Словничок з творів Івана Франка (ш)


шабалтас
   Шабалта́с:
     — ташка, шкіряна торба [39]


шабас
   Шаба́с, шаба́ш:
   Ша́бас, ша́баш:
     — єврейська субота, вільна від роботи, пов'язана з виконанням певного ритуалу [44-2]
     — єврейська субота; день, вільний від роботи, що пов'язано з виконанням певного ритуалу [44-1]
     — релігійне свято, присвячене закінченню певного виду робіт (робочої неділі) [47]
     — суботнє свято, відпочинок, передбачений юдаїзмом [51]
     — суботній відпочинок, визначений єврейською релігією [XIX] Правда, панщини вони не робили, яко міщани платили чинш, а в додатку за те, що були євреями, мусили платити осібний податок, так зване свічкове; сей податок звався так від того, що його вимірювали після того, скільки котрий єврей у шабас свічок засвічує [XIX]


шабасувати
   Шабасува́ти:
     — (євр.) проводити шабас (суботу) [X]
     — проводити шабас, святковий суботній день [1]
     


шабаш
   Са́бас, ша́баш:
   Шаба́с, шаба́ш:
   Ша́бас, ша́баш:
     — релігійне свято, присвячене закінченню певного виду робіт (робочої неділі) [47]
     — суботнє свято, відпочинок, передбачений іудаїзмом [43]
     — суботнє свято, відпочинок, передбачений юдаїзмом [51]
     


шабашовий
   Саба́шовий, шаба́шовий:
     — cаба́шова (шаба́шова) ша́пка: — шапка, яку, за релігійним ритуалом, одягали євреї в суботній день (шабаш) [14]


шабрака
   Шабра́ка:
     — чапрак [25]


шаг
   Шаг:
     — півкопи, гріш [43]


шаддай
     — всемогутній [XII]


шайний
   Шайни́й:
   Ша́йний:
     — грошовий знак, асигнація [51]
     — сильний, божевільний [2,XIII]


шайтан
   Шайта́н:
     — у мусульманській міфології — злий дух, чорт, сатана [43]


шаламая
   Шалама́я:
     — від шаламатня: шум [9]


шалений
   шале́ний, шальга́: бѣшенный, бѣшенство [ІФ,1890]


шаліновий
     — хустята шалі́нові: великі вовняні хустки [2]
     — шалінові хустята: великі вовняні хустки на голову [XI]


шальга
   Шальга́:
   Ша́льга:
     — навіженство, шаленство, скаженість [I]
     — одур, шал, скаженість [XII]
     — скаженість [16,II]
     — скаженість, шаленство [17]
     — шал, одур [4]
     — шаленство [15]
     — шаленство, скаженість [25]
   шале́ний, шальга́: бѣшенный, бѣшенство [ІФ,1890]


шамбелан
   Шамбела́н:
     — таємний радник [51]


шамбелян
   Шамбеля́н:
     — (цісарський) таємний радник цісарського двору [VI,VII]
     — камергер [11;46-1;46-2]
     — камергер, почесний придворний чин [44-1]
     — таємний радник [19,35]


шамотати
     — термосити [IV]


шандар
   Ша́ндар:
     — жандарм [51;52,III,XI]
   ша́ндар: жандармъ [ІФ,1890]
     


шанжованє
   Шанжо́ва́нє:
     — спекуляція грішми, валютою; шахрайство [52]


шанжовання
   Шанжова́ння:
   Шанжо́ва́ння:
     — спекулювання грішми, шахрайство [XI]
     — спекуляція грішми, валютою, шахрайство [3,51]


шанталавець
   Шантала́вець:
     — обідранець [17]
     — обідранець, босяк, пройдисвіт [I]
     — обідранець, пройдисвіт [15]
     [ VI, 149] (з угор. santa, csonkult, csonka «скалічений», а що з італ. cionco «те саме»; можливе й посередництво почерез рум. sontorо́g «окалічений») «лобуз» [ОГ]


шанталавий
   Шантала́вий:
     — ганебний, негідний, мерзенний [51]
     — обдертий, у лахмітті [24]
     


шанталевець
     — обірванець [VI]


шанці
   Ша́нці:
     — окопи [6;55]
     — окопи, вали з ровом [47]
     


шаплик
   Шапли́к:
     — невисока широка бочка без верхнього дна, чан [47]


шапокляк
   Шапокля́к:
     — високий капелюх, що механічно згортається [III]
     — давній твердий високий чоловічий капелюх, якого можна було складати [17]
     


шаран
   Шара́н:
     — короп [4,XII]


шарварок
   Шарва́рок:
   Ша́рварок:
     — дорожня повинність кріпаків [XIX] Нужда в нас доходить до крайності, зарібків нема ніяких, а зате тим більше податків, додатків та шарварків [XIX]
     — обов'язкова громадська робота (лагодження шляхів, мостів тощо) [2,XIII]
     — обов'язкова робота селян для громади [15]
     — примусова громадська робота, зокрема при дослідженні доріг [XI]
     — робота, накладена на селян [I]
     — спеціальний вид обов'язкових робіт — ремонт шляхів, гребель, мостів без винагороди в сільській чи міщанській громаді [44-1,44-2]
     — громадські роботи, одбутки [III]
   Ша́рварки:
     — громадські роботи, одбутки [26]
     — «Шарварок» — це не «робота, накладена на селян», як пояснює редакція, а лише спеціальний вид роботи — обов’язкова робота селян для добра тільки своєї громади, наприклад, ремонт сільської дороги, містків, чистка пасовищ від бур’яну тощо, накладена на них їх власним правлінням. Слово запозичене з польського szarwark, а це з німецького Scharwerk. [MО,I]
     


шаржа
   Ша́ржа:
     — військовий чин (взагалі) [VI,VII]
     — військовий чин [19]
   ша́ржі:
     — вищі звання в австрійському війську [IV]


