париж —- огнище нової, ясної, свобідної релігії, тобто науки і праці, що увільнює чоловіка духовно і матеріально [XVIII]
     — відпустове місце: місце, куди ходили на прощу (на богомілля) [VI]


відрубність
   Відру́бність:
     — окремішність, ізольованість; автономність, самостійність [53]


відрух
   відрух: рефлексъ, невольное движеніе [ІФ,1890]


відручний
   Відру́чний:
     — доручальний [44-1]


відряд
   Відря́д:
     — загін [51]


відсоння
     — сонячне місце [VI]
     — місце, що освітлюється сонцем [VII]


відставити
   Відста́вити:
     — відправити [46-2]


відталь
   Ві́дталь:
     — відлига [54]


відтручати
   Відтру́чувати, відтручати:
     — відштовхувати, відпихати, штовхати [12]


відчит
   Ві́дчит:
     — доповідь, лекція [53;II,IV]


відшибнення
   Відши́бнення:
     — віднімання [54]


відшупасувати
     — послати етапом [III]


віз
     — Віз залізний: вагон [X]


візбратися
   Візбра́тися:
     — піднятися [46-1;46-2]


візвання
     — візвання (356)<пол. wezwanie — повістка; [MО,VI]


візир
   Візи́р:
   Ві́зир:
     — вищий урядовець у деяких країнах Близького і Середнього Сходу [43]
     — дротяна заслона на обличчя при шоломі [24]
     — дротяна заслона при шоломі [IV,IX]
     — тут це слово означає: дротяна заслона біля шолома для захисту обличчя від ударів [XII]
     — тут: дротяна сітка біля шолома для захисту обличчя [52]
     — тут: дротяна сітка біля шолома для захисту обличчя від ударів [4]


візитатор
   Візита́тор:
     — церковний урядовець, який проводив візитації (перевірки церковного майна і діяльності духівництва) [46-1;46-2]


візитація
   Візита́ція:
     — відвідання школи інспектором [24]


візитирка
   Візити́рка:
     — віконце в дверях для спостереження [15]
     — віконце в дверях тюремної камери [1;17;IV;X]
     — віконце в дверях тюремної камери, вовчок [II]
     — загратований отвір у дверях тюремної камери [16]
     — кругле або квадратне віконце у дверях, крізь яке дивляться, хто стукає [I]
     


візитирувати
     — оглядати [II]


візіонер
   Візіоне́р:
     — мрійник [31]


візір
     — найвищий турецький урядовець, міністр [XI]


візітація
     — відвіцувлнпя шкіл інспектором [IX]


візія
   Ві́зія:
     — видіння [38]
     — видіння, привид [36]
     — привид, видіння [45]
     — привид [XI,XII]


війт
     — виборний голова громади [XIX] Зазначує лише, що цісар «вислухав опінії Станів при унормуванні способу вибирання війтів і присяжних у сільських громадах [XIX]
     — сільський староста [IV,VI,XI]
     — староста сільської громади [I,V,VII,IX]
     — начальник сільської громади, сільський староста [II,III]


вікарій
   Віка́рій:
     — (сотрудник) — священик, що був помічником настоятеля парафії [46-1]
     — в католицькій церкві помічник приходського священика чи епіскопа [XIX] Друга сіножать у Поплавах від скарбової сіножаті плугом відорана і камінням пообкопувана 22 м. 888 с.; огорода враз з садком 956 с., для одного вікарія другий огород 15с., для другого вікарія третій огород 24 с., ще один огород 20 саж. належить до пробоства і 42 підданих халупників [XIX]
     — заступник пароха або єпископа [44-1;53]
     — помічник парафіяльного священика чи єпископа [44-2]
     — священик, що є помічником настоятеля парафії [46-2]
     


віко
   Ві́ко:
     — тут: повіка [54]


віковистий
     віковічний, (реґіоналізм) І сон отсей нестертий, віковистий в душі його по собі слід лишає. [Звн 266]; [ВЛ]


віковістий
     — віковічний, давній [III]


