Борыславъ (1877)

[Друг, 1877, № 1 (8.І), с.1; передрук "Борислав. Картини з життя підгірського народу". Львів, 1877,с.35–36]

 

Вступне слово.

 

Тымъ спôльнымъ наголовкомъ обнятый цѣлый рядъ оповѣдань, повѣстокъ, та картинъ, котрыхъ цѣль — представити вѣрно житє Пôдгôрянъ Самбôрского та Стрыйского околу. Кôлька слôвъ для выясненя наголовка.

 

Борыславъ, звѣсный на цѣлу Галичину, ба й на цѣлу Европу, яко копальня нафты и земного воску, — та звѣсный певно лишь зъ имени. Не знаю, ци приходило й на думку тысячамъ а тысячамъ образованыхъ людей, що тамъ рôкъ-рôчно зъѣздять задля интересôвъ, хоть поглянути на житє тои незличимои силы „рôпникôвъ“, що для нихъ выдобувають скарбы земни̂. А справдѣ нѣ одно мѣсце въ цѣлôй Галичинѣ не представляє бôльшого поля для студій — не такъ поетичныхъ, якъ бôльше соціальныхъ. Сли де у насъ, то певно въ Борыславѣ найсильнѣйше заступлена кляса робôтницка, — а нужда, трата силъ и здоровля, зледащѣнє тыхъ людей пôдъ зглядомъ моральнымъ — найгрôзнѣйше и найголоснѣйше вѣщують, що може статися зъ нашихъ хлѣборобôвъ въ протягу якихъ-де двохъ десяткôвъ лѣтъ, коли недостача поля, хлѣба и грошей, коли наслѣдки всѣлякихъ хибъ теперѣшного суспôльного устрою — змусять ихъ ити на роботу фабричну, продавати своє здоровлє и свою силу за нужденне пропитанє. А що саме теперъ найбôльше до того йде не лишь на западѣ Европы, але й у нашôй сторонѣ, показуе щоденный досвѣдъ, — показує щоразъ то бôльша маса робучихъ рукъ, яки̂ тиснуть ся зъ нашихъ селъ до всѣхъ фабричныхъ заводôвъ.

 

Борыславъ, хоть достатчивъ нашому краёви цѣнного матеръялу для освѣтленя и про домашній ужитокъ и про вывôзъ за границю, ставъ ся мѣжъ тымъ западнею, въ котрôй гине и пропадає наше щасливе Пôдгôрє, въ котрôй марнує ся безъ лику здоровыхъ силъ нашого народа. Борыславъ ставъ ся для нёго осередкомъ експлоатаціи у всѣхъ можливыхъ видахъ, почавши вôдъ тысячь жертовъ, що гинутъ рôкъ-рôчно въ ямахъ, ажъ до тыхъ тысячъ, що вертають вôдтамъ съ протраченою силою фізичною, та звихненою моральною пôдставою въ серци, — що вертають передчасными старцями.

 

Таке значѣнє наголовка тыхъ картинъ.

 

Довги̂ лѣта мавъ я спосôбнôсть придивляти ся тôй страшеннôй експлоатаціи, що, мовъ зараза, ширить ся щоразъ далъше, росте уразъ изъ зростомъ нужды и недостатку въ народѣ, — мавъ я спосôбнôстъ оглядати й немало сумныхъ-сумныхъ наслѣдкôвъ єи. Не говорю уже о жителяхъ самого колишнёго села Борыслава, що зъ малыми выимками майже всѣ пôшли по жебрахъ. Борыславъ высысає вздовжъ и вширь всѣ сусѣдни̂ села, — пожирає молоде поколѣнє, лѣсы, часъ, здоровлє и моральнôсть цѣлыхъ громадъ, цѣлыхъ масъ.

 

Перша ґрупа обнятыхъ тымъ наголовкомъ оповѣдань представитъ кôлька интереснѣйшихъ епизодôвъ изъ житя „рôпникôвъ“. У другôй стрѣбую подати деяки̂ такожъ не менче цѣкави̂ уступы изъ дотеперѣшнои исторіи Борыслава.

 

Рôпникъ.

 

                                   Błogosławiony, kto ma serce!

                                   On jeszcze zbawion być może.

                                               Z. Krasiński (Nieboska. Komedya).

 

— Иване, Иванчику, соколе мôй дорогій!...

 

— Чого хочешь?

 

— Табо ты такій теперь острый, — неприступный якійсь...

 

— Говори, чого потребуєшь?

 

Осѣнный вѣтеръ шумѣвъ и свистѣвъ по вузкихъ уличкахъ Борыслава и розмѣтувавъ мокру глину, свѣжо за дня выдобуту зъ ямъ. Нôчь була темна.

 

— Ну, — доки ту буду чекати на твою бесѣду? Говори, чогось мя выкликала сюда на улицю въ такій вѣтеръ?

 

— Я хотѣла поговорити съ тобовь такъ... якъ давнѣйше бувало... знаєшь — у селѣ...

 

— Не нагадуй ми того гнѣзда мого сорому! Говори прудше! Не видишь, — я весь продрогъ.

 

— Виджу, виджу! (Єи голосъ дрожавъ) Иване, — ты бачу вже мене не любишь, — бодай не такъ, якъ давнѣйше.

 

— Га, га, га! По чѣмъ такъ судишь?

 

— А тота Ганка круглолица... Ты зъ невь що вечѣръ водишь ся...

 

— Хибажь ѣй забороню, — сли ся сама за мновь тягає?

 

— А менѣ пощо заборонюєшь?

 

— Е, — ты все себе сунешь напередъ! Чого тобѣ треба? Хибує ти чого? Скажи, ты знаєшь, я ти нѣколи не вôдказувавъ помочи въ нуждѣ.

 

— Такъ, — грошей! Але инчои нужды моєи ты й не бачишь, — инчои помочи вôдказуєшь!

 

— Якои?

 

— Чомужь за мою любовь щиру ты мене хоть троха не любишь?

 

— Етъ, — дурна ты, тай годѣ! Гадає що я за Ганковь гину! А менѣ Ганка й не въ головѣ. Не бôй ся, Фрузю, — я тебе не зражу. Але теперь часъ до хаты. Ту студѣнь. Що, — ты не йдешь до Кирницкого? Ходи, розôгрѣйся.

 

Тоти̂ слова посыпалися прудко, мовь перлы у Фрузине серце. Не слова сами̂, — а тонъ ихъ бувъ бальзамомъ для зболѣлои груди. Вôнъ давно уже не говоривъ до неи такъ ласкаво.

 

— Иванчику мôй, — я ти прийшла новину сказати.

 

— Яку? говори!

 

— Я надѣюся незадовго гостя...

 

— Гостя?... Якого?... И що вôнъ мене обходить.

 

— О, — вôнъ тебе обходить, — и дуже, Иванчику, обходить.

 

— Ну, хтожь вôнъ такій?

 

— Ану згадай! Ахъ, недогадливый!

 

— Чортъ тамъ догадає ся! Де менѣ до того? казавъ Иванъ дрожачи вôдъ холоду въ легкôй, проношенôй и мазею зачорненôй полотнянцѣ.

 

— Се дитина! Твоя дитина, Иванчику, — знаєшь?...

 

Фрузя сказала тоти̂ слова такъ весело, съ такимъ трепечущимъ щастємъ въ голосѣ, — що Ивана они глубоко вразили въ серце.

 

— А, — такъ? сказавъ вôнъ сухо, протягло. — Ну, — идешь до гостинницѣ?

 

— Нѣ. Иду до дому, ще маю шити, — сороччатко... Добранôчь тобѣ!...

 

— Добранôчь, Фрузю! сказавъ Иванъ и пôшовъ до гостинницѣ.

 

_________

 

 

 

На самôмъ кôнци Борыслава, на пустôй голотечи стоявъ великій маґазинъ, де складувавъ ся земный вôскъ выдобутый изъ ямъ, власнôсть жида Лінденбаума. Се будынокъ великій, деревяный, — кругъ нёго повно ямъ, а по пôдъ стѣнами стырчать купы илястои, бѣлои глины, выдобутои изъ закопôвъ.

 

Въ задѣ, въ кутику того маґазину живъ сторожъ у двохъ добудованыхъ цюпкахъ. Но позаякъ сторожъ бувъ удовець, — то вôднаймавъ одну цюпку для нôчлѣгу рôпникамъ, а самъ доволявъ ся одною.

 

Вже пôзно въ ночи. Тѣсна, брудна и задушна цюпка наповнена робôтницями. Бабы, дѣвчата, молодицѣ, що ту злягають зъ далекихъ сторôнъ, пригнани̂ недолею, — що черезъ день надрывають си груди и руки крутячи разъ у разъ корбою, котрою вытягають глину або й людей изъ ямъ, — теперь лежать покотомъ на холоднôй, деревянôй пôдлозѣ,—кулакъ пôдъ головою, одна попри другу стиснени̂ — и для недостачѣ мѣсця и для теплоты.

 

Ихъ лиця пожовкли̂ зъ нужды, — ихъ руки немовь обросли глиновь и воскомъ земнымъ, — ихъ одѣжь, то посшиване лахманє, що ось ледви-ледви держить ся на нихъ. Ту стари̂, недугами и грыжею поорани̂ лиця лежать обôчь молодыхъ, хорошихъ ще, — котрыхъ цвѣтъ однакожь звѣяла передчасна тяжка праця и нужда и розпуста. И выразъ кождого лиця вôдмѣнный. Ту молодиця розмахує отяжѣлыми руками — обнимає коханка. Тамъ старуха, колись порядна ґаздыня, нынѣ мало що розлична вôдъ жебрачки, — пышно похитує голововь, — се бесѣдує зъ давными сусѣдками и хвалить ся новыми коралями, — то зновь поцмоктує губами, — горѣвку смакує. А пятнадцятилѣтне дѣвча зъ запалыми очима и синими перстенями кругъ нихъ кричить и треплеся и рвеся, — видко боронить ся передъ напасникомъ, що насилу хоче ѣй вôдобрати тото, — чого не куплять нѣяки̂ скарбы, — добру честь и дѣвичу невиннôсть.

 

На маленькôмъ столику пôдъ вôкномъ палахкотить свѣчечка, улѣплена изъ жовтого, нечищеного земного воску. Михтить єи свѣтло и блымає нерôвно, — кидає непевный блескъ на сплячи̂ женщины. Та не для нихъ оно й свѣтить ся.

 

Надъ столикомъ сидить похилена дѣвчина, — єдина не спляча людина въ цѣлôмъ будынку. Єи сумне, тужливе око слѣдитъ за быстрыми рухами иглы. Она шиє сороччину, — малесеньку-малесеньку, — шиє пильно по ночахъ, — бо въ день робота инча.

 

Чого затремтѣли твои губы, бѣдна дѣвчино? Ци молитва замерла на нихъ, ци проклятє?...

 

— Казавъ, що Ганка му не въ головѣ!... Се правда. Ба, — алежь не казавъ, що мене любить! Нѣ, вôнъ мене не любить! Вôнъ забувъ про бѣдну, нещасливу, що для нёго покинула батька, матѣрь, хату, — ба, покинула свою славу дорогу! Всё, всё я дала ёму, — повергла для нёго. А теперь, коли вже нема що бôльше взяти въ мене, — я ёму непотрѣбна, ненависна! Боже, Боже! за яки̂ грѣхи ты такъ тяжко покаравъ мене? Що я завинила?

 

Игла зупинилася. Фрузя глядѣла, сама незнала чого, въ поломѣнь нафтôвки. Синій дымъ буявъ поверхъ поломѣни, — синій, густый, одурюючій дымъ. Вѣтеръ свиставъ на дворѣ, — вѣявъ крôзь шпарки до хаты и протягавъ холодомъ.

 

Фрузи чогось повеселѣйшало на души.

 

— Нѣ, вôнъ мене любить! Я бы вмерла, якъ бы вôнъ переставъ мя любити. И щожь я му зробила такого, щобы мавъ мя забути? Нѣ, нѣ! Прецѣнь бы такъ щиро не бесѣдувавъ зо мною, сли бы мя не любивъ!...

 

Єи серце забило живѣйше зъ радости! Ѣй здавалося, що цѣла оживає, сильнѣйшає вôдъ тыхъ чудовыхъ слôвъ: „Вôнъ мя любить!“ Бачилосъ ѣй, — що игла теперь недослѣдимо швидко лѣтає въ єи рукахъ, — що корба неуловимо прудко и легко крутить ся, — що ослабленя нѣякого й послыхомъ незнає... Любовь, — безмѣрна, щаслива любовь заповнила єи серце. Ту вôнъ, — усмѣхненый, любый, говôркій, — рука объ руку зъ нею, — ту хлопчикъ маленькій, у тонкôй, стебнованôй сороччинѣ такожь усмѣхає ся и рученята простягає до нихъ и лепече: та-та! ма-ма! Щезла душна, перелюднена цюпка, щезъ поганый Борыславъ, гнѣздо нужды, сопуху и сорома, — и памятнику не осталось у єи серци по тыхъ сумныхъ дняхъ, що ту прожила... Весело кругъ неи, ясно кругъ неи, — тепло кругъ неи... Вѣтеръ свище и гудить,— но для єи уха се чудова музыка любви... Сонъ перемôгъ утомлене тѣло. Фрузя похилила голову на стôлъ и заснула.

 

А зъ далека, вôдъ Борыслава доносивъ вѣтеръ глухи̂, помѣшани̂ крики и спѣвы. Се кричали и спѣвали рôпники, вертаючи зъ гостинницѣ Кирницкого. Межи ними всѣма голоснѣйшій и веселѣйшій бувъ спѣвъ Ивана.

 

Ранокъ наставъ холодный, спокôйный, а хмарный и прогнавъ любовни̂ сны Фрузѣ. Она умылася швиденько и не слухаючи гамору решты жѣноцтва, побѣгла на роботу. По дорозѣ постановила собѣ уважати пильно на Ивана. У єи серци зачалася зъ новою силою ворушити недовѣрчивôсть. Щось, мовь зъ-умысна, шептало ѣй, що Иванъ брехавъ, що забуває про ню.

 

— Нѣ; треба пôдстерѣгати го. Побачу, переконаю ся, — а тогды!...

 

Не докôнчила. Виръ спѣшачихъ на роботу рôпникôвъ поглотивъ єѣ.

 

Нѣчого сумнѣйшого въ свѣтѣ, якъ товпа рôпникôвъ спѣшачихъ на роботу до ямъ. Улицѣ вузеньки̂, на котрыхъ болото нѣколи не всыхає, талабоване тысячами нôгъ. Край улиць ямы та горбки глины, — немовь глубоченни̂ гробы отверти̂ для тысячѣвъ живыхъ жертовъ. Сѣре небо надъ тыми сѣрыми могилами, — чорни̂ рôпники, — стырчачи̂ корбы та звôльна бродячи̂ по западни возы зъ дривами, — ось усё, що зустрѣне твоє око, крôмъ брудныхъ, обшарпаныхъ маґазинôвъ та ще бруднѣйшихъ помешкань жидôвскихъ.

 

Фрузя, спѣшачи идъ своѣй ямѣ, наткнулась у глотѣ на круглолицу Ганку. Була се товста, червонолица, пульката дѣвка зô здоровыми руками. Она недавно надôйшла въ Борыславъ и найняла ся у Кирницкого, єдиного борыславского гостинника, за прислужницю.

 

— Добрыйдень Ганко! сказала Фрузя тремтячимъ голосомъ.

 

Ганка змѣряла очима бѣдолашну дѣвчину и покрутила носомъ.

 

— Та дай Боже здоровлє, вôдказала съ проволока и запышнила свои товсти̂, червони̂ губы.

— А довго тамъ Иванъ сеи ночи у васъ гостивъ ся?

 

— Нѣ довго, нѣ коротко, — самый добрый часъ! вôдрѣзала Ганка й другій разъ поглянула на Фрузю. Но теперь въ єи поглядѣ вже свѣтила ся й погорда и ненависть противницѣ и щось нѣбы триумфъ.

 

Фрузя порозумѣла той поглядъ и не мовлячи й слова пôшла дальше.

 

— Нѣ, нѣ, — то щось недоброго! говорила сама собѣ. Мушу пильнувати го вечерами, — побачу, ци правду вôнъ сказавъ!

 

______________

 

 

 

Довги̂, тяжки̂ дни, а ще довши̂ и тяжши̂, ночи проживала Фрузя, — повни̂ несказанои муки, повни̂ сердечного болю. Она доконала ся сумнои правды. Иванъ, правда, не любивъ Ганки, — але й то знала певно, що ще менче любивъ єѣ. Не зважаючи на утому и на здоровлє своє она неразъ по роботѣ вечерами довго бродила по улицяхъ, закимъ вôдшукала Ивана дегодѣ въ якôмъ шинку.

 

— Чого ты волочишь ся за мною? Чому спати не йдешь? пытавъ Иванъ понураво.

 

— Нѣчого, Иванчику, нѣчого! вôдповѣдала она дрожачимъ голосомъ.

 

— Якъ то нѣчого? Будешь пити що?

 

— Нѣ, не хочу!

 

— Ну, то чогожь стоишь?

 

— Отъ такъ. Прийшламь подивитися на тебе. Вôдъ учорамь тя не бачила.

 

— Игій на тебе. Хиба и якій звѣрь дикій, ци що, що бѣжишь ся на мене дивити? Отъ волишь ити додому. Диви, якась обталапана!

 

Но Фрузя, мовь не чула такихъ слôвъ. Она пильно вдивляла ся въ лице Иванови. Вôнъ вôдвертавъ ся вôдъ неи, — реготавъ ся съ товаришами, но видно було, що присутнôсть Фрузѣ стѣснює го, вяже якось.

 

Часами заставала Фрузя Ивана у Кирницкого. Тамъ звычайно сходилося найбôльше дѣвчатъ, молодиць, — тамъ и Ганка неусыпна увивалася по хатѣ. Таки̂ вечерѣ були для Фрузѣ правдивою мукою. Єи Иванъ говоривъ найбôльше, жартувавъ найбôльше, смѣявъ ся найголоснѣйше. Всѣхъ дѣвчатъ зачѣпавъ, всѣхъ молодиць обôймавъ, зъ Ганкою цюлювавъ ся що хвиля, — лишь єи не примѣчавъ нѣколи, — лишь до неи нѣ усмѣху, нѣ погляду, нѣ слова щирого. Въ такихъ годинахъ Фрузя чула, якъ єи серце холоне, — она незводила очей зъ того, котрого кожде слово, кождый усмѣхъ, кождый рухъ ранивъ єи серце, паливъ ёго и шарпавъ.

 

— Чого такъ дивишъ ся на мене, — ци зъѣсти мя хочешь? говоривъ Иванъ, морщачи брови.

 

— Нѣчого, — отъ такъ, — хиба не вôльно дивити ся на тебе?

 

Фрузя хотѣла неразъ зайти зъ нимъ у бесѣду,— но вôнъ вôдвертавъ ся вôдъ неи. Но коли бы бувъ хоть разъ пильнѣйше поглянувъ ѣй въ лице, въ тоти̂ очи чорни̂, запали̂, блыскучи̂ колись щастємъ и любовью а нынѣ мутни̂ вôдъ слѣзъ и боли глубокои, бувъ бы певно постерѣгъ румянець горячки на єи блѣдôмъ лици, — бувъ бы покмѣтивъ, що часами єи очи розгарають ся дивнымъ огнёмъ — розпуки и помѣшаня. Но Иванъ не спостерѣгъ того, — бо и щожь то ёго обходило?

 

Иванъ бувъ богатыхъ родичѣвъ сынъ, — єдинакъ. Отецъ-мати жалували го, — не силували до нѣякои роботы. Коли пôдрôсъ, вôнъ бôльше для забавы, якъ для зарôбку почавъ зъ другими ходити до Борыслава. Та лихо, що ту забавы дуже небезпечни̂ особливо для молодого, незôпсутого, недосвѣдченого серця. Иванъ небавомъ, якъ то кажуть, зъ зажмуреными очима, кинувъ ся въ виръ тыхъ шумныхъ піятикъ, легкодушныхъ бесѣдъ та розличныхъ оргій, якими неодну щиру душу селяньску заразила борыславска цівілизація. Вôнъ ставъ небавомъ першій межи першими. Піякъ такій, забіяка и пустошакъ, якого пошукати. Ту ще вôнъ запôзнавъ ся съ арештомъ и переконавъ ся, що въ нѣмъ нема нѣчо такъ страшного. Коли часомъ, по тыждняхъ, вернувъ до дому, розумѣє ся, безъ крайцара заробленины, — не покидавъ и ту свого житя легкого, розгульного. Родичѣ-бѣдолахи ажь теперь постереглися, куды оно зайшло, — хотѣли взяти Ивана острѣйше въ руки, — пригнути на свою волю, вôдвести вôдъ тои дороги, — та вже було за пôзно. Иванъ слухавъ ихъ наукъ и лайки, — а своє робивъ. Ажь разъ, коли пôзно въ ночи пьяный вернувъ домôвъ, и не хотячи будити сплячихъ та слухати ганьбы, положивъ ся спати въ стодолѣ на соломѣ, — забувъ, що въ зубахъ у нёго люлька закурена и заснувъ твердо. Прохопивъ ся ажь тогды, коли го протверезивъ бôль, — и побачивъ, що солома, на котрôй спавъ, палає яркимъ огнёмъ, — що навѣть сорочка на нѣмъ протлѣла. Выхопивъ ся неборакъ изъ стодолы и почавъ кликати: Горить, горить! Но закимъ сплячи̂ збудили ся, закимъ помôчь яка-така вспѣла надôйти, вже стодола, стайня, хата и хлѣвы (будынки були близько, — а вѣтеръ, якъ на нещастє зôрвавъ ся сильный) стояли въ огни.

 

Будынки, шматє, худоба, — всё погорѣло. Неподовзѣ померли й родичѣ зъ грызоты. На Ивановôй головѣ остало ґаздôвство, — а властиво, голе поле безъ усёго, що потрѣбне до ёго обробленя. Треба було продати частку, щобы закупити дерева на хату и потрѣбни̂ наряды. Иванъ продавъ частку, давне житє почалося, — дерево закуплене лежало на згарищу, але хаты й не гадавъ нѣхто будувати. Ба, — чують сусѣды, — Иванъ продає другу и третю частку, — продає садъ и погорѣлище и закуплене дерево, — всё за пôвъ-даромъ. Почали люде уговорювати Ивана. „Що ты робишь, — самъ себе на жебры выгоняешь!“ Но таки̂ перестороги лютили Ивана, — и густо часто неодна щира душа понесла вôдъ нёго синцѣ за свою добру раду.

 

Вконець Иванъ спродавъ послѣдни̂ частки батькôвщины и забравъ ся зъ села. Нѣхто не жалувавъ за нимъ, — нѣхто не вôдôзвавъ ся о нѣмъ краснымъ словомъ, хиба: „пустый вѣтеръ“, — а не одинъ говоривъ: „Отъ негôдникъ! Слѣдъ бы му пропавъ, такъ якъ вôнъ свою земленьку рôдну запропастивъ! Не вартъ, поганець, щобы й ёго кости земля свята приняла!“

 

 

 

____________________

 

 

 

Та найшла ся одна душенька, що не поминала лихомъ, не кляла злымъ словомъ Ивана. Се була Фрузя. Зъ бѣдного роду, та хороша, робуча и щира душа, — она може й нѣколи не була бы признала ся свѣту, що въ єи серци зародила ся нещаслива любовь до Ивана. Але Иванъ самъ, що знавъ єѣ вôдъ дитиньства, вызнавъ ѣй першій, що ѣ любить. Вôдъ того часу Фрузя присягла собѣ спрягти свою долю зъ долею Ивана. Не знала, бѣдолашна, яки̂ страшни̂ досвѣды ждали ѣ на тôй дорозѣ, на котру мавъ ѣ Иванъ втягнути.

 

Може бути, що Иванъ зъ початку щиро любивъ єѣ. Та не такежъ то борыславске житє, щобы лишило въ молодôмъ серци чисту, щиру любовь, щобъ не закаламутило всякого, хотяйбы й найчистѣйшого чувства. А ще до того Иванъ бувъ дуже гордый. Выхованый у выгодѣ, безъ дотиску, вôнъ не мôгъ и не задававъ собѣ труду поняти терпѣня другихъ, а мѣрою всѣхъ ёго поступкôвъ сталася власна приятнôсть и роскôшь.

 

Не треба й згадувати, якъ глубоко болѣвъ Фрузю упадокъ Ивана. Она съ терпѣливостью и вытревалостью, властивою лишь любячôй женщинѣ, не переставала уговорювати Ивана, покинути погану дорогу.

 

— Иванчику, — що ты робишь? говорила она. Уважай самъ на себе! До чого оно доведе?

 

— Ци ще й ты ми доѣдаєшь? воркотавъ Иванъ, котрого лютили части̂ нещастя, а ще частѣйши̂ доганы.

 

И вôдъ того часу почало ся Фрузино горе.

 

Иванъ покинувъ рôдне село, — пôшовъ у Борыславъ не казавши нѣкому „бувай здоровъ.“ Фрузя довго ждала на нёго, плакала, — тайкомъ перевѣдувала межи рôпниками, що зъ нимъ дѣєся.

 

— А щожь, — кажуть, — гуляє собѣ, розщибає собовь по Борыславѣ вôдъ жида до жида, — водить ся съ послѣдными пьяницями и нехарницями. Ажь недавно ось занедужавъ, лежить хорый, — ще й доси му не полекшало зôвсѣмъ.

 

— А де лежить? пытала Фрузя тремтячимъ голосомъ.

 

— У Кирницкого — на такôй лавцѣ нужденнôй, — що похитнися, то й упадешь, — самъ лежавъ, — водицѣ пищавъ, та не було кому подати. Але вже му троха лѣпше теперь.

 

Фрузя слухала тои бесѣды та мовчала. Але на думцѣ у неи було: пôти до нёго, подивитися, допильнувати го въ недузѣ. И не мовлячи й слова батькови нѣ матери, она сейчасъ слѣдуючого поранку покинула й собѣжь рôдне село и пôшла до Борыслава. Знала, небога, що батько й мати, знаючи про єи намѣръ, заперли бъ єѣ на замокъ, а не пустили. Знала такожь, що провѣдавши про єи поступокъ, они не простять ѣй тои ганьбы. Та щожь мала дѣяти? Серце тягло єѣ до нёго, — она серця й послухала.

 

_________

 

 

 

Не надѣявъ ся Иванъ, щобы она прийшла. Хоть найтяжша криза недуги й перейшла уже була, — та прецѣнь вôнъ находивъ ся въ тôмъ станѣ, що найбôльшои вымагає старанности, найлѣпшого пильнованя. И въ ту пору явила ся Фрузя, — повна любви и терпѣливости и посвяченя.

 

Иванъ швидко прийшовъ до силъ. Житє пôшло старымъ ладомъ, подѣлене мѣжь роботою и піятикою. Шумъ и непокôй того житя необавци заглушивъ тиху и щиру прихильнôсть до Фрузѣ, що збудилася була въ ёго души пôдчасъ недуги.

 

А Фрузя въ кôлька недѣль пôсля вôдходу зъ дому почула вôдъ рôпникôвъ, що єи родичѣ не хотять ѣ й на очи бачити за тотъ соромъ, що имъ зробила передъ цѣлымъ селомъ, уйшовши по-ночи за піякомъ и розпусникомъ-Иваномъ.

 

Глубоко вколола бѣдолашну дѣвчину тота вѣсть, хоть она й сама не надѣялась нѣчого кращого. Що мала робити? Ще упередъ она найшла собѣ роботу для пропитаня, поки пильнувала хорого ночами. Не оставалось ѣй теперь нѣчого, лишь наниматися й надалѣ. Ще до того й Иванъ, прôзнавши о єи нуждѣ, поквапивъ ся запомочи єѣ чимъ-тымъ на разѣ. У нёго осталось ще дещо грошей изъ проданои вôтцѣвщины. Але Иванова запомога стала нещастємъ для бѣднои Фрузѣ. Иванъ гадавъ теперь, що вже ѣй вôддячивъ ся и тымъ усправедливлявъ самъ передъ собою стынучу любовь. А Фрузя бачила лишь ёго зростаючу холоднôсть, и грызлась и мучилась сама въ собѣ. „Вôнъ мене не любить!“ Тота гадка мучила єѣ цѣлыми днями, — не покидала єѣ и въ снахъ. Єи здоровлє нидѣло и таяло, мовь свѣчка, — она не замѣчала того. Вѣчна думка про зраду Ивана занимала, затопляла єѣ цѣлу. Она стала густо-часто задумуватись, забуватись. Цѣлыми годинами туманѣла неразъ безъ памяти въ своѣй цюпцѣ. Незамѣтно стала опускати ся й у роботѣ. Жиды зменшили ѣй плату, — но она не примѣчала того. „Вôнъ мене не любить! Зрадивъ!“ повторяло єи болюче серце, — а мимо того цѣли̂ вечерѣ проводила близь нёго, — у темнôмъ, душнôмъ кутику шинку, непостережена слѣдила, якъ єи Иванъ пивъ, жартувавъ, смѣявъ ся, а все зъ другими, а нѣколи зъ нею. Ба, она запримѣтила, що вôдъ якогось часу вôнъ старавъ ся єѣ уникати,—але побачивши, що надармо, удававъ всегда, що єи не бачить, — и вже нѣколи не сваривъ на ню, не прогонявъ, — але й слова нѣколи не говоривъ.

 

А она зъ горячкою на лици, съ тоскно трепечучимъ серцёмъ, мовчалива, безсильна, нужденна, глядѣла на нёго, мовь причарована. Зима зближалася. Похолоднѣло. Неразъ робôтницѣ, що крутили корбами при ямахъ, бачили єѣ вертаючи вôдъ Кирницкого, якъ бродила по болотѣ ледво жива, съ посинѣлыми вôдъ холоду руками.

 

— Що тобѣ, Фрузю? пытати они.

 

— Нѣчо! А щожь бы мало бути?

 

Но старши̂ жѣнки знали, що оно є, хоть знали й не всё. Яко досвѣдчени̂ въ подôбныхъ дѣлахъ они часто зводили бесѣду на єи станъ, — давали рады. Фрузя пильно, що разъ пильнѣйше слухала тыхъ радъ, — часто, щоразъ частѣйше почала думати о недалекôй будучности, — и веселѣйшала. Лекше ѣй робило ся на серци.

 

______________

 

 

 

— Що тобѣ, Фрузю? пытали бабы частенько чудуючися надъ новою перемѣною въ єи поступованю.

 

— Нѣчо! А щожьбы мало бути! була незмѣнна вôдповѣдь.

 

— Така ты щось теперь прудка, запопадлива! Щось бѣгаєшь, прибираєшь ся, купуєшь десь, — звиваєшь ся, — а все весела, и не туманѣєшь, якъ упередъ? — Що то таке?

 

Лице Фрузѣ розсвѣчувало ся хоробливымъ румянцемъ; очи палали, якъ жаръ.

 

— Пстъ! Тихо! говорила она, прикладуючи палець до губôвъ.

 

— Ну, що такого? Гостя якого чекаєшь, ци що?

 

— Ая, ая, — гостя чекаю, тай то ще й якого!

 

— Ну, або якого?

 

— Такого, — знаєте... Всѣй бѣдѣ конець буде, — всё пропаде! Вôнъ зновь буде мôй!

 

— Хто такій?

 

— Хто? Ну, та вôнъ, Иванъ! Полюбить!

 

— Богъ бы го побивъ! шептали бабы, хитаючи сумно головами. Окаянникъ поганый! Дѣвчи́ну зъ ума звѣвъ!

 

_____________

 

 

 

Дивна, щаслива гадка опанувала теперь цѣлою душею Фрузѣ! Єи збурена фантазія день и нôчь працювала надъ тымъ, якійбы-то спосôбъ вынайти, щобъ прихилити назадъ до себе серце Ивана. И кôлько она натерпѣлась, наболѣлась, перекидуючи въ думцѣ одинъ за другимъ найдивачнѣйши̂ помыслы! Чарувати го? Нѣ! И зѣля не знаю и боюся! Анужь умре, збожеволѣє, руку му вкулить або ногу? Хто знає, — и такъ лучає ся! Просити? Дарма! Вôдтрутить, насмѣє ся, ще й ногою копне!

 

А властивый спосôбъ такъ простый, такъ близькій, такъ певный! И якъ она швидче не прийшла на тоту щасливу гадку? Кôлько бы муки була собѣ заощадила! Нѣ, — сей спосôбъ не хибне! Сли є у нёго хоть трошки серця людского, хоть капинка чутя, — вôнъ мусить.... мусить!...

 

Лагодитись, — а швидко! Рѣшуча хвиля леда день! А треба при тôмъ и подобатись ёму! Бѣдна Фрузя! Якъ она теперь рада бы бути хорошою, свѣжою, утѣшною, румяною! Якъ она жалувала за своєю красою, що марно пропала середъ нужды, недостатку и грыжѣ!

 

Але то байки! И такъ она дôпне свого! Она збудить жаль, помилуванє, — а любовь небавци й сама прийде, — конечно прийде! Лишь ёго серце порушити, — лишь ёго чутє стрясти!, Любовь, щира, сильна, спить у нѣмъ, лишь привалена злыми прикладами, приглушена легкодушностю, гордостю и розпустою. Она збудить ся, верне, — конечно верне!