шарити
     [ II, 15], висмикувати[ II, 15] «красти» [ОГ]


шармант
     — уважний і чемний у поведінці (особливо в ставленні до жінок) [I]


шармерувати
   Шармерува́ти:
     — марширувати [23]


шартрез
   Шартре́за, шартре́з:
     — сорт міцного пахучого лікеру [51]


шаруга
   Шару́га:
     — буря, заметіль [2;3]
     — буря, хуртовина [9]
     — буря [XIII]
     — завірюха, заметіль [1]
     — завірюха [X]
     — буря, метелиця [XI]


шастати
     — розкидатися (грішми) [VI]


шасть-не-прасть
   Шасть-не-прасть:
     — ні з сього ні з того [1,X]


шатан
   Шата́н:
     — шайтан, злий дух; чорт, диявол [53]


шатанський
     — чортівський, диявольський [V]


шафар
   Шафа́р:
     — економ, ключник [8]


шафарка
   Шафа́рка:
     — ключниця [2;13,XIII]


шафарувати
   Шафарува́ти:
     — збирати, розподіляти [47]


шафовання
   Шафо́ва́ння:
     — розтринькування [53]


шафот
   Шафо́т:
     — ешафот [51]


шафувати
   Шафува́ти:
     — розкидатися [21;48,III]


шахта
   Ша́хта:
     — зміна [21]


шацування
   Шацува́ння:
     — оцінка, розцінка; шанування, повага [44-1]


шацунковий
   Шацунко́вий:
     — оціночний [15,I,III]


шваб
   Шваб:
   Шва́б:
     — глумлива народна назва німця [2]
     — глумлива народна назва німця у колишній Галичині [21]
     — глумлива, а то й лайлива назва для німця [X]
     — зневажлива назва німців, житель Швабії [IV,VII]
     — німець [VI]
     — Шва́ба підпустити — збрехати [5,7]
     — шваба підпустити: замилити очі, збрехати [XII]
   шваби:
     — Так презирливо поляки називають німців [XVIII] Мусив продати корову на заріз, це два,— бо через цих швабів невистачило для неї [XVIII]


швабахер
   Шва́бах, шваба́хер:
     — один із чотирьох стилів (3-ій) готичного письма, ломане письмо з округлим окресленням деяких літер [47]


швабський
     — німецький [I]


швагер
   Шва́гер:
     — зять (чоловік сестри) [46-2]
     — зять (чоловік сестри), шурин (брат жінки), дівер (брат чоловіка) [46-1]
     — шуряк, дівер, чоловік сестри [44-1]


шваґер
   Шва́ґер:
     — чоловік сестри; брат чоловіка [55]
     — шуряк, сестрин чоловік, зять, дівер [53]
     


швадрони
   Швадро́ни:
     — ескадрони [22]


швайгельд
   Шва́йгельд:
     — грошова плата за мовчання [44-1]


швайґґельд
   Шва́йґґельд:
     — плата за мовчання (з нім.), тобто корупційна послуга за недонесення про зловживання або ж скоєння злочину [52]


швакати
   шва́кати: бить хлыстомъ [ІФ,1890]


швальцгербер
   Швальцге́рбер:
     — переносно: людина, лояльна до австрійської цісарської держави [21]


швандорування
   Швандорува́ння:
     — базікання, балаканина [43]


шванкувати
   Шванкува́ти:
     — будувати, страждати [30]


швар
     — очерет [III]


швара
   Шва́ра:
     — висока гостролиста трава в полонині [33]
     — шувар, або очерет [9]
     


шваркотати
   шваркота́ти: говорить непонятнымъ (обыкн. нѣмецкимъ) языкомъ [ІФ,1890]


шваркотіти
   Шваркоті́ти:
     — говорити (іронічно) [16]


шварцгальбер
   шварцгельбер:
     — чорно-жовтий; лояльний до австрійської держави (чорно-жовтий - кольори державного прапора колишньої Австрії) [VI]
   шварцгальбер:
     — переносно: австрійський підлиза [IV]
     — друкарська помилка: шварцгальбер зам. шварцгельбер [MО,IV]


шварцгельбер
   шварцгельбер:
     — чорно-жовтий; лояльний до австрійської держави (чорно-жовтий - кольори державного прапора колишньої Австрії) [VI]
   шварцгальбер:
     — переносно: австрійський підлиза [IV]
     — друкарська помилка: шварцгальбер зам. шварцгельбер [MО,IV]


шварцовання
   Шварцо́вання:
     — контрабанда [55]


швиндлерський
   Шви́ндлерський:
     — шахрайський [44-1]


швиндль
   Шви́ндль:
     — шахрайство, крутійство [44-1]


швіндель
   Шві́ндель:
     — авантюрна бізнесова чи фінансова справа [52]
     — афера, темна справа [31;45]
     — шахрайство, афера [55]
     — шахрайство, трюк [25]
     — шахрайство; [V]
     


швіндлер
   Шві́ндлер:
     — шахрай [48,V]


шволежер
   Шволеже́р:
     — легка кавалерія [46-1]


шволежери
   Шволеже́ри:
     — кавалеристи [25]
     — легка кавалерія [46-2]
     — легка кіннота [51]


швякати
     — бити прутом, лозиною [I]
     — бити тонким прутом [XI]


шевеліти
     шевеліти, рухатися, Ліниво зіви шевелить кріваві ..щука. [Звн 117]; Розпука обхоплює душу і чорні думки шевелить [Звн 122] [ВЛ]


шевкиня
     — жінка-швець [III]
     — Несподіваний і прикрий одночасно виклад слова шевкиня, яке має два значення: 1) швачка; 2) жінка шевця2. Словник Грінченка (т. IV, стор. 420) реєструє його тільки у другому значенні. Коментатори III тома ввели ще інше, досі невідоме: «жінка-швець» (491) на підставі контексту, в якому говориться про швачок, зайнятих шиттям чепців: «Шевкині вийшли з них славні; своєю роботою вони не тільки заробляли на свій прожиток, але ще й старих своїх запомагали. Коли не ставало шитва, вони плели чіпці» (57). [MО,III]