вікт
   Вікт:
     — їжа [50;XX] Я отеє вже майже рік, окрім каліцтва обох рук, хворую на тяжку внутрішню слабість, котра за той час неймовірно ослабила й висушила мене, і бували такі дні і цілі тижні, що я не міг без болю та душності ані лежати, ані сидіти, ані ходити, а щодо вікту, то майже весь сей рік жию на неправдоподібній майже дієті, при тім не можу їсти ні хліба, ні булок, ні м'яса, а звичайно нічого квасного, нічого сирого, печеного, твердого і т. п [XX]
     — харч [37]
     — харчі [48;XX] Там і на життя було би добре, а твоя малпа вистатчила би попри шпитальний вікт для нас обох де з на тиждень [XX]
     — харчі, страва [15;I]


віктуал
   Віктуа́л:
     — харч [VI]
     — харчові припаси [20]
   Віктуа́ли:
     — їстівні припаси [39]
     — продукти, харчі [50]
     — харчі [17;XX] Ольга Федорівна трохи заспокоїлася, працює багато в домі, таскає з ринку віктуали на голодну сім'ю, а в вільних хвилях почитує книги, з яких витягає лиш такі мудрощі, які й без них були у неї самої [XX]
     — харчі, припаси живності [47]
     — харчі, продукти [XX] Треба висилювати фантазію, аби придумати їду — не все той самий клеїк,— а тут як на побільшення лиха загальний брак живності та дорожнеча віктуалів [XX]
     


віктуватися
   Віктува́тися:
     — харчуватися [48;50]


віндикувати
   Віндикува́ти:
     — жадати повернення [46-2]
     — жадати повернення, повертати [46-1]
     — захищати, відстоювати [47]
     — оголошувати, стверджувати [33;29]
     — присвоювати [IV]
     


віндікування
   Віндикува́ння, віндікування:
     — присвоєння [30]


вінкель
   Ві́нкель:
     — інструмент (косинець), яким контролюють прямі кути [15]
     — кут, прилад, яким вимірюють кути [V]
     — Вінкель — спец, косинець, яким контролюють прямі кути, польськ. winkel з нім. Winkel, на думку редакції, — «кут, прилад, яким вимірюють кути» (482). Вінклями в Галичині кутів не вимірювали; для цього вживався кутомір. Ними контролювали тільки прямі кути в столярстві, слюсарстві, будівництві тощо. Мабуть, редакція сплутала в поясненні косинець з малкою, бо тільки вона служить до вимірювання кутів. [MО,V]


віно
   Ві́но:
     — посаг [9;52;53]
     — придане [1;V,X]
     — своєрідний викуп, який мав сплатити нареченій молодий, беручи шлюб [51]
   ві́но: приданное [ІФ,1890]


віриліст
   Вірилі́ст:
     — депутат крайових парламентів Австрії, а також рейхсрату (державної ради), який входив до законодавчого органу за посадою (напр., ректор університету, єпископ і т. ін.), а не обирався [44-1]


віритель
   Віри́тель:
     — кредитор [44-1;III,IX]
     — позикодавець [51]
     — тут: кредитор [44-2]


вірителька
   Віри́телька:
     — кредиторка, позикодавиця [55]


вірительність
     — позика [I]


віріліст
   Вірілі́ст:
     — член сейму, призначений завдяки своєму сану, посаді [47]


вірли
   Вірли́:
     — орли [12;VIII]


вірний
     — орний [VI,VII]


вірник
   Ві́рник:
     — довірена людина [IV,X]
     — довірена особа [1;14;V]
     


вісний
     — Вісний столець: — варстат, якого вживають боднари для стругання обручів (Ів.Фр.), [II]
   вісни́й столець : : верстакъ употребляемый бочарями для струганья обручей [ІФ,1890]


вісняк
   Вісняк:
     — інструмент для стругання дерева [III]
     — ніж із двома поперечними ручками на кінцях для тесання у грубому вигляді [51]
     — струч [має бути ""струг""][18]
     — Вісняк пояснений надто широко, як «інструмент для стругання дерева» (496). Інструментів для стругання дерева багато. У контексті йдеться про спеціальний його тип: ручний ніж з двома ручками, тобто «струг», «скобель», як і слід було його пояснити. Вісняк утворений від слова вісь, бо служив головно до її обробки в часи, коли вона виконувалась тільки з дерева. [MО,III]


віссон
     — тонесенька полотняна тканина [XII]


вістити
     сповіщати, Лиш гострий крик його (беркута) вістить. [Звн 147]; [ВЛ]