 

________________

 

 

 

И гарножь она устроить ся, якъ прийде рѣшуча хвиля! Червона, шалѣнова хустка на головѣ, и спôдничка перкалёва, — не нова вже, то правда, але зашанована. Сорочка картанова, бѣлесенька, червонымъ шовкомъ стебнована въ звѣздочки дрѣбоньки̂. Чоботы пасови̂ и кармазинова крайка. Кобы лишь лице троха румянѣйше, голосъ троха сильнѣйшій, звôнкій, срѣбный, якъ бувало! А щежь до того....! Нѣ, нѣ, нѣ! Вôнъ мусить полюбити, покине погане житє, — стане добрымъ, сердечнымъ, чеснымъ чоловѣкомъ, — стане жити по новому, — и єѣ вырве изъ тои пропасти зôпсутя и сорома!... А потôмъ! Щасливи̂ дни, — ци скоро вы надôйдете, — ци не заведешь, чудова надѣє? — Єѣ родичѣ простять, — привитають радо, зъ отвертыми раменами, — а она приведе имъ свого— Ивана, свого милого, свого мужа и скаже: Дивѣть, — се я, моя любовь зробила зъ нёго чоловѣка! И вôдтакъ пôднесе имъ дитинку и скаже: Дивѣть, — се вашъ унука, се моя потѣха, моя надѣя, мôй скарбъ дорогій!...

 

Щасливи̂ дни, — ци скоро вы надôйдете? Ци не не заведешь ты, чудова надѣє?...

 

___________

 

 

 

Святый Никола „на сивôмъ кони приѣхавъ.“ Ще сночи снѣгъ упавъ такъ у-колѣно, а ранкомъ морозъ потисъ не абы якій.

 

До пôзнои ночи празникувавъ ся Иванъ у Кирницкого. Рôпникôвъ насходилося богато. Одни̂ пили, други̂ танцювали зъ дѣвчатами, — трети̂ въ карты грали. Кôлькохъ Николаѣвъ справляло именины, — и Кирницкій уторгувавъ немало.

 

Иванъ пивъ сёго вечера дуже богато, — говоривъ, реготавъ ся, спѣвавъ, ажь стѣны ходили, але видно було, що щось му не по души, щось го немовь непокоить, грызе. Що такого? вôнъ и самъ не знавъ.

 

Мимо волѣ и охоты, — якось такъ безъ вѣдома вôнъ поглянувъ у кутъ коло грубы. Звычайне мѣсце, де сидѣла Фрузя. Що такого? Вôнъ уже вôдъ кôлькохъ день не бачивъ єи? Съ початку вôнъ не запримѣтивъ того. Ажь теперь впало му то въ око. Що зъ нею, що вже не волочить ся за мною? Ну, чень нарозумилась! Ха, ха, ха! Дурна дѣвка! Вчепила ся чогось: люби ѣ, тай люби!

 

Такъ думавъ Иванъ, але самъ чувъ, що тоти̂ гадки яки̂сь нещири̂, не зъ серця, — що тамъ у глубинѣ ворушить ся якесь друге чутє, темне, незрозумѣле ще, але сильне. Чому єи нема? Що ѣй стало ся? Єго вразила троха неприсутнôсть Фрузѣ. Щось мусѣло стати ся зъ нею. Може занедужала?... Игій, — а менѣ що до неи? Чому до дому не йде, до вôтця — до матери?... Але сейже часъ другій голосъ заговоривъ въ ёго души: Онажь заходила мене, пильнувала мене въ слабости! Она для мене покинула и хату рôдну и родичѣвъ!... Гмъ, она, бачу любить мя. (Чортъ побери бабы и ихъ любовь! шепнувъ першій голосъ). Такъ, такъ, — чортъ побери, — а всежь выпадало бы завтра навѣдати ся до неи, що она порабляє! Може вже... Гмъ, гмъ!... Пôду завтра, навѣдаюсь!...

 

А тымчасомъ, поки нôчь темна, поки морозъ на дворѣ, поки горѣвка въ фляшцѣ, поки веселôсть и смѣхъ и жарты довкола — звенѣть чарки, розлягайте ся, розпусни̂ спѣвы, крутѣть ся по хатѣ въ шаленыхъ пôдскокахъ, пьяни̂ пары!... Она тамъ чень ще... А зрештовь... Угу!... Завтра, завтра навѣдаюсь до неи!

 

______________

 

 

 

Вже поранокъ близькій. Хмары просунули ся. Ярко горять звѣзды надъ соннымъ Борыславомъ. Лишь храпливи̂, непевни̂ голосы кôлькохъ рôпникôвъ полохають глубоку тишу. Они, затачуючи ся боками посередъ улицѣ, вертають вôдъ Кирницкого и кôнчать послѣдни̂ стихи якоись думки.

 

— Чого ты Иване такъ посоловѣвъ? пытає одинъ рôпникъ.

 

— Посоловѣвъ? Игій! Якъ посоловѣвъ?

 

— Такъ якось! И смѣєшь ся, — а якось, мовь не своимъ смѣхомъ. Щось у тебе, бачу, на души.

 

— Ехъ, дурный ты, бачу! Нѣчо въ мене на души не ма! Привидѣло ти ся!

 

— Ну, — най и привидѣлося! А я все свеи! Щото й говорити? Я вже тебе пташку, знаю! Ну скажешь, що тобѣ?

 

— Та що маю казати? Нѣчо не знаю! Що маю казати?

 

— Якъ собѣ хочешь, небоже, — якъ хочешь! Ну, — ты бачу туй жиєшь! Добранôчь! ночуй здоровъ, — а завтра розповѣшь, що тобѣ є!

 

— Добранôчь! сказавъ Иванъ, и увôшовъ у сѣнцѣ.

 

_______________

 

 

 

Иванъ, пробуваючи довшій часъ у Борыславѣ, нанявъ собѣ осôбну цюпку, въ темнôмъ, нечистôмъ закаулку. Сѣнцѣ були темнô, вузки̂ и нерôвни̂. Дверѣ до єго кôмнатки ажь при кôнци ихъ, у кутѣ. Выходячи рано, вôнъ замокъ єѣ на ключъ. Ключъ бувъ у нёго.

 

— Що за бѣсъ ту шкверендить? воркотавъ Иванъ уходячи въ сѣни. Єму стало моторошно, по тѣлѣ перейшла дрожь. Темни̂ сѣни залюднила ёго збурена фантазія чорными, живыми и рухливыми туманами, що, мовь грубезни̂, воздушни̂ стовпы ходили передъ нимъ взадъ и впередъ, товкли ся о нёго, обвѣвали го якимось холодомъ, якимось лякомъ. А зъ межи тыхъ стовпôвъ прорѣзувавъ ся до ёго уха слабый-слабый, проразливый пискъ,  пискъ топленого котяте, пискъ  умираючои дитины.

 

— Що ту такого? Що ту такого? згомонѣвъ Иванъ.

 

Нѣхто не обзывавъ ся.

 

Вôнъ поступивъ кôлька крокôвъ дальше, мацаючи довкола себе. Єго рука наткнула ся на щось мягкого.

 

— Боже, — а ту що такого? Хто ту? крикнувъ Иванъ голосно.

 

Нѣхто не обзывавъ ся. Пискъ не перестававъ, — роздававъ ся лишень що хвилѣ слабше, глухше, жалôбнѣйше.

 

______________

 

 

 

Иванъ кинувъ ся до одныхъ дверей, що припирали до сѣнокъ, — до другихъ, до третихъ — нема нѣкого. Дверѣ позамыкани̂. Всюды мешкали рôпники, таки̂жь нôчни̂ птахи, якъ и вôнъ. Властитель-жидъ мешкавъ оподалѣкъ у другôмъ домѣ.

 

Иванъ выдобувъ сѣрничку, чаркнувъ, а єи синій, сѣрчаный поломѣнь на хвильку прôгнавъ темноту, що панувала въ сѣнёхъ.

 

— Мати Божа! а се що?

 

Вôнъ кинувъ ся, мовь божевôльный, напередъ.

 

— Фрузю, — а ты що ту робишь?

 

Нѣхто не вôдповѣдавъ.

 

— Холодна, — Боже мôй! Сцѣпла, якъ кочанъ! Фрузю! Фрузю!

 

Но вôдповѣди годѣ було дôждати ся. Иванъ кинувъ ся до дверей, — вôдмокъ свою комôрку, засвѣтивъ пильно нафтôвку и выйшовъ до сѣней.

 

Страшный видъ ударивъ ёго очи.

 

Въ углѣ сѣней, за Ивановыми дверми сидѣла Фрузя. До груди тулила дитятко, обтулене, пообвиване старанно для охороны вôдъ морозу.

 

Бѣдна, любяча дѣвчина! якъ хорошо она выглядала въ тôй хвили! Червона, шалѣнова хустка обвивала єи голову, — перкалёва спôдничка фавдувала ся на єи колѣнахъ, — стебнована червонымъ шовкомъ сорочка застегнена була червоною, новенькою скиндячкою. Послѣдныхъ десять крайцарôвъ стоила тота скиндячка! Лишь лице єи страшно змарнѣло за тоти̂ дни! Лишь руки єи худи̂ посинѣли, мовь бозъ. Лишь очи єи, широко отворени̂, не ярѣли вже горячковымъ блескомъ, а склѣли ся до свѣтла, мовь зъ леду уточени̂. Она сидѣла недвижна, — єи очи смотрѣли нѣмо напередъ, на сѣняни̂ дверѣ, — а уста на пôвъ отверти̂, бачить ся, закаменѣли въ словѣ:

 

— Цыть, дитинко, цыть! Вôнъ заразъ прийде, — твôй таточко заразъ прийде!

 

Бѣдна, — нещаслива дѣвчина! Якъ страшно, якъ хорошо она выглядала въ тôй хвили!

 

______________

 

 

 

Весна. Пречудна гôрска околиця замаєна свѣжою зеленью, навѣяна тысячными запахами, огрѣта тепломъ ясного сонця, упестрена чудовыми цвѣтами. Пôдъ ногами стрôмка споховатôсть горы, — у низу лѣсъ сосновый шумить та гильцями махає та запахомъ смолистымъ дыше. Горѣ горою стежка пне ся крутыми перевоями. Зъ верха видъ далекій, широкій, — на лѣсы безконечни̂, темносини̂, — на мрачни̂ хребты гôръ, круглячи̂ ся по всѣхъ краяхъ видокруга. Глубоке, голубе небо чисте, немовь безмѣрный звôдъ изъ хрусталю самоцвѣтного.

 

На вершку горы опинивъ ся задыханый подорожный. Полотнянка на нѣмъ довга, на ногахъ чоботы, за плечима кошѣль, — всё то выдає въ нѣмъ чоловѣка не тутошного, — пôдгôрянина. Въ рукахъ нѣсъ вôнъ велику лычану сѣвню, що служила за выгôдну постѣвку и колыску маленькому, здоровому, круглолицому хлопчикови, що спавъ собѣ спокôйнымъ сномъ.

 

Подорожный усѣвъ на муравѣ. Въ ёго оцѣ замѣтный глубокій жаль, — на марнôмъ лици давне, погане житє полишало видни̂ слѣды.

 

— Отъ тутъ хорошо! Отъ тутъ спокôйно та затишно! Ту мене нѣхто не знає, — ту можь жити! Ну, — бувай здорове, давне житє, давна муко! Прийшла пора отямити ся, — пора працювати, та не борыславскою роботою!

 

Иванъ, — бо то вôнъ бувъ, — оперъ голову на руки и задумавъ ся. Мабуть нагадувавъ тоти погани̂ дни, прожити̂ въ Борыславѣ, — пережити̂ въ якôмось обмороцѣ, заслѣпленю и шумѣ. Що вôнъ наробивъ? Отець и мати померли зъ ёго вины, — самъ вôнъ протративъ и перевѣвъ ихъ добро, кроваво запрацёване,— самъ позбавивъ себе чести передъ людьми, — скалявъ чесне имя вôтцѣвске! А кôлько нещастя, кôлько горя и слѣзъ накликавъ вôнъ на бѣдну Фрузю, — на єи родичѣвъ! Та тяжко пôмстила ся на нѣмъ ёго вина! Тои хвилѣ, коли побачивъ Фрузю зацѣпенѣлу коло своихъ дверей, — тои страшнои хвилѣ, коли крило смерти перемахнуло передъ нимъ, — ёму отворили ся очи. Давна, чиста любовь вернула, — та по невчасѣ. Не стало тои, що посвятила му своє житє, — не стало Фрузѣ! Иванъ упавъ коло неи, мовь мертвый, обливаючи горячими слёзами єи холодни̂ руки. Й вôдъ того дня постановивъ зачати инче житє, — вôддати ся праци, та не для себе: для своєи дитинки, — єдинои, найдорожшои памятки по Фрузи. Єго выховати на чесного чоловѣка, — ёму вказати красшу дорогу до житя, — то стало ся ёго цѣлью. Ще цѣлу зиму пробувъ вôнъ въ Борыславѣ, працюючи неустанно и пильнуючи маленького Андрѣйка. Але тото мѣсце, де за кождымъ крокомъ стрѣчаєшь жасни̂ картины недолѣ и пониженя людского, — тота западня опротивѣла му до глубины серця. Вôнъ постановивъ покинути єѣ. Но куды йти? До рôдного села! була перша гадка ёго. Но якже я тамъ покажу ся давнымъ знакомымъ, — родичамъ Фрузѣ? Ци ихъ видъ, ихъ присутнôсть, ихъ жаль не буде на кождôмъ поступѣ ранити мого серця?... Нѣ, — въ горы, далеко уходити,—де мене нѣхто не знає, — тамъ на маленькôмъ куснику ґрунту зачинати зовсѣмъ нове житє, — хоть и вбоге, та чесне!

 

Такъ думавъ Иванъ, и такъ зробивъ.

 

Сонце палало надъ ёго головою, — невеличка, срѣбна хмарка перемчала по небѣ, а сверщки острымъ цвѣркотомъ втурували ёго думамъ.

 

— Прости менѣ, Господи, мои тяжки̂ провины! И ты, сыночку мôй, — прости ми, щомь своєю легкомысностью убивъ твою матѣрь нещасливу!

 

Очи Ивана, повни̂ сердечнои, горячои любви, звернули ся до дитинки, що саме збудилась зо сну. А оно всмѣхнулось до нёго, малесеньке, — немовь направду порозумѣло ёго слова!...

 

II.

 

На роботѣ.

 

1. При корбѣ.

 

Угу, що то такого? Тôлькій часъ до Борыслава ходжу, и ще нѣколи въ яму не лазивъ! Все лишь корбовь крути, глину тягай, або вѣтеръ у яму млынкуй! Тай що ми то за заплата за таке дѣло! Вôсѣмъ шôстокъ денно! И жий же зъ того, або здыхай, або що хочь роби, — жидюзѣ анѣ дуду!

 

А вно онъ Матѣй у ямѣ робить, — у штольни... Ну, правда, — каже, сопухъ тамъ, задуха, таке... Ба, — бабинъ сынокъ! А кôлько вôнъ бере! Пôвтора срѣбного на день! Не жаль, бôгме не жаль. А яжь то що таке? Хиба не хлопець? Що ми хибуе? Бояти ся не бою, — хоть до чорта въ зубы, то пôду! А сопухъ тамъ. Ну, — чень вытримаю. А не можь буде, — бѣсъ бери, — то и вылѣзу. А стрѣбувати все треба. Бо и щожь бы то було? Вôсѣмъ недѣль до Борыслава ходивъ, — а въ яму й разъ не лазивъ!

 

О, — лишь дивѣть, якъ тота корба погано крутить ся. И скрипить бѣда, и ховзає ся то туды то сюды. А кибель глины закимъ вытягнешь зô споду на пятьдесять сяжень на верхъ, то ажь ти очи зъ головы лѣзуть! Крути тай крути. Духъ у тобѣ запирає, руки млѣють, ги бы ти ихъ ножѣма повôдсѣкавъ, нѣ, не пусти, — крути далѣ! Отже чорта зъѣси, що буду крутити! Кобы борзо до завтра. Завтра недѣля. Бôгме, що ся найму до ямы, до штольнѣ! Та що, — хиба до вѣку робити туй за таку капанину нужденну? А тото, що тамъ собѣ Федорова Марина поплаче, якъ ся дôзнає, — угу, — мара бери! що мене то обходить? До дому й такъ грошей треба, тай ту чоловѣкъ якось потребує жити въ кумпаніи, — а за тыхъ вôсѣмъ шôстакôвъ якій бѣсъ выдыхає?

 

Ну, богу дякувати, субота скôнчила ся. Охъ, — рукъ си не чую! Такій, собака, Иванъ тяжкій! Христосъ бы го побивъ. И то, закимъ бѣду зъ ямы вытягнешь, то на здохъ чоловѣкови приходить! Ехъ, чень то вже послѣдный разъ я того колодюка тягъ!

 

А во! жидова собѣ теперь проходжує ся. Бѣсъ бы вамъ головы поскручувавъ! Руки, песьô сыны, позакладали на черева, повбирали ся тай си походжують по межи ямами, дивлять ся, якъ ся миръ християньскій мучить та мордує, на нихъ роблячи! Ехъ, правдо, правдо, — де ты на свѣточку дѣваєшь ся? Ци ты припадкомъ таки въ тыхъ нехристôвъ у кишени не сидишь?...

 

2. По згодѣ.

 

— Здоровъ бувъ, Матѣю! Ага, Матѣй и не поверне ся! Яка маночка горда! О — вже гадає, що по пятнадцять шôстокъ денно тѣщить, — то вже й панъ! Те-те! Пятнадцять, не пятнадцять, — а дванадцять и я дôстану!

 

Ге, ге! Жиды, то, пся-юхи, мудри̂ головы. Они бы, бачу, потрафили чоловѣка до нитки обôбрати, — а вôнъ бы ся й не постерѣгъ! Ну, а моє жь нынѣ яке? Хиба не то само? Та що, — пропало, — згодивъ ся за дванадцять, — стрѣбую за дванадцять робити. Лишь то мя лютить, — що ось, — сей головей по пятнадцять, а я лишь по дванадцять. Тай чому? Хиба я слабшій вôдъ нёго? Хиба вôнъ лѣпше робить? Бодай такъ!

 

Алежь бо о! Приходжу до жида. „Цього хоцьесь, Ггиню? — „А нѣчо“, — кажу. „Ну, а цьогось пгийсьовъ?“ Такъ и такъ, — кажу, — „хтѣвъ бымь робити въ ямѣ“. „Ню, добге!“ — каже, — „гоби“ — каже, — „въ ямѣ“. — „А по чому дасте?“ пытаю. „Ню, по тому, по цьому й дгугимъ, — по дванадцять сюстокъ“. — „Игій на васъ“, — кажу я, — „по якихъ дванадцять? А оджежь по пятнадцять, виджу, роблять!“ „Хто гоблять? Де гоблять?“ пытає жидъ. „А онъ Матѣй, — кажу, — мôй краянъ,—кажу, —по пятнадцять бере“. „Якій Матѣй? Сцьо за Матѣй?“ пытає жидъ. — „Ну, та Матѣй, — кажу, — изъ нашого села, — онъ ту, — пята яма вôдъ вашои крайнои. Казавъ, — по пятнадцять, каже, беру,“ „Я нѣ знаю нѣякого Матѣй! каже жидъ. Воно мусить, бгехавъ! Усѣ по дванадцять гоблять, — не по пятнадцять. Воно, мусить, Матѣй, хваливъ ся пегедъ тобовь“.

 

Ну, и дѣйжежь зъ нимъ, що хочешь! Якъ ся затявъ, — анѣ рушь вôдъ дванадцяти шôстокъ. Та щожь було робити? „Ню, — каже жидюга. — якъ нѣ хоцьесь по дванадцять, — то нѣ йди! Я тя нѣ пгу! Кгути когбовь, — по вôсѣмъ плацьу“!

 

Крути корбовь по вôсѣмъ, — або по дванадцять у яму лѣзь! Лишенько моє! А корбовь менѣ страхъ якъ не хоче ся крутити! За тыхъ вôсѣмъ недѣль, щомь невь крутивъ, — то вже ми ся видить, що ми ся день и нôчь голова крутить, и свѣтъ ся крутить и всё. Та дежь бо, — нѣчо лишь крути та крути, — обертай та обертай!

 

Та що, — гадаю собѣ. Робити треба, ци сюдъ, ци тудъ. Ось я й приставъ и на дванадцять шôстокъ. Най тя тягаръ тяжкій укрыє! Дави ся тыми трома шôстками!

 

А вôнъ таки, — що то жидъ собака! — збрехавъ! Усѣ беруть по пятнадцить шôстокъ. Одуривъ мя, нехристъ, — дуръ бы му ся головы ймивъ! А я ажь съ полудня розпытавъ. Теперь уже нѣколи й другого мѣсця шукати, — позамыкани̂ канцеляріи! Ну, — але то остатный и послѣдный разъ ты такъ мене ймивъ!...

 

3. По хапатни.

 

Чортъ бери того брехуна! Отто ми дурника найшовъ! Ха, ха, ха!

 

„Не лѣзь, каже, Гриню, у яму, — тамъ задуха, — не вылѣзешь живый“. А якъ же ты живый вылазишь? пытаю ёго. „Е, я що иншого! Я привыкъ“, каже Матѣй. Ну, а закимъ єсь ище привыкъ, тощо? „Та що, — каже вôнъ до мене, — ты пытай, не пытай, будешь видѣти! А ще крôмъ того! Погди, якъ тобѣ страшно буде самому пôдъ землевь! У такôй глубѣни! Ехъ, — то ти ся буде, небоженьку, рôдна бабуня привиджувати!“

 

Ха, ха, ха! Дурисвѣтъ, не Матѣй! Нѣбы-то, — каже, — ось нѣкого нема надъ мене! Що я вытримаю, — то не ваша сила! Угу на тебе чудо чудне!

 

А ще мене допытує, якъ хлопчика якого! „А ци вмѣєшь ты штольню копати? А ци вмѣєшь ты платовцѣ класти? А ци вмѣєшь ты сесе? А ци вмѣєшь ты тото? Цураха на тебе! Якъ бы я вже й свѣта нѣколи не видавъ! А я дома самъ и шопу ставивъ и комôрку пересыпавъ, — майстривъ неразъ тай не десять! А оно гадає, погане, що вже крôмъ нёго нѣхто бôльше нѣчого не втне!

 

Еге-ге! Табо ту направду дивни̂ звычаѣ у тыхъ рôпникôвъ! А дивѣть, — зъ яковь парадовь они мене нынѣ принимали межи себе! Хто бы гадавъ, що вни, чорты, таку комедію вмѣють строити?... Ха, ха, ха!

 

Якъ ся дôзнали, що я вже въ ямѣ роблю, — такъ заразъ мене обступили, що твоє гайворонє. „А, — коли такъ, то треба тебе посвятити, до рôпницкого кружка приняти! Гей, до Кирницкого!“

 

Прийшли мы, — мусѣвъ я кликати пять квартъ горѣвки для всеи кумпаніи. Що було робити? Выпили. „Ну, теперь, — кажуть, — треба тебе охрестити, небоже!“ —Якъ охрестити? пытаю я. „Е, — ты надто цѣкавый, — посивѣєшь, якъ усё пôзнаси! Давайте хустки, шматы якои!“ Подали. „Сюда ходи!“ каже Матѣй. Я пôдôйшовъ, — а вôнъ яковось шматовь завязавъ ми очи. Фу, — душно, ледво дыхаю, — та що врадишь? „Клякай на колѣна!“ Я приклякъ. „Що ты за єденъ?“ кричить до мене Матѣй. Якійсь другій шепнувъ ми: „Говори: рôпникъ!“ — Рôпникъ! кажу я. „Що ты за єденъ? зновь пытає. — Рôпникъ! „Що ты за єденъ?“ — Рôпникъ! „Брешешь, дурню!“ гукнуло зъ десять ихъ. „Дежь ты на рôпника подабаєшь? — Ось, — теперь ажень, — то вже яко-тако!“ Тай за тымъ словомъ якійсь драбуга жбухъ менѣ чимось густымъ на голову. Господи! А то що! Я зôрвавъ ся, якъ окропомъ попареный. А они всѣ въ смѣхъ та въ регôтъ. Я вже лютый, — хустку зрываю, — ба, ба, ба, — а ту кипячка геть долѣ мновь тече. И сорочка бѣла, и руки, и волосє,— всё, всёг мовь зъ комина выйнявъ.

 

— А вы пошалѣли, ци поцапѣли? кричу я олюченый. А вни регочуть ся ще дужше.

 

— Ну, — теперь ты вже достоту рôпникъ! Вже охрещеный, якъ треба. Гей, пане Кирницькій, — горѣвки, пива сюда! Обмыти нового товариша! Ха, ха, ха!

 

4. Дивный сонъ.

 

Погди но! Погди но! Що то такого менѣ ся плело сеи ночи? А знаю, що щось дуже страшного. Тьфу, — оттакъ ми ся на памяти меле, — а пригадати анѣ рушь. Цимь ся на вôкна подививъ, устаючи? Нѣ!... Ага, ага нагадавъ, — бôгме нагадавъ!

 

Отъ, десь я нѣбы стою надъ ямовь, тай дивлю ся геть у долину, у глубѣнь. А глубѣнь же то така якась безмѣрна, така темна. що менѣ ажь лячно. А ту мене вже оперѣзують линвовь и по пôдъ пахи и въ поясѣ, — я стаю въ кибель... Ну, — кличе якійсь голосъ (а хто ёго знає, вôдки вôнъ!). Корба лишень гур-гур-гуръ! Дивлю ся, — а се я лечу на спôдъ, у глубѣнь, та такъ поволеньки, такъ поволеньки, — лишь троха ся колышу. у повѣтю.

 

А надомновь и передомновь, кругъ мене усюды, и пôдомновь усе яснѣйше, ширше, простôрнѣйше. Дыхати легко, свобôдно. И сопуху нафтового й капинки не чути. Нѣчо. Дивлюся, — а я вже стою середъ якоись. луки зеленои. Запашни̂ цвѣты кругъ мене и трава высока, — мотылѣ лѣтають, — пчолы жужжать по цвѣтахъ и сверщки цвѣрѣнькочуть и жовтогрудки колышуть ся на вершечкахъ бадыля. Любо, простôрно, весело. Сонѣчко грѣє зъ погôдного неба. Я такъ бы радъ ити кудысь, далеко, швидко, — та не можу. Подивлю ся на себе, — а на мнѣ тотажь сама воскомъ и кипячкою замурзана линва, що мя невь опутали, колимь спускавъ ся въ яму. Я такъ силую ся скинути єѣ зъ себе, — такъ ся силую, такъ ся мучу, — нѣ, не можь.

 

Ажь ту десь-вôдкись узяла ся при мнѣ якась жѣнка. Така вна здорова, роскôшна, — лишь чогось не весела.

 

— Ну, що, — повѣдає до мене, — якъ ти ся подобала наша сторона?

 

А якъ, — кажу, — ладна сторона, — лука хороша, трава буйна, ладна.

 

— А видишь, — каже она, — а тобѣ ту добре?

 

— Та добре бы було, — кажу, — кобымь лишь мôгъ рушати ся. А то ось, — дивѣть, — що ся мучу, моцую, — анѣ рушь мотузôвъ поганыхъ изъ себе зверечи.

 

— А знаєшь ты, — пытає, — що тото таке на тобѣ, — тоти̂ шнуры?

 

— Ну, — кажу, — шнуры, линвы! Або хиба що?

 

— Дурный ты, — каже, — тай не знаєшь! Слѣпый ты, тай не видишь! То небоже, — жидôвски̂ руки, жидôвска хитрôсть, що тебе обпутала. Отъ диви ся — ту теперь пусто скрôзь, — а перше ту людей богато бувало. А знаєшь, де вни теперь?

 

— Нѣ, кажу, — не знаю.

 

— Ну, то ходи за мновь, — я ти вкажу.

 

Я пôшовъ за невь. Уже якось и своихъ путъ не чую. Иду. Дивлю ся, — а менѣ передъ самыми ногами яма: така глубока, темна, страшна, що менѣ ажь морозъ прôйшовъ по цѣлôмъ тѣлѣ. А зъ тои ямы такимъ сопухомъ бє, що Господи, — и вытримати годѣ.

 

— Ту они, — сказала жѣнка до мене, — та вже теперъ якось гнѣвно. Я ще пуще перепудивъ ся.

 

— А знаєшь ты, — хто ихъ ту спакувавъ? пытає она.

 

— Нѣ, — не знаю.

 

— Я.

 

— Вы? А хтожь вы? спытавъ я.

 

— То ты мене не знаєшь? Ну, — то знай же. Я Задуха! А знаєшь ты, хто теперь пôде въ тоту западню?

 

— Нѣ, — кажу я, — не знаю. А ту самъ дрижу, якъ осиковый листокъ.

 

— Ты пôдешь! крикнула она и пхнула мене зъ цѣлои силы въ яму.

 

— Боже! крикнувъ я падучи — и збудивъ ся. Пекъ ти маро, оссина ти. И Христосъ ёго знає, що оно таке значить той сонъ?...

 

5. Углубѣнь!

 

Ну, завязуй же тоту линву борше! А моцно, небоже, — бо якъ ся урву та впаду, то безголовє твоє!

 

Ну, чогожь ся смѣєшь, — ты тумане якійсь? Волѣвъ бысь посмотрити, ци млынокъ у порядку, ци добре дує? А дротяна лѣхтарня де? Хиба гадаєшь, що въ мене котячи очи, що й безъ лѣхтарнѣ буду видѣти въ такôй глубѣни? (А й справдѣ, — глубѣнь, що Господи! Волосє ѣжить ся, якъ погляну въ спôдъ! Бррру! А якъ темно! А якій сопухъ вôдтамъ бє! Пречиста матѣнко, поможи! Кобы йно разъ, — потôмъ чоловѣкъ увыкне!).

 

Ну, тумане якійсь! Пощо корбу розкручуєшь? Хиба не видишь, що я ще на березѣ стою. Дайже ми въ ки́бель добре стати, — не квапь ся! Подай сюда дзюбакъ! А рыль ось, — добре! Сокиру и долото тре буде въ руки взяти! Ну, — теперь! А поволи розкручуй, — чуєшь? поволи! А якъ задзвоню, то абысь вытягавъ живо! (Хто знає, що съ чоловѣкомъ може стати ся? Скоро-що, заразъ буду дзвонити! Чортъ бери тоту линву! Яка пся пара тонка. А я хлопець не легкій: ану, якъ ся увôрве до-пôвъ ямы? Ехъ, — таже Иванъ тяжшій, а пôдъ нимъ не врывала ся!) Ну, — зъ Богомъ! Розкручуй!

 

Ууу! Якъ я колышу ся! Де—що—якъ — що зо мновь? Темно ми въ очохъ, — цѣмбринє ямы, чого вно крутитъ ся довкола, — пощо такъ прудко до горы летить?... А тамъ що на горѣ? Ци корба запяла, ци що, що мя не спускають у долину?... Чому се ту вѣтеръ зъ ямы вѣє, а на верха го не чути?... Господи, — якъ темно, — якъ страшно! А де тото дно? Нѣчого... нѣчого! Лишь пôтьма, — и сопухъ! А якій сопухъ густый! Якъ тяжко дыхати!... И чому они не млынкують вѣтеръ сюда?... У. — якій вѣтеръ зъ долу, — якій вѣтеръ, — якъ усё крутить ся, летить... Правду казавъ Матѣй, — страшно!... Де я? Вже такъ довго лечу, — а дна ще нема! Тай уже ся й тота лѣхтарня свѣтить. Де дно? Боже мôй, — они брехали, — се неправда, що яма лишь на пятьдесять сяжень глубока! Тадже я вже за той часъ изо-чверть милѣ улетѣвъ!... Охъ, — якъ серце у груди товче ся! Що ся зо мновь стане? Тадже якъ ся зачну дусити, то закимъ мя вытягнуть, десять разôвъ духа дамъ!... Матѣнко пречиста, — ратуй мене! Святый отче Николаю, — не дай загибати!... Нѣ, нѣ! Я лечу! А якъ скоро! Духъ у мнѣ запирає!... Кровь жбухає до головы... И ще дна нема. Лишь цѣмбрины тай цѣмбрины! А що, якъ бы вôскъ наперъ на нихъ зъ бокôвъ, потрощивъ и зваливъ ми зъ горы на голову?... Адже вже не єдному такъ стало ся. Адже зъ нашого села Сень Яцишинъ такъ згибъ. На камузъ го роздавило... Боже святый — не дай грѣшнôй души загибати!

 

А се що зо мновъ? Лечу ще? Бачу, — нѣ вже... Посвѣтити... Нѣ, — я на днѣ! Ахъ, — слава тобѣ Господи! Ось и оно, — дно, дно!

 

Иой, — яка высочѣнь надомною! Морозъ по мнѣ проходить!... А то що? Тамъ нôчь уже? Якесь небо темне... Ба, — ци то свѣчки, ци направду звѣзды на небѣ видно?... А вно ще рано було, якъ я спускавъ ся! Чому тамъ звѣзды видати? А може то такъ менѣ привиджуєсь?.., Пекъ ти, маро!...

 

6. У штольни.

 

Якъ ту тѣсно! Якъ ту темно, душно, лячно!...

 

Моя дротянка, немовь привалена пôтьмою, — ледво-ледво блымає. А се що за темни̂ челюсти, нѣбы вхôдъ у лисову яму?... Ци тотожь тота штольня?... А якъ ту въ ню влѣзти, — а робити въ нѣй?... Господи, — та ту прийде чоловѣкови згорбатѣти ще закимъ ми сопухъ духъ запре!...

 

Е, нѣ! Въ серединѣ она ширша троха. А во, — якось зачинаю привыкати до тои пôтьмы. Бôгме, — у чоловѣка гейбы котячи̂ очи вôдростають. О, — ту ще, видно, Иванъ позавчора копавъ. Ту бы, бачу, й менѣ ставати. Гмъ, — а не знати, ци прудко то вôскъ ся добуде?...

 

Гмъ, при роботѣ оно не буде такъ лячно. Треба пильно робити, — хоть, бôгме, для такого собаки-жида не варто бы й разъ оскарбомъ дзюбнути. Най знає, якъ бѣдному робôтникови урывати платню! Але оно, бачу, таки для мене лѣпше буде — рушати ся. Лишь тяжко дуже, — душно, — охъ, дуже душно!... Тай чому они тамъ, туманы, лѣпше зъ горы не млынкують?...