шелевіти
     — ворушити [V,VII]


шелюг
     — найдрібніша монета [IV]


шелюжок
     — найдрібніша монета [IV]


шеляг
   Ше́ляг:
     — старовинна польська дрібна монета [47]


шельварок
   Шельва́рок:
     — обов'язкова робота по лагодженню доріг [IX]
     — обов'язкове лагодження доріг [24]
     — громадські роботи, одбутки [III]


шельвах
   Ше́львах:
   Ші́льдвах, ше́львах:
      «вартовий вояк у тюрмі»[ II, 353] (з нім. Schildwache «варта») [ОГ]
     — вартовий [1;33;2,I,X,XIII]
     — вартовий, дозорець [18]
     — вартовий, дозорець [II]
   шельва́х: часовый (нѣм. Schildwache) [ІФ,1890]


шемат
   Шема́т:
     — схема [27]


шематизм
   Шемати́зм:
     — список духовних осіб [28;39]
     — список усіх церковних парафій, настоятелів церковних, попів з зазначенням числа шкіл у парафії і т. д [V]
     — список усіх церковних парафій [IV]
     — статистичний опис римо-католицьких та греко-католицьких дієцезій (єпархій); містив, зокрема, інформацію про чисельність дворів, парафіян, здібних і нездібних до сповіді; формуляр запису інформації в шематизмах з бігом часу ускладнювався; шематизми як офіційні довідкові видання з'являються в Галичині в кінці XVIII ст [44-1]


шематизми
   Шемати́зми:
     — короткі статистичні довідники католицьких та уніатських єпархій [44-2]
     — статистичні описи римо-католицьких та греко-католицьких дієцезій (єпархій) [53]
     


шеметання
   Шемета́ння:
     — борсання [16]
     — шеметання (14)<пол. szamotanie— борсання; [MО,VI]
     


шеметатися
   Шемета́тися:
     — хитатися [23]
     борсатися, Монголи падали, в воді шемечучись і борикаючись. [ЗБ 237]; [ВЛ]
     — шеметатися (14) <пол. szamotać się — борсатися, боротися, змагатися; [MО,VI]


шемечеться
     — пручається [IX]


шемотатися
   Шамота́тися, шемота́тися:
     — ворушитися, возитися, рватися [37]


шемрати
   Ше́мрати:
     — гомоніти, бути невдоволеним, обурюватися [VI]
     — гомоніти, обурюватися [14]
     — шепотіти [23]


шемріт
   Ше́мріт:
     — шелест, шепіт [11]
     — шепіт [52;51]
     


шербет
   Шербе́т:
     — напій з овочів [5;7]
     — напиток з овочів, цукру і цитринового соку [XII]
     


шестигрошовик
   Ші́стка, шостак, шестигрошовик:
     — срібна польська монета, що дорівнювала б срібним або 12 мідним грошам [44-1]
     — срібна польська монета; дорівнювала 6 срібним або 12 мідним грошам [44-2]
     


шеф
     — Шеф секційний: начальник секції, столоначальник [II]


шибати
   Ши́бала собо́ю:
     — кидалася [51]


шибатися
   Ши́батися:
     — метатися, кидатися з одного місця в друге [3]
     — метатися, кидатися [II]
   Ши́батись:
     — метатись, кидатись з одного місця в інше [48]


шибеник
   ши́беник: висѣлецъ [ІФ,1890]


шибер
   Ши́бер:
     — тут: локомотив [44-2]


шизма
   Ши́зма, схи́зма:
     — єресь (від слова схизматик), розкол; так католики називають всіх іновірців [1]
     — єресь, розкол (з точки зору католицизму) [52]
     — єресь, розкол [51]
     — розкол, єресь, так католики називають всіх іновірців [3]
     — схизма, розкол [41]
     — так католики звуть православ'я і православних [XI]
     — схизма, релігійне відступництво, релігійний відступник; так католики називають православних [IV]


шизматик
     — схизма, релігійне відступництво, релігійний відступник; так католики називають православних [IV]
     — схизматик, так зовуть католики православних [II]
      шизматики: так католики звуть православ'я і православних [XI]
     


шик
     — чепурно, елегантно [III]


шикан
   Шика́н:
     — причіпка [XX] Досі сили наші такі малі, людей так поналякували численні процеси, ревізії та шикани, що кожний, хто тільки в дусі поважиться признаватись до засад соціалістичних, рівночасно й нахилює плечі, вижидаючи, що за галуза упаде на нього згори [XX]
     — причіпка, знущання [48]
   Шика́ни:
     — знущання переслідування, причіпки, травля [47]
     — переслідування [45]
     


шильд
   Ши́льди, шильд:
     — вивіска [24,IX]
     — щит, вивіска, дороговказ [36]
     


шина
   Ши́на:
     — рейка [X]
     — тут: розжарене залізо [19]
   Ши́ни:
     — залізні рейки [XI]
     — рейки [24,IV,IX]
     


шинквас
   Шинква́с:
   Ши́нквас:
     — прилавок (у шинку) [14,I]
     — прилавок у корчмі з горілчаним барилом [II]
     — прилавок у шинку [15]
     — прилавок у шинку, корчмі з горілчаним барилом [21]
   шинква́с: кабачный прилавокъ (нѣм. Schankfass) [ІФ,1890]


шипіт
   Ши́піт:
     — невеликий водоспад [IV]
     — невеличкий водоспад [20]
     — невеличкий водоспад, рвучка вода, бистра течія; шум водоспаду. [VI]