в-істі
     — в в-істі:дійсно, справді [IV]


вість
     — (ость): залізний прилад, яким гуцули-рибалки пробивають рибу [IV]
     — Вість (ость) є в поясненнях тільки гуцульським знаряддям, яким пробивають рибу (527). Тимчасом це — загальнослов’янське рибальське знаряддя12 (пор. польсь. ość, серб. остан і т. д.). Відоме воно було також у древньому Єгипті, на далекій Півночі і т. д. [MО,IV]
     вість (21, 456) – “гарпун”; [ІЦ-2006]
     


вісьта
   Ві́сьта:
     — наліво (покрик на коней) [XI]
     — наліво [2]
     — вісьта!: вправо! (вигукують візники до коней) [XII]


віт
     — начальник сільської громади, сільський староста [II,III]


вітай
     — будь гостем! [IV]


вітайте
     — здорові були [IV]
     — тут в розумінні привітання, «будьте бажаним, дорогим гостем» [II]
     — вітайте нам: загостіть, завітайте до нас [XII]
     — вітайте!: привіт вам, здорові були! [X]


вітрити
   Ві́трити:
     — винюхувати повітря, вивідувати щось [35]
     — винюхувати, вивідувати [48]
     — винюхувати, стежити, (собака «вітрить») [IV]
     — винюхувати, стежити [II]
     — винюхувати [V]
     — пронюхувати, рознюхувати [VI,VII]
     — стежити, винюхувати («собака вітрить») [III]


вітріоль
   Вітріо́ль:
     — сіль сірчаної (сульфатної) кислоти [21;I]


вітчина
   Вітчина́:
     — вітчизна [47;54;XI]
     — вітчизна, батьківщина [51]
     


віц
   Віц:
     — дотеп, жарт, гостре слівце [44-2]
     — жарт [40;20]
     


віце
     — більше [II]


віцинальний
   Віцина́льний:
     — другорядний [44-1]


віцоватий
   Віцова́тий:
     — дотепний [53]


віченний
     дуже довгий, (реґіоналізм) Був би собі ногу на вік віченний просадив. [Лч.9]; [ВЛ]


вкладня
   Вкла́дня:
     — вставка [33]


вкулити
     — вкулити (153)—паралізувати [MО,V]


вкучно
     — скучно, нудно [III]


влада
     — (душі): сила [VII]
     — (душі)сила [VI]


владика
   Влади́ка:
     — єпископ (православний або уніатський) [46-1;46-2]


властитель
   Власти́тель:
     — власник [51;53]


вліяти
   Влія́ти:
     — впливати [53]


вмаєний
     — прибраний, прикрашений (зеленню, квітками) [XII]


внеобаві
   Внеоба́ві:
     — незабаром [51]


внер
   Внер:
     — поринув [2;XIII]


внесення
     — внесення (22) — пропозиція, пор. польськ. wnosić—пропонувати [MО,V]


внески
   Вне́ски:
     — пропозиції [50]


внесок
   Вне́сок:
     — пропозиція [46-1;46-2;IV]
     внесок ( = пропозиція) [MО,IV]
     — внесок (391)<пол. wniosek — висновок; [MО,VI]


внет
   Внет:
     — відразу, вмить [30]


внір
   Внір:
     — (від внірнути) на внір засудили: засудили так, що можна зовсім потонути, загинути [XIII]
     — від внірнути (потонути) [4]
     


вносити
     — висловлювати [IV]
     — Вносити (польсь. wnosić) —пропонувати, як виникає з контексту в III томі, стор. 231 (у IV томі цього слова знайти не вдалось): «Для того вношу, аби рада ухвалила сей бюджет без дискусії, відразу» має пояснення «висловлювати» (527). [MО,IV]
     — вносити (=пропонувати, 229) (польськ. wnosić) [MО,III]
     


водотриск
     — фонтан [II]


вожделѣ
     — (волхов): забажав, зажадав (ворожбитів) [XI]


возний
     — казенний посильний [XII]
     — нижчий службовець у державній установі [X]
     — нижчий службовець установи, казенний посильний [II,IV]
     — службовий посланець, нижчий службовець при якійсь установі, кур'єр [V]
     — судовий посланець, нижчий службовець в установі [VI]
     — судовий посланець [VII]
     