 

Якій той Матѣй дурный — а хвалько!... Ци вмѣю платовцѣ вязати? Ехъ, ты дураку якійсь! Цѣкавый  я, чіи лѣпше звязани̂: ци ось тоти̂ мои, ци твои? Ану, . покажи ми таку силу, щобы тото вязанє розôрвала!...

 

А якъ вôнъ мене страшивъ! Хтось бы гадавъ, що ось-ось напуджу ся! А я ту-ось, якъ у своѣй хатѣ... (Лишь тяжко якось!... Гмъ! И морозъ чогось часами по за плечѣ подирає. Але то байки!)

 

Ану, ты дзюбаку! У тебе дзюбъ острый, у тебе зубъ зелѣзный, якъ у тои Яги-бабы... (Чому они лѣпше не млынкують, — менѣ що разъ тяжше!...) Ану небоже, — покажи свою штуку! Разъ — два — три! Бумм!....

 

А се що такъ загудѣло?... Тадже перше якъ ємь дзюбавъ, то такъ якъ у подушку. Глухо було! А теперь загудѣло мовь изъ порожнои бочки. Ану ще разъ. Гудить, — ще дужше гудить. Що се таке?.. (Угу, — се, бачу, менѣ въ ухахъ чогось шумить! Се нѣчо. Причуло ся. Але чого тото серце, мовь молотомъ у груди: ковть-ковть-ковть?... А кровь, — самъ чую, якъ ми до головы жбухає...).

 

Нѣ, — то нѣчо. Ось ту треба ще прокопати на локоть, — вôдтакъ буду ладити другій вѣнець платôвокъ. Якъ дивно тота сокира блыщить до моєи лямпы!

 

Гей жива, нужда, — нѣбы всмѣхає ся, — противъ мене наставляє свôй зелѣзный зубъ. Тьфу, маро, щезай!...

 

А тôй делинѣ що? Ци и вна дуднить? Ци вна стогне мовь конаючій?... Якъ ту дивно у тôй штольни!... Саме такъ выглядала тота яма, що мя въ ню нынѣ крôзь сонъ тручала тота Задуха. Задуха!!... А що? Може се й направду жѣнка така, що дусить рôпникôвъ? А може я докопую ся до єи пôдземного царства, — та тому такъ стѣна дуднить?...

 

Боже! Що то такого? Хтось нѣбы холодною рукою хопивъ мя за шию! Хочу обернути ся: не можь!

 

Хочу зôрвати ся: — не можь! Не можь, не можь!...

 

— Хто ту?... Охъ, се ты? Чого хочешь вôдъ мене?... Задухо, — чого хочешь... вôдъ мене?...

 

— — — — — — — — —

 

Дзѣнь-дзѣнь-дзѣнь! Ратуйте! ратуйте! Дзѣнь-дзѣнь дзѣнь!... Ратуйте!

 

— — — — — — — — —

 

 

 

7. Задуха и єи царство.

 

Цѣлый тыждень! Боже святый, — а менѣ ся бачило, що й добы нема! А де я бувавъ, що видавъ! Вѣкъ бымь цѣлый розповѣдавъ, а всёго бымь не проповѣвъ! И що тото: ци снило ми ся, ци й направду я лѣтавъ тамтуды, — того вже не скажу! Менѣ ся доконче здає, що вно направду. Бо ось, такъ ємь мере всё видѣвъ, якъ отъ васъ ту виджу. Ну, а вы говорите, що мене вытягли зôмлѣлого, не живого, то-то... А вôдтакъ, — кажете, якъ мя вôдтерли, то я цѣлый тыждень у горячцѣ лежавъ? Угу, — диво дивне, тай годѣ! Матѣю, — чому ты не сядешь? Сѣдай ось ту,— а ты Марунько близше, ту, коло мене! Такъ. Я вамъ розповѣмь, що я бачивъ.

 

Вы знаєте, якъ я спустивъ ся въ яму. Ну, — страшно було съ початку, троха по-тяжко, — але то байки. Я зачавъ копати, — платовцѣ поклавъ, — коплю. Менѣ все тяжше, — все щось нѣбы на груди налягає, — але я й самъ не знаю, що оно таке. Звиваю ся, роблю, — а менѣ пригадують ся всѣляки̂ мары, байки, щомь ся наслухавъ зъ малу, — далѣ набылила ся на гадку й Задуха, — нѣбы така жѣнка, ци що... Она ми ся снила саме тои ночи. Ледво я о нѣй нагадавъ, ажь ту чую, — о, — мере чую: мене щось лапъ за шию, — та таковь холодновь руковь, таковь холодновь, що крига. Я одеревѣвъ увесь. Чую, що ся силую обернути, — а не можу. Якось, якось я повернувъ голововь.

 

Господи ласкавый, — она сама, Задуха стоить передо мновь. И така самѣсѣнька, якумь видѣвъ у снѣ. Повѣдає до мене, та такъ якось гнѣвно, урывисто:

 

— Чого тобѣ ту треба?

 

Я залякъ ся до смерти. Нѣ слова не можу сказати.

 

— Ци тобѣ мало того, щомь ти показувала сеи ночи? Тямишь? Я ти ще дарувала тогды, — але теперь пропало! Вже пôзно! Ты мôй!

 

Я чувъ, якъ моя рука напружалася судорожно, щобы хватити шнурокъ вôдъ дзвôнка, що туй коло мене телѣмбавъ ся. Але годѣ було, я бувъ мовь скованый. Чувъ ємъ такожь, що силую ся кричати: Ратуйте! але голосъ замеръ ми въ горлѣ. Щось давило мя въ груди, — нѣбы камѣнь тяжкій, нѣбы щось такого.

 

— Нѣ, небоже, — каже Задуха, — ты й не силуй ся. Шкода працѣ! Хто разъ попавъ ся въ мои руки, того вже не пущу нѣколи! Ходи зо мновь!

 

Она взяла мене на руки и понесла.

 

Менѣ стало якось нѣбы лекше. Я оглянувъ ся свобôднѣйше довкола.

 

— Що за диво, — гадаю собѣ! Ту, де я ось недавно йно два-три разы дзюбакомъ дзюбнувъ, — теперь така широка яма, що пара волôвъ якъ нѣщо крôзь ню прôйде!

 

А вна простѣсенько несе мене въ тоту яму. Темно, холодно... Летимо, летимо довгій часъ. Тихо всюды. Я якось зôбравъ ся на смѣлôсть и пытаю:

 

— Куды вы мя несете?

 

Она нѣчо. Зновь мовчимо. Далѣ пытає:

 

— А богато тобѣ лѣтъ?

 

— Двадцять и три, — кажу.

 

— А є въ тебе отець-мати?

 

— Є, — кажу.

 

— А богати̂ вни, маючи̂?

 

— Нѣ, кажу. — Таджежь я бъ не пôшовъ бувъ у тото пекло, коли бъ не нужда, та не потрѣбь. А то, знаєте, чоловѣкъ жити хоче, — будь оно, яке будь — тото житє нужденне!

 

— Ага, — каже вна. То тобѣ ся жити хоче?

 

— А комужь бы ся не хтѣло? Хоче.

 

— И дуже ти жаль за житємъ?

 

— Якъ жежь не жаль? кажу я. У бѣдѣ вырôсъ, зъ бѣды й сюда пôшовъ, — колижь я мавъ нажити ся. А такъ, гадавъ, — прироблю деякій крейцарище, та чень де ся оженю, — ну, може, ласка божа, чоловѣкъ не буде вже такъ бѣдити.

 

— Ага, — повѣдає она. Такъ, такъ.

 

Зновъ замовкла.

 

— Ну, — каже згодѣ, — пропало. Теперь ты въ моихъ рукахъ. Ходи, я ти покажу своє царство.

 

И понесла мене на воздухахъ, та такъ прудко, що менѣ ажь голова завернула ся. Дивлю ся, — ажь ось передо мновь лука цвѣтиста, широка. Тота сама, щомь у снѣ бачивъ. Пагôрки невелички̂, — поля на нихъ, нивы покрыти̂ житомъ. Ясно, весело, тепло, ажь серце въ груди вôдживає.

 

— Ци се ваше царство? пытаю.

 

— Нѣ, — каже она, — то моєи старшои сестры царство. Єго оглянемъ опôсля. Моє царство ось ту.

 

Мы надлетѣли надъ глубоченну, темну яму, — саму таку, якъ я въ снѣ бачивъ. Сопухъ густымъ, чорнымъ стовпомъ бовдуривъ ся зъ неи. Але що найстрашнѣйше, — зъ тои ямы чутно було такій крикъ, плачъ и завôдъ, немовь тамъ у мукахъ конають тысячѣ людей.

 

— Що тамъ такого? пытаю здрôгнувши.

 

— Лѣзь, — побачишь! каже она. Се моє царство!

 

И понесла мене въ темну, вôдразливу глубѣнь.

 

8. Доля рôпникôвъ.

 

Я очутивъ ся, треба вамъ знати, у такôй якôйсь страшеннôй западни, що не то, абымь зъ роду коли бачивъ, — але й у снѣ подôбнои не видавъ. Зъ разу нѣчо, лишь тьма-тьменна доокола. Лишь крики яки̂сь и пискъ и вискъ, ажь морозъ по тѣлѣ пробирає. Далѣ провиджую троха. Призираю ся... Що такого? Нѣбы то штольня така, темна, тѣсна а далека, — нѣбы щось такого. А людей повно, — а всё рôпники. И всѣ они таки̂ чорни̂ на лицяхъ и таки̂ нужденни̂ и таки̂ ажь страшни̂ зъ виду. Той зъ рыскалёмъ блудить, той зъ мотыковь, тамтой зъ оскарбомъ. Усѣ снують ся, повзають, — нѣбы чогось шукають.

 

— Чого вни шукають? спытавъ я Задухи, що стояла побôчь мене..

 

— Диви ся, — будешь знати, — сказала она.

 

Ажь ось туй недалеко мене крикъ розлягъ ся.

 

Приглядаю ся близше. Рôпникъ. И чого вôнъ такъ заводить? Я вдивлюю ся въ нёго ще лѣпше... Господи! Що ёму таке? Права рука и права нога въ нёго потрощени̂ на камузъ. Кровь обстыла, кôстки подрухотани̂ стырчать. А вôнъ штыльгукає та все кричить: Вôддай ми моє здоровлє, — окаяннику, жиде! Возьми собѣ тоту прокляту заробленину! Возьми си мои грошѣ кровави̂, — всё возьми! Лишь вôддай ми моє здоровлє! Въ мене дѣти дрôбни̂! Безъ руки не зароблю на нихъ! Моя хата далеко! Безъ ноги не зайду до неи!

 

Я окаменѣвъ, прислухуючи ся тому зойкови.

 

— Що ёму такого? спытавъ я.

 

— Нѣчо, — сказала Задуха. Робивъ два мѣсяцѣ въ ямѣ, а передъ выплатою жидъ нѣбы не навмысно, пустивъ на нёго делину зъ горы. Ну, — попавъ ся въ мои руки.

 

Я не дослухавъ єи бесѣды. Другій голосъ обôзвавъ ся близь мене. Се дѣтеня малесеньке повзло по земли. Ледвимь доглянувъ. Повзе, бѣдне, — а все пищить: Ма-ма! ма-ма!... папы! папы!...

 

Я здрôгнувъ.

 

— А тото бѣднятко? Що зъ нимъ? пытаю.

 

Задуха озирнула ся.

 

— Про дитину пытаєшь? Е, — та ихъ ту въ мене тысячѣ! Або що? Голодъ и холодъ и недуги и всѣляки̂ способы дають ихъ въ мои руки!

 

Господи! Теперь я ще лѣпше провидѣвъ. Що ту людей у тôй пропасти! Що парубкôвъ, дѣвчатъ, жѣнокъ, дѣточокъ маленькихъ! Мати Божа! А кождому приглянь ся, то ажь лякъ перейме. Ту лице страшно змарнѣле вôдъ недуги й голоду, — тамъ обпухле тѣло, мовь у топельника, — (И немало ихъ ту тоне! замѣтила она. Бачишь, ямы, котра пуста, такôй стоять отворомъ, — воды наплыне, — ну, а впасти ци сякъ ци такъ, що за штука?) — други̂ зновь чорни̂ и страшни̂, якъ головнѣ на огнищи (Ну, — каже Задуха, — и огонь ми неразъ богато послуживъ, — чому нѣ! Абы лишь до ямы ввôрвався! Тамъ вôнъ дома!).

 

И страшно и жаль стало менѣ тыхъ людей.

 

— Такъ се,— кажу, — всѣ тоти̂ люде въ ямахъ погибли.

 

— А якъ же.

 

— И богатожь ихъ ту?

 

— А, — самъ бачишь, що не мало. Та й то ще не всѣ, ходи дальше!

 

Мы поленули товь штольневь. Штольня ширшала передъ нами, — а всежь таки духота була страшенна. Наразъ мы остановили ся. Зновь я придивлюю ся. А се що такого? На земли кôлько окомъ засягнешь, — усюды люде лежать, — а найбôльше парубки, молоди̂, статни̂, мовь яворѣ роскôшни̂. Лежать за покотомъ, густо, — коло нихъ оскарбы та рыскалѣ. Лиця сини̂, кулаки сцѣплени̂, — очи широко отворени̂.

 

— Що зъ ними? пытаю я.

 

— А щожь? се тоти̂, що подусили ся въ ямахъ. Правда, — ихъ богатенько? Ци якъ ты гадаєшь?...

 

Она всмѣхнула ся, — та такъ якось страшно, що я весь здрôгнувъ.

 

— А що? Бачу, тобѣ не дужо приємно въ моѣмъ царствѣ. А знаєшь, — ту, мѣжь ными ось уже й тобѣ мѣсце готове було. Але я ласкава на тебе, небоже. Не одного зъ ось-тыхъ я взяла, скоро першій разъ улѣзъ у яму. А на тебе маю милосердє. Ще тя той разъ пущу. Але якъ скоро бысь поваживъ ся другій разъ, — то всё пропало.

 

Въ мене ажь зубы зо страхи задзеленькотѣли.

 

— А оджежь, — кажу, — Матѣй день-у-день у ямѣ, — а ёму нѣчого.

 

— На нёго онь-тутъ готове мѣсце. Не забавить ся небоже, — прийде й вôнъ.

 

Я одебелѣвъ, — просити зачавъ, — бôгме Матѣю, — ажь плакавъ, такъ просивъ... Нѣ, тай нѣ.

 

— Дай, — каже, — спокôй! Не я ту маю до розказу. Є высши̂ вôдъ мене, — ихъ слухаю. Але отъ, щобы ты не гадавъ, що се вже ты бачивъ цѣле моє царство, — то я тобѣ покажу бôльше.

 

— То се ще не цѣле? скрикнувъ я въ розпуцѣ. Огляну ся назадъ... Боже моцный! Далеко, далеко тягне ся проклята штольня. Покалѣчени̂ страшилища, потоплени̂ голодомъ, стужею, огнёмъ, хитростью и всякими штуками поморени̂ рôпники наповняли єѣ. Й се ще не всѣ! Менѣ затьмило ся въ головѣ. Я неначе въ обморôкъ попавъ.

 

9. Житє рôпникôвъ.

 

— Ну, дивися и знай! заговорила менѣ Задуха грôмко надъ ухомъ. Я схопивъ ся. Кругомъ темно. Якійсь холодъ протягає. Я дивлю ся,— а се я вже на верха, въ Борыславѣ. Такъ, то Борыславъ!

 

— Ну що? пытає она. Видишъ? Пôзнаєшь, де мы?

 

— Пôзнаю, — кажу. Мы вже на верха, не въ ямѣ.

 

— А видишь! И ту моя власть велика. Ходи. Я ти покажу.

 

Мы ввôшли въ якусь нѣбы хату, нѣбы шопу величезну. Крôзь дѣрави̂ стѣны тягло холодомъ. Земля сира, мокровата пôдъ ногами. На земли одно при другôмъ тьма тьменна людей. Не одного я видавъ давнѣйше ци то при корбѣ або при млынку, ци то при выбираню воску або при маґазинѣ, ци де будь. Ихъ правдиви̂ рôпники, що въ яму лазять, не поважають нѣ крыхты, дивлять ся на нихъ зъ горы и величають „капцанами“. Було ту не мало дѣвчатъ и хлопцѣвъ, — немало старыхъ бабусь и дѣдôвъ, усяки̂ люде були. Они спали въ сумѣшь. Часомъ декотре крикне крôзь сонъ, — то зновь друге довго закашляєсь.

 

Довго мы дивили ся на нихъ. Далѣ Задуха перша промовила:

 

— Видишь, — кôлько ихъ? Они всѣ мои!

 

— Боже мôй! скрикнувъ я. Всѣмъ имъ ту загибати!

 

— Не скорше, то пôзнѣйше. Коли хто до сѣней увôшовъ, — то вже й до хати треба. Се мои сѣни.

 

Але хибажь они дурно роблять, — не зароблюють нѣчого, ци що? Ось, бачу, сесь старенькій дуже щось стогне и крушняєсь, — та, бачь, поприлягали му руки: не може встати.

 

— Вôнъ лишень до завтра ту забавить. Але що вôнъ. И другихъ не мало... Не подовжать ту. Всѣхъ заберу до себе. Ты кажешь: Хиба дурно роблять? Я ти кажи, що ще гôрше, нѣжь дурно! Не тôлько здоровля и силы они ту пророблять, (а ты й самъ здоровъ знаєшь, що й єи пророблять не мало, — отъ хоть бы й при корбѣ!), — кôлько стратять саме за свою заробленину.

 

— А то якъ? Чому такъ? почавъ я допытувати.

 

— Ну, хиба не видишь, якъ они ту сплять? Земля сира, холодно, душно. Якъ гадаєшь, — довго ту чоловѣкъ здоровъ буде?

 

Що й казати на таке? Не то чоловѣкъ, а й худобина въ такôй норѣ швидко на-нѣ-на-що зведе ся.

 

— Слухай, якъ дышуть! сказала она. Половина ихъ уже має сухоты, — нѣякій лѣкарь не вырве ихъ менѣ! А щежь, — самъ здоровъ знаєшь, — за сей нôчлѣгъ они мусять гарненько платити изъ своєи заробленины! Ось розрахуй. Тоти̂, що вôскъ выбирають и тоти̂, що при маґазинахъ, беруть денно по шѣстьдесять, а тоти̂, що при корбѣ, по вôсѣмдесятькрайцарôвъ. Такъ, ци нѣ?

 

— А, такъ, кажу я.

 

— Ну, — выплата тыжднёва. На тыждень вынесе заробленина у одныхъ три риньски̂ и шѣсьдесять кр., у другихъ штыри й вôсѣмдесять. Такъ, ци нѣ.

 

— Та вжежь не якъ, — вôдказавъ я.

 

— А видишь! Ну, а за ѣду кôлькожь платять тыжднево? Що найменче по трийцять крайцарôвъ денно; — за сѣмъ день вынесе два риньски̂ и шôстка. Нôчлѣгъ, хоть и отъ якій нужденный (а лѣпшого, — самъ здоровъ знаєшь, ту не допытати) по шôстцѣ вôдъ ночи, — на тыждень сѣмдесять крайцарôвъ. Такъ?

 

— Та такъ.

 

— Ну, вôдрахуйже тото всё, ци много ся лишить?

 

— Та я, кажу, знаю добре той рахунокъ. Не разъ ми вôнъ ся давъ у знаки. У маґазиникôвъ лишить ся вôсѣмъ шôстокъ, а у корбовыхъ 2 риньски̂.

 

— Ну, якъ гадаєшь, — ци то не дарма робота, тыждень мучити ся у такôмъ пеклѣ за вôсѣмъ шôстокъ.

 

Тоти̂ слова були яки̂сь таки̂ й погрôзни̂ и жалôсни̂, що я ставъ и не знавъ уже, що й казати.

 

— Ба, погди, почала она зновь. Я числила 30 кр. денно на ѣду. А яка то ѣда? Самъ бачишь, — хлѣбъ ту дорогій, дорожшій, якъ де. Жидова бачить, що миру богато, то й тягне. За 20 кр. на день нѣщо одному хлѣба. Ну, а схоти вôнъ у вечѣръ пôсля тяженькои утомы выпити порцію горѣвки, — схоти бодай два-три разы на тыждень зъѣсти щось теплого, — тай уже й по грошохъ. Звѣсно, — самымъ хлѣбомъ, — а ще такимъ, якій ту продають, — не продыхаєшь. Ну, щожь — видишь теперь, за що тоти̂ люде роблять? За одно пропитанє, тай то за нужденне! Тай ще за ось-яки̂ нôчлѣги! Ци то заробокъ? Ци то житє?

 

— Ба, — сказавъ я по хвили, — то маґазинники такъ, — а всежь корбови̂ таки можуть щось-де-щось зложити. Адже имъ що тыждень лишає ся чистого зарôбку два риньски̂.

 

— Погди, небоже! сказала она. А одже й ты робивъ при корбѣ вôсѣмъ недѣль. Ну, скажи, — богато ты наскладавъ. А ты прецѣнь повиненъ до теперь мати вже 16 р. Де вни?

 

Менѣ,—Богомъ а правдою сказавши, встыдно стало.

 

— Ба, — кажу, — отъ чоловѣкъ то сякъ то такъ, — тай якось пропустивъ. Нема. Съ початку жидъ дававъ по трошка, денно, — кôлько було треба. Ну, дасть тамъ на день пять шôстокъ, — а дасть и вôсѣмъ, — все ся мине. Знаєте, то се чоловѣкови до сподобы припаде, — то те, — ну, — купи. А вôдтакъ жида десь не було. Щось тыждень приходило ся брати на довгъ у Кирницкого. Прийшла выплата, — пôшли усѣ грошѣ за довгъ, — ще й не стало. И такъ, видите, якось годѣ прийти до крайцаря.

 

— А, видишь, сказала она, куды оно йде! И ты гадаєшь, що то лишь тобѣ одному такъ? Нѣ, небоженьку! Нѣкотрый не має складаного крайцара. Давнѣйше ще лучали ся таки̂, але не теперь! Пôзнали ся жиды на тôмъ, що якъ ся рôпники позапомагаютъ ихъ зарôбкомъ, заґосподарують дома гарненько, то нѣкому буде тутка робити на нихъ. Они волятъ, щобы вы оставали въ бѣдности, бо тогды въ робôтникахъ не буде недостачѣ, — тогдый имъ ще друга корысть: бôльше робôтникôвъ, — они менче платять! Натисне ся люду богато, — ну, они платню знижають. Нанимай ся по тôлько, — бôльше не дамь. А не хочешь, — якъ хочешь. Людей богато. Найдуть ся таки̂, що схочуть. А ты йдешь вôдъ одного до другого, и всюды то само. Ну, и приходить тобѣ хочь голѣручь, о голодѣ вертати, хочь нанимати ся за тôлько, кôлько дають. Видишь, — головна рѣчь то, що всѣ съ собовь у змовѣ. „На самъ передъ, — повѣдають, — такъ зробѣмъ, щобы рôпники не могли призбирати бôльше грошей, щобы не могли нѣколи выйти зъ бѣдности!“ Ось они позаводили шинкôвъ безъ лику, стали ошукувати васъ усѣлякими способами, выплачувати по трошка, давати на довгъ, а вôдтакъ бôльше брати, нѣжь вы надовжили. Що бôльше! Хлѣба стали менче довозити, — ёго цѣна пôдскочила. За нôчлѣгъ казали платити по 10 кр. (а перше платили по 5), — и такъ ось, якъ бачишь, довели до свого. Теперь усѣ вы въ ихъ рукахъ. Села бѣдни̂ и бѣднѣють що разъ то дужше, бо й тамъ арендарѣ та други̂ пьявки не сплять. Робôтникôвъ плыне у Борыславъ що разъ то бôльше. Отъ они й плату зменчують. А всё то имъ у кишеню, якъ самъ бачишь!

 

— Господи небесный! ажь скрикнувъ я, почувши тото. А въ насъ нѣхто й не погадає, що оно такъ може бути! Нужда щоразъ то бôльша, — ну, кажуть,— карає насъ Господь милосердный за грѣхи наши̂. А вно ось куды йде.

 

— Туды оно йде, туды! Вы, дурни̂, гадаєте: Отъ пôду, зароблю въ Борыславѣ, — запоможу ся! Ехъ, головы недогадливи̂! Якъ коли бъ жидôвски̂ руки васъ могли запомочи! Нѣ, — не помôчь, а загибѣль жде ту на васъ! Бо зважь ище й то! Всѣ робучи̂ руки зъ селôвъ идуть сюда. Ну, конечно, и поле нѣкому гараздъ обробити и ґаздôвства допантрувати. Значить, — ты ту тратишь здоровлє пусто та дурно, — а дома за той часъ усё йде нѣворотомъ!

 

— И се правда, — и се правда! Господи милосердный! Пропаща година! сказавъ я. Ну, — а немажь нѣякои рады на тото? Нема способу, щобы вымотати ся изъ тои сѣти поганои?

 

Она замовкла и мовчала довгу хвилю.

 

10. Три способы.

 

— Є способы, сказала вкôнець. Є три способы, небоже. Але я неможу ти ихъ сказати. Не моя власть. Думай самъ, — гадай, — може й догадаєшь ся. Я ти ще лишь одно скажу. Не надѣй ся, що „дасть Богъ, лѣпше буде!“ Отъ видишь,—перше тоти̂, що въ ямахъ робили, брали по пятьнайцять шôстокъ. Теперь и ихъ намножило ся. Не пытають на смерть, на небезпеченьство. Лѣзуть. Отъ жиды вже й имъ плату знизили, — три шôстки урвали.

 

— Хиба не лишь менѣ одному? спытавъ. я.

 

— Тобѣ першому, — теперь уже всѣмъ. У нихъ така змова. Що одинъ, то й усѣ! Утѣкайже вôдси, небоже, — утѣкай! Тутъ тобѣ добра не дôждати. И другимъ вôдраджуй.

 

— Ну, але дежь менѣ обернути ся?

 

— Куда хочешь. Иди на службу, — працюй. Мало й тамъ добра, — та всежь принаймѣ для свого чоловѣка робишь. Не запомогаєшь ворога. А теперь менѣ часъ ити. Бувай здоровъ!

 

Она щезла, — я пробудивъ ся, — и якъ бачите, очутивъ ся межи вами.

 

Ну, — якъ же вамъ здає ся? Правда, — диво дивне. Але, бачить ся, правда, коли ось и вы кажете, що вже всѣмъ вамъ платнѣ урвали! Щожь будемъ починати? Нѣ, — ты Матѣю не смѣй ся! Горячка ци не горячка, — а всежь менѣ видить ся, — тота Задуха, ци хто тамъ она була, и слова не збрехала. Я тя не держу, — роби, якъ твоя воля, — але я бы вже не полѣзъ у яму, абысь ми незнати-що дававъ. Волю поправдѣ де въ службу йти, — а ту не лишу ся!

 

Лишь одно ми зъ диву не сходить. Що то за способы она думала? Три, каже, способы! Гадай, може й догадаєшь ся! Та що, коли бо чоловѣкови у головѣ, нѣбы довбневь забивъ! Гадай! Силуй ся, кôлько хочешь,— нѣчо на гадку не йде! Доки вна до мене говорила, то ми ся все такъ видѣло ясно, та розумно, — а самому погадати, анѣ рушь! Ехъ, бѣднôсть наша, бѣднôсть! Чужи̂ дѣти до шкôлъ ходили, а я мусѣвъ громадску череду пасти, щобы голодомъ не млѣти!

 

Що, Мариню? Чого таки сумна сидишь? Йой, — якъ ты змарнѣла! А я перше й не додививъ ся! А що? Ходѣмъ обоє вôдси! Най ся западе тота погань! Волимо й якъ бѣдувати, якъ маємо ту за-нѣ-за-що здоровлє дороге тратити! А вы, товаришѣ, що на то-то? Задали ся надъ тыми трома способами? Гадайте, гадайте, въ щасливу годину! Чень Богъ допоможе стрясти зъ себе тоту недолю тяжку, — тоти̂ жидôвски̂ пута!  

 

 

III.

 

Наверненый грѣшникъ.

 

I.

 

Василь Пôвторакъ бувъ свого часу одинъ изъ най замôжнѣйшихъ ґаздôвъ на ввесь Борыславъ. Поля у нёго було достаткомъ, худобы и хлѣба и шматя, — ба й грошенятъ готовыхъ дещо-денещо найшло ся. Працёвитый, ощадный, — любивъ порядокъ, — тожь и всё йшло у нёго порядкомъ и статкомъ.

 

Були у Василя три сыны — парубки, що макôвъ цвѣтъ. Здорови̂ крепки̂, — обычаёмъ та вдачею капля въ каплю у вôтця вдали ся. Батька-матѣрь любили, старшихъ поважали, а до роботы абы й до якои, рукъ не полѣнували. И коли бы житє людске могло обôйти ся безъ припадкôвъ, коли бъ обставины довкола насъ не змѣняли ся, — бувъ бы живъ Василь Пôвторакъ и до нынѣ щасливо, сумирно, — Бога славлючи та внукôвъ у запѣчку колышучи.

 

Та не такъ оно въ свѣтѣ йде. То, що давнѣйше не змѣнювало ся й у сто лѣтахъ, — теперь черезъ десять, мовь переродилось. Теперь не то, що въ давнину. Житє быстро тече, — змѣны быстро настають. Треба пильно слѣдити, куды прудъ жене,—треба й собѣ тудый пробирати ся. А не спостережешь ся, застоишь ся на мѣсци, — то того й гляди, — перша лѣпша филя нагряне, — перша лѣпша змѣна настане, — обалить тебе, зôбє зъ нôгъ, — и ты погибъ. Теперь жити тяжко. Житє —боротьба вѣчна, безупинна. Ворогъ зъ усѣхъ сторôнъ грозить. Не пристережи одного боку, — зъ другого нагряне, — и ты пропавъ.

 

Таке стало ся и зъ Василёмъ Пôвторакомъ.

 

Було се саме въ ту пору, якъ у Борыславѣ почали копати кипячку. Жидова перла ся у Борыславъ, мовь мухи до меду. Роями цѣлыми они глотили ся по селу, швендали по полю, по хатахъ. До кождого ґазды приставали, мовь репьяхи до кожуха. „Продавай ґрунтъ, ґаздо, та продавай! Ось я тобѣ за частку тôлько, — а я тôлько, — а я ще бôльше! Не треба намъ усёго, — частки зъ насъ буде!“ Вынимають грошѣ, кладуть на руку, — горѣвку ставлять и пôдмовы не щадять. И не одного пôдмовили, — не одного бѣдолаху заманули. Та не давъ ся на пôдмову Василь Пôвторакъ. Вôнъ любивъ свою землю, котру ёго родина зъ дѣда-прадѣда зливала своимъ потомъ. А ще до того думавъ собѣ: „А що? Грошѣ озьму, — грошѣ кругли̂, розкотять ся. То на се, то на то, — тай нема. А землиця свята остане!“

 

Ну, — скажете, — добре зробивъ Василь. Розумно гадкувавъ. Добре, та не найлѣпше! Розумно, — та не зовсѣмъ!

 

Почали жиды робôтникôвъ наймати, — почали копати ямы. Кипячка показуєсь, — грошѣ плынуть у жидôвски̂ кишенѣ. Що разъ бôльше ихъ наплыває, — що разъ бôльша глота-тѣснота въ Борыславѣ. Продаютъ ґазды частку за часткою, день-у-день видимо бѣднѣють. Далѣ, якось разъ у недѣлю стали раду радити. Що робити, що дѣяти? Каже Василь Пôвторакъ: — А що, панове ґазды! Коплють жиды, — коплѣмо й мы! Тѣщать они грошѣ за кипячку, — будемо й мы тѣщити!

 

Ну, — скажете, — хиба не розумно радивъ Васпль? Розумно, та не зовсѣмъ!

 

Почали наши̂ Борыславце рыти-копати свои питёми̂ ґрунты. Та не було въ нихъ готового гроша, щобы найняти робôтникôвъ. Приходило ся самымъ копати. Не споро йшла робота, не живо зыскъ наплывавъ. А ґаздôвство за той часъ пôдупадало, поле перерыте не родило. Не ставало хлѣба. А кипячки якъ нема такъ нема. Що було робити? Продавати жидамъ зновь частку за часткою, щобы зъ голоду не згинути, отъ що!

 

Сто ихъ взяло ся вôдъ-разу до копаня. Лишь шѣсть-сѣмъ прийшло до маєтку. А други̂? Други̂ опôсля копали зновь на своихъ ґрунтахъ ямы, выдобували кипячку и вôскъ — для жидôвъ.

 

Чомужь оно такъ пôшло? Чому щастило ся жидамъ, а не щастило ся ґаздамъ? Згадайте, коли мудри̂!

 

II.

 

Василь Пôвторакъ, якъ давъ таку мудру раду громадянамъ, почавъ и собѣ мѣркувати. „А що, думає, — въ мене три сыны. Я четвертый. Теперь у поли роботы такои пильнои нема. Зачнѣмо й мы копати. До однои ямы бôльшь двохъ не треба: одинъ копле, другій при корбѣ. У мене онъ на загумѣнку частка скошена: зачнемо тамъ два закопы наразъ. Не буде въ однôмъ, — то буде въ другôмъ!“

 

Якъ вымѣркувавъ, такъ и зробивъ. Лишивъ стару на ґаздôвствѣ, а самъ исъ сынами гайда на загумѣнокъ. Позабирали рыскалѣ, цебры дваушни̂ та вужища, — поладили корбы, тай гайда копати. Ну, нѣчо. Коплють день, коплють другій. Коло закопôвъ горбки глины ростуть у гору, тай ростуть. Найменчій сынъ Михайло у однôмъ закопѣ, — а батько при корбѣ. Найстаршій Сень у другôмъ закопѣ, а середущій Иванъ при другôй корбѣ. Прокопали сяжень, ба й другій, ба й третій, и далѣ. Натрафивъ Сень на пѣсковату верству, — почала ся вода показувати. Ну, — черпай воду цебромъ тай черпай, — а воды все бôльше тай бôльше.