шипучий
     шумний, (реґіоналізм) При берегах стояли великі шапки перлової шипучої піни. [ЗБ 41]; [ВЛ]


ширина
   Ширина:
     — хустка [42]


шиф
   Шиф[а]:
     — корабель, пароплав [2,I]


шифа
     — корабель, пароплав [XI]


шифер
     — сланець, ним раніше покривали дахи [X]


шифкарта
   Шифка́рта:
     — проїзний документ емігрантів [44-2]


шифувати
   Шифува́ти:
     — гравірувати; наряджатись [48]


шихта
     — зміна [I]


шихтарі
   Шихтарі:
     — робітники зміни [22]


шишак
   Шишак:
     — старовинний військовий шолом з вістрям і невеликою кулькою на кінці [55]


шишка
     — шишка (170) (на фруктах) — хвостик [MО,V]


шільд
   Шільд:
     — вивіска, щит [45]
     — щит, вивіска [13]
     


шільда
   Ші́льда:
     — вивіска, табличка [54]
     — тут: непотрібна, дешева річ [45]
     


шільдвах
   Ші́льдвах, ше́львах:
     — варта [16,IV]
     — вартовий, дозорець [13,18,II]
     — див. шельвах [II]


шіпка
   Ші́пка:
     — повітка, навіс [22;52;51]
     — повітка [V]
     


шіроко
   Шіро́ко:
     — сироко, сухий гарячий вітер з африканської пустелі [52]
     — сухий і гарячий південний вітер на березі Середземного моря [XII]
     


шістка
   Ші́стка, шостак, шестигрошовик:
   Ші́стка, шу́стка:
     — десять крейцерів [24]
     — дрібна монета вартістю 6, згодом 10 крейцарів [51]
     — дрібна монета вартістю шість, згодом десять австрійських крейцерів [53]
     — дрібна монета, шість (згодом 10) крейцерів австрійської валюти [1]
     — дрібна монета [14;II-V,VII,X]
     — колишня австрійська дрібна монета [VI]
     — назва австрійської монети вартістю 10 крейцарів [IX]
     — срібна польська монета, що дорівнювала 6 срібним або 12 мідним грошам [44-1;44-2]
     — Шістка дорівнювала 10 крейцерам, крейцер — 100 гульденам [XIX]
     — шість (згодом десять) австрійських крейцарів [15]
     — монета, раніше шість, потім десять австрійських крейцарів [I]


шкадрон
   Шкадро́н:
     — ескадрон [51]


шкалювати
   Шкалюва́ти:
     — ганьбити, глузувати [42]


шкаматє
   шкама́тє: тряпки, дребезги [ІФ,1890]


шкамаття
   Шкама́ття:
     — дрантя, тріски [21,IV]
     — лахміття, дріб'язки [II]
     — лахміття; гамуз [I]
     — шкамаття (327) — скалки, гамуз; [MО,VI]


шкаплір
   Шкаплі́р:
   Шка́плір:
     — ладанка [54]
     — шафка, шкатулка [13]


шкаплірик
   Шка́плірик:
     — шафка, шкатулка [11]


шкаповий
   Шкапо́вий:
     — яловий [30]


шкап'я
     — гуцульський кінь, малий і витривалий [IV]


шкарлат
   Шкарла́т:
     — яскраво-червоний колір, пурпур [51;52]


шкарлатовий
   Шкарлато́вий:
     — яскраво-червоний, пурпуровий [9]


шкарп
   Шкарп:
     — схил, кам'яна підпора стіни (муру) [47]


шкарпа
   Шка́рпа:
     — схил [46-1;46-2]


шкверендіти
   Шкверенді́ти:
     — жалібно пищати [14,I]


шкідний
     шкідливий, (реґіоналізм) Шкідного й непотрібного члена громади прогнати з границь громадських [ЗБ 91] [ВЛ]


шкільний
      шкільна рада: окружний відділ шкіл у освітній системі Галичини за австрійської влади [I]


шкільник
     — помічник рабина в синагозі (школа - синагога) [IV]
     — учитель в єврейській школі, співак у ній, взагалі той, що помагав при обрядах [V]


шкіц
   Шкіц:
     — ескіз [46-1]
     — нарис, ескіз, начерк [48]
     


шкіцувати
   Шкіцува́ти:
     — робити ескізи, начерки [44-1]


школа
   Шко́ла:
     — (євр.) синагога [X]
     — тут: синагога [1]
      (єврейська)— синагога; [V]


школьник
     — учитель в єврейській школі, співак у ній, взагалі той, що помагав при обрядах [V]


шконтр
   Шконтр:
     — тут: показник [44-1]


шкреток
     — невеличкий шматок поля між прилісками, сіножатями [I]


шкрум
   Шкрум:
     — зовсім [13]


шкургаття
   Шкурга́ття:
     — старі, непотрібні шматки шкіри [13]


шкут
   Шкут:
     — човен [30]


шлезак
   Шлеза́к:
     — сілезець [46-1;46-2]


шлендріан
   Шлендріа́н:
     — балаган [49]
     — недбалість [28;41]
     — недбалість, повільність [18]
     — недбалість, халатність [44-2]
     — недбалість, рутина [XVI] Треба тільки, щоби тямучі люди зайнялися сею справою, з замилуванням і енергією та з «свіжими очима», без шлендріану [XVI]
     — рутина, також в розумінні: недбалий, повільний [II]
     — тяганина [XIX] Галицькій шляхті довелося і сим разом закусити свою сердитість і, здаю- чися на всесильність відомого галицького шлендріану, ждати ліпших часів [XIX]


шлендріана
     — балаган [XX] Я бажав би, щоб видання твоє зробилось першим товчком до нового, свобіднішого і поступового руху у нас, щоб було сигналом і для других — виломуватись з пут дотеперішнього шлендріану [XX]


шлендріян
   Шлендрія́н:
     — недбала, повільна людина [35]
     — недбалий, розволіклий, повільний [III]
     — недбалість, повільність [55]