войовник
   Войовни́к:
     — воїн [54]


войтко
      «місяць»[ VI, 140] (з поль арґ. wojtek «те саме» від імени Wojtek, Wojciech «Войтіх, Адальберт») [ОГ]
     Заїхати їм між липки, щоб їм аж Войтко закапував!: Ударити її їх між очи, щоб їм аж місяць засьвітив [ІФ-1905]


волар
   Вола́р:
     — пастух волів [12;25;VI]


волічка
     — нитка з чистої вовни для вишивання [IV]


воловід
   Волові́д:
     — міцна мотузка [16]
   волові́д: веревка, которую надѣвается волу на рога, чтобы его весть [ІФ,1890]
     


волок
   во́лок: неводъ [ІФ,1890]


волоки
   Воло́ки:
     — вовняні мотузки, якими зав'язують постоли [I]
     — зав'язки [VI]
     — ремінні або вовняні мотузки в постолах, які обмотували ноги аж до колін [21]
     — шнурки, якими гуцули обв'язують онучі [IV]
     — «Волоки» — «вовняні мотузки, якими зв’язують постоли». Пояснення неточне з двох причин: 1) волоками обмотують чи зав’язують не тільки постоли, але й лидки; 2) вовняні волоки носили лише жінки, чоловіки вживали, як правило, ремінців. Про те, хоч на іншому місці, говорить сам Франко: «...в ходаках з ремінними та вовняними волоками, обмотаними довкола ноги аж до коліна» (II, 413). Як бачимо, для визначення точного значення слова не обов’язково заглядати до словників. Інколи вистачить лише уважне читання тексту. [MО,I]
     


волонтер
   Волонте́р:
     — доброволець [46-1]


волочкова
   Волочко́ва:
     — вовняна [27]


вольти
   Вольти:
     — пересмикування карт [19;VI,VII]


вориння
   Вори́ння:
     — загорожа з тонких довгих кругляків (жердин) [1]
     — огорожа з жердин [54]
     — огорожа з соснових дрючків, накладених один поверх другого [X]
     — огорожа з тонких довгих кругляків (жердин) [21]
     — огорожа з воринин (жердок), укладених одна поверх одної [III]
   Вориння, вороння:
     — огорожа з вовни (жердок), укладених одна поверх одної [IV]
     — Незадовільно ясне значення слова вориння. З пояснення «огорожа з ворин (жердок), укладених одна поверх одної» (486) можна думати, що це паркан, у якому горизонтальні жердки покладені одна на одну, щільно прилягають до себе. Насправді вориння складається найчастіше тільки з двох, рідше трьох (часто тільки з однієї) горизонтальних, прив’язаних до колів «ужовками», жердок. Відстань між жердками в такій огорожі становить 0,5—1 м. [MО,III]
     — Вориння (збірний іменник від ворина — жердка) — це рід огорожі з горизонтально прив’язаними до колів двома, рідше трьома або навіть однією горизонтальною жердкою. Відстань між «воринами» близько 0,5 м. У поясненні сказано: «Вориння (вороння) — огорожа з вовни (жердок), укладених одна поверх одної» (528). [MО,IV]


вороння
   Вориння, вороння:
     — огорожа з вовни (жердок), укладених одна поверх одної [IV]
     — Незадовільно ясне значення слова вориння. З пояснення «огорожа з ворин (жердок), укладених одна поверх одної» (486) можна думати, що це паркан, у якому горизонтальні жердки покладені одна на одну, щільно прилягають до себе. Насправді вориння складається найчастіше тільки з двох, рідше трьох (часто тільки з однієї) горизонтальних, прив’язаних до колів «ужовками», жердок. Відстань між жердками в такій огорожі становить 0,5—1 м. [MО,III]
     — Вориння (збірний іменник від ворина — жердка) — це рід огорожі з горизонтально прив’язаними до колів двома, рідше трьома або навіть однією горизонтальною жердкою. Відстань між «воринами» близько 0,5 м. У поясненні сказано: «Вориння (вороння) — огорожа з вовни (жердок), укладених одна поверх одної» (528). [MО,IV]


ворота
      «рот»[ І, 287] [ОГ]


ворохобити
   Ворохобити:
     — бунтувати [3]


ворохобитися
     — бунтуватися [IV]