 

— Тату, — каже Сень, — повержу я сесь закôпъ: вода пôдходить.

 

— Етъ, що то? каже Василь, — прочерпай воду тай копли!

 

Мучить ся Сень тыждень, — мучить и другій. Все воду вычѣрпує, норы забиває, а далѣ копле. Тай копати жь то не тяжко. Звычейне, пѣсокъ.

 

Ажь якось одного дня Иванъ надъ ямовь наробивъ страшного крику. Прибѣгъ батько, — позбѣгали ся й деяки̂ посторонни̂: „Що таке? що таке?“...

 

— Пѣсокъ ся засунувЪ, приваливъ Сеня.

 

Василь Пôвторакъ стоявъ, мовь громомъ прибитый, почувши тоти̂ страшни̂ слова.

 

— Сейчасъ у яму, — хлопцѣ, — пробирати пѣсокъ! крикнувъ не своимъ голосомъ.

 

Пруднули ся, прôбрали пѣсокъ, та не духомъ. Выдобули Сеня, та вже не живого.

 

Господи, що ся бѣдна мати не назаводила, не навбивала. И плаче, и батька проклинає, що-дѣ погубивъ єи дитину. А батько бѣдный стоить, мовь осудженый, блѣдый-блѣдый, нѣ заплаче, нѣ слôвця не промовить нѣ-до-кого.

 

Похороны надôйшли. Треба було справляти „якъ богъ приказавъ.“ А панотець сказали: У васъ, Василю, ще й поля и дѣточокъ зарôбныхъ и статку, що Богъ пôславъ, — дасте двайцять золотыхъ за погрѣбъ. Се дѣло Богу миле, — не пожалуй за упокôй душеньки усопшого! Що було робити? Вôдказати — годѣ. Торгувати ся, якъ за худобину, коли сумъ тяженькій на серце налягъ, — ще гôрше годѣ. А гроша готового богъ має. Продавай частку, — а най пôвъ частки, — тоту половину, на котрôй той закôпъ нещасливый. Купець швидко найшовъ ся, грошѣ швидко выплативъ, миръ христіяньскій не мало наохавъ ся и нагостивъ ся на погребѣ, — а панотець сумно та жалôбно приспѣвували зъ дякомъ: „Господи помилуй“ та „Слава тобѣ Господи.“

 

Розôйшли ся добри̂ люде, розминули ся грошѣ, Василь оставъ безъ Сеня, якъ безъ правои руки. Стара грызе ся, плаче, — сыны ходять, якъ потрояни̂. Та не часъ бѣдному хлѣборобови довго въ смутокътугу вбивати ся. Робота жде, — десять робôтъ жде на нёго. За роботовь и туга забуває ся и горе зъ серця чезне.

 

Поволи невесело сходили жнива, — лѣто прôйшло. настала осѣнь, — урожай бувъ плохенькій. Не зародивъ Господь. Ну, — а всежь що було, то було, — и коло того треба походити, помотыкати ся. Звѣзъ Василь исъ сынами даръ божій у гумно.

 

— Ну, теперь и пора трошка спочити. При вôльнѣйшôй годинѣ и минуле горе въ серци вôдживає. Зновь сумно стало въ хатѣ у Василя. Стара мати ще не всѣ слёзы, проплакала за своимъ сыночкомъ любымъ.

 

III.

 

Лиха доля не спить. Треба було Василёви ходити по при той кусникъ луки, що продавъ жидови пôдъ закопы? Нѣ, не треба! А таки пôшовъ, — не знати, ци отъ-такъ собѣ, не маючи що лѣпшого робити, ци може зъ цѣкавости, що-тожь то тамъ жидъ робить? Досыть, що пôшовъ.

 

А жидъ не дармувавъ черезъ лѣто. Нанявъ двохъ робôтникôвъ, таки борыславскихъ парубкôвъ, що зъ бѣдности вже пустили ся на заробокъ, —тай ну копати. Тай ще яку, собака, штуку придумавъ! Каже: о,—ту пѣскова верства, — тамтого пѣсокъ засыпавъ. А я отъ що. Кажу выгородити кôшь изъ форосту, колики файни̂, — обставлю тымъ плотомъ стѣнки, нѣбы цѣмбриною, — то чорта зъѣсть пѣсокъ, що ся обсуне! Ну, — що? Розумно придумано! Кобы въ мене розумъ не дурный та грошей бôльшенько (а то нѣ-защо купити форосту и кôля!), —я бы й собѣ стрѣбувавъ. Дивѣть, —оно безпечно, — чого й хотѣти! Не обсуне ся! А теперь жидюга, злодѣй пѣскову верству прорывъ, докопавъ ся до глинки, тай кипячку добувъ!

 

Такъ мѣркувавъ Василь, стоячи надъ ямою. Зависливымъ окомъ призиравъ ся, неборакъ, жидôвскôй роботѣ.

 

— Ехъ, ехъ, Господи ласкавый! Мôй питёмый ґрунтець, — а теперь нехристови тысячѣ въ кишеню вганяє! Онъ, якъ, поганець, заскакує, якъ ся радує, якъ руки засукує зъ утѣхи! Що то, — маєтокъ! Кибель за киблёмъ тягнуть изъ ямы, — руки си врывають, — а всё для нёго! Кобы не такій припадокъ тяженькій Господь на мене спустивъ, — хто знає, — може бы й я бувъ теперь грошики бравъ та долонѣ засукувавъ!

 

Довго стоявъ Василь надъ ямою, придивлявъ ся роботѣ, глядѣвъ та завидувавъ. Далѣ пôшовъ и свôй закôпъ обôздрѣти. Вôдъ весны нѣхто въ нѣмъ не робивъ. Стовпки вôдъ корбы стремѣли надъ нимъ, — корбу знято. Для безпеченьства казавъ Василь ще въ лѣтѣ заложити яму дошками, щобы хто въ ню не впавъ по-ночи. Якось дивно забило ся въ нѣмъ серце коли оглянувъ горбокъ выкопанои глины, обпукавъ дошки, покладени на отвôръ ямы.

 

— Хто знає, — гадкувавъ собѣ, — може ту маєтокъ жде на мене! Може бы, — якъ бы отъ сяжникъ - другій покопавъ, — и нафта показала ся! Хто знає! Господь карає, Господь и милує!

 

— А хто знає, — шептавъ му другій якійсь голосъ, — може ту ще бôльше нещастє жде на тебе! Може Богъ прогнѣвавъ ся за то, що самъ псуєшь та ворушишь святу земленьку,—та ще тяжше буде карати, коли не опамятаешь ся пôсля першои кары?..

 

День за днёмъ збѣгавъ, — тыждень за тыжднёмъ минавъ. Василь все ходивъ, все думавъ. Суятивъ ся бѣдолаха, грызъ ся самъ въ собѣ, — не знавъ, на яку ступити и що почати. Видёмо марнѣвъ на лици, — а боявъ ся, ци унимавъ ся сказати що му на головѣ. „Отъ, заразъ и стара пôчне плакати, споминати небôщика, — вôдраджувати,“—думавъ собѣ. Але покуса все стояла му передъ очима. „Отъ, — панъ-бôгъ не зародивъ хлѣбець, — нѣчимъ дыхати. Сѣно выгнило, — нѣчимъ худôбку прогодувати до весны. Що вдѣєшь? Грошики бы здали ся, и то такъ якъ умирати. И податокъ не заплаченый! А може вно лишь трошки прорыти, — тай заразъ и кипячка жбухне! Хто знає. Онъ жидôвъ закôпъ не богато глубшій! Ехъ, дѣй ся божа воля, стрѣбую. Игій, — най жѣнка и поплаче троха. На то вна жѣнка. А менѣ головы не зôрве. А я вже теперь добре ся возьму на розумъ, — всю яму плотомъ обгороджу для обезпеки!“

 

Такъ придумавши Василь рѣшивъ ся вконець приступити до дѣла. На самый передъ обговоривъ, що треба, съ сынами. Михайло не вôдказувавъ ся вôдъ роботы въ закопѣ. „А що, — каже, — тату! Я й самъ виджу, що намъ сесю зиму изъ самого ґосподарства не перезимувати. Потрѣбуймо! Чень дасть Богъ, — намъ теперь пощастить ся. А для обезпеки зробѣмъ такъ якъ ось кажете: городѣмъ кошѣ!“

 

Що за добра душа той Михайликъ! Нѣколи вôнъ не вôдказувавъ родичамъ нѣ въ чѣмъ! Дай му Боже таланъ-долю золоту и вѣкъ довгій!

 

Але тутъ - же насунуло ся друге пытанє: Вôдки взяти грошей на линви, на форостъ та надругô потребы? Батько съ сынами рада въ раду. Нѣчого робити, — кажуть,—заставмо частку поля жидови, — не продаваймо, — заставмо до часу, — а прийде грôшъ, то й вôддамо, — выкупимо поле назадъ!

 

Якъ урадили, такъ и зробили. Стара мати ажь тогды про всё дôзнала ся, якъ розпочали роботу. Нещаслива не мала серця нѣ клясти нѣ выговорювати вôтцю. Заплакала важенько. Єи серце стисло ся, немовь лихо якесь вѣщувало, коли заглянула въ темну пасть, у котру спускавъ на линвѣ батько рôдну дитину.

 

— Ей, Василю, Василю, — сказала она въ кôлька день опôсля. Пôшовъ ты на жидôвску дорогу, — шукаєшь ты зыскôвъ по гробахъ. Смотри небоже, — щобысь не закопавъ своє щастє и свою душу въ тоти̂ ямы!

 

— Ей, якажь бо ты дивна, стара! сказавъ Василь, махнувши рукою. Тôлько й усеи бесѣды було межи ними.

 

Тымъ часомъ робота йшла не споро. Форосту годѣ було й докупитися. Що навезуть изъ сусѣдныхъ сѣлъ то жидова духомъ розкупить. Вôдтакъ два ихъ взяли ся далѣ копати—а що выкоплють, туй заразъ и кошомъ обгородять. Тягне ся робота тыждень, ба й двѣ недѣлѣ. Михайло вже докопавъ ся до твердои, пѣсковатои глинки. Поспорити годѣ. Рыскаль ту не придасть ся, — треба. дзюбака. Иванъ тымъ часомъ то збôжє въ стодолѣ молотить, то кошѣ городить, а мати пряде у хатѣ, сама-самѣсенька, и неразъ тяженько сплаче вызираючи въ вôконце, ци не йдуть сыны обѣдати.

 

ІV.

 

Поволи йде робота у ямѣ. Чимъ глубше Михайло прокопує, тымъ якось му невыгôднѣйше, якось нѣбы душно у ямѣ. Але се нѣчо, — думає вôнъ. А Василь жде тай жде, — чень-чень покаже ся кипячка, чень нынѣ, чень завтра. Хоть корба руки урыває, хоть на дворѣ що разъ холоднѣйше, хоть грошей за заставлену нивку щодень менче, вôнъ не турбує ся нѣчимъ. Ось-ось кипячка наплыне, — всѣй бѣдѣ конець буде!

 

И дôйстно наплыла!...

 

Одного дня почувъ Василь изъ ямы якійсь крикъ. Крикъ бувъ дивный, — зъ разу веселый, — далѣ трѣвожный. Вкôнци урвавъ ся глубокимъ, глухимъ зойкомъ розпуки. Всё тревало не довше двохъ хвилинъ. Василь заглянувъ до ямы. Дрожь проняла го наскрôзь,  лихорадочна дрожь ожиданя и непевности. Въ ямѣ було темно, якъ у коминѣ.

 

— Що тамъ, Михайле, що тамъ? крикнувъ батько до ямы.

 

Намѣсть вôдповѣди Михайло зашарпавъ линвою, — але дуже слабо.

 

Батько не знавъ, що стало ся, — чого треба Михайлови, и чому не вôдповѣдає.

 

Шарпанє повторяло ся. Батько догадавъ ся, що може се сынъ дає знакъ, щобы го вытягати.

 

— Але чому затихъ, — чому не каже, що стало ся? думавъ самъ собѣ, працюючи зъ усеи силы при корбѣ. Ухъ, — якъ тяжко корба йде! Тяжше чомусь, якъ звычайно. Ци то ёго руки стари̂ знемогли вôдъ довгои роботы, — ци вôдъ непевного а трѣвожного ожиданя. Поволи пôдходить тягаръ до горы, — поволи выринає изъ грубои пôтьмы, що залягла въ споду. Крутячи Василь нахиливъ ся надъ яму. Господи! Се що? Густый, нафтовый сопухъ ударивъ го, мовь ударъ обуха! „Давъ Богъ! Давъ Богъ!“ скрикнувъ Василь. Въ тôй хвили почувъ таку радôсть, таку силу!... Єго око поглянуло въ глубѣнь... А се зновь що?... У кибли сидить ёго Михайло, — не оперезаный линвою, якъ звычайно, — а лишь одною рукою єи держить ся. Друга звисла въ долину. Голова насилу опадає на груди,— яки̂сь судороги пôдмѣтують єѣ до горы. Но судороги що хвиля слабши̂ рѣдши̂... Ось уже голова до разу звисла до долу, — хвиля страшнои непевности... Друга рука пустила линву, — кибель похитнувъ ся, и Михайло съ страшнымъ глухимъ зойкомъ поваливъ ся въ безодню и щезъ у густôй пôтьмѣ. Изъ глубины чути лишь, якъ бовтнувъ мовь колода, у кипячку. Вôдтакъ не чути нѣчого бôльше.

 

И всё се стало ся такъ прудко, такъ ненадѣйно, що Василь довгій часъ стовпѣвъ, нахиленый надъ ямою, не знаючи, що оно значить ся. Стоявъ, мовь у якôмось обмороцѣ, не выпускавъ изъ рукъ рукоятки корбы. Нѣчого не думавъ, нѣчого не тямявъ, не чувъ, не бачивъ. Ажь десь-колись протверезивъ го острый нафтовый сопухъ, що садивъ изъ ямы, мовь изъ комина. Тямка поволи вертала, а зъ невь и страшенна певнôсть. „Пропавъ хлопець! Отто щастє!“ були перши̂ ёго слова.

 

Але коли зовсѣмъ опамятавъ ся, напала и ёго лихорадочна дрожь. Бачило му ся, що якась сильна, невидёма рука пхає го въ глубѣнъ, що якійсь голосъ кричить му надъ ухомъ: Скачи й ты и, гинь зъ нимъ у-разъ! Яке твоє житє буде вôдъ теперь? Скачи, скачи!“ И нещасливый отець чувъ у собѣ скажену охоту скочити въ тоту темну, пекольну пасть и загибати вразъ исъ сыномъ. Ажь коли вже доразу нахиливъ ся надъ ямою, вôдтрутила го вôдъ неи друга якась сила, рука природы, що все и всюды береже свого житя.

 

Вконець нещасный батько надумавъ ся. „Що враджу самъ?“ Се одно пытанє прояснило му всё. Мовь безумный, кинувъ ся горѣ городомъ идъ хатѣ, кричачи, що силы: „Ратуйте! Ратуйте!“

 

Збѣгли ся на крикъ и свои й сусѣды. Нѣхто не знає, що стало ся, кого ратувати. Лишь материне серце прочуло заразъ, що оно є. Нещаслива мати заломила руки надъ головою, йойкнула и впала безъ памяти тамôй, де стояла.

 

Що було робити? Якъ ратувати нещасливого? Съ початку нѣхто не хтѣвъ лѣзти у яму. Бояли ся задухи. Лишь батько напиравъ ся. „Пустѣть мя, тай пустѣть! Выратую го, выратую, а нѣ, то найже й самъ изъ нимъ пропадаю!“ Ледво здержали бѣдного Василя.

 

— Тату, татунцю! говоривъ Иванъ. Де вамъ лѣзти? И ёму не поможете, и сами задуситесь! Волю я. У мене голова моцнѣйша, борше вытримаю!

 

На тôмъ и стало. Двохъ найсильнѣйшихъ пристало до корбы. Ивана оперезали добре линвовь и спустили долôвъ. Задуха въ ямѣ була велика, але хлопцѣ пильно справляли ся, и не по-довзѣ Иванъ крикнувъ зô споду, знакъ, що найшовъ брата. Они теперь приняли ся ще швидше пôдтягати кибель у гору.

 

А поки се дѣяло ся, други̂ тверезили матѣрь. Згодомъ съ перегодомъ она прийшла до памяти.

 

— Мôй сынъ, мôй Михайликъ! Що зъ нимъ? Де вôнъ? були перши̂ єи слова.

 

Бѣдна мати! Волишь не допытуватись! Лежить твôй сынъ страшный, страшный, — весь облитый вôдразливымъ густымъ плыномъ, мовь смолою. А те лице, ще передъ хвилею такъ хороше и привѣтне и любе, — теперь посинѣло и надулося, въ страшныхъ смертельныхъ мукахъ! Бѣдна мати! Втѣкай вôдъ того проклятого мѣсця не озыраючись! Не поглядай на того, що ще передъ годиною звавъ ся твоимъ сыномъ! Єго сердешна, не пôзнаси, — лишь серцю жалю завдаси!...

 

V.

 

Якосъ-якось обмыли бѣдного Михайлика тай положили на лаву пôдъ вôкномъ у старôй хатѣ вôтцѣвскôй. Лежитъ бѣдный парубокъ, — пышный та рослый, якъ явôръ широколистый. Лишь приязне личко сине-сине мовь бозъ, свѣдчить про страшну муку, яку терпѣвъ умираючи.

 

А дежь ненька-старушка? Чому не заводить, не голосить по покôйнику, слёзоньками обмываючи поморщене, добродушне лице? Ци онажь го меньше другихъ любила? Ци жалю по нѣмъ не чує? Ой, не меньше другихъ любила она свого Михайлика, — и жаль єи лишь богъ знає, якій тяженькій. Лежить стара ненька у коморѣ на постели, не може й головы звести, не може й руковь повернути! Послѣдне нещастє доконало єѣ. Якъ побачила свого сыночка неживого, тай ще такого, якого го зъ ямы выдобули, впала безъ зойку, безъ голосу, якъ былина пôдкошена. А Василь Пôвторакъ, глядючи на ню, якъ лежала мовь нежива коло неживого Михайла, вышептавъ лишь тоти̂ слова: Отту щастє! Ще ся прийде два погребы вразъ исправляти!

 

Вôдтерли Василиху и занесли до коморы. Лежить нещаслива мати, якъ кусникъ дерева, худа, нужденна, безсильна. Пожовкле и поморщене лице безъ усякого выразу, — очи мутни̂ и запали̂, мовь догараючій каганець, сини̂ уста легко шевелять ся... „Михайлику мôй!“ шепче бѣдна мати тай захлипає, якъ дитина. А бôльше нѣчого.

 

А єи Михайликъ лежить у свѣтлици — спокôйный, незатурбованый. Нѣщо ёму тяжка грыжа батька, котру той, мовь змию, у серци крыє: нѣщо ёму немôчь и рознука матери, нѣщо сумни̂ шепты и молитвы людей, що товплять ся у сѣнёхъ, головами похитують и руками помахують и словами стиха перекидають ся: Ну, хто бы ся бувъ сподѣвавъ! Добре то той казавъ: Гримъ щастє объ хату, — тай хата розпаде ся! Тай що за парубокъ! Господи, твоя воля надъ нами грѣшными!

 

А Василь Пôвторакъ, мовь приголомшеный, поволôкъ ся до пан-отца.

 

— Слава Исусу, пан-отчику!

 

— Слава на вѣки! А що тамъ Василю? Чувъ ємь, щось нафту добувъ.

 

— Та такъ, єґомостуню! Але нещастє, — сына ми задушило.

 

— Ага! Такъ, такъ! Ну, видишь, якій ты неосторожный. Чомужь ты млынка де не роздобувъ, та свѣжого воздуху не намлынкувавъ до ямы? Видишь?

 

— А, виджу, пан-отче, — виджу на своє лихо.

 

— Ну, и щожь у тебе чувати?

 

— Та нѣчо, єґомостуню. Я прийшовъ, щобысте грѣшне тѣло земленьцѣ вôддали.

 

— А, такъ, такъ! Святый обовязокъ, — послушна була дитина, знаю, знаю! Ну, Василю, — але ты теперь богачъ...

 

— Та якій, єґомость?

 

— А, якій? Отъ кипячка добула ся, — видишь, — Господь благословивъ.

 

— Ой, єґомость, — не говорѣть: благословивъ! Волѣвъ бы мя бувъ такъ нѣколи не благословити! Що ми зъ тои ропы поганои, коли мôй сыночокъ у нѣй смертоньку найшовъ?

 

— Такъ, такъ, ая! Добре ты говоришь! Ну, небоже, ты теперь можешь и церковь божу чимось запомочи. Тоти грошѣ єднако тобѣ не мили̂. Правду я кажу?

 

— Та правду, пан-отчику.

 

— А видишь, небоже! А менѣ за погрѣбъ пятьдесять золотыхъ. Ну, га, що? У тебе то теперь нѣщо!

 

— Ей, єґомость, то за богато! Бôйте ся Бога, у мене теперь така грызота, де менѣ ся ще зъ жидами торгувати?

 

— То байки, небоже! Але що треба, то треба! Не поможе!

 

— А ще онъ и моя стара, бѣдна, догарає, ледви - ледви. Хто знає, ци ще тыждень продыхає. Зновь выдатокъ, а готового, пан-отчику, нема!

 

— Га, то згодѣмъ ся за оба погребы разомъ. Даси вôсѣмдесять золотыхъ, небоже!

 

— А пекъ-за-пекъ, єґомость! А вы що говорите! скрикнувъ бѣдолаха Василь, ураженый до глубины серця такою бесѣдою. Абы я для живого христьянина напередъ погрѣбъ торгувавъ?

 

Вôнъ не мôгъ далѣ говорити. Щось буцѣмъ задавило го въ горлѣ, и вôнъ схиливъ ся и пôднявъ капелюхъ, лежачій на пôдлозѣ.

 

— Ну, ну, я такъ жартувавъ, сказавъ усмѣхаючись пан-отець. Нема въ тôмъ нѣчо такъ злого. Ну, ну, йди, небоже, а я вже тамъ завтра надôйду. Видишь, треба съ честію тѣло поховати, треба ще зъ Попелѣвъ, пан-отця запросити. Зъуважь же й ты мене. А тобѣ пятьдесять золотыхъ теперь, то такъ, ги въ пальцѣ трѣснути, небоже!

 

— Въ ласцѣ Божôй, оставайте ся здорови̂! ледви промовивъ Василь выходячи.

 

— Ходи здоровъ, небоже! Гмъ, гмъ, — ая!...

 

VІ.

 

— Куме Василю! Богъ давъ, Богъ взявъ, ёго воля свята!

 

— Свята воля божа, кумцю солодкій, пощо въ тугу убивати ся?

 

— Нѣбы то щось поможе! Стало ся, то вже ся не вôдстане!

 

— Журбою поля не перейдешь, говорили мои татуньо небôщикъ!

 

— Дай Боже душенькамъ змерлымъ рай свѣтлый, блаженный, а намъ грѣшнымъ прожитокъ щасливый.

 

— Не сумуйте, куме Василю! Отъ дивѣть, ваша стара небога такожь уже догарає! Що буде зъ ґаздôвства, зъ усёго? Змагайте ся на силу! На ваше здоровлє!

 

Такъ потѣшали сусѣды, щири̂ душѣ Василя Пôвторака, сидячи за столомъ при горѣвцѣ. Василь нѣчого не говоривъ, лишь сидѣвъ пôдперши важку вôдъ грыжѣ голову руками.

 

— Ей, кумцю солодкій, дайте бо спокôй, не сумуйте! Тажь намъ усѣмъ туды дорога, ци скорше ци пôзнѣйше. Отъ выпийте зъ нами що троха, забуде ся лихо. Адѣть, незадовго єґомость надôйдуть съ парастасомъ. Годѣжь вамъ туманѣти, треба ладъ у хатѣ робити.

 

— Гей, гей, моцный Боже! Чому ты менѣ вѣку не вкоротивъ, якъ єсь мавъ ёго взяти? На що мене теперь на свѣтѣ? проговоривъ глухимъ, прибитымъ голосомъ Василь.

 

— Ей, кумцю, не грѣшѣть! Най Господь всё зле вôдвертає! Най ось на тôмъ стане ся! По що вовка зъ лѣса выкликувати? Лиха доля не спить!

 

— Ой, не спить, не спить! простогнавъ Василь. И менѣ не давала спати. Все ми шептала: А йдижь, копли, а ввидишь, що тамъ буде! Я дурный послухавъ, пôшовъ, тай отъ до якого припадочку докопавъ ся. Михайлику мôй милый, сыночку мôй солодкій! Ци на тожь я тебе ховавъ, годувавъ, якъ соколика, щобы тя нынѣ до такого слюбу выряжати?...

 

Груби̂ слёзы покотили ся долѣ Василёвымъ лицёмъ и звисли на шпаковатыхъ, стриженыхъ вусахъ. Сусѣды, приятелѣ зновь давай потѣшати ёго, приговорювати, прио́хувати... Василь поволи троха розговоривъ ся въ ихъ кружку, выпивъ одну порційку грѣтои зъ. медомъ горѣвки, далѣ й другу, третю. Кровь незамѣтно живѣйше закружила въ жилахъ, гадки незамѣтно путали ся, товпили ся, одна другу вытискала и морочила, а на серци якось тепло робило ся, бôль менче докучавъ, жаль скорше розплывавъ ся въ слёзахъ, грыжа таяла вôдъ того тепла, мовь снѣгъ вôдъ весняного сонця.

 

— Ей Михайлику мôй, сыночку мôй! приговорювавъ зъ натыскомъ, мовь шпотаючись, бѣдолаха батько, спорожняючи одну порцію за другою. Слёзы щоразъ частѣйше капали на дубовый стôлъ. Сусѣды гуторили, бесѣдували, все стиха, повагомъ, а въ ухахъ Василёвыхъ ихъ бесѣда щоразъ то невыразнѣйше звучала, мовь плескôтъ воды на бродѣ, мовь шелестъ листя въ осени. Єго рука мимовôльно наливала червоный, горячій напôй и выливала го зъ порціи въ горло, мовь розжарене вуглє, що щоразъ дужше збурювало въ нѣмъ кровь, зворушувало гадки.

 

— Ей Михайлику мôй, сыночку мôй! лепетавъ вôнъ, мовь у обмороцѣ, втираючи слёзы рукавомъ.

 

— Куме Василю, встаньте, перестаньте плакати! згомонѣли сусѣды, отъ глядѣть, єґомость прийшли парастасъ правити! Ходѣть до хаты!

 

— Вѣчный упокой ёго душеньцѣ! Ходѣмъ! Михайлику, сыночку!... лепече Василь шкандыбаючи до хаты.

 

Въ хатѣ свѣтло палає кругъ покôйника и миру повно и два попы парастасъ правлять и два дяки хрыплять та бегечуть священни̂ пѣснѣ. А Василь ставъ край одвôрка та дивить ся, та прислухуєсь, а якось не може розôбрати, що оно се и до чого? Свѣтло якось непевно михтить му по передъ очи, посинѣле лице покôйника що хвилѣ мѣнить ся, скоро хоче му придивити ся довше, а на серци му якось легко, мовь направду выряжає сына до слюбу а не на „вѣчну дорогу“. Лишь чує добре, що слёзы ще й доси не перестали капати, а люде сумно на нёго ззырають ся та шепчуть: „Бѣдный отець, серце му ся крає! Дежь бо то, двохъ сынôвъ, якъ соколôвъ до року поховати! Ще добре, що му ся третій лишивъ, а то бы бѣдолаха зовсѣмъ пропавъ!“

 

Василь чувъ тоти̂ слова, але самъ знавъ, що ёму якось не такъ дуже жаль, якъ упередъ було, що ёго гадки, блукаючи нѣворотомъ, щоразъ рѣдше набылюють про Михайла. Але слёзы сами̂ плыли а плыли зъ ёго очей, хоть гадки не знать куды блукали.

 

Скôнчивъ ся парастасъ и пан-отець велѣли принести домовину та зложити въ ню мерця. Василь придивлявъ ся зачудуваный двомъ парубкамъ, що придвигали тяжку труну збиту изъ грубыхъ дощокъ и засуятили ся коло покôйника. Свѣчки повôдставляли, хрестъ, що стоявъ у головахъ умерлого, взяли на бôкъ, зняли полотно, котрымъ бувъ накрытый и вôдтакъ здвигнули тѣло та вложили у деревище. Василь, що доси стоявъ тихо и непритомно, почувъ теперь, якъ бы го щось вкололо глубоко у серце и скрикнувъ голосно:

 

— Михайлику мôй! Сыночку мôй!

 

Голосъ той вырвавъ ся такъ ненадѣйно и рѣзко зъ загальнои понурои тишины, що въ однôй хвили цѣла товпа людей, жѣнокъ и чоловѣкôвъ, скупчила ся кругъ нёго, втѣшаючи та розраджуючи ёго смутокъ. Парубки тымчасомъ закрыли вѣко труны, взяли свого товариша и понесли зъ хаты, ударивши на обохъ порогахъ труномъ по три поклоны. Труно глухо задуднѣло, немовь говорило:

 

— Бувайте здорови̂! Забудьте про мене, най моя память не трує вамъ сумомъ щасливыхъ хвиль житя! Бувайте здорови̂, щасливи̂, весели̂!..

 

Ажь на цвынтарь проводила тѣсна громада людей Василя, втѣшаючи та розраджуючи ёго смутокъ. Але Василь не млѣвъ, не плакавъ, не говоривъ нѣчо а йшовъ, мовь деревяный, мовь нѣчого не тямивъ. Лишь часомъ уста ёго простягали ся трошка, щось перелѣтало по ёго лици, що однако бôльше подабало на смѣхъ, якъ на жаль. А коли по похоронѣ добри̂ люде назадъ привели го до дому, вôнъ усе ще рушавъ ся, мовь деревяный, не говоривъ, не плакавъ, не вздыхавъ, лишь ёго очи нерухомо глядѣли передъ себе. А коли дома сказали му, що й ёго жѣнка вôддала Богу духа въ тôй самôй хвили, коли выносили зъ хаты єи сердечного Михайлика, вôнъ стоявъ, мовь деревяный, не говоривъ, не плакавъ, не вздыхавъ, лишь ёго очи нерухомо глядѣли передъ себе.

 

Сусѣдки и сусѣды зновь потѣшають, зновь гуторять, зновь честують ся. Василь сидить межи ними, — порція кружачи не минає й ёго, — а чимъ бôльше пьє, тымъ замѣтнѣйше оживає. Вже й бесѣдує и плаче и очима довкола поводить. Нôчь настала. Василь, хлипаючи, упавъ на постѣль и твердо заснувъ. На другій день пробудивъ ся, мовь збитый, и не мало зачудувавъ ся, побачивши зновь трупа на лавѣ. А прецѣнь ёму мерещило ся въ головѣ, мовь крôзь сито, що вчора у нёго бувъ погрѣбъ. Навѣть той бôль острый почувъ зновь у серци, що го прошибъ учора, якъ брали трупа зъ лавы. Ци то може сонъ бувъ? Вôдкижь сей умерлець?...

 

VII.

 

И зновь у Василёвôй хатѣ здвигъ народа, гомôнъ и о́ханє и шепты кумочокъ. И зновь до нёго бѣдного тиснуть ся зъ усѣхъ бокôвъ пожадани̂ й непожадани̂ приятелѣ, потѣшаючи, жалуючи та приговорюючи. И зновь чарка кружить и спѣвы попôвъ та дякôвъ роздають ся въ хатѣ, въ сѣнёхъ, на оборѣ, клубы дыму сунуть изъ кадильниць и вьють ся по-пôдъ стелею надъ людскими головами. Василь и не тямивъ добре, якъ увесь той тискъ и гомôнъ проваливъ мимо нёго, а на другій день по похоронахъ, коли збудивъ ся и оглянувшись по хатѣ, побачивъ ся самъ, мовь середъ вымерлои пустки, подумавъ на хвилю, що се все бувъ сонъ поганый. Ажь згодѣ, продрухавши ся добре и оглядаючи по всѣхъ закуткахъ слѣды вчорашнёи керенѣи, переконавъ ся, що се правда достотна, що вôнъ сирота, круглый сирота на свѣтѣ.

 

Сирота? А прецѣнь у нёго ще сынъ оставъ ся, Иванъ. Де вôнъ, що зъ нимъ? Чому батько, при згадцѣ о своѣмъ сирôтствѣ, не згадавъ про нёго, про свою єдину на теперь потѣху?

 

Дивно неразъ буває мѣжь людьми. Отъ, лучить ся, у родичѣвъ дѣточокъ кôлькоро, — и добри̂ всѣ, слухняни̂, робучи̂, покôрливи̂. Казавъ бысь, чого й бажати? Любовь родичѣвъ, якъ сонце, всѣхъ рôвно освѣчує. Та нѣ, не такъ оно. Отъ погляди, побачишь. Отець найлѣпше полюбить найстаршого, мати найменшого або якъ тамъ, а середуще межи ними жиє и робить и всё, а нѣ тато, нѣ мама ёго не замѣчають, нѣ попестять, нѣ похвалять за-нѣ-за-що. И оно росте у хатѣ, мовь чуже, привыкне до самоты и мовчаня, а родичѣ дивлять ся на нёго, коли переходить мимо нихъ, а ихъ гадки бачуть другу, бôльше люблену дитину передъ собою.