шлеп
   Шлеп:
     — шлейф [3;12;9,XI]


шлик
   Шлик:
     — тут: спеціальна шлейка [37]
     — тут: старовинний круглий або конічний головний убір, обшитий чи оздоблений хутром [55]
     


шлюбний
     — шлюбна виправа: придане (одяг, білизна) [III]
     — шлюбний вельон: прикраса для дівчат з тонкої білої тканини на голову під час вінчання [III]


шлюбувати
   Шлюбува́ти:
     — давати клятву [10]
     — дати обітницю, присягу [XII]
     — дати слово, обіцянку, присягнути [1]
     — дати собі слово, обіцянку [X]
     — обіцяти, клястися [6]
     — обіцяти, клястися, заприсягати; похідне – одружуватись [8]
     — присягати [5,7]


шлюсувати
      «замикати камеру на ніч»[ IV, 492] (з нім. schliessen «замикати», порівняй галиць. вояцьке шлюсувати «долучувати в збірковій лаві» з нім. sich anschliessen «те саме») [ОГ]


шлябант
   Шляба́нт:
     — шлагбаум [2;3]
     — шлагбаум, застава на дорозі [21;1]
     — шлагбаум, заставка на дорозі, біля неї брали мита за проїзд дорогою [X,XI]
     — шлябант (273) (szlabant) [MО,III]


шляг
     — апоплексія, нагла смерть [II]
     — удар; шляг трафив: параліч розбив [IV]


шляк
   Шляг, шляк:
     — удар, апоплексія; шляк трафив — параліч розбив (лайка) [21]
     — удар; шляк трафив: параліч розбив [V]
     — шляк (шлях) трафив (когось): помер від апоплексії, розриву серця [VI,VII]


шляфрок
   Шляфро́к:
     — халат [51]


шлях
     — шляк (шлях) трафив (когось): помер від апоплексії, розриву серця [VI,VII]


шляхтуз
   Шля́хтуз:
     — різниці, бойня [XII]
     — тут: кінець [5,7]
     


шльохати
   Шльо́хати:
     — цвьохкати [11]


шмата
   Шма́та:
     — ганчірка [4,IV-VII,XII]


шмаття
     — білизна, взагалі одяг [IV]
     — одяг (поганий), білизна [V]


шматяр
     — покупець старої одежі, ганчір'я, ганчірник [IV]


шморгнути
   шморгну́ти: сунуть, улизнуть [ІФ,1890]


шнипорити
     — нишпорити, шукати [II]
   шни́порити: искать [ІФ,1890]


шовба
   Шо́вба:
     — скеля [11]


шоломийка
   Шоломийка:
     — повстяна шапка у формі ковпака – шолома [8]


шолопання
   Шоло́пання:
     — шарудіння, шелестіння [14,V]


шолопати
   Шоло́пати:
     — шарудіти, шелестіти [9]


шопа
   Шо́па:
     — великий сарай [VII]
     — клуня [14;27;53,V,VIII]
     — навіс, сарай з двома стінками, клуня [26]
     — повітка, клуня [51]
     — повітка, сарай [46-1]
     — покрівля на опорах для зберігання збіжжя [43]
     — сарай [46-2]
     — сарай, клуня [44-1]
     


шопортатися
     — нишпорити [IV]


шпeра
   шпе́ра: плата дворнику за отпиранье (нѣм. Sperrgeld) [ІФ,1890]


шпада
   Шпа́да:
     — шпага [1;51;5;7;22;24;25;31,VI,VII,X,XII]


шпаковатий
     — сивуватий [III,IX]


шпакувата
      «дивитися»[ VI, 144, 149] ( нім. арґ. spannen «бачити» ) [ОГ]


шпакуватий
   Шпакува́тий:
     — з сивиною [VII]
     — сивуватий [24,VI]
     


шпалер
     — шпалер (190) (szpaler).


шпалір
   Шпа́лір:
     — тиск, затор [22]


шпанга
   Шпа́нга:
     — кайдани, якими сковували в австрійському війську ногу з рукою, караючи жовніра [1]
     — кайдани, якими сковували в австрійському війську на кару ногу з рукою [X]
     


шпанувати
     кляво шпанувати: Добре глядіти. Тільки треба кляво шпанувати, бо в кукурузї може кимати жолоб, то щоб вас не заскочив. [ІФ-1905]
     Шпануйте, що грибів намухрали!: Глядіть, скільки грибів назбирали [ІФ-1905]


шпарага
   Шпара́га:
     — спаржа (стрючкова овочева рослина) [8]
   Шпара́ги:
     — спаржа [25;49]


шпаргали
   Шпарга́ли:
     — рукописи, записи [53]


шпаргалля
     — старі списані папери [III]


шпарка
   Шпа́рка:
     — щілина [51]


шпаркаса
   Шпарка́са:
     — ощадна каса [19]
     — ощадна каса [VI,VII]
     


шпас
   Шпас:
     — жарт [5;7,XII]


шпасувати
   Шпасува́ти:
     — жартувати (з нім.) [13,52]


шпати
     — копати, шукати, нишпорити [IV]
     — копатися, нишпорити; крутити, нити [XII]


шпацірувати
     — проходжуватися; див. спацер [V]


шпаяти
   Шпа́яти:
     — нашіптувати сумнів [5;7]
     — шукати, нишпорити [20]
     


шпеда
   Шпе́да:
     — шпага [4]


шпектір
   Шпе́ктір:
     — інспектор [24]


шпетний
   Шпе́тний:
     — бридкий, поганий [46-2]
     — тут: бридкий, поганяй [46-1]
     


шпик
   Щпік, шпик:
     — кістковий мозок [51]


шпинь
     — гострий кілок, кінчик веретена [XII]