ворохобний
   Ворохо́бний:
     — бунтівливий [47]


ворохобник
   Ворохо́бник:
     — бунтар, повстанець [10]
     — бунтівник [47]
     — тут: бунтівник [44-2]


ворохобня
   Ворохо́бня:
     — бунт [47;53;XI]


ворохобство
   Ворохо́бство:
     — бунт, заколот [45]
     — заворушення [46-2;46-1;XIX] Згадаймо й те, що ще в посліднім повстанні тих слов'ян до війни за свою свободу бачив голова католицької церкви богопротивне ворохобство і злочинське супротивлення правовитій власті турецькій [XIX]
     


ворситися
   Во́рситися:
     — бокувати, гніватися [25]


восхит
     — восхит (375)—захоплення, пор. пол. zachwyt та рос. восхищение; [MО,VI]


вота
   Во́та:
     — ухвали, прийняті голосуванням [46-2]


вотант
   Вота́нт:
   Во́тант:
     — писар у адвоката [20;51;VII]
     


вотивний
   Воти́вний:
     — схвальний або заперечний (від лат. votum бажання) [25]


впадати
   Впада́ти:
     — вдиратися, вбігати [23]
     — раптово вбігати, вриватися, атакувати [52]
     


впеліситися
     — вчепитися, устряти [IV]


вперід
     — недавно [X]


вписати
   Йо́ра вписати: побити когось [4]


впімнути
   Впімну́ти, упімнути:
     — вказати на те, щоб хтось чогось не робив [X]
     — дорікнути, вказати на те, що хтось чогось не робив [1]
     


впімнутися
   Впімну́тися:
     — (за щось): домагатися (чогось) [XI]
     — 1. (за ким, чим): заступитися за кого, за що; 2. (за що): заявити претензії, зажадати, втрутитися, поставити вимогу [14]
     — стати в обороні, заступитися [VI]
     — стати в оборону, заступитися [24;IX]
     — заступитися, заступатися [V]
     — Впімнутися в Галичині та в мові Франка вживається з орудним або знахідним відмінком, як і в польській мові. З орудним: впімнутися за ким, чим воно означає заселитися за кого, що, а із знахідним: впімнутися за що означає заявити претензії, зажадати, втрутитися, поставити вимогу: «І не перестануть ще далі знижувати, доки не впімнемся за собою» (379); «Аж коли громада впімнулася за те діло — орендар показав якісь рахунки» (206). Редакція не врахувала різниць у керуванні та одночасно в значенні слова і виклала невірно одним «заступитися» (482). [MО,V]


впоминати
     — переконувати [X]


впоминатися
     — вступатися за когось, говорити на чиюсь оборону [X]
     — домагатися повернення (напр., грошей) [III]
     — заступитися, заступатися, [V]
     — Впімнутися в Галичині та в мові Франка вживається з орудним або знахідним відмінком, як і в польській мові. З орудним: впімнутися за ким, чим воно означає заселитися за кого, що, а із знахідним: впімнутися за що означає заявити претензії, зажадати, втрутитися, поставити вимогу: «І не перестануть ще далі знижувати, доки не впімнемся за собою» (379); «Аж коли громада впімнулася за те діло — орендар показав якісь рахунки» (206). Редакція не врахувала різниць у керуванні та одночасно в значенні слова і виклала невірно одним «заступитися» (482). Те саме стосується недоконаного впоминатися, яке пояснене одним «заступатися» (482), що ніяк не відповідає контекстові: «— Ей, чи ми не впоминалися, що то поможе!» (379); «Що Іцка шляк трафив, се навіть ліпше для нас, бо не буде впоминатися» (440). В обох цитованих реченнях впоминатися вжите в значенні «вимагати, жадати, заявляти претензії». Правильно це слово викладене в словнику Желехівського: «упоминатися, упімнутися = mahnen, erinnern чого від кого, у кого, von jmdm etw. fordern, verlangen, jdn darum mahnen» (II, 1013). Шкода, що редакція не заглянула до нього. [MО,V]


вправити
     — (когось) (напр. у гумор.): викликати у когось (веселість) [IV]


врабель
   Вра́бель:
     — горобець [42]


врата
     — врата царські: середні двері в іконостасі в церкві [VII]