 

Таке було и зъ Иваномъ. Отакъ коли небудь спытати було Василя про Ивана, — „Иванъ, — каже Василь, — мôй Иванъ? А, вôнъ у мене дитина тиха. Але подивѣть ся, що оно зъ того Михайлика за дужий парубѣка! Золото, не хлопець! А спытати було небôжки Василихи: „А що, Василихо, вашъ Иванъ порабляє?" —„Та що бы мавъ порабляти? Десь певно щось у стодолѣ пипнає. А Михайликъ онъ пôшовъ до сѣна, — тай не знаю, ци верне, бѣднятко, до обѣду? Ей, тото хлопець зъ нёго ся зробивъ, якъ чѣчка! То моя потѣха, то мôй сыночокъ!“ И такъ усюды й усе бувало. Ци батька, ци матѣрь спытати про Ивана, — все на Михайлика звернуть. Иванъ бувъ середущій межи ихъ дѣтьми, и хоть послушный, тихій, покôрный родичамъ, все проходивъ мимо нихъ майже незамѣченый. И братя хоть весь вѣкъ у злагодѣ и приязни, та все таки за примѣромъ родичѣвъ почали й собѣ мимовôльно зъ горы дивитися на Ивана, вважати го за слугу дома, за щось низшого себе. Иванови не разъ гôрко приходило ся слухати розказôвъ молодшого брата и неразъ за для того прийшло мѣжь ними й до маленькихъ передирокъ. Але нѣколи не прийшло й на думку бѣдному хлопцю, глядѣти за глубшою причиною того, нѣколи вôнъ не бравъ ся розтрясати тото, якъ и чому поступають собѣ зъ нимъ родичѣ.

 

Тай впрочѣмъ не можь сказати, щобы й они го не любили! Хрань Боже. Прецѣнь Ивась бувъ ихъ дитина не менше другихъ, — прецѣнь нѣколи имъ не дôгнавъ нѣ непослухомъ, нѣ прикрымъ словомъ. Але все таки ёго любили не такъ, якъ найстаршого и наймолодшого. Ось примѣромъ, разъ везли они сѣно крутымъ переѣздомъ по надъ рѣчку. Михайло волы поганявъ а Иванъ и батько вôзъ придержували, щобы не звернувъ ся. Десь, не треба, якась выбоина попалась, вôзъ перехитнувъ ся на Йванôвъ бôкъ, саме на найстрашнѣйшу западню. Старый батько й не дожидавъ ся Иванового крику, а мовнею кинувъ ся дъ нёму. И видите, якъ бы бувъ на волосинку пôзнѣйше встигъ, бувъ бы вôзъ доразу переваливъ ся и бѣдолаха Иванъ бувъ бы смерти поживъ пôдъ вагою. А то оба причепилися до васага, а на Михайлика скрикнули, щобы живо нагнавъ, и духомъ перемчали по надъ западню у брôдъ. А коли стали у бродѣ волы поити, а Иванъ знявъ сорочку и промывавъ закровавлене рамя, котре въ тôй страшнôй хвили передеръ суковатый щебель, старый Василь сплюнувъ вôдъ себе, вôдсапнувъ разôвъ два або три, и мѣряючи очима перебуте небезпеченьство, проворкотавъ якось сердито: „Пекъ ти маро, щезай! Та вже чортъ бери вôзъ и сѣно, — а було бы мя хлопця збавило! Игій!“

 

Ну щожь? Хиба, значить, Василь не любивъ Ивана?

 

Але теперь, коли не стало обохъ ёго коханчикôвъ-сынôвъ, коли не стало старои, що все пильно вештаючи ся по всѣхъ усюдахъ, буцѣмъ оживляла и наповняла хату, якимъ же круглымъ сиротою почувъ себе Василь! Тяжкимъ, мертвецькимъ сномъ прôспавъ вôнъ нôчь по послѣдныхъ похоронахъ. А коли збудивъ ся, вже сонѣчко пôдняло ся высоко на небѣ. Оглянувъ ся кругъ себе: въ хатѣ нѣ живои душѣ. Иванъ ще вчора згодивъ двохъ парубкôвъ и вже давно пôшовъ до роботы. Треба було порати ся коло выдобутои кипячки, щобы розлабудати грошей на сплаченє довгу за заставлену нивку и за похороны пан-отцеви. Иванъ, призвычаєный зъ малечку до невсипнои працѣ, не ждавъ татового приказу и не хотѣвъ перебивати ёго сну. Самъ полагодивъ зъ жидами-спекулянтами, що одинъ передъ другимъ перли ся закупувати у нёго „ки́пички.“ Торгу добили живо, а старый Василь, уставши, мавъ лишь пôти пôдписати контрактъ. Иванъ за той часъ, узявши завдатокъ на руку, якъ стôй поспѣшивъ до „механіка“ (бувъ се простый столярь зъ Дрогобыча, що пôдъ тою шумною назвою задумавъ ту доробити ся грошей) и закупивъ млынокъ до перевѣтрюваня закопу. Вôдтакъ накупивъ ище фасокъ и бочôвокъ, въ котрыхъ пôсля угоды мавъ достатчати кипячку до свѣжо збудованои дестилярнѣ (до „лютрунку“, якъ говорили робôтники), и принявъ ся черпати и выдобувати зъ глубѣни земный скарбъ.

 

Живо йшла робота. Найняти̂ робôтники балакали, жартували, а Иванъ все-все мовчки робивъ. А за той часъ Василь ледво-ледво звѣвъ ся зъ постелѣ, ставъ середъ хаты и оглянувши пустку и неладъ кругомъ себе, важенько заплакавъ, немовь на погорѣлищу. Довго сидѣвъ неборака пôдъ вôкномъ на лавѣ, на тôмъ самôмъ мѣсци, де такъ часто видавъ свою небôжку, ци зъ мотовиломъ, ци зъ якою будь другою роботою въ рукахъ.

 

Сумно, поволи, важко волôкъ ся часъ у повдовѣлôй хатѣ. Не було кому лыжку стравы зварити. Василь неначе зôвсѣмъ стративъ голову, ходивъ по всѣхъ закамаркахъ, мовь загорѣлый, не робивъ нѣчо, не говоривъ нѣчо, — все лишь у думкахъ та въ думкахъ. Иванъ зновь усе при роботѣ, — всё ґосподарство взявъ на себе. Не мавъ бѣдный хлопець серця нѣ вôдваги заправляти й вôтця до якои будь роботы, видячи ёго тяженькій сумъ. Не знавъ вôнъ, що робота, то лѣкъ на сердечну бôль и тугу, и дававъ тôй боли щоразъ бôльше рости въ серци старого батька. Але частенько, вертаючи вечеромъ до хаты, застававъ Василя въ незвычайно плачливôмъ и говôркôмъ розположеню, — знакъ, що старый сирота зъ нуды та туги почавъ напивати ся, щобы залити „хробака въ серци.“ Не мавъ Иванъ смѣлости выкидувати тото батькови, лишь повечерявши що тамъ було, лягавъ спати и засиплявъ скоро твердымъ сномъ, не слухаючи, якъ Василь неразъ до попôвночи пендичивъ: то плакавъ, то зновь говоривъ.

 

И сусѣдки та своячки частенько навѣдували ся до Василя, сунучи єму безъ уваги потѣхи та рады, непокоячи ёго своимъ теркôтливымъ гаморомъ та часомъ що-де-що заладжуючи та попрятуючи у хатѣ. Але неразъ не заставали Василя въ хатѣ и йшли шукати за нимъ до коморы. Ту стояла ще нетыкана смертевна постѣль ёго небôжки, — въ другôмъ зновь кутѣ, въ сусѣцѣ, стояла звычайно боклажка зъ горѣвкою, котрою бѣдолаха Василь старавъ ся приглушувати свôй бôль та свою нудоту. И неразъ сусѣдки чули, якъ ходивъ по коморѣ тяжкими кроками, хлипавъ, мовь дитина або на голосъ говоривъ зверненый до кута, хоть бесѣды ёго задля стѣнъ не можь було порозумѣти. И сусѣдки кивали головами та перешѣптували ся межи собою, що-дѣ „се певно небôжка ходить.“ И необавци, мовь у дзвоны вдаривъ, на весь Борыславъ стала чутка, що Василиха ночами навѣдує ся до свого чоловѣка за кару, що самъ самохôть згубивъ марне своихъ двохъ сынôвъ изъ бѣлого свѣта.

 

Але Василь не чувъ и не догадувавъ ся нѣчого, що про нёго въ селѣ говорили.

 

VIII.

 

Иванъ, роблячи контрактъ зъ жидами на достарченє до певного часу значнои многоты кипячки, перечисливъ надто богатство ямы. Немало причинили ся до того й сами̂ жиды, съ котрыми вôнъ годивъ ся. Они говорили ёму, що яма богата, що кипячка буде разъ-у-разъ пôдплывати, такъ, що за день ледво встигне вычерпати то, що за нôчь пôдплыне. А тымчасомъ не минувъ и тыждень, а кипячки не стало въ ямѣ, а нова не хотѣла пôдплывати. До контракту ще було треба не мало, а ту годѣ було добути бôльше. Иванъ ждавъ день, ба й другій и третій, — кипячка не пôдплывала. Треба було або копати глубше, або що, а нѣ, то бѣда, бо жиды день у-день налягають, чому не довожує решты. Бѣдному Иванови прийшло ся круто, хоть гинь. Грошей батько взявъ половину того, за що згода була. Зъ того поплативъ довги, — ну, и не лишило ся при души й тôлько, щобы можь було розпочати дальше копанє. Се знавъ Иванъ добре, тому й не запускавъ ся зъ батькомъ нѣколи въ бесѣду про тоти̂ дѣла, лишь ждавъ нетерпѣливо, поки кипячка таки вконець. пôдплыне.

 

Але кипячки годѣ було дôждати ся.

 

А тымчасомъ часъ выповненя контракту быстро наближавъ ся. Иванъ, майже до розпуки доведеный вѣчнымъ заводомъ въ своихъ надѣяхъ рѣшивъ ся вконецьтаки поговорити зъ батькомъ про все. Одного вечера, коли на дворѣ вѣтеръ вывъ и сѣкъ у очи дрôбнымъ холоднымъ дожджомъ, Иванъ, увôшовши зô стодолы, повѣсивъ шапку на кôлокъ, розложивъ огонь у печи и наладивъ миску бульбы, щобы печи ѣ въ грани на вечеру для тата и для себе.

 

Василь, котрого ноги вôдъ надмѣрного уживаня горячого напою, не статкували, а лице горѣло, сѣвъ на припѣчокъ и не кажучи й слова, надставивъ руки надъ поломѣнь.

 

— Тату, почавъ Иванъ несмѣло — отъ знаєте, лихо зъ нами.

 

— Ой ци не ще! Певно, що лихо, — мати вмерла! лепетавъ Василь, пôдносячи рукавъ идъ очомъ.

 

— Не тото, татуню! Умерли мама, — ну, дай имъ Господи душеньцѣ легко! Що чоловѣкъ урадить противъ Божои волѣ? Але ту инша бѣда. Жиды кипячки допоминають ся, а ту въ ямѣ нема.

 

— Дай имъ! Дай имъ усю, що є! И яму и всё, най си беруть! То кровь мого Михайлика бѣдного.

 

— Ну, а щожъ намъ робити? Зъ чого будемъ дыхати?

 

— Що робити? Бога хвалити! сказавъ Василь твердо и замовкъ. Дармо Иванъ старавъ ся договорити зъ нимъ до кôнця, порадити ся зъ нимъ де-якъ розумно. Василь мовчавъ и мовчавъ, лишь хвиля вôдъ хвилѣ хлипавъ, мовь дитина, хоть слѣзъ не було видно на ёго лици.

 

На дворѣ почуло ся чалапканє, немовъ хто пробирає ся по глубокôмъ глинистôмъ болотѣ, — сѣнни̂ дверѣ рыпнули, и въ хату увôшовъ высоченный, худый, каправоокій жидъ Шмôло. Єго довга бекеша, прôгнила зъ долу въ болотю, выторочила ся сподомъ и висѣла довгимъ фурфантёмъ та била го о худи̂, заталапани лытки. Руде волосє ледви декуды выказувало ся изъ пôдъ помятого капелюха, а червона якъ жаръ борода стримѣла долѣ ёго щоками, остра, мовь огненный клинъ.

 

— Дай бозье! сказавъ вôнъ коротко, входячи у хату и притыкаючи свою суху, зароплену руку до капелюха.

 

— Дай Боже здоровлє! вôдказавъ понуро Иванъ.

 

Василь стрепенувъ ся при входѣ жида и обернувши супроти нёго помарнѣле лице и блукаючи̂ очи, вдивлявъ ся въ Шмôла зъ выразомъ якогось несвѣдомого, дитинячого ляку.

 

— Ни, сцьо? спытавъ жидъ, пôдступаючи до Ивана.

 

 — А щожь бы? Лихо!

 

— Якъ лихо? Цьому лихо?

 

— А, не пôдплыває кипячка, тай годѣ. Що враджу? Я гадавъ копати дальше, та, отъ грошей нема.

 

— Ни, а сцьозь буде зъ нами? Вы знаєте, контгактъ пôзавтгу, выходитъ.

 

— Га, знаю, але щожь я можу зробити? Отъ хиба такъ. Вы дали татови половину грошей, то-нѣбы за 500 киблѣвъ, такъ, ци нѣ?

 

— Ню, такъ, сказавъ жидъ и кивнувъ головою, при чôмъ ёго довга шия вытягнула ся, мовь шия кота, що простягає ся вздовжь, готовлячись спасти ненадѣйнымъ скокомъ на мышу.

 

— А я вамъ доставивъ уже 800 киблѣвъ, то-нѣбы до контракту ще лишь двѣста хибує. Знаєте що, заплатѣть вы менѣ за тыхъ триста киблѣвъ, я съ тыми грôшми розпôчну дальшу роботу, и достатчу вамъ решту.

 

Жидъ лукаво усмѣхнувъ ся.

 

— Ге, ге, ге, яки̂ вы, Ивануню, мудги̂, дай вамъ бозье здоговлє! сказавъ вôнъ й поклепавъ Ивана по плечи. Але воно такъ нѣ пôде! У насъ нѣ таке пгаво. Пôзавтгу васье тгиста киблѣ пгопало, бо вы нѣ додегзьали згоды. А я сцье зъ мѣста зведу панôвъ и посьукаю собѣ на васъ гесьты. Знаєте вы таке? Га?

 

— Жартуйте здорови̂! сказавъ Иванъ, усмѣхаючи ся на силу, хоть на правду жи́дова бесѣда вколола го глубоко въ серце, и якійсь непевный холодъ пробѣгъ му по за спиною, мовь вôдъ дотыку гадюки.

 

— Я нѣ зягтую, бôгме, сьо нѣ! По сьо менѣ зягтувати? Моє ггосѣ пгопадає, менѣ нѣ до зягтôвъ! — говоривъ жидъ, а бѣдный парубокъ вдивлювавъ ся пôдчасъ тыхъ слôвъ въ ёго сухе, костисте и выжовкле лице, неначе не мôгъ поняти тои бесѣды, або надѣявъ ся, що ось-ось лагôднѣйше чутє заблысне на тôмъ поблеклôмъ, немилостиво-усмѣхненôмъ видѣ.

 

Але видъ Шмôла не змѣнявъ ся. Иванъ вôдвернувъ ся вôдъ нёго и поглянувъ на вôтця, що за часъ ихъ розговору оперъ ся бувъ чоломъ о коминъ, зложивъ руки на пôдогнутыхъ колѣнахъ и задрѣмавъ.

 

— Тату! проговоривъ Иванъ торкаючи го зъ легка рукою о плече, — тату! Ци не видите? Ось Шмôло прийшовъ, допоминає ся кипячки. Що робити? Порадьте мене?

 

— Всё му вôддай, всё, най си бере! пробурмотѣвъ на пôвъ сонный Василь. То проклята робота! Два сыны ми згибли при нѣй, стара вмерла! Проклята робота! Щастя не принесе...

 

Лице Шмôла заяснѣло блѣдою искрою радости.

 

— О, видите, Ивануню, сьо васи̂ татуньо нѣ таки̂ дузье упегти̂, якъ вы! Знаєте сьо? На сьо вамъ клопôтъ на голову? Пгодайте менѣ закôпъ! Вôнъ вамъ и такъ тепегъ нѣ несе позьитку, а станете копати, ггосьѣ пôдутъ, а хто знає, ци сьо буде! А такъ лѣпсье. Я вамъ сье доплацьу сто гимськихъ! Ну, сьо вамъ тгеба?

 

— Нѣ, жиде, того не буде! проговоривъ твердо Иванъ. Роби, що хочешь, а продати частки не продамь.

 

— Ни, то я си самъ куплю, безъ васъ. Гадаєте, сьо, якъ панôвъ зведу, то васьа пгавда буде? Увидите, сьо й кипячку стгатите и закôпъ мôй буде. А такъ, волите взяти сто гимськихъ и позбути ся клопоту. Ни?

 

Иванъ не знавъ, що робити. Вôнъ знавъ добре, що Шмôло не дуже то й богато перехвалюєсь, говорячи про панôвъ и про ихъ правду, и вôнъ вôдъ давна, вôдъ малечку, звычаёмъ усѣхъ селянъ, чувъ великій страхъ передъ тыми страшными людьми, що мають право (и Богъ знає, вôдки они набрали того права!) кождого разу прийти, вôдсудити або присудити, що имъ кому злюбить ся, противъ котрыхъ крôмъ того бѣдный селянинъ нѣякъ нѣчо не вдѣє, хоть бы й яку кривду потерпѣвъ. Алежь зъ другои стороны бачивъ Иванъ, що й жидъ кривдить го немилостиво, що частка зъ закопомъ варта въ десятеро тôлько. Що було робити? Иванъ принявъ ся зновь роздрухувати вôтця, и ледво-ледво удалось му розъяснити Василеви, въ чѣмъ дѣло. И жидъ не остававъ зъ боку и часъ вôдъ часу докидувавъ своє словечко, представляючи Василёви то разъ у страшныхъ краскахъ паньски̂ суды, то зновь свои користни̂ условья. Довго въ нôчь тягла ся згода. Иванъ твердо стоявъ при тôмъ, щобы не продавати частки, але Василь разъ у разъ псувавъ дѣло и вкôнци хитрый жидъ таки поста́вивъ на своѣмъ.

 

— Ни, Василю! кôнчивъ Шмôло бесѣду, вы добгый чоловѣкъ, а васье сынъ, то таке твегде, сьо нѣ пгиступай до нёго! Але сьо менѣ до нёго? Вы пгецѣ сье ґазда, вамъ вôльно погядокъ гобити. Вы завтга пгийдѣть до писагя, тай тамъ написьемо всю згоду. А я загазъ выплацьу, сьо тамъ пгийде. Цьи такъ?

 

— Та такъ, такъ! сказавъ лѣниво и неохôтно Василь.

 

— Ни, то бувайте здогови̂! Добганôць!

 

— Здорови̂ ночуйте! сказавъ Василь, и жидъ выйшовъ, рипнувши дверми тай щезъ у пôтьмѣ. Лишь глухе чаланканє о болотѣ свѣдчило о ёго вôдходѣ.

 

Огонь ледво-ледво меркотѣвъ ище межи челюстьми, кидаючи кровавый блескъ на припѣчокъ. Иванъ стоявъ нѣмо, оперши ся лôктями о коминъ, а Василь принявъ ся до теребленя печенои бульбы, не проговоривши й слова до сына. Тяжка задума насѣла, вѣдавъ, на Иванову душу, та не лекше, бачилось, було и Василеви. Але поки що, оба мовчали, а въ хатѣ було такъ тихо, такъ сумно, такъ мертво, немовь саме теперь була хвиля, коли змерли̂ душѣ обходили невидимо довкола хаты, а при повѣвѣ ихъ воздушныхъ крылъ мовкло всё, тихло, глухло, завмирало....

 

IX.

 

Довго сидѣли батько съ сыномъ, не говорячи й слова. Вконець Иванъ першій перервавъ мовчанку.

 

— Тату, сказавъ вôнъ, вы дуже зле зробили, щось-те ся такъ легко дали жидови на пôдмову.

 

Василь мовчавъ, понуривши голову и дивлячи ся недвижно у поломѣнь.

 

— Не тре було продавати частки, — хто знає, може бы...

 

— Ци не стулишь ты си ґавру? крикнувъ наразъ Василь. Ци ще й ты мя будешь доѣдати? Мало ми свои нужды?...

 

Се було першій разъ пôсля подвôйныхъ похоронôвъ, що якесь живѣйше чутє заворушило ся въ ёго души. Але на сей разъ оно трѣвало лишь хвилину, и Василь якъ стôй зновь оперъ чоло о крысу комена и нѣмо вдивлювавъ ся въ михкотячу грань. Та не такъ було зъ Иваномъ. Єму на правду досадно було на батька, що такъ легкодушно пускає вôдъ себе своє добро, и вôнъ помовчавши хвилю, почавъ зновь спокôйнымъ, рôвнымъ голосомъ:

 

— Не гнѣвайте ся на мене тату. Я правду кажу. Що тото ховати. Всякій вамъ то само скаже. Частка зъ закопомъ варта найменше 800 злр., а вы уступили ѣѣ за 120 злр.

 

— О, якій ми ту таксаторъ! А чому ты зъ того закопу не начерпавъ тôлько кипячки, щобы не потрѣбно було нѣчо продавати?

 

— Або то моя вина? Що я въ тому виненъ? вôдказавъ Иванъ.

 

— Мовчь, дурню! крикнувъ розлюченый Василь. Доки я ще жию, не смѣєшь ми пôдъ нôсъ тыкати: то такъ роби, а се такъ. По моѣй головѣ, про мене, дави ся всѣмъ, а теперь ще стулюй слухи!

 

— Я то знаю, вôдказавъ Иванъ твердо, але, якъ такъ будете й далѣ розпорядковувати, то чортъ якій, що ся що лишить по вашôй головѣ!

 

— Не будешь ты тихо щенюку поганый! Не досыть ми свеи грызоты, ще ты ми будешь доганяти?...

 

Василь грôзно оглянувъ ся кругомъ себе, немовь шукаючи чогось, чимъ бы приручно було вылити свôй гнѣвъ на Иванову спину. Але, нѣчого не було пôдъ руками. А Иванъ стоявъ при коменѣ незляканый, спокôйный, зъ жалôбнымъ видомъ, и буцѣмъ не бачивъ погрозы вôтця.

 

— Я змовчу, тату, я знаю своє право. Але уважайте, що всё на вашôмъ сумлѣню лежить, що зъ кождого кусника вôтцѣвскои земленьки, котру вôддасте въ погани̂ жидôвски̂ руки, прийде ся вамъ передъ Богомъ тяжкій рахунокъ складати!

 

Сказавши тото, Иванъ выйшовъ изъ хаты и пôшовъ ночувати до стайнѣ.

 

Василь оставъ ся самъ и довгій часъ, якъ упередъ, недвижно вдивлявъ ся въ грань. Лишь кровь живѣйше товкла ся по жилахъ а очи грали гнѣвомъ, що згасавъ такъ само звôльна, якъ грань межи челюстьми.

 

Дивна була Василёва натура. Доки обставины житя неначе обминали ёго и оставляли го въ самотѣ, доти туманѣвъ вôнъ самъ одинъ, грызъ ся и забувавъ про свѣтъ та людей. А коли гадка про давне щастє и теперѣшне сирôтство и про страшну погибѣль двохъ любыхъ сынôвъ занадто глубоко жалила го въ серце, вôнъ заливавъ того невмолимого хробака-грызуна єдинымъ лѣкомъ нашихъ бѣдныхъ хлѣборобôвъ — горѣвкою. Але теперь житє зачало зновь и ёго чѣпати, и саме нынѣ вразило го въ болячу сторону серця, ткнуло памятки по Михайлѣ, нагадало ёго загибѣль. Годячи ся зъ жидомъ бѣдный Василь тяжко терпѣвъ самъ въ собѣ и часто самъ не знавъ, що говоривъ. А ту, по вôдходѣ жида, тверда, спокôйна а жалôбна и якъ самъ то почувавъ, доразу правдива бесѣда Ивана вразила го ще глубше и розжарила поломѣнь гнѣву. Вôнъ самъ не знавъ, на кого бувъ дужше злый, ци на жида, ци на себе, ци на Ивана. И чого они въ загалѣ хотять вôдъ нёго? Чого не лишать го въ супокою? Ци вôнъ имъ натручуєсь, ци жадає чого вôдъ нихъ?...

 

Таки̂ гадки шибали ся по Василёвôй головѣ и жужжали, немовь унадливи̂ мухи, доки сонъ го не змôгъ и цѣвковита пôтьма густымъ стовбуромъ не залягла хаты.

 

А въ головѣ Ивана ци не снували ся нѣяки̂ гадки?

 

Василь певно сидячи на припѣчку и вдивлюючи ся въ меркотячу грань и не подумавъ, що може й ёго сынови прикро приходилось сеи ночи, що може Бабуся-Грыжа й ёму засѣла въ головахъ. А прецѣнь такъ оно було. Неспокôйно перевертавъ ся Иванъ на соломѣ въ стодолѣ. Вôнъ дрожавъ цѣлымъ тѣломъ вôдъ студени, и не мôгъ огрѣти ся. А гадки ёго шибали ся по цѣлôмъ „татовôмъ“ ґаздôвствѣ, по обôйстю, по полю. И всюды бачивъ вôнъ закрадаючій ся неладъ, занедбанє и опустъ. Обôрнику на нивы й не зачинано возити, а ту вже зима настає. Одна нивка всёго спокладжена подъ яру пшеницю и лишь усёго на всёго одинъ шкретокъ* засѣяный озимымъ житомъ. Ну, щожь ту на-рôкъ починати? А въ стодолѣ порожно, у коморѣ порожно, торôчного року не дородило. А ще до того тато частку продає! а ще до того зъ закопомъ! Хто знає, може якъ бы було ще зъ-на сяжень прорыти, була бы ся зновь кипячка пустила? Хто знає, якого скарбу збувъ ся отець за 120 злр?... Ехъ, голово стара, нерозумна!... пробурмотѣвъ Иванъ крôзь зубы.

 

Довго ще перевертавъ ся, не знаючи, що почати, щобы бодай решту поля зберечи. Далѣ рѣшивъ ся пôти завтра при святôй недѣли до пан-отця розповѣсти, якъ що є, и просити порады. На тôмъ и заснувъ.

 

X.

 

Була свята недѣля. Невеличка, стара борыславска церковця стояла сумна на пагôрку за селомъ. Не отѣнювали єѣ вѣкови̂, розлоги̂ липы, якъ звычайно буває по другихъ селахъ. Кладовище съ позападуваными могилками стояло голе и виднѣло ся далеко на село, мовь бездушне, вяле лице смерти, грозячои всёму, що загляне. Напôвъ розвалена трупарня опирала ся угломъ о стару, головату вербу, котрои гильє стримѣло надъ нею замѣсто стрѣхи. Зъ другого боку стирчала острокôнчаста звôнниця, що вся трясла ся, коли на нѣй зазвонено. Тай звонижь то бамбиляли якось такъ сумно та недоладно, мовь справдѣ тôлько у нихъ и дѣла, що голосити по покôйникахъ. Саме теперь они прозвонили на хвалу божу, а зъ села идуть переулками та пôвперечками жѣнки й чоловѣки до церкви. Єґомость ище не надôйшли, тожь и церкву не водмыкано. Громадяне скупчили ся на кладовищи, гуторять, регочуть ся та здыхають важко, якъ кому до чого.

 

Ажь ось горѣ горбкомъ надôйшли пан-отець съ паламаромъ, тай ще зъ якимось третимъ чоловѣкомъ.

 

— Овъ, а то що, що Пôвторакôвъ Иванъ до ксьондза ходивъ? сказавъ хтось у гуртѣ.

 

— Певно старый потовкъ го зъ пьяна, — сказавъ другій.

 

— А ци чулисте, кумунцю, що небôжка Пôвторачка ходить що ночи до чоловѣка? О, говорѣть, тадже Микитишинъ Петро на свои очи видѣвъ позаякось, якъ ишла. Тай онъ Калинниччина Гапа розповѣдала, що, каже, иду я у берѣгъ глину копати, отъ такъ мя мама вечеромъ выправили, дивлю ся...

 

Гôдна-поважна ґаздыня не докôнчила свого оповѣданя, бо въ тôй хвили надбѣгъ паламарь, выпереджуючи пан-отця, протовпивъ ся до дверей и вôдмыкаючи ихъ крикнувъ:

 

— Тихо бабы! Ту не коршма, а дôмъ божій!

 

Надôйшли єґомость и парафіяне поставали передъ дверми въ два ряды, зъ котрыхъ кождый взявъ одну руку поважного пастыря, и всѣ цѣлювали єѣ за чергою, „якъ богъ приказавъ.“

 

Почала ся хвала божа. Иванъ стоявъ у кутику и бивъ поклоны, голосно ковтаючи чоломъ о землю, немовь хотѣвъ тымъ заглушити якусь сердечну грыжу. Не подовзѣ надôйшовъ и Василь и ставъ позаду крилоса. Єго очи позападали глубоко и глядѣли сонно и мутно зъ поза пôдпухлыхъ повѣкъ. Глубоки̂ морщины на чолѣ свѣдчили ясно, що нещастє надломило того колись сильного и смѣлого чоловѣка. Згорбленый, мовчазливый вôнъ выдававъ ся о много старшимъ, якъ бувъ по правдѣ.

 

Перехрестивши ся разôвъ зо пять и вдаривши три земни̂ поклоны Василь почавъ розкланювати ся на всѣ стороны. Здивувало го то троха, що дякъ и паламарь немовь не замѣчали го, а послѣдній часъ вôдъ часу позиравъ на нёго якось чудно изъ за боковыхъ вôвтарныхъ дверець, помахуючи въ руцѣ лѣсковымъ гасильникомъ. Ажь ось и євангеліє. Паламарь выносить оберемокъ свѣчокъ, котрô брацтво церковне пôдчасъ читаня держить засвѣченô въ рукахъ. Якъ котрый изъ братôвъ не одержавъ у церквѣ свѣчки, то була се для нёго велика ганьба и кождый мѣркувавъ, що мусѣвъ у чôмось немалôмъ провинити ся, коли єґомость не казали му свѣчки дати. Василя щось якъ бы тякло, ану, ци дадуть менѣ свѣчку? Дивить ся, паламарь зачинає зъ другого боку, роздає одному по другôмъ, кому просто тычучи въ руки, кому другимъ передаючи, кому черезъ головы и плечѣ пересягаючи. Вже скôнчивъ одну половину, другу почавъ, уже ось-ось коло нёго, давъ Сенёви Гавранюкови, Микитѣ Благому, Олексѣ Вôтишиному, теперь на нёго черга, ажь нѣ, паламаръ повернувъ ся, и вткнувъ свѣчку въ руку дякови, що саме выводивъ носовымъ, пискливымъ голосомъ „Слава тебѣ Господи, слава тебѣ.“

 

Кровь напруго закипѣла въ Василёвôй груди. „Що я таке, погадавъ вôнъ собѣ, чимъ я провинивъ ся, кого забивъ або запаливъ, щобы мене передъ цѣлою громадою выставляли на поблѣку?“ Вчорашне роздразненє ожило зъ бôльшою силою, почало снувати му попередъ очима богъ знає якô дивовижнô догады. „Е, кривда имъ, що не можуть мя зъ усёго обôбрати, якъ липу зъ лыка обдерети! О, гадають, най хоть напоблѣчимо го!“ И бачило ся Василёви, що всѣ, хто є въ церквѣ, ззирають ся на нёго и кивають головами та шепчуть: „Е, мусѣвъ Пôвторакъ щось немалого зробити, коли го паламарь съ свѣчковь обминувъ.“ За тыми гадками Василь и не чувъ євангелія. Доперва тогды зъиснувъ ся, якъ го почали штуркати и перти въ задъ деяки̂ громадяне, що пôсля звычаю на казанє выходили зъ церкви побалакати съ сусѣдомъ пôдъ звôнницею. Василь пропамятавъ ся, пôдвѣвъ очи идъ вôвтареви и стрѣтивъ поглядъ пан-отця, що, бачило му ся, пильно слѣдивъ за нимъ. Вôнъ перехрестивъ ся поквапно и почавъ слухати проповѣди.

 

Пан-отець, якъ кожду проповѣдь, такъ и нынѣшну зачали ось якими словами: „Да воскреснетъ богъ, и разыдутъся вси врази єго! Слова суть записани̂ у святого євангелисты гмъ гмъ гмъ.“ На тôмъ мѣсци панотець звычайно закашлювали ся, и сейчасъ пôсля такого вступу дивнымъ и безпримѣрнымъ наслѣдствомъ гадокъ зачали про піяньство и легкодушнôсть родичѣвъ, що невважають на своихъ дѣтей, на ихъ дочесне и вѣчне житє, а вôддають ся гидкому налогови лишь для того, щобы свому череву угодити. Пан-отець довго говорили: голосъ ихъ неразъ пôдносивъ ся и гудѣвъ мовь бы хто на церковный дахъ наразъ высыпавъ великій мѣхъ камѣня, що торохтить долѣвъ котячи ся. Особливо при словахъ: „Горе вамъ пьяницѣ-недбалицѣ! Пôдъ вашими ногами пекло горить, бо въ своѣмъ поганôмъ и гидкôмъ налозѣ вы не тямите навѣть про христіяньскô обовязки! Не досыть, що ваше ґосподарство йде нѣворотомъ, дѣти ходять самопасъ безъ боязни божои, вы навѣть, вы сами, зальявши ся до непамяти трункомъ лягаєте не перехрестивши ся, встаєте и насампередъ, замѣсть зробити хрестъ святый на собѣ, посягаєте по келѣшокъ! Скажѣть же менѣ, ци годенъ такій чоловѣкъ (пан-отець розгорячени̂ показали пальцёмъ Василя, а всѣхъ очи звернули ся на нёго, немовь першій разъ въ житю имъ довело ся ёго бачити), ци годенъ, кажу такій чоловѣкъ называти ся чоловѣкомъ? Нѣ! Вôнъ худобина, гôршій якъ худобина, бо й тота прецѣнь, встане рано, то упередъ здыхне до бога, а вôдтакъ ажень бере ся до ѣды!“

 

Пôдчасъ цѣлои проповѣды бѣдный Василь стоявъ якъ на терню. Яки̂ гадки снували ся по ёго, нещастями и встыдомъ приголомшенôй головѣ, то лишь богъ одинъ знає. Але то бачили всѣ выразно, що бѣдолаха ажь мѣнивъ ся на лици и самъ не знавъ, що съ собовь почати, коли очи усёи громады немилосердно звернули ся на нёго. Надôйшовъ великій вхôдъ. У Василя була своя трôйця, котру звычайно нѣсъ при великôмъ входѣ Нынѣ єго трôйцю нѣсъ Трофимъ Паруха, старый, сивый дѣдусь, а Василь ажь блѣдый стоявъ на своѣмъ мѣсци. Ось и служба скôнчила ся. Василь ажь лекше вôдôтхнувъ, узявъ шапку и хотѣвъ выходити, коли втôмъ паламарь узявъ го за плече и прошептавъ:

 

— Куме Василю, ходѣтьно, чогось васъ єґомость кличуть.