шпихлір
   Шпихлі́р:
   Шпи́хлір:
   Шпі́хлі́р, шпи́хлі́р:
     — велика комора, амбар для збіжжя [45]
     — гамазей, комора для зерна [VIII]
     — гамазей, комора [IV]
     — громадська комора для збіжжя [18]
     — громадська комора для збіжжя, гамазей [20;25;37;47;1]
     — громадська комора для зерна та іншого збіжжя, гамазей [2;21]
     — громадський амбар для збіжжя, гамазей [3]
     — зсип збіжжя, гамазей [VII]
     — зсип зерна, збіжжя, гамазей [VI]
     — комора [6;22;31;39]
     — комора для борошна і хліба [15]
     — комора для зберігання зерна і борошна, гамазей [14]
     — комора для збіжжя [19;46-1;46-2,II,X,XI]
     — комора для пашні й борошна [I]
     — комора на збіжжя. [III]
     — приміщення для зберігання зерна [V]
     — приміщення для зберігання продуктів рільництва; тут: громадські зсипи збіжжя, а також громадські страхові фонди [44-2]
     — сховище зерна, громадська комора для збіжжя [51]
     — «Шпихлір» (з польськ. śpichlerż, а це з нім. Speicher, що в свою чергу утворене з лат spicarium, пор. лат. spica = колос) пояснено «комора для пашні й борошна», хоч у шпихлірах пашні ніколи не зберігали. Це просто комора для викоченого зерна й борошна, як це вірно пояснено у II томі Творів на стор. 435. [MО,I]


шпичка
   Шпи́чка:
     — шпиг [1,X]


шпіжарня
   Спіжа́рня, шпіжа́рня:
     — комірка для харчових запасів [VI,VII]
     — комірчина [22]
     


шпік
   Шпік:
     — до шпіку кісток: до мозку костей [VI,VII]
     — до шпіку костей: до мозку кісток [19]
     — кістковий мозок [52]
     — мозок у костях [III]


шпін
   Шпін:
     — гострий кілок [52]
     — гострий кілок, кінчик веретена [XII]
     


шпіти
   Шпі́ти:
     — роїтися, кипіти [14,V]


шпіхлір
   Шпі́хлі́р, шпи́хлі́р:
   Шпіхлі́р:
     — комора [39]
     — комора для збіжжя [9]


шпіц
   Шпіц:
     — вільне місце в кінці газетної сторінки [17]
     — «під шпіц»: вільне місце на кінці газети [VI]
     — Шпіц: під шпіц викладене як «вільне місце на кінці газети» (505). Насправді, значення під шпіц у Франка, як і взагалі в Галичині, ширше. Воно означає вільне місце внизу шпальти або сторінки взагалі. Зворот запозичений з польського pod szpic, в основі якого лежить нім. Spitze. [MО,VI]


шпіцеля
     — шпиг [VII]


шпіцель
   Шпі́цель:
     — донощик, шпигун [37]
     — шпиг [20]
     


шпіцлі
   Шпіцлі:
     — шпигуни [48]


шпіцль
     — Шпигун [XX] На робітницьких зборах, що тут були 28 грудня,були наші всі мимо цілого полку шпіцлів [XX]


шпора
     — плата двірникові за відчинення дверей після 12 годин ночі [II]


шпортатися
     — нишпорити [IV]


шпотатися
   Шпо́татися:
     — запинатися в мові, спотикатися [I]
     — копирсатися, робити щось довго, зволікати [43]
     — спотикатися, запинатися в мові [14]
     — шпортатися — возитися, портатися; спотикатися [48]
     


шпуга
     — залізна штаба для обковки скрині [XI]


шпуги
   Шпу́ги:
     — вузькі залізні прути для обковки скринь [2]


шпунт
   Шпунт:
     — поздовжній виступ або паз для з'єднання дощок, брусків, блоків; до шпунту — все, зовсім [51]
     — поздовжній виступ або паз для з'єднання дощок, брусків, блоків; до шпунту — зовсім, цілком, до решти [52]
      — до шпу́нту: тут: до решти [7;5]
      — до шпу́нту: до дна, до решти [XI]
     — до шпу́нту: до кінця, до дна, дощенту [3]
     — до шпунту: цілком, вкрай [XII]
   шпунта:
     — До шпунт: до дна, до кінця [20]
     


шпунта
   Шпунт:
     — поздовжній виступ або паз для з'єднання дощок, брусків, блоків; до шпунту — все, зовсім [51]
     — поздовжній виступ або паз для з'єднання дощок, брусків, блоків; до шпунту — зовсім, цілком, до решти [52]
      — до шпу́нту: тут: до решти [7;5]
      — до шпу́нту: до дна, до решти [XI]
     — до шпу́нту: до кінця, до дна, дощенту [3]
     — до шпунту: цілком, вкрай [XII]
   шпунта:
     — До шпунт: до дна, до кінця [20]
     


шпурати
     — кидати [III]


шріба
     — шуруб, гвинт [VI,VII]
   Шрі́би:
     — шруби, шурупи [15]
     — шруби [II]
     — шурупи [16]


шрібка
   Шрі́бка:
     — шрубка, шуруп, невеликий гвинтик [52]


шріт
     — дріб (для стріляння) [III]
     — дріб (рушничний) [VI,VII]


шруба
   Шруба́:
   Шру́ба:
     — гвинт [37;44-1,47]
     


шрубстак
   Шру́бстак:
     — прилад для прикручування матеріалу при ремісничій роботі [IV]
     — прилад для ремісничої роботи [21]
     — Шрубстак (польсь. śrubsztak < нім. Schraubstock) — лещата — туманно, невірно і багатослівно викладении так: «прилад для прикручування матеріалу при ремісничій роботі» (541). У контексті йдеться тільки про кузню. [MО,IV]


штаєрант
   Штайра́нт:
     — податкова управа [21]
   шталрант:
     — податкова управа [IV]
     — друкарська помилка: шталрант зам. штаєрант [MО,IV]