вре
   Вре, вруть:
     — (гнівом) — кипить, клекоче [8]
     — вирує, кипить [23]
     — кипить [IV]


вректи
     — зурочити [XII]


вроки
   Вро́ки, уроки:
     — пристріт; уроки [54]
     — чаклування [23]
     


вруть
   Вре, вруть:
     — (гнівом) — кипить, клекоче [8]


вскісь
   Всклесь:
     — впоперек [X]
     — наскрізь, впоперек [XI]
     — поперек [1]
   Вскісь і всклесь: навкоси і впоперек [2]


всклесь
   Всклесь:
     — впоперек [X]
     — наскрізь, впоперек [XI]
     — поперек [1]
   Вскісь і всклесь: навкоси і впоперек [2]


вскорі
     незабаром, Згасне вскорі блиск їх (очиць) у сліз морі. [Звн 192]; [ВЛ]


вставитися
     — Вста́витися в слові: дотримати слова [1]


встатчитися
   Вста́тчитися:
     — дотриматися слова [2]


встачитися
     — встачитися в слові: дотримати слова [X]


встеклий
   Всте́клий, стеклий:
     — скажений [27]
     — скажений, божевільний [13]
     — див. сте́клий [14;V]


встид
   Встид:
     — сором [51]


всупір
     наперекір, всупор, Не виводять співаночок на весь двір соловієві на вишенці всупір. [Звн 108]; [ВЛ]


втак
   Втак:
     — адже, хіба, проте [30]


втепенитися
   Втепени́тися:
     — сильно втомитися, спинитися на місці [1;X]


втиркатися
   Втирка́тися:
     — втручатися [46-2]


втиркнутися
   Вти́ркнутися:
     — втертися [55]


втім
   Втім:
     — аж ось, в цю мить, раптом; проте, однак [III]
     — в окр. значенні: аж ось, тоді, після того [52]
     


втуні
   Вту́нѣ:
     — намарно, без результату (церковносл. і рос.) [52]


вудвуд
   Ву́двуд:
     — одуд [20;54]


вуджениця
   Вуджени́на, вуджени́ця:
     — шинка [19]


вуженина
   Вуженина:
     — копчене м'ясо [4;XII]


вужівка
   Ужва́, вужі́вка:
     — рід вірьовки із лози, пруття [1]


вузловато
     — чітко [V]


вуйдуньо
     — дядько, дядечко (материн брат) [XII]


вуйко
   Ву́йко:
     — дядько (брат матері або чоловік тітки) [X]
     — дядько (брат матері) [1]
     — дядько [47;I]
     — дядько по матері, брат матері [48]
     — дядько, брат матері [IV]
     — дядько, дядечко (материн брат) [XII]
     — «Вуйко» пояснене словом «дядько», хоч не кожний дядько є вуйком. Вуйко — це дядько тільки по матері. Дядько по батькові в Галичині — стрик або стрико. [MО,I]
     вуйко (21, 65) – “ведмідь”; [ІЦ-2006]
     


вуйчаник
     — двоюрідний брат, дядьків син [IV]
     — Вуйчаник — двоюрідний брат по матері, тобто тільки син вуйка, в поясненнях є взагалі «двоюрідним братом, дядьковим сином» (528). [MО,IV]


вуличник
     — вуличник (142)<пол. ulicznik — вуличний хлопчисько, хуліган; [MО,VI]


вурда
   Ву́рда:
     — вид гуцульського сиру [24;IX]


вчасний
   Вча́сний:
     — передчасний, ранній [XIII]
     — ранній, передчасний [2]
     — своєчасний, ранній: вчасно, своєчасно, зарані [IV]
     — своєчасний, ранній; [II]


вчасно
   Вча́сно:
     — рано [V-VII,IX,X]
     — своєчасно, зарані [II]
     — тут: передчасно, зарано [52]


вчонобити
   Вчоноби́ти:
     — пригостити [13]


вшелякий
   Вшелякий:
     — усякий [30]


вшецко
   Вше́цко:
     — все [1;X]


въєже
      въєже сожещи є — треба розуміти: у щось, щоби там спалити його [XI]


в'юновата
   В'юнова́та:
     — вертка, вертлява [51]


в'язілець
     — горошок [III]


вящшея
     — Вящшея мзды: більшої плати [XI]

 

27.08.1995