 

Що робити? Скуливъ ся Василище и йде за паламарёмъ за закристію ждучи ще бôльше ганьбы на себе. Въ ёго души дивнымъ способомъ застряла приповѣдка: „Пôду я мамо до церкви, але чорта зъѣшь, що ти ся буду богу молити!“ Василь не знає, вôдки она теперь впала му на гадку, и безъ вѣдома повтаряє ѣ собѣ въ дусѣ разъ и другій и третій, самъ не знає, по що й по яке?...

 

Пан-отець сидѣли на крѣслѣ у ризници и пили каву, котру имъ приношено до церкви по хвалѣ божôй. Василь уклонивъ ся до колѣнъ и ставъ при дверохъ ждучи, ажь, поки пан-отець не скôнчать снѣдати.

 

— Що ты, Василю, почали пан-отець остро, щось лихо ся справуєшь!

 

Василь мовчить.

 

— Бувъ ту въ мене нынѣ твôй сынъ, жалувавъ ся, що поле продаєшь, нѣчого не доглянешь, лишь усе горѣвковь заливаєшь ся!

 

Василь анѣ слова.

 

— Идижь, иди, а вважай, щобымь тото послѣдный разъ о тобѣ чувъ. Фе, встыдавъ бысъ ся! Такій поважный ґазда, що бы повиненъ усёму селу прикладъ давати, а вôнъ отъ що робить! Встыдъ, ганьба!

 

Пан-отець кивнули руковь, а Василь выйшовъ не сказавши и слова.

 

— Скотина якась, гадина, не дитина! думавъ собѣ бѣдолаха йдучи долѣ селомъ до дому! А вôнъ до попа зъ языкомъ, тай ну на свого рôдного тата! Пожди-но, щенюку якійсь, я тебе навчу!

 

Незнати, ци щобы забути про свôй нынѣшный соромъ, ци щобы набрати бôльше силы на вырôдного сына, ци зъ якои другои причины (хто знає, може погани̂ и гидки̂ наклôнности уже вроджени̂ людямъ такого низького стану, що ще до того встаючи й лягаючи пьяни̂ и хреста святого на собѣ не положать) досыть, що Василь по дорозѣ вступивъ до Шмôловои коршмы, де вже на лавѣ сидѣло кôлькохъ людей и круживъ за чергою келѣшокъ.

 

XI.

 

— А, пани̂чу, почавъ вечеромъ Василь, добре пôдпитый до сына, то ты менѣ нынѣ такои ганьбы наробивъ передъ цѣлою, громадою?

 

— Якои ганьбы? запытавъ Иванъ зъ нехочу. Єму прикро було нагадувати всё, що стало ся въ послѣдни̂ два дни.

 

— А, якои ганьбы? Щенюкъ поганый! Допытує ся мене, нѣбы не знає! Ты бѣгавъ до попа зъ языкомъ, брехати на мене?

 

— Не знати, що я такого набрехавъ! вôдворкнувъ пôвголосомъ Иванъ.

 

— Ахъ, ты погана скотино, негôднику якійсь, та на свого тата, що тя згодувавъ и выховавъ? То ты ми ся теперь на старости лѣтъ такъ вôдплачуєшь, що менѣ черезъ тебе теперь ніякъ межи людьми показати ся,... що всѣ теперь на мене пальцями показують. Адѣть, говорять, піякъ, розфійникъ, марнотратникъ! То ты менѣ вже теперь таке строишь?

 

Василь говорячи тотô слова, впадавъ щоразъ въ бôльшу лютôсть. Єго невеличкô очи загарали ся щоразъ живѣйшимъ, непевнѣйшимъ блескомЪ, на лиця выступавъ горячковый румянець, жилы на чолѣ набѣгали кровью, а зубы стискали ся вôдъ лютости. Мовчанка Ивана, що за той часъ не то спокôйно, не то несмѣло сидѣвъ у закутци ще збôльшала ёго гнѣвъ.

 

— А, отъ томь собѣ выховавъ гадину сорокату за пазуховь, о! То сыночокъ, що бы радъ, щобы всѣ вôтця вôдцурали ся, щобы всѣ на нёго плювали, пальцѣма показували, якъ на чудовище! То ми сыночокъ, о!

 

— Тату, вôдозвавъ ся твердо, але троха тремтячимъ голосомъ Иванъ, тату, ляжте нынѣ, прôспѣть ся, завтра побесѣдуємо по тверезому. Правда-правдою, я виненъ у тôмъ, але вы ще бôльше.

 

— Що, ты вырôдку гадючій, ты менѣ, свому вôтцю, смѣєшь розказувати, мене виноватити?

 

Роздразненє Василя, що такъ нагло выбухло и змôцнѣло въ послѣднô двѣ добѣ, шукало безъ упину предмету и спосôбности, щобы выльяти ся съ цѣлою силою. И ось спосôбнôсть нагодила ся, предметомъ бувъ Иванъ бѣдолаха. Василь въ опалѣ прискочивъ до нёго и съ цѣлого розмаху ударивъ го кулакомъ по за уха.

 

— Тату, скрикнувъ Иванъ схапуючись, а вы що робите?

 

— Мовчь, выроде поганый? Знай, якъ вôтця шанувати!

 

Ударъ повторивъ ся, кровь пустила ся Иванови зъ рота.

 

— Тату, дайте спокôй! крикнувъ вôнъ, выходячи вконець изъ свого рôвнодушного спокою. Дайте спокôй, бо зле буде зъ нами!

 

— Що? Ще менѣ грозити? На, ось тобѣ наука!

 

Новый ударъ. Лице Ивана посинѣло. Єму такожь не стало терпцю и пястукомъ штовхнувъ вôтця у груди такъ сильно, що той зваливъ ся зъ нôгъ и грепнувъ на середъ хаты.

 

— Га, поганине! ревѣвъ пьяный, розжертый Василь двигаючи ся зъ землѣ и хватаючи за сокиру. То ты вже й на мене руку пôдносишь? Радъ бысь мя скоро въ грôбъ запхати та самъ усѣмъ подавити ся! .... О, не дôждешь, страччуку проклятый, не дôждешь, мерзеннику, нѣ! Ади!

 

Василь силувавъ ся выдобути сокиру зъ за лавы.

 

— Тату! проговоривъ за той часъ Иванъ тремтячимъ, но твердымъ голосомъ, най вамъ богъ тото не тямить, що вы о мнѣ говорите, та що зо мновь робите! Але щобысьте не гадали, що я напосѣвъ ся такъ дуже на вашъ маєтокъ та жду вашои смерти, то бувайте здорови̂! Я вôдрѣкаю ся всёго. Жийте собѣ при божôй помочи, доки вамъ судило ся, робѣть си съ своимъ маєткомъ, що хочете, записуйте го по своѣй смерти кому вамъ ся вподобає, але мене вже не побачите въ своѣй хатѣ! Волю зъ голоду згинути, волю свои руки по кичеренки проробити, анѣжь маю слухати, що мôй рôдный тато таке гадає про свою дитину! Бувайте здорови̂!

 

Дверѣ рипнули, а стать Ивана лишь мигнула по пôдъ вôкна и щезла въ тѣснôмъ закаулку. Василь стоявъ за той часъ на середъ хаты съ сокирою въ руцѣ, и не знавъ довгу хвилю, що такого стало ся. Єго лютôсть, съ початку скажена и слѣпа, поволи прôйшла, вôнъ почавъ спокôйнѣйше розглядати все дѣло. Игѣ, а я що зробивъ! Рôдну дитину вôдъ хаты вôдогнавъ! Тай за що? За тото, що ми пôпъ не казавъ у церквѣ свѣчку дати? Тфу на тебе, помано! И що то таке велике? Гей, гей, якъ богъ хоче чоловѣка покарати то на самъ передъ му розумъ вôдбере! Менѣ бы то нынѣ було розумцю бôльше здало ся, менѣ! Василь довго роздумувавъ въ той спосôбъ и пôдъ нôчь дôйшовъ навѣть до того, що почавъ плакати, сидячи въ сумерцѣ, та сперши голову на крисы глиняного комена, пôдъ котрымъ не горѣвъ нынѣ огонь, бо не було го кому розложити, не було Ивана.

 

Василь думавъ зъ разу, що Иванъ, высказавши. тоту погрозу въ першôй опалости, верне запевно сейчасъ на другій день. Нôчь минула для нёго дуже неспокôйно: погани̂ сны морочили го ажь до рана. То разъ бачивъ усѣхъ своихъ сынôвъ, тонучихъ у глубоченнôй ямѣ въ смердячôй кипячцѣ и дармо кличучихъ. до нёго о помôчь. Другій разъ ёму привиджувавъ ся Иванъ, якъ напиває ся въ коршмѣ съ чорными, брудными, замащеными людьми, на котрыхъ ажь гидко ся дивити. Бачить Василь, що и Иванъ поволи стає такій якъ они, кричить, спѣває и ганьбить усѣхъ, якъ они, пьє и валяє ся по болотѣ, а далѣ наливає порцію горѣвки, досыпає якогось порошку и пôдносить ёму: „Пий, каже, старый, на здоровлє!“ Але Василь нѣбы знає, що се горѣвка затроєна, що Иванъ хоче го чимъ борше упхати въ могилу, щобы вдавити ся єго добромъ. „Прочь пôшовъ, негôднику!“ кричить вôнъ крôзь сонъ и кидає келѣшкомъ до землѣ. „Чорта зъѣшь, що дôстанешь зъ мого маєтку хоть рубець! Нѣ, ты й шнура не вартъ, щобы тя на нѣмъ повѣсити!“...

 

Такô сны плентали ся Василёви всю нôчь. Вкôнци розвиднѣло ся. Наставъ одинъ изъ тыхъ сѣрыхъ, сумрачныхъ зимовыхъ днѣвъ, у котри̂ на дворѣ снѣгъ лѣпить, ажь дерева трѣщать пôдъ ёго вагою, а въ селяньскôй хатѣ и холодно и понуро, темряво, и сумно-сумно, мовь у домовинѣ, а ще самому. Василь загорнувъ ся въ кожухъ, обувъ чоботы и пôшовъ подавати худобѣ зъ рана. Вôдтакъ увôшовъ до хаты воркотячи зъ досады и принявъ ся розкладати пôдъ челюстьми огонь, щобы бодай що-то обôгрѣти хату та порозморожувати вôкна.

 

— И де той хлочище поплѣвъ ся? говоривъ Василь самъ до себе. Тадже чень му ся дурь головы не ймила, не шубовснувъ собовь де въ яку западню. Игій, щезай, маро съ таковь роботовь!

 

А то вже звѣсна рѣчь, що коли мущина, тай ще до того недосвѣдженый и маркôтный, якій тодѣ бувъ Василь, озьме ся до топлива, то нѣякимъ способомъ не може дôйти до ладу. Нѣчо не йде му пôдъ руки, куды ся поверне, всё му заваджає. Сыри̂ дрова не хотять горѣти лишь сычать и курять ся. Ту воды треба, а коромисла годѣ найти, тамъ зновь сесе, а тамъ тото, и дôйде до того, що чоловѣкови свѣтъ закрутить ся, и якъ котрый нетерпячій, то верже всё, ще плюне и ногою затре. Отъ таке саме зробивъ и Василь. Злый на весь свѣтъ и на себе вôнъ сѣвъ на лавѣ, позмѣтувавши полѣна пôдъ припѣчокъ. Хата була повна дыму, холодъ прôймавъ го крôзь лейбикъ. Вкôнци сарака не выдержавъ: сплюнувъ, загорнувъ кожухъ и пôшовъ до коршмы, воркотячи при вôдходѣ: „Най тя ту грôмъ трѣсне съ таковь роботовь!“

 

Довгій, рудобородый Шмôло ще вчора докôнчивъ торгъ зъ Василёмъ и давъ му на руки половину умовленои сумы. Нынѣ Василь не заставъ Шмôла, якъ звычайно, за шинквасомъ, але йдучи выгономъ заздрѣвъ го, якъ мимо снѣжницѣ сновидавъ ся у лисѣмъ футрѣ коло ёго закопу, и махаючи рукою дававъ наказы нанятымъ уже робôтникамъ. Нѣчиє слово не годно розказати, якъ прикро стало Василёви на серци, коли побачивъ того ненависного жидюгу на своѣмъ вôтцѣвскôмъ поли, а ще й погадавъ собѣ, що за для того поля вôнъ учора такъ покривдивъ свого сына. Затрепетало старе, зболѣле серце, мимоволѣ навернули ся на гадку Иванови̂ слова: „Тату, най вамъ богъ того не тямить, що вы робите!“

 

XII.

 

Сумне житє пôшло теперь у Василя. Иванъ не вертавъ и нѣкому було зайти старого, зробити якій-такій ладъ дома, потѣшити, порадити, погуторити. А зимови̂ деньки сумрачни̂, зимови̂ вечерѣ и досвѣтки довженни̂, якъ море. Коршма єдна тягла го дъ собѣ, бо ту бодай де зъ якимъ рôпникомъ погуторивъ, а нѣ, то въ горѣвцѣ бодай на часинку топивъ свою тяжку, невсипучу грыжу. Мучила го дуже гадка про Ивана. Що зъ нимъ стало ся? Ци втопивъ ся, ци си якъ инакше смерть заподѣявъ, що не вертає? Але Василь вѣривъ и бувъ майже певный, що Иванъ надто твердый, надто розумный, щобы сейчасъ смерть собѣ робити. Значить, ставъ десь на службу.  „Ну, погадавъ собѣ Василь, домѣркувавши ся до того, най си троха погуляє на прôчкахъ. Припре го бѣда добре, верне якъ непышный.“ И успокоєный тымъ, Василь навѣть не допытувавъ за сыномъ. Горѣвка щоразъ бôльше морочила єго память, щоразъ рѣдше вôнъ мôгъ надъ дечимъ розумно подумати, а звычайно сидѣвъ у коршмѣ, а хитавъ ся по селу, мовь сновида, бродячи та падучи по глубокôмъ снѣгу.

 

Шмôло вмѣвъ го крôмъ того все притягати до себе, вôдколи сына не було дома. Хитрый жидюга видячи що у Василя ґаздôвство велике, хоть занедбане, припадавъ коло нёго, радивъ, потѣшавъ, жививъ, и поволи, поволи выссавъ изъ нёго всё, що дало ся выссати. Василь скоро проминувъ тоти̂ грошѣ, котри̂ му Шмôло давъ за продану частку, попродавъ худобу и збôжьє, самъ навѣть не знаючи, що таке робить. Шмôло торгувавъ ся зъ нимъ при людяхъ, писавъ и пôдписувавъ контракты, бо все боявъ ся, що ось-ось Иванъ верне и не то, що не дасть вôтцю дальше тратити, а й продане задумає вôдôбрати. Шмôло впрочѣмъ знавъ, що Иванъ не за далеки̂ горы вôдбѣгъ, але перележавши у одного ґазды въ Попеляхъ тяжку слабôсть, нанявъ ся таки у нёго на службу, дôткнутый до живого тымъ, що батько анѣ разъ не навѣдавъ ся до нёго у недузѣ, анѣ. слôвця му не переказавъ, щобы вертавъ, або що...

 

— Вôдрекли ся мене, ну, то якъ си хочуть! Най си тамъ ґаздують, якъ хотять, а я й ту пожию, побачу.

 

Минула зима. Василёва хата стояла пусткою, бо самъ Василь бôльше пробувавъ у Шмôла, тамôй днюючи й ночуючи. За то у Шмôла було шумно и весело, ци то въ недѣлѣ, ци й у будни̂ дни. Немало вже було борыславскихъ ґаздôвъ, що зôйшли на таке, якъ и Василь. ба й таки̂ лучали ся, особливо, хто бувъ бездѣтный, у котрыхъ не було вже поля крôмъ якого-тамъ городця та того, на чôмъ хата стояла. Помимо шуму и говору сумъ якійсь налягъ на ввесь Борыславъ тои весны. По поляхъ рѣдко-рѣдко де виднѣли ся плуги та бороны, за то мовь мурашки̂ чорни̂, снувала ся жидова, стирчали корбы, купы форосту на кошѣ, млынки, рискалѣ та оскарбы. И по межи хатами гамôръ не вгававъ. Ту трачѣ рѣжуть тертицѣ на высокôй кобыльници, тамъ теслѣ цюпають, мовь жовны, обтѣсуючи та рѣжучи дерево, се будують новый маґазинъ широчезный, низкій будынокъ на складъ кипячки. Тамъ зновь боднарѣ пôдъ голымъ небомъ стружуть скальє на бочки. Всюды рухъ, гамôръ, крики, гаркôтъ пилы, стукъ топорôвъ, але се не тота жива, свѣжа рухливôсть сельского, весняного житя, се зловѣщи̂ голосы, передвѣстники нового житя, тяжкого, брудного, нерадôсного житя, на котре вôдъ теперь засудженый бѣдный Борыславъ. И Шмôло розпочавъ теперь копанє „на великій камѣнь.“ Ще зимѣ вôнъ нанявъ робôтникôвъ и взявъ ся було до свѣжо закупленого Василёвого закопу. Догады Ивана справдили ся що до волоска. Прокопавши два сяжнѣ, Шмôло натрафивъ на нафтове жерело, котре му тыжднево несло бôльше якъ 120 злр. чистого зыску. Але зъ весною Шмôло почавъ на закупленôй частцѣ копати три нови̂ ямы, а поки що, вертѣвъ ся и запопадавъ коло Василя, не даючи му й на хвилю протверезити ся нѣ пропамятати ся, бачь, хитрый жидъ хотѣвъ выдурити у нёго решту поля. Тай правду сказати, пора була якъ разъ до того. Василь чимъ разъ дужше упадавъ на дусѣ: грыжа й горѣвка пôдкопувала быстро єго розумъ и здоровлє.

 

Хто ще знає, що бы ся було стало, якъ бы бѣдолаха Василь бувъ найшовъ межи людьми щиру пораду, тепли̂, привѣтни̂ и зычливи̂ серця. Але такъ не стало ся, не тому, щобы Василь упередъ не мавъ богато приятелѣвЪ, и не тому, що бы се були приятелѣ зрадливи̂ або невѣрни̂. Нѣ, нашъ селянинъ ще не знає, а бодай тогды Борыславце ще не знали, що то значить покинути сусѣда въ бѣдѣ. Але съ товь самовь щирôстью, зъ яковь ратували сусѣда зъ нужды, вѣрили они небораки въ усё те, що говорено имъ въ церквѣ зъ казальницѣ, тай то не такъ саме казанє про чуда та догмы, а бôльше въ то, що говорило ся по казаню, така приватна бесѣда до громадянъ, яку звычайно кождый пан-отець не залишає пôсля властивого казаня, чуючи конечну потребу но при рѣчи „божественни̂“ зганути й о близькихъ усѣмъ земныхъ справахъ. Отъ же-жь то въ такихъ бесѣдахъ пан-отець не залишали нѣоднои недѣлѣ выразно натякнути про Василя, про ёго грѣшне и безбожне житє, про пекло, котре го ожидає по смерти, про встыдъ, якій робить усѣй громадѣ той ґазда, що недавно тому числивъ ся до найпоряднѣйшихъ. Легко змѣркувати, якъ прикро було бѣдному Василеви слухати такихъ бесѣдъ знаючи, що очи всѣхъ у церквѣ звернени̂ на нёго, що шепты залѣтаючи зъ бабинця не йдуть нѣ про кого, якъ про нёго. Далѣ-далѣ-коли пан-отець не унимали ся, Василь переставъ зовсѣмъ ходити до церкви, щобы не слухати кождѣсѣнькій разъ ганьбы на себе. Тогды пôшли ще гôрши̂ бесѣды, а на остатокъ дôйшло до того, що пан-отець явно назвали Василя „закалою села“ и заказали вѣрнымъ парафіянамъ зближати ся до того непоправного грѣшника.

 

А бѣдный Василь неразъ сидячи у Шмôла въ кутику несмѣло поглядавъ на своихъ сусѣдôвъ, що пили и бесѣдували за столомъ, а до нёго й не турали ся. Вôнъ бачивъ, що всѣ поглядають на нёго косо и сторонять ся вôдъ нёго, мовь вôдъ заповѣтреного, а хоть хто й заговорить, то якось холодно, сквапно, безъ тои щирости, теплоты та подуФалости, яковь цѣхує ся бесѣда добрыхъ знакомыхъ, коли стрѣтять ся при охотѣ. И такъ Василь стававъ щоразъ то бôльшимъ вôдлюдкомъ, просиджувавъ цѣлыми днями безъ слова у коршмѣ и не мôгъ нѣколи зôбрати ся зъ гадками, котри̂ въ неладѣ и въ якôйсь сѣрôй вôддали шибали ся по єго головѣ. Поволи-поволи й на лице єго осѣдавъ той сумный, розсѣяный выразъ, якимъ вôдзначують ся всѣ идіоты, у котрыхъ звôльна щезає всё, що цѣхує чоловѣка, а остають чисто звѣрячô, веґетативнô инстинкты.

 

XIII.

 

Вечѣръ. Маёва, ясна нôчь, мовь легке покрывало запаху, свѣжости, теплои пары та холоднои росы налягає на землю. У Шмôловôй коршмѣ блымає двѣ нафтôвки освѣчуючи блѣдымъ промѣнємъ цѣлу громаду людей. Деякô въ обдертыхъ, заропленыхъ сорочкахъ, съ такими лицями, ѣдять хлѣбъ держачи го въ такихъ замащеныхъ та нехарныхъ рукахъ, ажь гидко на нихъ дивити ся. Се рôпники, що черезъ день копали та выдобували зъ ямъ кипячку. Они нынѣ позабирали тыжднево заплату, а кождый гадає собѣ въ дусѣ: „Ехъ, дамь си нынѣ духа! Досыть ємь весь тыждень грызъ хлѣбъ та воду хлептавъ!“ Але поки що, усѣ сидять ще тихо, казали си дати хлѣба, мяса та пива и ѣдять скоро, захланно, неначе за одинъ разъ хотять собѣ надолужити вже за увесь тыждень.

 

Кругъ головного стола засѣла друга громада людей. Они выглядають далеко показнѣйше и поряднѣйше, бссѣдують поважно, смѣють ся голосно, поводять ся, мовь у себе дома. Се борыславски̂ громадяне, що прийшли до Шмôла вечеромъ покрѣпити ся та побалакати. Не одинъ въ души ажь потерпає, розгадуючи, якъ то тамъ жѣнка пôчне му парастасъ читати за поворотомъ за то, що послѣдный крейцарь пускає марно, а дѣти въ хатѣ ѣсти пищать, божь то прецѣнь передновинокъ! Ворушать ся бѣдоласѣ мурашки за плечима, та годѣ, про людске око треба й бесѣдувати весело и смѣяти ся и жартувати!

 

А тамъ за шинквасомъ сидить довженный рудобородый Шмôло. Вôнъ саме вернувъ изъ ванькира вôдъ вечерѣ въ камизельцѣ съ тороками та въ сабашовôй шапцѣ. Вôнъ не може спокôйно всидѣти на лавочцѣ пôдъ стѣною и мовь злодѣй разъ у разъ поводитъ очима довкола. Черезъ борыславскихъ громадянъ вôнъ швыдко перемигнувъ: се капцаны, вôдъ нихъ богато не вторгуєшь. Довше и раднѣйше поглядавъ у той кутъ, де сидѣли рôпники доѣдаючи вечерѣ. Межи ними почали вже кружити чарки, бесѣды ставали голоснѣйши реготы частѣйши̂, а жарты разъ-у-разъ грубши̂. Се звычайна пригравка до самого „танцю.“ Шмôло знає добре, що необавцѣ кровь молода розôграє ся пôдъ тыми латаными, замащеными сорочками, а тогды всё зъ дороги! чортъ бери грошѣ, чортъ бери здоровлє, чортъ бери спанє! жити, уживати свѣта, доки служать лѣта! Шмôло знає, що оно й нынѣ до того прийде, бо безъ того прецѣнь не обходить ся нѣ одна субота, и вôнъ зъ радости и засукує руки.

 

Але ось єго очи надыбали Василя, що сидѣвъ коло грубы на лавцѣ скуленый, мовь бы выжидавъ якогось важкого удару, що туй-туй спаде зъ горы на єго плечѣ. Вôнъ дививъ ся въ одинъ чорный сукъ на помостѣ и поволи пакавъ люльку на короткôмъ цыбусѣ.

 

— Василю, Василю! А ходѣть но сюда! закликавъ Шмôло.

 

Василь почувши жидôвъ голосъ, уставъ поволи и пôдôйшовъ идъ шинквасови.

 

— Ню, цього вы такъ сидите, цьому си нѣ казьете сьо дати? Випьєте порцьію?

 

— Тта! вôдказавъ Василь здвигнувши плечима. Жидъ нальявъ порцію сивухи, а вôнъ выпивъ душкомъ.

 

— Ни, ходѣть сюда, сѣдайте коло мене, цього будете сами сидѣти пôдъ пєцомъ? Мозье сцье погцьійку?

 

И не ждучи вôдповѣди, Шмôло нальявъ и подавъ Василеви. То повторило ся кôлька разъ, доки Шмôло не бувъ переконаный, що теперь можь зъ Василёмъ бесѣдувати про „ґешефтъ.“

 

— Слухайте, Василю, сцьось я вамъ хотѣвъ казати, зачавъ жидъ пôвголосомъ, що губивъ ся въ загальнôмъ гаморѣ.

 

Василь сперъ голову на локоть и нѣмо почавъ ся вдивлювати въ порожну порцію. Шмôло наповнивъ єѣ, а Василь, мовь бездушна машина пôднѣсъ до устъ.

 

— Видите, я вамъ хотѣвъ сказати, сцьо, хто знає, якъ сцьо й куды, а мозье бы длѣ васъ було лѣпсье, якъ бы вы пгодали менѣ половину свого ґгунту. До цього вамъ єго тепегъ, коли нѣ маєте го съ кимъ обгабляти? А я вамъ ггосѣ дамъ, тôлько, сцьо будете мали, поки вѣку васього. Ну, сцьо, будемъ могогиць пити?

 

Шмôло за тымъ словомъ узявъ Василя за плече и потелепавъ нимъ добре, немовь хотѣвъ го збудити зъ просоня. И справдѣ богъ знає, ци Василь чувъ жидову бесѣду, доперва слово ґрунтъ вразило єго притуплену память и збудило въ нѣмъ якусь темну, непевну и неозначену трѣвогу. Вôнъ позирнувъ ся на жида, немовь бы го першій разъ бачивъ и судорожно захитавши головою, проговоривъ:

 

— Нѣ, нѣ! Того не буде! Не хочу, чуєшь? не хочу!

 

Такъ неразъ, буває, дитина мала упре ся, сама не знає чому: не хочу того, тай не хочу! а чого не хоче и чому не хоче, и пытати дарма.

 

— Ню, якъ собѣ схоцьете, я васъ нѣ силую! Пго мене, най вамъ пустковь лезьить, а сцьо менѣ до того? вôдговорювавъ ся хитрый жидюга, наливаючи Василёви ще одну чарку. Въ єго головѣ вже уложивъ ся другій плянъ, безпечнѣйшій и певнѣйшій, якъ приголомшена Василёва память. Але въ тôй хвили, коли ладивъ ся ще щось заговорити до Василя, пôднявъ ся за тымъ столомъ, де сидѣли рôпники, такій галасъ та ґвалтъ, що жидъ мовь на пружинахъ пôдскочивъ и побѣгъ тихомирити крикъ.

 

— Сцьо ту таке? Сцьо ту таке? роздавъ ся єго пискливый голосъ середъ загального оглушуючого гомону. Рôпникамъ уже зачинало „пôдступати до головы.“ Они повставали зъ лавокъ, почали розмахувати руками та говорити голосно, жарты и притинки выкликували споры, и власне туй-туй було до бôйки, коли жидъ вмѣшавъ ся розборонюючи на пôв-пяныхъ парубкôвъ.

 

— Ню, сцьо вы гобите? Дайте спокôй, ци нѣ мозьете забавляти ся спокôйно, якъ богъ пгиказавъ? Посцьо вамъ бити ся та волосати ся?

 

— А ты, жидôвска мордо, чого межи насъ пхаєшь ся? гукнуло му въ вôдвѣтъ кôлька грубыхъ голосôвъ. Шмôло зачавъ говорити далѣ, тоти̂ гудѣти ще дужше, далѣ й пястуки загримали о стôлъ, ба й фляшки задзеленькотѣли о пôдлогу. Гамôръ счинивъ ся несказаный, жидъ нѣбы кричавъ и репетувавъ, що се „гозбôй“, але въ дусѣ смѣявъ ся и тѣшивъ ся зъ того, знаючи, що теперь выдре вôдъ пяныхъ всё, що мають.

 

А Василь пôдчасъ того галасу та грукоту сперъ ся на брудный стôлъ головою и заснувъ твердо, мовь дитина.

 

ХІV.

 

Поволи, одностайно волокли ся дни въ Борыславѣ. Спокôйный ладъ селяньского житя замутивъ ся. Груканє, стукоты, крики, свары та спѣвы не вгавали якъ день такъ нôчь. Поля не зеленѣли ся широкими ланами, якъ упередъ, филюючи та шелестячи вôдъ теплого вѣтру. А на мѣсце свѣжои, пахучои зелени повставало щоразъ бôльше горбкôвъ сѣрои, илястои глины, мовъ величезныхъ кертичинъ, пôдъ котрыми въ темнôй, задушнôй глубѣни за кварту горѣвки працювали цѣлыми днями парубки та чоловѣки, обмащени, заталапани̂, утепенени̂, працювали гôрко выдобуваючи незличени̂ скарбы своимъ гнобителямъ-жидамъ.

 

Минуло лѣто, минули жнива, та не богато обжиночныхъ пѣсень розлягало ся по Борыславѣ. За горбами, въ Тустановичохъ, Попеляхъ та другихъ сусѣдныхъ селахъ стояло по полю полукôпкôвъ, що звѣздъ на небѣ, а на борыславскихъ часткахъ лишь де-де кладенички виднѣють ся. Уже другій рôкъ — кара вôдъ Господа, тай годѣ!

 

Василёве поле засѣвавъ Шмôло, бо Василь до-нѣдо чого й нетуравъ ся. Але хитрый жидюга заходивъ го, мовь дитину, пантрувавъ, годувавъ, а поивъ, поивъ, що мôгъ, та пильно вважавъ, щобы Василь якъ можъ менче выходивъ у село. Тай Василь, правду сказати, не дуже квапивъ ся, бо до когожь мавъ удати ся? Въ селѣ усѣ го цурали ся, хоть богато було нѣчимъ не лѣпшихъ вôдъ нёго.

 

Десь коло Покровы се дѣялось. Василь сидѣвъ пôдъ грубою, чогось засумованый. Правда, єго лице не выражало нѣякого смутку, бо оно въ загалѣ нѣчого не выражало: але єго уста говорили мовь крôзь сонъ: „Михайлику мôй, сыночку любый, де ты? Чому ты до мене не навѣдаєшь ся"? Ади, мене ту кривдять, выганяють изъ хаты, ганьблять, а я прецѣнь ґазда, богачъ на все село! Видишь, сыночку, видишь!“

 

Страшно дивити̂ ся на чоловѣка, у котрого за розстроємъ орґанізму пôшли въ розладъ усѣ духови̂ силы. Страшно слухати, якъ такій нещасливый въ якôмъ небудь зрушѣню безъ свѣдома товкує свои вражѣня словами, зъ котрыхъ самъ не може собѣ здати справы, а котри̂ прецѣнь не що друге, якъ вôдголоски всѣхъ найсильнѣйшихъ вражѣнь єго попередного житя, котри̂ якій будь слѣдъ лишили въ єго памяти. Слова льютъ ся изъ устъ, але по очохъ говорячого видно, що єго духъ, єго увага занята зовсѣмъ чимось другимъ, непевнымъ, невловимымъ. И мимоволѣ насуне ся гадка, що се говорить не той чоловѣкъ, що передъ нами, а що се зъ нёго говорить щось друге, чуже, незнане доси, якась друга душа.

 

Але Василёви̂ слова мали звязь зъ дôйснымъ житємъ. Вôдъ якогось часу Шмôло, видимо осягнувши свôй плянъ, замѣтно охолоднѣвъ зглядомъ нёго, почавъ обходити ся зъ нимъ, якъ съ слугою, далѣ-далѣ, якъ зъ непотрѣбомъ, що дармо въ хатѣ валяє ся. Василь-бѣдолаха довго не запримѣчавъ нѣчого. Для нёго всё було добре, коли тôлько була єму порція — друга горѣвки, та лавка пôдъ грубою для нôчлѣгу. Але жидъ, певный свеи добычѣ, не гадавъ дальше пильнувати и заходити Василя и постановивъ собѣ якъ найборше позбути го ся зъ хаты. Ось нынѣ рано, коли Василь уставъ и не кажучи й слова, якъ се робивъ звычайно, пôдôйшовъ до шинквасу та протягнувъ руку, Шмôло показавъ му фіґу. Але Василь выдививъ ся на нёго, мовь дитина, що ще не розумѣє, якъ до неи що заговорити, и рука стримѣла й дальше надъ шинквасомъ.

 

— Ню, цього хоцьесь, піякъ? гаркнувъ жидъ вôдвертаючи ся до стѣны.