штайрант
   Штайра́нт:
     — податкова управа [21]
   шталрант:
     — податкова управа [IV]
     — друкарська помилка: шталрант зам. штаєрант [MО,IV]


шталрант
   Штайра́нт:
     — податкова управа [21]
   шталрант:
     — податкова управа [IV]
     — друкарська помилка: шталрант зам. штаєрант [MО,IV]


шталюга
   Шталю́га:
     — мольберт [25,51]
     — шталюга (254)<пол. sztaluga — друкарський талер; [MО,VI]
     


штанд
   Штанд:
     — становище, наявна кількість [17,II]


штафажа
   Штафа́жа:
     — в архітектурі та малярстві група людей або тварин, внесених для більшого оживлення картини [IV]
     — група людей або тварин на картині чи в архітектурному ансамблі [22]
     


штафета
   Штафе́та:
     — екстренний кінний посланець [1,X]
     — естафета, лист [22]
     


штахети
   Штахе́ти:
     — загорожа з дерев'яних дощок або металевих прутів [51]
     — огорожа з дерева [XI]
     


штелюнг
   штелюнг:
     — постава «струнко» [IV]
   Ште́люнк:
     — (нім.)струнко! [III]
     — стояти струнко [20]


штелюнк
   штелюнг:
     — постава «струнко» [IV]
   Ште́люнк:
     — (нім.)струнко! [III]
     — стояти струнко [20]


штемп
   Ште́мп:
     — компрометуючий доказ (від штемпувати — таврувати) [48]
     — тавро; прикрий слід [II]
     У злодїйськім жарґонї слїд, знак, зрада. Я не такий дурень, як він, щоб я крав і зараз штемп по собі лишав [ІФ-1902]
      «зрадливий слід, знак»[ II, 26], «неприємність»[ II, 253] (їдіш hubn a stimp «зблямуватися, нім. Stümper «нездара, невмілець [ОГ]
     — штемпи: компрометуючі докази [XX] Прошу тебе, зроби ти за мене тоту річ, напиши від себе карточку коротеньку до С-ського і запитай го, чи мій лист, котрий я вислав до нього до Відня, попався в руки поліції, як він його толкував, чи нема в нім чого штемповного і які взагалі його штемпи [XX]
     — Слово «штемп» (піймання на гарячому, застукання, перен. неприємні наслідки з польського просторічного sztemp), незважаючи на контекст: «Ми з паном оба по черзі пильнували коло дверей, як ішов ключник до казні, і загоді остерігали Йоська, щоби злазив і руштуваннє знимав, бо сидіти при вікні арештантам остро заборонено. Та й удалося нам завше щасливо уникати штемпу, а може й ключник мав якусь увагу до пана Журковського і не так строго до нашої казні заглядав. Та на лихо «штемп випав з іншого боку» редакція пояснила: «штамп, тавро, прикрий слід». Мабуть, коментатор пригадав собі рос. та укр. «штамп», зіставив його зі «штемпом» і пояснив «з печі на лаву», тобто так, як не треба і не можна. [MО,I]


штемпель
     — гербова марка або знак для оподаткування різних документів і торгових паперів [IV]
     — гербова марка на оплату паперів [XII]


штемпувати
   Штемпува́ти:
     — таврувати [6;28]


штивний
   Шти́вний:
     — нерухомий; холодний, байдужий; суворий [51]


штигар
   Шти́гар:
     — штейгер [32]


штилет
   Штиле́т:
     — крадіж [VII]
     — ніж, кинджал [25]
     — стилет [23]
     — стилет, кинджал [12]


штильгукати
     — кульгати [III]
     — шкутильгати [IV]


штиркати
   Шти́ркати:
     — штрикати; бити; колоти [51]


штих
     — штих (275) < польськ. sztych — гравюра [MО,V]


штік
   Штік:
     — пень [19;23,VI,VII]


шток-інвентарі
   Шток-інвентарі́:
     — (корінні інвентарі) — перші австрійські господарські описи феодальних маєтків Галичини, складені у 1773 р. з метою стягнення податків та повинностей [44-2]


штони
     — при грі в карти комплекти тонких плоских кісток, вживаних для рахунку [VI]


штрамеле
   Штра́меле:
     — єврейська святкова шапка [II(Ів.Фр.),21]
   штра́меле: еврейская праздничная шапка [ІФ,1890]
     


штрека
   Штре́ка:
     — відрізок залізничної колії [XIX] А напакуй її нашими срібними двокоронівками на вагони, то коронівками на вагони, то вагони займуть штреку від Коломиї до Заболотова, т. є. дві милі [XIX]
     — полотно залізниці [24,IX]
     


штрикати
     штрикати (21, 456) – “скакати”; [ІЦ-2006]
     —Штрикати – в гуцульськім говорі – скакати (21, 456); [ІФ-1906]


штроман
   Штро́ман:
     — підставна особа [44-2]


штроф
     — штраф, пеня [II]


штрубацький
   Штруба́цький:
     — школярський, учнівський [15]


штубаку
   Штубаку́:
     — зневажливе прізвисько учнів нижчих класів [25]


штубацький
     — дитячий, дітвацький [I]


штудерний
   Штуде́рний:
     — майстерний [9]
     — майстерно зроблений [44-1]
     — хитрий [XIX] А тимчасом гайнується час на крикливих виборах, поборюванні «антинародових кандидатів» (за кожну ціну, яким би то не було кандидатом), на штудерних банках, грімких та гарно і ласкаво звучачих фразах на «основних» доктринах [XIX]
     — хитромудрий [2]


штудерник
   Штуде́рник:
     — спекулянт [2,XIII]


