Д-р В. Щурат

І.   Унїя наблизила Русь до західної Европи, унїя закликала богате письменство, унїя прискорила культурний розвиток руського народа.. Таке чуємо часто навіть з дуже високих трибун. Так говорить ся часто, коли хочеть ся приписати унїї дуже високе значінє. Та чи приписуючи унїї невластиві заслуги, які в противників не знаходять кредиту, не робить ся їй кривди? Невжеж вона не має за собою нїчого гарного і треба їй чужих пер на оздобу?  
12.12.13 | |
До характеристики "общества мочемордия".   Шевченкові біоґрафи, розповідаючи про поетові поїздки по Україні в 1843 р., спинюють ся й на тім епізодї, котрого змістом є познайомленє й приставанє поета з українським "обществом мочемордия".  
15.11.13 | |
  В 1862 р. Сава Ч. оголосив у петербурзькій Основі "Новые матеріялы для біографій Т. Шевченка." Вони в 1863 р. спонукали П.Мартоса списати деякі "Епизоды изъ жизни Шевченка" для "Вѣстника юго западной и западной Россіи". Між иншим там доторкаєть ся справи викупу Шевченка в кріпацтва.  
29.10.13 | Петербург |
Отрясши з себе сарматські сніги, в яких загребав мало-що не цілу "велику армію", Наполєон в 1813 р. спробував знова щастя. Відгомоном того факту була формальна повінь воєнних проклямаций і всяких офіцияльних циркулярів, пусканих з найвисшої канцеляриї у Відни также до нашої Галичини. Поминаю такі, що були подиктовані потребами воєнної мобілїзації. Дали cя вони важко відчути нашому населеню, дарма, що воно вже було настроєне на високий тон австрійського патріотизму і вже тодї дослугувало ся авансованя на Тирольців Сходу.
16.10.13 | Галичина |
[Ж. Кшивдзіца "Кровь не вода".]
24.12.96 | | в 1893-у
в світлї розвідок Меч. Барановского.
11.11.96 | | в 1893-у
(Практичні і непрактичні)
03.10.96 | | в 1893-у