Загальні збори Т-ва "Музей Визвольної Боротьби України" в Празі.

 

Дня 18. лютого ц. р. відбулися річні загальні збори Т-ва "МВБУ" вперше у власній домівці Т-ва. Зборами проводив, за відсутністю через недугу заступника голови Т-ва проф. А.Яковлєва, член Т-ва проф. М.Славінський.

 

Після короткого слова секретаря Т-ва, проф. С.Сірополка, присвяченого памяті голови Т-ва акад. проф. д-ра С.Смаль-Стоцького, та слова проф. М.Славінського, присвяченого памяті члена Т-ва проф. С.Шелухина, збори вшанували память небіжчиків.

 

Зі звіту Управи про її діяльність за час від 8. квітня 1938 р. по 18. лютого 1939 р. видно, що в Т-ві на 18. ІІ. 1939 р. було 121 дійсних членів та 5 членів співробітників.

 

Управа у звітовому році відбула 15 засідань та 3 наради.

 

Головніші справи, якими управа займалася у звітовому році, були такі:

 

1. Вшанування памяти акад. проф. д-ра С.Смаль-Стоцького. Управа на спеціяльному засіданні, присвяченому памяті проф. С.Смаль-Стоцького, ухвалила присвятити ч. 21 "Вістей Музею" памяті покійного та призначити одну кімнату в домі Т-ва памяті проф. С.Смаль-Стоцького. Обидві ухвали виконано, при чому кімнату проф. С.Смаль-Стоцького прикрашено портретом покійного та вміщено в ній бібліотеку і всю ту обстанову з кабінету покійного, яку передав для тієї кімнати син небіжчика, проф. д-р Р.Смаль-Стоцький.

 

2. Справа дому Т-ва. Ще за життя голови Т-ва проф. С.Смаль-Стоцького Управа дістала позичку в Чеському Гіпотечному Банку в сумі 113.430 к. на 38 і пів року на умовині виплати 5 i пів відс. разом з амортизацією позички. У виєднанні тієї позички на умовинах, значно лекших в порівнянні з умовинами тієї позички, що тяжила на домі Т-ва, прислужився інж. М. Трелег, якому управа іменем Т-ва висловила щиру подяку за його заходи у тій справі. Отримавши цю позичку управа зліквідувала позичку, що тяжіла раніш на домі.

 

Щодо ремонту дому, то управа доручила перевести його фірмі інж. К.Фідлєра. До технічного догляду над ремонтом управа запросила архітекта інж. В.Вельварського, а господарський догляд над ремонтом виконував управитель дому проф. Б.Мартос. Виконання деяких праць при ремонті дому управа доручила українським підприємцям. Так, інсталяцію елєктрики в домі Т-ва перевів інж. Ф.Кордонський, який дарував Т-ву 1.000 к. з тієї суми, що належалася йому за працю, а фарбування вікон і дверей перевів п. Васецький.

 

Вже з кінцем листопада 1938 р. почали перевозити і почасти переносити речі Музею до власної домівки. В цілости Музей має перенестися до 1. квітня ц. р. Урочисте відкриття Музею разом з посвяченням дому намічено на 18. травня ц. р.

 

3. Позичкова акція. Позичкова акція не виправдала тих сподіванок, що їx покладала на неї управа, починаючи цю акцію в травні 1938. р., але технічне переведення акції не викликало ніяких витрат з коштів Т-ва, бо управа дістала на ту операцію жертву від п. Я.Макогона в сумі 100 дол.