штука
   Шту́ка:
     — в розумінні: мистецтво [II]
     — крім звичайного значення, також - мистецтво [I]
     — крім звичайного значення, також - мистецтво; спіймавсь на штуці: спіймався на неправді [XII]
     — мистецтво [1;6;29;32;39;44-1;45;47;51-53;47;III, IV,X,XX] Сьогодні констатується товариство прихильників укр. науки і штуки [XX]
     — мистецтво; вмілість [VI,VII]
     — мистецтво; частина (в штуки рватися) [XI]
   Шту́ки:
     — шматки [10]
     


штукар
   Штука́р:
     — митець [51]


штукауз
   Штука́уз:
     — тюрма [37]


штукувати
   Штукува́ти:
     — зловживати [30]
     — складати із шматків [42]
     


штурканець
   шту́рканець: пинокь, толчокъ [ІФ,1890]


штурхати
   Штурхати:
     — штовхати [51;52]


штуц
   Шту́ц[ер]:
     — рід старовинної далекобійної рушниці [21]
     — штуцер, коротка рушниця [VI]
     — рід старовинної далекобійної рушниці; чепурун, джигун [IV]


штуцер
   Шту́ц[ер]:
     — рід старовинної далекобійної рушниці [21]
     — рід старовинної далекобійної рушниці; чепурун, джигун [IV]
     — тут: франт, ловкач [48]
     — франт [14]


штучний
   Шту́чний:
     — тут: мистецький [45]


шубравець
   Шубра́вець:
     — мерзотник [23]


шувар
   Шува́р:
   Шу́вар:
     — аїр, або лепеха́, ко́ситень, татарське зілля [8]
     — болотна трава, аїр [6]
     — лепеха, аїр [14]
     — лепеха, коситень, татарське зілЛя [XIII]
     — лепеха, татарське зілля [2;3;20;21]
     — очерет [III,IV,XI,XIX] Многі весь день ховалися в мочарах та шуварах, аби вночі неспостережено перебратися через границю [XIX]
   Шува́ри:
     — очерет [44-2]


шудло
   Шу́дло:
     — ходуля, дерев'яна нога [25]


шулем
   Шу́лем:
     — будьмо [5,7]
     — здорові були [XII]
     


шулярня
   Шуля́рня:
     — ігорний дім, притон [12]


шулька
   Шульо́к, шулька:
     — (кукурудзи) качан [VI]
     — початок кукурудзи [44-2]
     


шульнути
     — вскочити, шугнути [IV]


шульок
   Шульо́к, шулька:
     — качан кукурудзи [17]
     — початок кукурудзи [44-2]
     


шумка
     — жартівлива народна пісня [XIII]


шупас
   Шу́пас, цюпас:
     — (шупасом вислати) етап [V]
     — етап [15]
     — йти по етапу під конвоєм [44-2]
     [ І, 270, 276, 275] «відставлення з жандармським конвоєм до місця народження» (з нім.-австр. розмовного Schubpass «те саме») [ОГ]


шупасництво
   Шу́пасництво:
     — примусове відправлення [44-1]


шупасом
     — (цюпасом): етапом [I]


шура
     — буря, метелиця [XI]


шуруй
     — іди геть! [IV]


шустак
     — див. шістка [III]


шустваль
   Шу́стваль:
     — ковальський фартух [5,7]
     — ковальський шкіряний фартух [XII]
     


шустка
   Ші́стка, шу́стка:
     — австрійські десять центів (копійок) [XI]
     — дрібна монета, шість (згодом 10) крейцерів австрійської валюти [1]
     — монета, раніше 6, потім 10 австрійських крейцерів [13]
     — шість (згодом десять) австрійських крейцарів [15]
     — див. шістка [I,III,V]
     — дрібна монета [X]
     — монета, раніше шість, потім десять австрійських крейцарів [I]


шусьнути
     — скоренько кинути [I]


шутер
   Шу́тер:
     — дрібне каміння з піском, жорства, щебінь [3;21]
     — дрібне каміння з піском, жорства [XI]
     — дрібне каміння, пісок з каміння [VIII]
     — дрібне каміння, пісок з камінням, жорства [14]
     — дрібне каміння [III,IX,XIX] Найбільше їх працює ось в яких заводах: при мулярстві 204, при цегельнях 147, при гончарстві 43 з платою по 50 кр. денно, в копальнях глини 4100 (більше ніж мужчин, або 41,35% усіх працюючих при тих заводах) з платою по 30 кр., в копальнях шутру 2204 з платою по 35 кр., в цукровнях 200 з платою по 40 кр., в фабриках тютюну 1521 (86 % усіх працюючих в тих фабриках) і в перемивальнях шерсті 66 з платою по 30 кр [XIX]
     — дрібненькі камінчики; жорства [V]
     — дрібний камінь, щебінь [37]
     — дрібні камінці [18;15,VI]
     — дрібні перетерті камінці [22]
     — жорства; [IV]
     — щебінка [44-1]
     — щебінь [23;51]
     — щебінь, гравій [44-2]
     — щебінь, дрібне каміння [24]
     — дрібні камінці; висипаний дрібними камінцями; [I]


шутера
   Шуте́ра:
     — щебінь [29]


шутри
     — кам'яниста земля; [IV]


шутро
   Шу́тро:
     — річкова галька [19]


шутрований
   Шутро́ваний:
     — дрібні камінці; висипаний дрібними камінцями; [I]
     — шутро́вана доро́га: дорога, покрита щебнем [37]
     — шутрований гостинець: битий, мощений жорствою гостинець (шлях) [IV]


шутровий
   Шу́тровий:
     — вкритий дрібними камінцями [15,I]


шуфля
   Шу́фля:
     — лопата [IV]
     — совкова лопата [25;51]
     — шуфля ( = совкова лопата, 328), (szufla) [MО,III]


шушвальок
   Шу́швальок:
     — покидьок [23]


шушеренок
   Шу́шеренок:
     — засушений гриб [II]
     — сушениця [16]
     

 

27.08.1995