Індульґенція на свавілля

ЩОДО ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ РІШЕННЯМ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

 

Олександр Костенко,

доктор юридичних наук, професор (Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України).

 

Вихід з судово-конституційної кризи, що виникла в Україні через ухвалення Конституційним Судом рішення у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про запобігання корупції“, Кримінального кодексу України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020, і виникає час від часу і в інших країнах, можливий лише на основі соціально-натуралістичної доктрини природного права.

 

На жаль, в Україні сьогодні відсутній механізм реагування на свавільні, тобто такі, що не відповідають принципу верховенства права, рішення Конституційного Суду, оскільки однозначно у позитивному законодавстві, зокрема в статті 151-2 Конституції України, закріплено так: "Рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені".

 

Це положення явно є відображенням такої позитивістської концепції конституційного судівництва, згідно з якою презумується, що рішення Конституційного Суду a priori не можуть бути свавільними. З цього положення випливає, зокрема, хибне тлумачення, що будь-яка протидія свавіллю Конституційного Суду може розцінюватися як посягання на його незалежність. До речі, концепція конституційного судівництва, запропонована Гансом Кельзеном, не містить відповіді на питання: як протидіяти свавільним рішенням конституційних судів?

 

Ця позитивіська концепція не узгоджується з соціально-натуралістичною доктриною природного права, згідно з якою ніхто не може відступати від принципу верховенства законів природного права, тобто чинити свавілля, а якщо чинить таке свавілля, то мають застосовуватися механізми, зокрема правові, протидії цьому свавіллю, засновані на законах природного права.

 

Слід також зазначити, що, відповідно до соціально-натуралістичної концепції природного права, принцип незалежності будь-якого суду не може тлумачитися таким чином, що він виключає протидію його свавільним рішенням.

 

Згідно із соціально-натуралістичною концепцією природного права, ніхто на світі не має права на свавілля, тобто на порушення законів природного права, а створене свавілля підлягає протидії, ким би воно не творилося. 

 

Зокрема, слід також підкреслити, що Конституційний Суд України у своїй діяльності має дотримуватися передбаченого у ст. 8 Конституції принципу верховенства права, недотримання якого є свавіллям. Свавільним може бути і тлумачення судом принципу верховенства…

 

Проте правовий механізм протидії свавіллю Конституційного Суду сьогодні в Україні відсутній, і через його відсутність створилася і може виникати в майбутньому судово-конституційна криза.

 

Отже, вихід з цієї кризи можливий через створення правового механізму перегляду свавільних рішень Коституційного Суду України.

 

До речі, такий механізм сприяє правовому забезпеченню реалізації зазначеного в ст. 6 Конституції України принципу поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, зокрема забезпеченню противаг між цими гілками влади, що має на меті запобігання зловживань владними повноваженнями. Це також сприяло б убезпеченню від узурпації влади з боку судової гілки, яка (узурпація) полягає в учиненні свавілля, щодо якого в суспільстві немає механізму протидії.

 

Для створення зазначеного механізму потрібно, наприклад, викласти ст. 151-2 Конституції України так: "Рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, що реалізують принцип верховенства права, є обов’язковими. Рішення Конституційного Суду можуть бути переглянуті в установленому законом порядку на предмет їхньої відповідності принципу верховенства права".

 

Для реалізації цього положення має бути встановлений в законодавстві порядок перегляду рішень Конституційного Суду України на предмет відповідності їх конституційному принципу верховенства права.

 

Створення правового механізму протидії рішенням Конституційного Суду, що є свавільними, тобто не відповідають конституційному принципу верховенства права, зробить неактуальною проблему залежності суспільства від свавілля і помилок суддів Конституційного Суду, що можуть траплятися і в майбутньому.

 

 

 

05.11.2020