 

— А, горѣвки! сказавъ Василь киваючи руковь.

 

— Нѣ дамъ! Иди собѣ до цьогта! Досыть менѣ дагмоѣда дегзьати!

 

— Ну, давай, давай! договорювавъ Василь не слухаючи жидовои бесѣды.

 

— Ци ты собѣ нѣ пôдесь вôдъ мене, ты псѣ вьиги, піякъ якесь! Я нѣ маю гогѣфки дагмо! Заплати ми за всё, сцось пгоѣвъ у мене та пгопивъ! Давай ггосѣ!

 

Василь широко вытрѣщивъ очи на жида и стоявъ нѣ въ двѣ нѣ въ три. Жидови не стало терпцю: выхопивъ ся зъ за шинквасу и що силы пхнувъ Василя идъ грубѣ. Ударивъ ся сердешный Василище лôктёмъ о стѣнку и безъ силы сѣвъ на лавцѣ понуривши голову въ долину. И наразъ, коли жидъ моркотѣвъ пôдъ носомъ на нёго усѣляки̂ наруги та погрозы, вôнъ заговоривъ высше приведени̂ слова. Ихъ звукъ тремтячій роздавъ ся въ пустôй, широкôй коршмѣ, мовь бесѣда мерця, а слова сами̂ були такъ несподѣвани̂ при настоящôй спосôбности, що ажь Шмôлови самому мурашки по за плечими зашпѣрѣли.

 

— Nü, wues? Schojn meszügge gewein? прошептавъ вôнъ самъ до себе.

 

Въ тôй хвили отворили ся корчемни̂ дверѣ и на порозѣ показавъ ся статный, ладно одѣтый парубокъ съ кошелёмъ за плечима.

 

— Дай боже доб... зачавъ вôнъ знимаючи капелюхъ та оглядаючи ся кругомъ, — але урвавъ на пôвъ словѣ, побачивши Василя на лавцѣ. Вôнъ встромивъ очи въ ёго помарнѣле, набрескле, вôдражаюче лице, слѣдивъ непевни̂, мимовôльни̂ рухи єго рукъ и головы и стоявъ довгу хвилю, немовь силувавъ ся въ тôй страшнôй руинѣ чоловѣка розпôзнати недавного ще Василя Пôвторака.

 

А Шмôло й собѣжь влѣпивъ котячій, хитрый поглядъ въ парубка. Зъ разу на єго лици намалювавъ ся якійсь неспокôй, але сейчасъ у слѣдуючôй хвили запалали єго зеленковати̂ очи утѣхою. Вôнъ пôзнавъ Ивана, пôзнавъ, що той выслуживши три чверти року прийшовъ назадъ до тата, щобы го ратувати, та пôзнавъ заразомъ, що Иванъ прийшовъ уже за пôзно.

 

ХV.

 

Иванъ повѣвъ батька мовчки до старои, запустѣлои хаты. Господи, що дѣяло ся въ души бѣдолашного парубка, коли побачивъ цѣле ґаздôвство занедбане, запущене, зруйноване, коли побачивъ, що ту, де недавно ще плыло тихе, спокôйне, достатне житє, теперь нѣ волосинки худобы, нѣ стеблинки збôжья, — що всё припало порохомъ, приросло осетомъ та кропивою. Вôнъ ажь за голову взявъ ся, оглядаючи руины своєи вôтцѣвщины, але татови не говоривъ уже нѣчого. Василь за той часъ сидѣвъ на своѣмъ давнôмъ мѣсци на припѣчку, хоть мѣжь челюстьми не горѣвъ огонь, а по хатѣ провѣвавъ той неприятный, до кости пробираючій холодъ, якій цѣхує усяку пустку.

 

Вечерѣло. Сонце закотило ся за тяжки̂, сѣри̂ хмары, вôдъ заходу потягнувъ холодный вѣтеръ, збирало ся на негоду, цѣла хмара густого, удушливого, нафтового сопуху лягла на Борыславъ, немовь убожество и недоля придавили го своими широкими грудьми. Иванъ пооглядавши обôйстє, посумувавши та подумавши, що дѣяти, пôшовъ до Кирницкого купити хлѣба и теплои ковбасы на вечерю для себе и тата. Вернувши зъ закупленою стравою заставъ Василя на тôмъ самôмъ мѣсци, де го бувъ лишивъ, дрожачого вôдъ холоду. Иванъ затопивъ у печи и поставивъ передъ татомъ хлѣбъ тай ковбасу.

 

— Перекусѣть, татуню, вы нынѣ проголоднѣли ся не абы-якъ.

 

Василь посягнувъ по хлѣбъ та ковбасу, та якось такъ незручно, мовь не своими руками. Вôдрѣзавъ рѣзничокъ и довго державъ го у дрожачôй руцѣ, все скоса поглядаючи на сына.

 

— Що вамъ татуню? Чому не ѣсте? спытавъ Иванъ доѣдаючи свого рѣзника.

 

Василь нѣчого не вôдказавъ, оглянувъ ся якось чудно по хатѣ, зазирнувъ пôдъ лаву, пôднѣсъ рѣзникъ идъ ротови, и зновь зъ боку поглипнувъ на сына, крадькома, несмѣливо, неначе хотѣвъ му що сказати, а самъ того встыдавъ ся. Иванъ зъ властивою всѣмъ бѣднымъ догадливостю сейчасъ покмѣтивъ, чого татови хибує. Єго лице посумнѣло, и мовь чоловѣкъ, що бере на себе якій великій тягаръ, вôнъ уставъ не кажучи й слова и забиравъ ся до вôдходу.

 

— Нѣ, нѣ, не йди, не треба, не буду вже, бôгме не буду! пролепетавъ Василь, и собѣжь догадавши ся, що сынъ задумавъ, але Иванъ бувъ уже въ сѣнёхъ а за хвилю рипнувъ дверми и выйшовъ на улицю.

 

— Ну, отъ менѣ й щастє! гадавъ собѣ Иванъ идучи улицею до шинку. Гадавъ, застану тата при роботѣ, дома, на ґосподарствѣ, здорового, якъ богъ приказавъ, а вно отъ що выйшло! И що зъ нимъ теперь робити? Якъ го заходити, якъ пантрувати? Уже видно, що вôдъ трунку такъ легко не вôдвыкне, коли му безъ тои парухи и кусникъ хлѣба въ горло не йде!... А ту ще й ґосподарство со прахомъ пропало, хоть розщибни ся на голотечи! И що ту на свѣтѣ робитоньки?...

 

Иванъ зовсѣмъ справедливо гадкувавъ, що нѣяко татови такъ скоро вôдвыкнути вôдъ горѣвки. Єго дряхлый, грыжею надломаный орґанізмъ, перепаленый надмѣрнымъ уживанємъ спиритусу, тымъ тôлько й державъ ся, що поганый трунокъ ненастанно пôдсычувавъ у нѣмъ ледви тлѣючій огонёкъ житя. И такъ, якъ той старинный грецкій воджъ, що поти тôлько мôгъ жити, поки въ єго груди стримѣла смертельна стрѣла, вырываючи єѣ изъ раны сконавъ, такъ прийшлось бы и Василёви пропасти, якъ бы хто напруго хотѣвъ го вôдзвычаити вôдъ смертельного, палющого напою.

 

Швидко вернувъ ся Иванъ съ квартою горѣвки и засѣвъ зновь съ татомъ кôнчити перервану вечерю. Пôсля двохъ чарокъ оживило ся троха Василёво лице, у очохъ заблыскотѣли слабеньки̂ искорки, але до бесѣды не могло якось прийти, тай ѣсти Василь ѣвъ дуже мало мимо наляганя Ивана.

 

— Ну, татуню, щожь мы теперь будемо порабляти? Якъ ту собѣ свѣта зайти? почавъ Иванъ попрятавши останки вечерѣ та поставивши фляшку зъ горѣвкою у кутъ на полицю. Василь за той часъ усе ще сидѣвъ на припѣчку и видимо силувавъ ся не глядѣти на фляшку, вôдвертавъ ся, вздыхавъ и не знавъ, де подѣти свои руки. А коли Иванъ узявъ єѣ зъ припѣчка, вôнъ лишь разъ украдкомъ поглипнувъ на полицю, де була схована и зновь боязко вôдвернувъ ся. Иванъ не замѣчавъ того. Єго мучили гадки про тото, якъ поправити пôдъупале ґаздôвство.

 

— Та отъ, адѣть, моя заслуженина невелика, усёго 30 риньскихъ, ну, а на першій разъ, то й тото до чогось може ся придати. Ну, а черезъ зиму тре буде туй таки стати де на роботу.

 

— Та такъ, сынку, такъ, сказавъ Василь.

 

Довго ще розговорювавъ Иванъ, стараючи ся не дотыкати й однымъ словомъ того, що отець звѣвъ ґосподарство на нѣнащо, — а Василь усе притакувавъ, часомъ дрѣмавъ, а часомъ поглядавъ украдкомъ. до горы, на повалу а вôдтакъ на полицю, де стояла. въ кутѣ фляшка зъ горѣвкою.

 

— Та що, може бы мы вже спати пôшли, сказавъ на послѣдокъ Иванъ видячи, що вôдъ тата годѣ добити  ся живого слова.

 

— Та такъ, такъ, ходѣмъ спати, пôдхопивъ живо Василь, ты змучивъ ся, небоже, - правда?

 

Иванъ не вôдповѣдавъ нѣчого, тôлько почавъ вечѣрню молитву, роздягаючи ся пôдчасъ неи та вышукуючи усѣляке курманє на постѣль для тата.

 

Иванъ довго не мôгъ спати, ци то тому, що лежавъ на голôмъ запѣчку, лишь одновь сѣрачиновь накрытый, ци тому, що по хатѣ продувало рѣзкимъ холодомъ, ци може й про тяженьку грыжу, що го мучила невсипно-ненастанно весь нынѣшный день, вôдъ коли побачивъ батька и батькôвщину въ такôмъ нужденнôмъ станѣ. Бѣдный парубокъ и не догадувавъ ся, що станъ батька и батькôвщины далеко-далеко гôршій, якъ се ёму на першій поглядъ выдало ся! Василь лежавъ спокôйно, бачило ся, спавъ. Ажь десь коло пôвночи, коли на Ивана почала находити перша дрѣмота, пробуркавъ го якійсь незвычайный шелестъ у батьковôй постели. Дрѣмота пропала въ однôй хвилинѣ. Иванъ скуливъ ся, заперъ духъ у собѣ и настороживъ уха, що силы. Ось и чує шаркотанє, наче хто ступає по хатѣ босыми ногами, далѣ глухій стукôтъ, мовь хтось мацає по стѣнахъ и прилавкахъ. Съ першого разу прийшли Иванови на гадку глухи̂ вѣсти про небôжку маму, нѣбы то она ночами ходить по хатѣ, и волосє звело му ся въ гору на головѣ вôдъ забобонного, мимовôльного переляку. Але отъ чує, дренькнула миска въ полици, лава задуднѣла вôдъ тяжкого ступаня, и Иванъ,  вытрѣщивши що силы очи у пôтьму, побачивъ темну, невыразно мрѣючу стать батька, котрый стоячи на лавѣ одною рукою придержувавъ ся горѣшнои полицѣ, а другою видимо мацявъ по закамаркахъ. „Що се такого? Чого вôнъ по ночи тамтуды шарить?“ була перша єго гадка, але по хвили булькотанє, мовь вытѣкаючого плыну изъ фляшки, нарозумило го и посвѣдчило ясно, чого шукавъ старый Василь. Гнѣвъ и обрыдженє овладѣли Иваномъ въ першôй хвили. „Старый піячище!“ воркнувъ вôнъ самъ до себе, але въ тôйже хвили почувъ глубокій, сердечный жаль за батькомъ, що прецѣнь не зъ власнои волѣ такимъ ставъ и що може въ тôмъ и єго, Ивановои, вины не мало. Бо пощожь вôнъ покинувъ батька въ такôмъ часѣ, коли той, згрызеный, надломаный, прибитый усякою нуждою не мôгъ не прогнѣвати ся за такій єго поступокъ и таку бесѣду? Чому не змовчавъ, не простивъ татови хвилю забутя? „И що ту зъ нимъ теперь робити? На кого я го лишу, якъ ся прийде менѣ ити цѣлыми днями на роботу? Охъ Господи небесный, за що ты мене такъ тяженько караєшь?“ Таки̂ гадки сунули ся, мовь тяжки̂ осѣнни̂ хмары, черезъ Иванову голову. А фляшка довго-довго булькотала, въ кôнци, видко, спорожнила ся до дна, Василь, непевною рукою положивъ єѣ у полицю, а самъ, зновь стиха мацяючи та чупаючи по хатѣ поповзъ на постѣль, съ тяжкимъ, глубокимъ зôтхненємъ упавъ на ню и въ однôй хвили заснувъ, мовь забитый. Такъ переспавъ цѣлу нôчь не поворухнувши и однымъ суставомъ тѣла, тôлько глубоко зъ єго груди чутно було часъ вôдъ часу зловѣщій дыхавичный хрыпъ, котрый наши̂ селяне означують сумно-гумористичнымъ зворотомъ: „Христосъ у грудёхъ грає.“

 

XVI.

 

Годѣ розказати, якъ прикро и встыдно було на другій день рано Иванови стрѣчати батька. И Василь пробудивши ся видно дуже встыдавъ ся своєи вчорашнои слабости, а коли сынъ першій поглянувъ на нёго, о скôлько мôгъ спокôйнымъ позоромъ, єму выдало ся, що се гнѣвъ и погроза, и бѣдолашный отець почавъ дрожати всѣмъ тѣломъ, мовь мала дитина передъ прутомъ, и ледви чутно пролепетавъ:

 

— Иваночку, то послѣдный... не буду бôльше, бôгме нѣ...

 

Але заледво Иванъ успѣвъ якъ-небудь оговтатись та дещо въ хатѣ поприбирати, ажь ту прибѣгає до хаты паламарь, чоловѣчокъ низенькій, сухій, съ посивѣлымъ волосємъ надъ вилицями, але на свôй вѣкъ дуже живый и рухливый.

 

— Слава Исусу!

 

— Слава на вѣки, вôдказавъ Иванъ.

 

— Иване, Иванё, — задрѣботавъ старый, — отъ добре, сыну, щомь тя въ хатѣ заставъ, а то бѣжу зъ резиденціи, тай гадаю собѣ: ану-ко, вôнъ уже пôшовъ декуды! А вно нѣ! Добре, сынку, що тя виджу: мене єґомость прислали, щобысъ якъ стôй ишовъ до нихъ, щось ти мають сказати.

 

— Менѣ?

 

— Ага, ага! Тай отъ кума Василя просили. Куме Василю, зберѣть ся, чогось васъ єґомость просять. Учора, якъ ся дôзнали, що-отъ вашъ Иванъ вернувъ, тай кажуть: ну, добре, треба буде зъ ними поговорити. Ходѣть, а швиденько!

 

Говорячи тоти̂ слова прудко, мовь горохъ розсыпаючи, паламарь вертѣвъ ся и скакавъ по хатѣ то до Ивана, то до Василя, розмахуючи лѣсковымъ костуромъ мовь гасильникомъ. Иванъ не мало зачудувавъ ся чуючи несподѣваный призывъ. „Що вôнъ менѣ має сказати? Може зновь яку таку раду, якъ торôкъ?“ подумало ся єму. А Василь сидѣвъ не говорячи й слова, та покивувавъ голововь, мовь сонный, але єго помарнѣле, нужденне и зôстарѣле лице не выражало нѣ цѣкавости, нѣ зачудованя, нѣ взагалѣ нѣякого чутя.

 

— Ну, що, тату, сказавъ Иванъ по вôдходѣ паламаря, треба бы намъ таки пôти до ксьондза, хто знає, що му тамъ такого треба.

 

— Ая, сынку, ая, сказавъ Василь не рушаючи ся зъ мѣсця.

 

Якось-не-якось натягъ Иванъ на нёго кожухъ, загорнувъ на себе гуню и оба пôшли, бродячи по болотю розполоканôмъ учорашнымъ дожджомъ.

 

Пора менѣ для усуненя всякихъ недорозумѣнь и закидôвъ сказати ту кôлька слôвъ о характерѣ и намѣрахъ пан-отця.

 

Борыславскій пан-отець, бувъ то чоловѣкъ середныхъ лѣтъ, середного росту и то, що звычайно называє ся, чоловѣкъ, якихъ много. Лице єго не заявляло нѣ однои рѣзкои, типічнои черты, характеръ — нѣ однои выразистои, смѣлои признаки, нѣ однои сильнои пристрасти. Таки̂ люде у насъ лучають ся дуже часто въ такъ званôй просвѣщенôй верствѣ нашого народа. Ихъ холодна, спокôйна кровь нѣколи, або рѣдко коли бунтує ся противъ ихъ розуму, тожь и той послѣдный, немаючи сильного противника, звычайно не сягає по за границѣ щоденного, спокôйного житя, а сягнувши по за нихъ, чує ся зовсѣмъ не дома. Такимъ людёмъ легко стати чесными и порядными людьми въ звычайнôмъ, буденнôмъ значѣню, а будь они якими тамъ небудь начальниками, пастырями, проводирями, ихъ пôдвладни̂ бувають ними довôльни̂, тай по всёму. И борыславски̂ пан-отець були чесный чоловѣкъ, щиро бажали добра для своихъ громадянъ, але за домашными хлопотами, за одностайнымъ тыркотомъ щоденного житя нѣколи имъ було й подумати, ци и якъ можь осягнути тото добро. Они ограничали ся на тôмъ, що приписувавъ ритуалъ, чому ихъ вывчено въ семінаріи, с. є. на моралізуючихъ проповѣдяхъ, въ котрыхъ якъ найзвучнѣйше выголошували найидеальнѣйши̂ и найабстрактнѣйши̂ моральни̂ науки. Грѣхомъ було бы сказати, щобы будь-коли ихъ слова були спеціально вымѣрени̂ на певну особу, щобы ихъ поступки заявляли коли бажанє несправедливого зыску, злобу, або що подôбного. Якъ коли лучило ся, що зажадали у якого богатшого высшу, якъ звычайно, цѣну за яку-тамъ „божу потребу“, то походило се бôльше зъ засады: маєшь много — давай много, а не зъ якои-тамъ захланности.

 

Але вôдъ якогось часу пан-отець побачили, що парафіяне бѣднѣють, що жидôвъ наплыває въ село щоразъ то бôльше, и що черезъ то навѣть ихъ доходы значно зменчують ся. Ось они почали бôльше занимати ся громадою, прикликували неразъ сёго або того до себе при вôльнôмъ часѣ, чого давнѣйше нѣколи не бувало, напоминали, навчали, розумѣє ся, не зъ практичного, а все бôльше зъ морального, церковного становища. Така наука ждала нынѣ Василя и Ивана.

 

Дрожачій, запудженый ставъ Василь передъ пан-отцемъ, мовь сельске хлопя, що першій разъ прийшовши у школу побачить вусатого, сурдутового професора зъ тростиновою паличкою въ руцѣ. Єго хитки̂ и непевни̂ мысли доразу перепутали ся, капелюхъ выпавъ му зъ рукъ и упавъ на пôдлогу, а вôнъ довго поглядавъ на нёго, схиливъ ся, почавъ хапати рукою, буцѣмъ хотѣвъ го пôдняти, але въ тôй хвили заговоривъ пан-отець, Василь мимовôльно обернувъ на нёго очи и довгу хвилю стоявъ схиленый та хапавъ рукою по пôдлозѣ не можучи ухопити выпущеного капелюха.

 

Пан-отець съ першого разу заговорили до Ивана. Незнати, чому, а на разѣ они прикинулись, що не замѣтили Василя: може хотѣли ще бôльше упокорити и привстыдати „непоправного грѣшника“, даючи пе́редъ молодому передъ старымъ, сынови передъ батькомъ.

 

— Ну, що тамъ, Иване? Ты вже выслуживъ? спытали они, оглянувши поважно парубка вôдъ нôгъ до головы.

 

Иванови самому було не менче прикро, якъ и вôтцю, вôнъ уклонивъ ся ще разъ и вôдступивъ крокомъ назадъ, щобы пан-отець замѣтили Василя.

 

— Та выслуживъ, прошу ласки єґомостёвои. А отъ нынѣ рано паламарь приходивъ та казавъ, що єґомость мають щось съ татомъ поговорити, а они щось троха незмагають на ноги, такъ я вже зъ ними й сюда прийшовъ.

 

— А, правда, и вы ту Василю! скликнули пан-отець, нѣбыто ажь теперь побачивши старого та чудуючись. А во, а во, давносьмо ся видѣли, неправда? Щось вы на насъ дуже загнѣвали ся! А, а! нѣ до церкви не ласкави̂ загостити, нѣ нѣде! Ну, видко, прогнѣвили мы васъ!... А може й то правда, що кажуть: у церквѣ нѣчого не дають, а у Шмôла, то можь бодай за ґарнець жита порцію горѣвки дôстати! Га, и то може бути!...

 

Василь стоявъ пôдчасъ тои бесѣды, якъ упередъ, вытрѣщивъ тускли̂ очи на панотця и дармо силувавъ ся надыбати на пôдлозѣ свôй капелюхъ. Тупый и безмысный выразъ єго лиця свѣдчивъ, що вôнъ не порозумѣвъ зовсѣмъ, чого хоче вôдъ нёго панотець.

 

— Ну, що, Василю, розповѣджьте менѣ, якъ вамъ жило ся-поводило ся за тоти̂ часы? говоривъ далѣ панотець насмѣшливо-забавнымъ тономъ, але видячи, що Василь и не збирає ся вôдповѣдати, вôдвернувъ ся быстро вôдъ нёго и зновь заговоривъ до Ивана:

 

— Ага, ага, я й забувъ спытати ся тебе, якъ тамъ у васъ, що? Ґосподарство въ порядку, ци нѣ? Бо то, знаєшь, менѣ вже и вôйтъ говоривъ и други̂ люде, що якъ тебе не було, то щось тамъ Шмôло дуже ґаздивъ: усё, що мôгъ захопити, носивъ изъ обôстя...

 

Иванъ на такій несподѣваный зворотъ бесѣды довгу хвилю не знавъ, що й казати. Панотець дôткнувъ найтяжшого пытаня, и Иванъ довго вагувавъ ся, ци говорити панотцеви по правдѣ, ци нѣ. Далѣ погадавъ собѣ: Щожь робити, ховати ся ту нѣ съ чимъ, коли бѣда за плечима, а ще до того тато въ такôмъ станѣ, що нѣ ихъ самыхъ у хатѣ лишати, нѣ до нѣякои роботы заставляти. Имъ бы теперь найлѣпше придавъ ся супокôй, старунокъ добрый, дещо, а я вôдки на тото стягну ся... Отъ може бы єґомость...

 

Дивна гадка блыснула Иванови въ головѣ. Вôнъ попросивъ панотця, щобы позволивъ татови сѣсти, а самъ пôшовъ зъ нимъ до другои свѣтлицѣ. Ту розповѣвъ панотцеви свою грызоту, опустошѣнє ґаздôвства, татôвъ нещасливый налôгъ, що пожеръ усѣ єго силы и перейшовъ уже въ слабôсть, и просивъ о пораду.

 

— Гм, гм... сказали панотець, хитаючи кôлька разôвъ головою, а видишь, небоже, а видишь, до якого то оно доводить! Стережи ся порціи, небоже, якъ огню пекельного! А рады? Якужь я тобѣ дамъ раду? Щожь я ту можу зробити?. Скажи самъ, що я можу зробити?

 

— Отъ, знаєте, єґомость що? Озьмѣть вы теперь тата до себе... Най побудуть трохи у васъ: ту, пôдъ вашимъ окомъ, они будуть все, такъ... знаєте... нѣбы на пристяжи, вже собѣ такъ не позволять... того... Ну, а тамъ за лыжку тои стравы та за нôчлѣгъ, та вже мы вамъ того дурно не схочемо. Кобы лишь они бодай що то поправили ся, а я за той часъ бодай яко-тако ґосподарство на ноги поставлю, тай чень то Господь мплосердный дасть, що якось зможу чого-де дохрапати ся!

 

Пан-отець почувши таку дивну бесѣду, теперь и собѣжь отворили ротъ та вытрѣщили очи, якъ усякій нашъ братъ простый чоловѣкъ. У нихъ була вражлива природа, а така бесѣда зачудувала ихъ. Далѣ-далѣ почали гадати та мѣркувати, що оно таке, и ци оно до чого придасть ся, и хто знає, якъ оно може стати ся, и що зъ такого чоловѣка нѣ выгоды въ хатѣ, нѣ нѣчого и такъ далѣ. Але Иванъ видячи, що се найлѣпшій спосôбъ и найпевнѣйши̂ руки, котрымъ можь тата повѣрити, почавъ просити и благати такъ, що пан-отець на послѣдку таки пристали. Бѣдный, щирый а недосвѣдженый парубокъ! Вôнъ не знавъ, що не мôгъ найти невôдповѣднѣйшого мѣсця, невластившихъ рукъ для тата! Вôнъ не знавъ, що для такихъ недужныхъ нѣчо нема гôршого, якъ нагла и неприродна для нихъ змѣна обставинъ житя, — вôнъ впрочѣмъ и не гадавъ, що така змѣна можлива и що дôйсно наступить!. .

 

Але поки що, Иванъ, радъ своимъ дѣломъ, пôшовъ сказати татови, на чôмъ стало.

 

— Ну, щожь, татуню, кôнчивъ вôнъ свою бесѣду, якъ же вы?... єґомость хотять, щобы вы лишили ся туй, та прожили до весны пôдъ ихъ надзоромъ. Пристаєте на тото?

 

Василь ледви-ледви похопивъ, о що ходить.

 

— Єґомость хотять? спытавъ по хвили.

 

— Ага, вôдповѣвъ Иванъ. Ну, щожь, лишите ся?

 

— Нѣ, сказавъ Василь и сильно похитавъ головою.

 

— Та чому нѣ?

 

— А ты що будешь робити? спытавъ Василь.

 

— Я? О, за мене не бôйте ся. Менѣ навѣть лѣпше буде, якъ вы будете ту.

 

Василь, на диво та на чудо, неждано-негадано быстро порозумѣвъ тоти̂ слова. Глубока, пекуча бôль вхопила го за серце, то щемѣли послѣдни̂, дотлѣваючи̂ искры чутя щирого, вôтцѣвского. Вôнъ не сказавъ анѣ слова, але такъ сумно, такъ жалôбно скрививъ уста, мовь тота дитина, котру безвинно ударили, а єго марне, пожовкле лице буцѣмъ говорило: Ну, отъ чого я доживъ ся, власна дитина мене вôдрѣкає ся. Иванъ спостерѣгъ тото и швидко додавъ:

 

— Нѣ, татуню, не думайте, щобы я то казавъ такъ, що вы-нѣбы менѣ не люби̂ або що! Борони Господи! Отто бы зъ мене була дитина добра! Я то лишь противъ того кажу, що-отъ, теперь треба менѣ буде день-у день то на роботу, то сюдъ, то тудъ, а вы що? и слаби̂ и недужи̂, щожь бы вы сами̂ робили въ хатѣ? Та я отъ тому и єґомостя просивъ... Тадже знаєте, ту васъ борше хтось и дôздрить и всё...

 

— То то ты єґомостя просивъ?...

 

— Та я, — або що?

 

— Нѣчо, нѣчо... Га, то вже коли такъ...

 

— То що, коли такъ?

 

— То вже хиба я лишу ся!

 

— Лишѣть ся, татунцю, лишѣть! Лишь до весны... Я за той часъ припоряджу дещо, вы поздоровѣєте, тай будемъ зновь жити разомъ, ладно, любо, якъ богъ приказавъ...

 

Богато ще говоривъ Иванъ въ такôмъ способѣ, але всё пусто. Василь не слухавъ єго бесѣды, зранене серце не такъ борзо гоить ся у старыхъ, а ще хорыхъ людей. И всяка рана, хоть бы й найслабша, у нихъ болить у десятеро дужше, якъ у крепшого та здорового. И розставанє ихъ було сумне та невеселе. А пан-отець за тотъ часъ проходжували ся вздовжь и пôвперекъ по сусѣднôй свѣтлици, роздумуючи, що ту починати зъ Василёмъ и якимъ способомъ скоро и певно поправити непоправного грѣшника. Бо треба ще й то запримѣтити, що пан-отець, при своѣмъ звычайнôмъ, поверховнôмъ оглядѣ, недужный идіотизмъ Василя приняли за упертôсть и закаменѣлôсть, властиву всѣмъ тяжкимъ и непоправнымъ грѣшникамъ, и тому то рѣшили ся теперь пробувати всѣлякихъ способôвъ, щобы переперти тоту упертôсть, и змягчити закаменѣле въ грѣсѣ Василёве серце.

 

XVII.

 

Коли вôдôйшовъ Иванъ, Василь першій разъ почавъ оглядати ся довкола себе, а побачивши, що вôнъ самъ посередъ чужои хаты, почувъ якусь непевну трѣвогу, якій страхъ, мовь передъ наближенємъ великого небезпеченьства. Бѣли̂, чисти̂ стѣны разили єго непривычни̂ очи, — крôзь вôкна виднѣвъ ся невеличкій садъ съ пожовклымъ листємъ та зарослыми дорôжками, а далѣ, за коротенькою, пустою вже стернею шумѣвъ темнозеленый сосновый бôръ карпатскій, званый у Пôдгôрянъ Дѣломъ. Той видъ здавъ ся Василеви такимъ  пышнымъ та хорошимъ, такимъ новымъ та свѣжимъ пôсля душнои Шмôловои коршмы, що якъ стôй забажавъ освѣжити ся въ тôмъ рѣзкôмъ осѣннôмъ воздусѣ. Вôйшли панотець.

 

— Ну, що Василю, — ты теперь у мене лишишь ся.

 

— Та такъ, єґомость, — сказавъ Василь хитаючи головою.

 

— Але знаєшь, у мене годѣ буде дармо хлѣбъ ѣсти, — що зможешь, то треба робити.

 

— Треба, єґомость.

 

— А Шмôла, небоже, тре зовсѣмъ забути: я буду остро на то бачити.

 

Василь, не знати вôдъ чого, звѣсивъ голову и несказавъ нѣчого.

 

— Ну, — сказали панотець дальше, — нынѣ озьмешь си рыскаль и граблѣ, будешь у саду дорôжки прочищувати. Знаєшь?

 

— Знаю єґомость.

 

— А теперь иди до кухнѣ, най ти дадуть дещо попоѣсти.

 

Василь ажь теперь пôднявъ капелюхъ изъ пôдлоги и пôшовъ непевными, хиткими кроками до кухнѣ.

 

Сунуть ся небомъ сѣри̂ хмары зъ за Дѣла на долы та кроплять дрôбнымъ, холоднымъ дожджикомъ. Потягає вохкій вѣтеръ по саду та стрясає сухе листє зъ галузя. Сѣро, сумно, млаво на свѣтѣ. Якась вагота зависла надъ землею, и давить, бачить ся, усе живе, спирає духъ у груди, спинює рухъ, прогонює думки весели̂. Затяжѣла она, видко й на Васили. Хитає ся вôнъ, бѣдолаха, по крутыхъ стежечкахъ саду и хоть загорненый добре, продрогъ вôдъ холоду. Рѣзкій воздухъ зовсѣмъ го не вôдсвѣжує, — противно прôймає щоразъ то дôткливѣйшимъ морозомъ, налягає на груди, мовь камѣнь. Пышный видъ зовсѣмъ го не веселить, противно при близшôмъ обзорѣ навѣває на нёго нудьгу якусь та тугу, будить у серци якесь люте, давно приспане горе. Дармо силує ся бѣдолаха розрушатись, розôгрѣти ся при роботѣ, дармо хапає дрожачими руками то за рыскаль то за граблѣ, силы го оставили, суставы якось деревѣють. Ехъ, розôгрѣти бъ ся, — такъ, трошка! подумавъ собѣ Василь, але сейчасъ перепудженый повергъ тоту гадку, пригадавши собѣ слова панотця, що „буду-дѣ остро на то бачити, щобысь“... Але поки то гадає, уже зъ рукъ єго выпали граблѣ, выпавъ рыскаль, всё якось щезає му зъ передъ очей. „Якъ холодно! Треба розôгрѣти ся, конечно треба, тогды до роботы, тогды силы прибуде!“ Таки̂ гадки снували ся по головѣ Василёви, а тымчасомъ незнана якась, темна, сильна рука перла го щоразъ далѣ а далѣ на край саду идъ перелазови, за котрымъ зачинала ся втоптана стежка до села. „Нѣ, я не пôду, треба перемагати ся, треба якось устояти... А що єґомость скажуть?“... промелькнуло въ Василёвôй головѣ, але вôнъ за тотъ часъ уже перелѣзъ черезъ перелазъ и спѣшивъ що силы стежкою пôвперекъ поля до Борыслава.

 

Панотець були занятô въ стодолѣ, томуто ажь по обѣдѣ спостерегли, що Василя нема въ саду. Почали сейчасъ допытувати ся слугôвъ, де вôнъ, але нѣхто не бачивъ, якъ вôнъ пропавъ. Старый слуга Климко говоривъ навѣть, що „хто знає, ци не полѣзла бѣда де въ калабаню та не пронерла, а то, каже, такъ му щось зъ очей пахло, що єму не довго на свѣтѣ жити“. Але панотець махнули нетерпѣливо руковь на таке пендичѣнє тай сказали: „Етъ, говори свеи! Піячиско негôдный, десь до коршмы поплѣвъ ся! Я вже добре знаю, що єму зъ очей пахне, не бôй ся! Ану-но, пôдѣть хто въ село, ци не найдете го де у якôмъ шинку! Приведѣть ми го заразъ сюда!“

 

Сказавши тото, пôшли панотець до покою, а старый Климко покивавъ голововь, нѣбы-то дуже єму не хотѣло ся вѣрити въ єґомостёву бесѣду, „А въ тôмъ, проказавъ вôнъ по хвили, що менѣ до того? Ну, Сеню, збирай ся та бѣга́й, коли ти єґомость казали, будемъ видѣти!“

 

Сенёви, двайцятилѣтному, крепкому парубѣцѣ не тре було того два разы говорити. Живо загорнувъ на себе полотняный куртакъ, пôдперезавъ го вузкимъ ременёмъ тай погнавъ у село, насунувши на чоло невеличку баранкову кучемку. Вôнъ тѣшивъ ся дуже, тымъ ходомъ, бо у селѣ, троха оподалѣкъ вôдъ резиденціи, у нёго була люба дѣвчина, котру безъ того вôнъ бы не бувъ видѣвъ ажь у недѣлю. А крôмъ того кортѣло го й порцію горѣвки выпити, бо панотець дома нѣколи й на очи не хотѣли єи бачити. Не тре й казати, що Сенъ, правда, борзо забѣгъ на середъ села, але ту не дуже коротко забавивъ у вдовы Гнатихи, гуторячи то зô старою, то съ своєю любкою Оленою, котра саме тогды забирала ся дергати лёнъ у сѣнёхъ.

