Словничок з творів Івана Франка (я)


я
     — (церк. слов.) їх [XI]


ябко
   Я́бко:
     — яблуко [1,X]
     — ябка: яблука [XI]
     


ядренність
   Ядре́нність:
     — виразність, влучність [53]


яже
     — котрий, котра [XII]
     — котрі, котра [XI]


яз
   Яз:
     — гребля [21,IV]
     — Яз важко назвати «греблею» (542). Це частокіл упоперек річки для ловлі риби. [MО,IV]
     


язвѣць
     — борсук [XI]


язя
     — люта жінка [VII]


як
   як стій: сейчасъ [ІФ,1890]


який-кольвек
   Який-ко́львек:
     — який-небудь [39]


яко-тако
   Я́ко-та́ко:
     — сяк-так [45]


якурат
   якура́т: какъ разъ (лат. accurate) [ІФ,1890]


ялиця
     — ялина [IV]
     — ялинка [I]


яличка
     — ялинка [I]


ялівець
     — карлувата ялинка [IX]


яліше
   Ялі́ше:
     — (їсти жолудь свиням, ніж людськую страву) – поживніше, тривкіше [12]


яловець
   Ялове́ць:
     — колючий кущ, можевіль [1,X]


яловий
   Ялови́й:
     — ялиновий [1,X]


ялося
   Яло́ся:
     — слід би, треба б [2]
     — слід би, треба б; не ялося: ніяково, не личить [VI,VII]
     — пристойно, годиться [XIII]
     — ялось: пристойно, годиться [XIII]
   Яло́сь би:
     — належало б, слід би [18]


яма
   Я́ма:
     — в розумінні: нафтова копальня [II]
     — нафтова копальня, примітивна шахта; холодна, буцегарня [3]
     — шахта [XI]


ямар
   Яма́р:
     — робітник нафтопромислу, що працює в ямі (нафтовій копальні) [21]
     — робітник-шахтар (що працює в ямі, під землею) [I]
     


яндрус
      «вуличник, злодійчук» (з нім. арґот. Joner, Jauner, Gauner «обманець при грі (в карти» до гебр. jânâh «обманювати») [ОГ]
     В злодійськім жаргоні хлопець, злодїй. Е, що то ви, молоді яндруси, говорите !. [ІФ-1902]; в жарґоні львівських вуличників хлопцї. кляві яндруси!: Славні хлопцї! [ІФ-1905]


яничари
   Янича́ри:
     — регулярна піхота в султанській Туреччині, що сформувалася у XIV ст. з військовополонених, а пізніше (з XV ст.) з юнаків-християн, навернених у мусульманство [43]


яр
   Яр:
     — весна [XI]
     — ярий, весняний, сповнений сили, палкий, пристрасний [3]
     


ярига
   Яри́га:
     — бурлака [13]


ярина
   Ярина́:
     — в розумінні: городина [II]
     — городина [IV-VI,XI]
     — городина, овочі [51]


ярини
   Ярини́:
     — (похідне від ярина́): столова зелень, овочі [8]


ярість
   Я́рість:
     — гнів [51,52]


ярмулка
   Ярмурка, ярмулка:
     — шапочка з м'якої матерії, яка щільно прилягає до голови [55]


ярмурка
     — шапочка, яку носять правовірні євреї [XI]


ярущий
   Ярущий:
     — той, що яскраво світиться [51]


ясир
   Яси́р:
     — бранці, полонені [42]


ясік
   Я́сік:
     — маленька подушечка [19]


яскиня
   Яски́ня:
   яскиня: пещера [ІФ,1890]
     — печера [2-4;6;8;11-13;22-24;25;30;38;45;47;51,52;II,IV,VI,IX,XI,XIII,XIX] До сього причинювалось іменно первісне життя врозсип, по лісах, яскинях та нетрях,— звісно-бо, що духовні спосібності можуть розвиватися тільки в більшій громаді, а нидіють та щезають в самоті [XIX]
     


яскри
   Я́скри:
     — іскри [25]


ясочка
     — ясочка (103)—ласочка? ластівка? [ласочка]


яспеда
   Яспе́да:
   Я́спеда:
     — зла жінка, баба-яга [2]
     — злюша жінка, баба-яга [4,XIII]


яспедиція
     — злюща жінка, відьма [IV]


ясько
     — маленька подушечка під голову [VI,VII]


ясьок
     — маленька подушечка під голову [VI,VII]


ятаган
     — турецький кривий кинджал [V]


ятися
   Я́тися:
     — братися, починати [25]
     — Не я́лося — не личило, не випадало [5]
     — не ялося: не годиться, не личить; ялось би: належало б, слід би [III]
     — не ялося: не личить, не годиться [IV]


яша
     — зайняли, положили [XII]

 

 

27.08.1995