 

4. Збіркова акція на Музей. Хоч Музей ВБУ має вже власну домівку, але є багато конечних потреб, яких Т-во не має можливости задовольнити, бо вже вичерпалися фонди призбирані на Український Дім у Празі. Отож управа на своїх засіданнях присвячувала чимало уваги питанню про матеріяльну забезпеку Музею. Так, управа відбула 12. вересня 1938 р. нараду з участю д-ра Л.Мишуги з Америки для обговорення справи активізації збірок в Америці на користь Музею ВБУ. Далі, користуючись тим, що проф. Д.Дорошенко вліті 1938 р. мав виїхати до Канади, щоб там виголосити низку викладів українському громадянству, управа просила його при своїх виступах перед українським громадянством у Канаді подавати інформації про діяльність Музею ВБУ та закликати громадянство до жертв на користь Музею. Управи на засіданні 16. вересня 1938 р. висловила приявному на цьому засіданні проф. Д.Дорошенкові щиру подяку за всю ту працю, яку він перевів за час свого перебування в Канаді для Т-ва. Там-же, в Канаді, управа має свого уповноваженого — П.Лазаровича, що з незвичайною відданістю виконує свої обовязки.

 

5. Видання "Вістей". Управа у звітовому році видала чотири числа "Вістей". У квітні 1938 р. "Вісти" втратили почтовий дебіт у Польщі. Заходи про віднову для "Вістей" почтового дебіту в Польщі покищо не дали успіху.

 

З грошевого звідомлення управи за 1938 р. видно, що в 1938 р. вплинуло 50.338,85 кч.: жертв на Український Дім у Празі 26.511.60 кч.; ріжні інші жертви 7.382 кч. (К. Лисюк на помешкання Музею 4.000 кч., Я.Макогін на витрати в справі позичкової акції 3.000 кч.; інші — 382 кч.; від льокаторів дому Т-ва та за користування помешканям Музею від ріжних установ і осіб — 7462,40 кч.; членські вкладки та відсотки — 2.757.30 кч.; позичкова збірка — 6.225.55 кч. Витрати: 363.400,45. кч. На 1. січня 1939 р. в касі Т-ва і в банках — 11.838.30 кч.

 

Директор Музею проф. Д.Антонович у свому звіті вказав, що у звітовому році (за 10 місяців) прийшло до Музею 977 чисел жертв. Пересічно на одне число припадає 50 речей.

 

Ревізійна Комісія для ревізії збірок Музею у свому акті вказала, що дирекція Музею знов буде мати великі труднощі з приміщенням речей, бо як уже видно, помешкання Музею у власній домівці замале.

 

Після звітів управи і Ревізійних Комісій загальні збори ухвалили абсолюторію управ та подяку управі, ревізійним комісіям, директорові музею проф. Д.Антоновичеві та його помічникові проф. д-рові С. Наріжному й управителеві дому проф. Б.Мартосові. Крім цього збори ухвалили висловити подяку всім жертводавцям, що своїми жертвами допомогли Т-ву забезпечити Музей власною домівкою, усім співробітникам Музею та українським часописам за їx прихильне ставлення до завдань Т-ва взагалі та до збіркової акції зокрема.

 

Збори, на пропозицію управи, ухвалили надіслати урядові Карпатської України в особі премієра о. А.Волошина привіт з нагоди перемоги при виборах до сейму 12. лютого.

 

До нової управи ввійшли: голова — проф. А.Яковлів, заступник голови — проф. С.Сірополко, члени управи — Е.Вировий (скарбник), М.Павлічук (секретар), Д.Антончук, проф. д-р І.Борковський, проф. Л.Грабина, інж. А.Зубенко і З.Мірна. До Ревізійної Комісії для ревізії грошевих оборотів увійшли: доц. І.Кабачків, проф. М.Добриловський та М.Матюшенко, а до Ревізійної Комісії для ревізії збірок Музею — проф. В.Садовський, М.Россіневич та Д.Козицький.

 

На пропозицію управи збори прийняли до складу дійсних членів Т-ва 8 осіб.

 

Розмір членської вкладки на 1939 р. збори встановили в сумі 10 кч. річно.

 

З інших постанов зборів слід згадати такі: 1) взяти участь у Шевченківській виставі, що її влаштовує спеціяльний чесько-український Комітет у березні ц. р. в Національному Музею в Празі, з тим, щоб експонати Музею ВБУ мали окреме місце. 2) доручити упpaвi обміркувати питання про створення при Музею бібліотеки-позичальні.

 

[Діло]

 

15.03.1939