 

Ажь десь колись Сень нагадавъ ся, за чимъ го панотець пôслали.

 

— Ага, Гнатихо, сказавъ вôнъ, отто зъ мене, я й забувъ, по щомь прийшовъ! Ци не видѣли вы де ту старого Пôвторака?

 

— Пôвторака? А на щожь го тобѣ?

 

— Та отъ єґомось пôслали мя, щобымь го якъ стôй завѣвъ на резиденцію.

 

— Пôвторака на резиденцію? А то що такого? Игій!... Ага, правда, та ты ся пытавъ, цимь го де не видѣла? Видѣла, видѣла! Отъ передъ полуднёмъ надволôкъ ся долѣ селомъ тай пôшовъ до Шмôла. А я собѣ ще гадаю: отъ старый Пôвторакъ иде пропивати решту поля! Ажь ту слухаю, крикъ якійсь зробивъ ся коло шинку. Выбѣгаю, дивлю ся, а то Шмôлиха бурниґає ся середъ улицѣ зъ Василёмъ. И таке ти кричить та пищить, а все бѣдного Пôвторачища въ плечѣ кулаками дюґує, а вôнъ все упирає ся, все позирає на шинкъ. Игій, що такого? гадаю собѣ. Побѣгла я тамъ, други̂ люде понадбѣгали: що таке, що таке? Шмôлиха нѣчо, лишь усе свеи, ще дужше пищить: „піяцьисьцье якійсь, я го нѣ хоцьу на оцьи видѣти! Цього вôнъ лѣзе до моєи хаты?“ Ту люде до неи: „Стôй, жѣнко, не бий, говори, що ся стало?“ А вна якъ не розпустить писокъ, та до насъ: „А вамъ сцьо до того, мудь, гавгило, хомутъ? А нѣ пôдете вы собѣ до цьогта-маттеги?“ Пекъ ти, бѣдо, гадаю собѣ, най тя хороба спôтче! Отъ я пытаю Василя: Та що то ся такого стало? А вôнъ стоить, ги стовпъ, нѣ въ двѣ, нѣ въ три, а далѣ плюнувъ, здыхнувъ, тай поплѣвъ ся онъ ту до Мошка до шинку.

 

— Де, де, кажете, до Мошка? спытавъ Сень.

 

— Ага, онде, до рудого Мошка. Тамôй, бачу, й до теперь сидить, бомь не видѣла, щобы вôдтамъ выходивъ.

 

Гнатъ не дослухавъ до кôнця єи бесѣды и що духу побѣгъ болотистымъ переулкомъ до Мошкового шинку.

 

А зъ Василёмъ ось яка була притычина. Выйшовши зъ попôвского саду вôнъ ледво-ледво затюпавъ до Шмôла, все воркотячи собѣ по дорозѣ, що „про Шмôла, небоже, тре зовсѣмъ забути“, и що єґомость бы ся дуже гнѣвали, якъ бы вôнъ ся впивъ, и що Иванъ, то недобра дитина, не любить свого тата, хоче го выгнати зъ єго питёмои хаты та пустити по жебрахъ. Але помимо всѣхъ тыхъ гадокъ и слôвъ Василь ишовъ та йшовъ дальше, не силуючи ся навѣть розпôзнати куды и зачимъ вôнъ иде. И зовсѣмъ не дивно му стало коли опинивъ ся передъ Шмôловымъ шинкомъ, а ту черезъ сильне сполученє вражѣнь вôнъ и на хвильку не задумавъ ся, тôлько просто пôшовъ до середины и не кажучи й слова ставъ бѣля шинквасу та простягнувъ руку противъ Шмôлихи, домагаючи ся тымъ способомъ звычайнои порціи горѣвки.

 

Шмôла не було дома. Вôнъ ще на веснѣ докопавъ ся нафты у Василёвôмъ закопѣ, а въ лѣтѣ черпавъ уже зъ трохъ другихъ. закопôвъ, вырытыхъ на купленôй частцѣ ґрунту. Розумѣєся, що теперь Шмôло розпоряджувавъ уже не малымъ капіталомъ. Але єму не досыть було того. Вôнъ довгій часъ працювавъ надъ тымъ щобы осягнути бôльше, — и теперь єго цѣль сповнила ся. Вôнъ поѣхавъ до Дрогобыча, щобы поробити що треба, въ урядѣ. Шмôлиха, розумѣє ся, не знала що се за дѣло, — але то знала добре, що Василёви не ма вже що стояти о ласку. Отъ она, побачивши простягнену руку Василя, розлютила ся дуже, и почала звычаємъ усѣхъ жидôвокъ, кричати, клясти та ганьбити Василя. Але тотъ зовсѣмъ не зважавъ на єи бесѣду и стоявъ далѣ нѣмый, недвижный, съ простягненовь надъ шинквасомъ руковь, доки розлючена жидôвка не зôрвалась та не пхнула го що силы въ груди. Василь, що й такъ не бувъ сильный на ногахъ, перехитнувъ ся, стративъ рôвновагу и поваливъ ся горѣлиць у задъ. На щастє стоявъ не вôддалѣкъ за нимъ стôлъ съ порожными фляшками та порціями, — и Василь упавъ на него плечима. Стôлъ перепихицьнувъ ся, фляшки та порціѣ поперевертали ся и дзеленькотячи попадали на пôдлогу — пôшли въ кавалки, але Василёви не стало ся нѣчо. Ажь теперь жидôвка, оглушена бренькотомъ, впала въ страшну лютôсть, наробила вереску на пôвъ села и вышпурила бѣдного Василя зъ шинку на улицю.

 

Побачивши ся такимъ робомъ зновь на вôльнôмъ воздусѣ, Василь стоявъ якійсь часъ безъ чутя, безъ думки середъ людей, що почали сварку съ Шмôлихою, а далѣ пôшовъ бродячи́ въ болотѣ, долѣ бруднымъ переулкомъ. Изъ однои хаты, бруднѣйшои и обдертѣйшои вôдъ другихъ, закликавъ го хтось крôзь вôкно. Вôнъ озирнувъ ся, вытрѣщивъ очи на хату и на четиняну вѣху надъ дверми, котра у насъ означає шинокъ, и не здаючи собѣ справы, хто и зачимъ го кличе, увôйшовъ до середины. Се бувъ шинокъ званый „у рудого Мошка“, одинъ изъ найнужденнѣйшихъ и найвôдразлившихъ шинкôвъ у свѣтѣ. Прогнила пôдлога покрыта була грубою верствою рѣдко розмѣшеного болота, — на брудныхъ лавахъ, ба й по пôдъ столами лежали обдерти̂ люде въ чорныхъ, обропленыхъ лахахъ, зъ глинистыми, страшными лицями, на котрыхъ писали свои слѣды и недуги, и утома вôдъ роботы, и лѣнивство и нужда и богъ знає яки̂ ще „грѣхи головни̂.“ Лишь два таки̂ чоловѣки стояли середъ коршмы, та хрыплыми, надôрваными и незгôдными голосами спѣвали якусь сповиточну думку. Василь, очутивши ся разъ у шинку, забувъ зовсѣмъ, що го хтось кликавъ и просто пôдôйшовъ до шинквасу та простягнувъ руку саме такъ, якъ у Шмôлихи. Рудый Мошко знавъ добре Василя и єго теперѣшне житє, знавъ добре, що грошей за горѣвку у нёго нема, але побачивши на нѣмъ ще досыть добрый кожухъ, покмѣтивъ швидко, що за кварту горѣвки и то стане и нальявши велику порцію, пôднѣсъ єѣ Василеви.

 

— А, Пôвторакъ! А видишь, прийшовъ! А то, бачу, плентає ся, чортъ знае куды, — гадаю собѣ, закличу чоловѣка!...

 

Василь широко вытрѣщивъ очи на рôпника, що такъ до нёго говоривъ, але не мôгъ пôзнати, хто се и чого вôдъ него хоче. Выпивши одну чарку, вôнъ. простягнувъ руку съ порціёвъ надъ шинквасъ и жидъ швидко нальявъ му другу, за невь пôшла третя, четверта, и поволи, поволи, Василь почувъ, якъ у груди ворушить ся якесь тепло, — вôнъ сѣвъ на лавку пôдъ стѣною, пьючи чарку за чаркою, та поводивъ блудными очима довкола.— — — — — — —

 

— — — — — — — — — — —

 

Не дуже поквапно дѣяло ся Сенёви выходити вôдъ Гнатихи. Але коли почувъ, що було зъ Василёмъ, то живо побѣгъ до Мошка, бо пригадавъ собѣ, що вже й на попôвство вертати пора. Але тутъ заставъ вôнъ Василя уже безъ памяти, лежачого на лавцѣ и безъ кожуха. „Ну, хвацькій козакъ, — погадавъ собѣ, якъ скоро си вмѣвъ догодити! И що ту теперь зъ нимъ почати, якъ зъ бѣдовь дочалапати на попôвство? А втôмъ игій, будемъ видѣти!“ Такъ заохотивши себе самого, выпивъ порядну чарку для лѣпшои вôдваги, тай принявъ ся будити Василя.

 

— Гей, Пôвтораче, вставай! Ану рушь ся, а живо, пôдемо, небоже, на грай-гору!

 

Довго телепавъ Сень старымъ, закимъ той трошка роздрухавъ ся. Але Сень не богато й пытавъ, що и якъ, ухопивъ Василя сильно по пôдъ руку тай поимчавъ горѣ селомъ, чалапкаючи мало що не по колѣна въ густôмъ болотѣ, и утепенивъ ся трохи не до смерти, закимъ зайшовъ на попôвство.

 

Панотець ажь за голову взяли ся, побачивши Василя въ такôмъ станѣ. Они зъ разу олютилися, почали кричати та сварити, але швидко побачили, що крикъ и сварка ту нѣкуды не годить ся, бо Василь нѣчогôсѣнько не розумѣє, що до нёго говорить ся.

 

— Погди, крикнули пан-отець, мушу я тебе не такъ узяти! Положи го туй на лавку, Сеню, а самъ иди, выпорожни комôрку на подѣ! Зачекай, тамъ му буде добре, дамъ му ѣсти, всё, най си троха посидить: А то якъ ще ся такъ зо два, зо три разы зальє, то по нѣмъ буде!

 

Василь сидѣвъ на лавцѣ въ сѣнёхъ, опертый плечима о стѣну. Єго вязи стратили силу и не могли удержати голову на собѣ, котра черезъ то разъ у разъ спадала на груди, то баламкала ся въ боки. Мутни̂, глубоко запали̂ очи глипали часъ вôдъ часу несамовито передъ себе, а посинѣли̂ и попараскани̂ уста здрогали вôдъ горячки. Тымчасомъ панотець ходили широкими кроками по сѣнёхъ, а полы ихъ довгои реверенды розвѣвали ся за ними у воздусѣ. Часъ вôдъ часу они поглядали на Василя, а лице ихъ выражало то жаль за страченою „вôвцею,“ то гнѣвъ, то богъ знає, яки̂ ще праведни̂ чутя.

 

Ось и Сень надôйшовъ, — цюпка для Василя готова. Панотецъ велѣли парубкови пôдвести Василя зъ лавки на ноги и по пôдъ руки завести на пôдъ та до назначенои кôмнатки. Немало намучивъ ся Сень, волочучи горѣ сходами безпамятного старця, котрый що хвиля шпотавъ ся и тративъ рôвновагу, не можучи пôдняти ноги до належитои высоты, щобы стати на высшій ступѣнь схôдцѣвъ. Але вкôнци прецѣнь Василя намѣщено на старôмъ тапчанѣ, застеленôмъ на скорости чистою веретою, подушкою и коцомъ для вкрываня. Сень роздягъ го, вызувъ и поклавъ спати, панотець сами принесли му збанъ воды, хлѣба и ще дечого до ѣды и выходячи замкнули за собою дверѣ на ключъ. А Василь Пôвторакъ не чувъ нѣчого, що зъ нимъ робили, и въ тôй хвили, коли за нимъ замыкали дверѣ, спавъ твердымъ, неспокôйнымъ сномъ недужного, котрого утлый орґанізмъ допалює страшна горячка.

 

XVIII.

 

Нôчь. Груба пôтьма залягла Василёве притуловище. Крôзь шпарки въ стѣнѣ протягає острымъ холодомъ. Крôзь пôдлогу чутно, якъ хроплять у кухни слуги та часъ вôдъ часу скрикають крôзь сонъ. Василь лежить, мовь бездушна колода на своѣй постели, лежить и не ворухне ся, лишь сопе тяжко, лишь дыхає нерôвно, а зъ глубины грудей чути глухій хрыпъ дыхавицѣ, мовь дренькôтъ розбитого горшка.

 

Наразъ Василь закрушнявъ ся. Коцъ изсунувъ ся бувъ съ тапчана и впавъ на землю, єго обхвативъ холодъ, мовь зелѣзни̂ клѣщѣ, — вôнъ пробудивъ ся. Рукою машинально сягнувъ по собѣ, бо въ снѣ бачило ся єму, що отсе вростає въ сиру землю, а земля давить го и дусить, а вôнъ дармо силує ся выдобути ся зъ живого гробу. Холодный пôтъ стоявъ на Василёвôмъ чолѣ, важко дыхали груди хрыплячи сильнѣйше, якъ упередъ, а зубы „лярумъ звонили,“ не знати ци вôдъ переляку, ци вôдъ холоду.

 

Вôнъ широко вытрѣщивъ очи, махавъ руками кругъ себе, щобы переконати ся, де вôнъ, що силы, напружавъ свою слабу память, щобы нагадати собѣ, що зъ нимъ стало ся. Але дарма! Руками не намацавъ нѣчого, крôмъ дошчанои стѣны, очи не могли нѣчогôсѣнько доглянути крôзь глубоку пôтьму, а въ головѣ у нёго шумѣло, мовь у старôмъ вѣтряку, пищало та скрегѣнцало, мовь бы хто ножомъ по склѣ черкавъ, у горлѣ въ нёго пересохло, зага пекла и давила го, мовь горячій камѣнь, ба, вôнъ чувъ выразно, якъ кровь пôдступала му до очей и давила на нихъ исъ середины, неначе хотѣла ихъ высадити зъ головы. Крôмъ того, при першôмъ порушѣню, Василь почувъ голодъ: вôнъ учора крôмъ горѣвки все пополудне нѣчого въ ротѣ не мавъ, а рано у єґомостёвôй кухни якось унимавъ ся богато ѣсти. Тысячѣ гадокъ, попутаныхъ, неясныхъ шибали ся по єго головѣ. „Де я? що зо мновь стало ся? тото пытанє мучило го дужше всёго. „Ци не вжежь я мере западаю ся въ землю?“ Вôнъ трѣбувавъ устати зъ тапчана, але не змôгъ. Сеся немôчь утвердила въ нѣмъ страшне переконанє, що вôнъ паде въ бездонну пропасть, на тамтой свѣтъ. Горячка и спрага гнали му щоразъ бôльше крови до головы, єму почало всё въ умѣ мѣшати ся, вытрѣщени̂ очи добачали крôзь пôтьму высочени̂, чорни̂, камѣнни̂ стѣны, котри̂ нѣбы все мчать ся мимо нёго до горы: значить, вôнъ паде у преисподню! Господи! Ратуй грѣшну душу! Вôнъ хотѣвъ крикнути, але єго немовь щось за горло ухопило, немовь голосомъ удавивъ ся. Вôнъ почавъ термосити ся въ розпуцѣ, кидатись, немовъ у конвульсіяхъ, а далѣ безсильный, безпритомный упавъ горѣлиць на свôй тапчанъ.

 

Але пересиленє тревало лишь хвилю: холодъ и спрага протверезили го швидко прикликали назадъ до житя, до новои муки. Голосно дзвонячи зубами вôнъ почавъ зновъ силувати ся встати. Єго наболѣле, горячкою розпалене тѣло чуло далеко дôткливѣйше усякій дотисокъ, усяку бôль, якъ давнѣйше, густа пôтьма, що мовь замурувала єго очи, будила хоробливу фантазію. И отъ єму бачить ся, що вôнъ уже впавъ на самъ спôдъ пекла, що ту прискакують до нёго страшни̂, гидки̂ маровища, шарпають го, рвуть и торочать изъ нёго внутрности, валять зелѣзними довбнями въ голову, выдовбують роспечеными долотами очи. Єму бачило ся, що єго руки и ноги колесують зубчастыми колесами, що го поять розтопленовь смоловь. Єму теперь въ страшенныхъ образахъ привиджували ся всѣ тоти̂ кары, котри̂ неразъ чувъ съ казальниць приобѣцювани̂ піякамъ. Довгій часъ лежавъ безвладно и стогнавъ мовь конаючій терплячи страшенни̂ болѣ, коли не зовсѣмъ фізични̂, то принаймѣ въ своѣй горячковôй уявѣ. Жаръ въ горлѣ стававъ щоразъ то дужшій, шумъ въ головѣ заглушувавъ усѣ гадки, переливавъ ся у всѣляки̂ найвôдразливши̂, найстрашнѣйши̂ голосы, яки̂ коли-будь чувъ на своѣмъ вѣцѣ. Ту бувъ и скрыпъ корбы, котровь вытягавъ послѣдный разъ свого сына зъ ямы, и глухій стукъ падучого тѣла и тяжке бовтненє у глубоку пропасть, и роздираючій душу верескъ млѣючои матери, и всё, всё, що мовь тараномъ розвалило єго щастє, мовь громомъ роздрухотало єго житє, що повалило го зъ чесного, замôжного ґазды такъ глубоко у пропасть нужды, хоробы и розпуки.

 

И бачить ся нещасливому Василеви, що всѣ тоти̂ давни̂ хвилѣ, всѣ тоти̂ люде, дороги̂ єго серцю, встають, пôднимають ся съ кутôвъ: лиця у нихъ не сини̂, а чорни̂ мовь уголь, очи позаплывали кровью, нужда и розпука позасѣдали на ихъ чолахъ. Попереду йдуть єго сыны, всѣ три, за ними ихъ мати, далѣ богато знаємыхъ, ровесникôвъ, колись подôбныхъ єму замôжныхъ газдôвъ борыславскихъ, котрымъ вôнъ дорадивъ копати ямы и котри̂ подôбно якъ вôнъ посходили на жебракôвъ або погибли якъ єго дѣти... Изъ усѣхъ кутôвъ они тиснуть ся до нёго, стогнуть, плачуть, пищать, регочуть ся, и тѣснѣйше го обступають, наступають на єго ноги, на груди, давлять, тлумлять, ихъ дотыкъ холодный мовь крига прôймає го до костей, ваготить на нѣмъ, мовь навалени̂ горы. Духъ му запирає, смертельный пôтъ заливає очи, и наразъ изъ глубины зболѣлои душѣ вырыває ся страшный крикъ: „Змилуйтесь надомновь! Що я вамъ виненъ? Хиба я хотѣвъ лиха для васъ? Хиба я щасливѣйшій вôдъ васъ?“

 

И высилкомъ послѣдныхъ силъ вôнъ затермосивъ собою по тапчанѣ и зъ глухимъ стукотомъ зваливъ ся на пôдлогу безъ силы, безъ вôддыху, безъ руху.

 

На другій день рано Сень увôшовши до цюпки, побачивъ Василя на земли, обвитого въ коцъ и скуленого въ двоє. Зъ разу вôнъ не мало перепудивъ ся, думаючи, що вже потахъ. Але почувши що дыхає, пôднявъ го безъ труду и положивъ на тапчанъ, поправивши подушку пôдъ головою. Ажь сумно стало Сенёви, коли побачивъ сини̂, попукани̂ губы Васплёви, єго глубоко запали̂ очи и сине, помуравѣле лице. „О, тому не довго на свѣтѣ заваджати,“ погадавъ собѣ парубокъ, обтулюючи Василя коцомъ. Василь отворивъ очи и прохрыпѣвъ ледво чутно:

 

— Водицѣ, водицѣ!

 

Сень подавъ му воду зъ збанкомъ и Василь довго, довго не вôднимавъ спеченыхъ устъ вôдъ посудины. Чути було навѣть глухе булькотанє въ горлѣ: вода спадала, мовь камѣнцѣ въ порожну фляшку.

 

— Може зъѣсте що теплого? спытавъ Сенъ.

 

Василь захитавъ головою. Голодъ мучивъ го страшенно. За хвилю служниця внесла мищину доброго, заправленого борщу и Василь лакомо пролыкавъ лыжку за лыжкою.

 

— Ци не слаби̂ вы що Василю? спытавъ Сень.

 

Василь не вôдразу порозумѣвъ, про що го пытають, а въ тôй хвили други̂ слуги закликали Сеня до якоись роботы, нѣколи було парубкови дожидати ся вôдповѣди. Вôнъ оглянувъ ся, ци̂ Василёви що - де не хибує, и побачивши, що є и вода и хлѣбъ и тепла печена бульба и сôль, вôнъ швидко выйшовъ, и замо́къ дверѣ за собою.

 

Василь лежавъ ище довго на тапчанѣ не думаючи нѣчого, вдивлювавъ ся въ одинъ чорный сучокъ на стѣнѣ надо дверми. Пробута нôчь зъ усѣми своими страховинами та муками шумѣла му ще по головѣ неяснымъ споминомъ. Вôнъ бувъ такъ ослабленый, чувъ такій докучливый бôль на цѣлôмъ тѣлѣ, що боявъ ся навѣть ворухнути ся, щобы не чути лупаня въ костяхъ. Цѣлый день пролежавъ вôнъ такимъ способомъ, встававъ лишь два три разы, щобы взяти си кусникъ хлѣба, або двѣ-три бульбицѣ, або воды напити ся. Воды пивъ вôнъ того дня дуже богато, бо въ серединѣ чувъ пôсля вчорашнёго страшенну паль и хотѣвъ єѣ залити водою.

 

Десь коло полудня навѣдали ся до нёго панотецъ: они застали Василя на тапчанѣ.

 

— Ну, ну, лежи, не вставай, промовили до него видячи, що Василь силувавъ ся встати. А що, якъ ти ся спало по вчорашнôй охотѣ?

 

Василь не вôдповѣдавъ нѣчого. Єму стало чогось тяжко и нелюбо, самъ не знавъ чого.

 

— Ну, а куда-все Господь водивъ учора, спытали панотець насмѣшливо. Десь, бачу, хапатня була не абы-яка.

 

— Та, прошу єґомостя... зачавъ щось Василь, але недокôнчивъ покмѣтивши, що єґомостёве лице хмурить ся.

 

— Василю, сказали панотець остро и твердо, я гадавъ, що вы ще ось-ось якійсь чесный чоловѣкъ, що вамъ можь на слово повѣрити. Я гадавъ: отъ озьму го до себе, ту му буде супокôйнѣйше, ту буде й дозôръ надъ нимъ, чень-чень, гадаю си, чоловѣкъ поправить ся, перестане ганьбу робити цѣлôй громадѣ. А ту бачу, бе-бе-бе, оно не туды йде! Мôй Василь ледво зъ хаты, тай гайда до Шмôла! Е, якъ оно такъ, то погано буде зъ нами. Я того не хочу! Якъ бымь бувъ таке знавъ, то бувъ бымь васъ учора обохъ исъ сыномъ за обоѣ дверѣ выперъ! Фе, Василю, встыдъ, ганьба! Я теперь тебе не можу й на двôръ выпустити, я не хочу, абысь тамъ съ пяницями волочивъ ся. Посидь ту, пôдъ запоромъ. Ту ти буде тихо, супокôйно, ту ти ѣсти принесуть, усё... Та щожь съ тобовь робити? Инакше не можь! Игій!

 

И панотець, оглянувши, ци всё въ порядку у Василёвôй комôрцѣ, выйшли и дверѣ за собовь заперли. Василь лишивъ ся самъ исъ своими попутаными думками, зъ болёмъ на цѣлôмъ тѣлѣ, зъ горячкою въ крови, зъ дыхавицею въ груди. До вечера ще було яко-тако. Вôнъ не зовсѣмъ ясно змѣркувавъ, що то всё має значити, єго арештъ не сприкривъ му ся ще надто. Лишь горячка палить, пити хоче ся. Отъ вôнъ пьє холодну воду, якъ пьє, то му ся бачить, що дôйсно холодить, що му лекше, але мине хвилька, друга, — палить, якъ упередъ. Але мимо всёго того Василь бувъ спокôйный того дня, навѣть передрѣмавъ ся троха надъ вечѣръ. На вечерю посербавъ рѣдкого чиру зъ молокомъ и на хвилю стало му нѣбы лекше. Настала нôчь — довга, безсонна, страшна нôчь. Що Василь очи прижмурить, єго цюпка залюднює ся, заповнює ся гидкими марами та страшищами. Ту жиды, зъ рудыми бородами, въ видѣ величезныхъ пьявокъ повзають, ссуть кровь изъ нёго а напускають жару... й чує Василь выразно той жаръ нестерпимый у собѣ, страхъ здавлюе му горло, обезсилює го цѣлого кровь жбухає до очей, кашель зачинає роздирати груди. На другій день рано Василь бувъ зовсѣмъ безсильный.

 

— Ци не слаби̂ вы, Василю, запытавъ го Сень.

 

— Е, вôдказавъ Василь глипнувши на нёго, але тото „е“ могло значити, що хто хотѣвъ. Сень пôшовъ и цѣлый день нѣхто не туравъ ся до Василя. По полудни єму значно полекшало. Воду переставъ пити, чувъ до неи навѣть якусь вôдразу, помимо того, що паль въ серединѣ не унимала ся. Єму наввѣрило ся лежати и хоть слабый, вставъ и почавъ хиткими кроками ходити по своѣй комôрцѣ. Єго очи блукали по стѣнахъ, шукаючи чогось, а чого, и самъ не знавъ. Въ ночи мары не показували ся, але горячка змагала ся. На другій день вôнъ ходивъ по хатѣ. Надмѣрне ослабленє справляло му дивне, неприятне чутє, нѣбы цѣле єго тѣло деревѣе, усыхає, якъ отъ усыхає грибъ въ горячôй печи. Єму бачило ся, що шкôра прилипає у него до кости, що кровь не наплыває до рукъ и нôгъ и не вôдживлює ихъ и що єи послѣдни̂ останки жбухають, розжарени̂, мовь окрôпъ до головы.

 

Страшни̂ дни, страшни̂ ночи переживавъ бѣдолаха Василь на стриху въ комôрцѣ черезъ цѣли̂ двѣ недѣлѣ. Нуда, самота, горячка, страшища, котри̂ на послѣдокъ показували ся єму уже й середъ бѣлого дня въ живи̂ очи, всё то мучило го, палило, пожирало, пôдрывало останки житя въ дряхлôмъ орґанізмѣ. Вôнъ почавъ кричати по ночахъ, кидати ся и товчи по комôрцѣ, єго очи палали дикимъ, несталымъ огнёмъ а повѣки ажь почорнѣли, немовь жаръ, бьючій зъ очей, перепаливъ ихъ на уголь. Панъ-отець часто навѣдували ся до нёго, давали деяки̂ лѣки, казали навѣть Сенёви спати зъ нимъ по ночахъ. Але лѣки не помагали, а Сень намахавши ся черезъ день цѣпомъ, спавъ у ночи, якъ забитый. Вкôнци Василь переставъ кидати ся, переставъ кричати, останки силы щезли, послѣдни̂ искры житя зачали видимо погасати. Вôнъ лежавъ на своѣмъ тапчанѣ, жовтый, худый на лици, вôдъ головы ажь палахтѣла горячка, груди высоко двигали ся въ гору, дыхавиця дусила го що разъ то страшнѣйше, у горлѣ почало хрыпѣти, а крôмъ глубокого, роздираючого ухо стогнаня нѣякій голосъ не добувавъ ся зъ єго устъ.

 

Панотець побачили, що зовсѣмъ круто прийшло ся зъ Василёмъ и пôслали Сеня, щобы вôдшукавъ Ивана,  най пôде вôтцю по доктора до Дрогобыча. „Пôславъ бы я й тебе, сказали панотець до слуги, але треба роботу кôнчити. Завтра недѣля“.

 

Сень пôшовъ тымъ разомъ просто до Пôвтораковои хаты, але пôдходячи идъ хатѣ вôнъ ажь ахнувъ зъ диву та чуду. По Пôвтораковôй хатѣ уже й слѣду не лишило ся.

 

XIX.

 

Иванъ лишивши передъ двома недѣлями вôтця на попôвщинѣ, зъ лекшимъ серцёмъ поспѣшивъ до дому, роздумуючи дорогою, якъ ту починати нове ґаздôвство и чимъ продержати ся черезъ зиму. Попередъ усёго мѣркувавъ вôнъ, конечно теперь купити деякого зерна, щобы було й собѣ на хлѣбъ черезъ зиму, а найбôльше на насѣнє идъ веснѣ. На веснѣ купувати, не докупишь ся, дорожня. Ну, и одежину тре деяку справити для тата, чоботы, то-що. Отъ вôнъ сейчасъ на другій день забравъ ся до Дрогобыча, закупивъ кôлька кôрцѣвъ жита, свиту и чоботы татови, положивъ усё те на сусѣдскій вôзъ а самъ пѣхотою рушивъ до дому.

 

Недобри̂ прочутя метушили ся въ Ивановôй души, коли пробиравъ ся пôвперечками по мягкôмъ болотѣ до Борыслава. Ще йдучи до мѣста вôнъ здыбавъ Шмôла зъ якимись панами, ѣдучихъ возомъ до Борыслава и неясна гадка о нещастю, бѣдѣ и погибели прошибла му душу. Теперь вôнъ спѣшивъ ся, злитый потомъ, задыханый, заталапаный, бѣгъ идъ хатѣ, немовь боявъ ся, щобы въ нѣй не выбухъ огонь, або, щобы злодѣѣ не покрали зъ неи богъ знає якихъ скарбôвъ.

 

Иванови̂ лихи̂ прочутя збули ся. Пôдходячи идъ обôйстю, вôнъ заздрѣвъ Шмôла и панôвъ на оборѣ. Они черезъ день обôйшли уже всё єго поле, теперь оглядали будынки та огородъ. Въ рукахъ и нихъ були паперѣ и они все писали щось по нихъ шваркотячи зъ жидомъ по нѣмецки.

 

— Що то значить ся, подумавъ собѣ Иванъ и боязко выступивъ изъ за угла хаты на обору.

 

— Слава Исусу! сказавъ вôнъ низко кланяючи ся панамъ.

 

Паны обернули ся и почали мѣрити го очима вôдъ нôгъ до головы. Шмôло шваркнувъ щось до нихъ и показавъ на зачудованого парубка.

 

— Ты Иванъ Пôвторакъ? спытавъ го одинъ панъ ломаною рускою бесѣдою.

 

— А, я, прошу пана.

 

— А де твôй отець?

 

— Та прошу пана, у єґомостя, слаби̂.

 

— А ты знаєшь оттого пана? ту бесѣдникъ показавъ на Шмôла.

 

— Та знаю, то Шмôло, вôдказавъ Иванъ мнучи шапку въ руцѣ.

 

— А ты знаєшь, чого вôнъ вôдъ твого вôтця домагає ся?

 

— Нѣ, прошу пана. Або що такого?

 

— Вôнъ каже, що твого вôтця цѣлый рôкъ кормивъ, поивъ, зъодягавъ, заходивъ у себе. Правда тото?

 

— Я не знаю, прошу пана, я за той часъ бувъ на службѣ. Але отъ люде ми повѣдали, що правда.

 

— Ну, панъ Шмôло показує ту письма, контракты, що́ му твôй отець попродавъ, кôлько въ нёго грошей забравъ, кôлько наѣвъ, напивъ, усё... На то всё свѣдки є. Мы ихъ розпытували, кажуть, що всё правда. А теперь, небоже, пану Шмôлови належиться вôдъ васъ 300 риньскихъ, знаєшь?

 

— 300 риньскихъ! скрикнувъ Иванъ въ страшнôй трѣвозѣ. Господи ласкавый, а дежь ту намъ узяти 300 риньскихъ? Тадже то... страхъ погадати!

 

— А, видишь! сказавъ панъ, панъ Шмôло не може чекати, урядъ присудивъ спродати вашу хату й поле и сплатити довгъ. То годѣ, такъ мусить бути!

 

Иванъ остовпѣвъ, почувши тото. Вôнъ якъ закленувъ руки на грудёхъ такъ таки стоявъ довгій часъ нѣмый, нужденный, забрызьканый болотомъ, образъ безнадѣйнои розпуки.

 

— Зжальте ся, панове, проговоривъ вôнъ вкôнци, на силу выдобуваючи голосъ крôзь горячи̂ слёзы, що го давили въ горлѣ, щожь я теперь пôчну безъ хаты, безъ захисту?

 

— Га, працюй, роби, що намъ до того! вôдказали паны.

 

— Алежь у мене отець старый, зболѣлый, незарôбный, щожь я зъ нимъ пôчну?

 

— Най бы бувъ нѣ пивъ, паскудникъ! проворкотѣвъ жидъ.

 

— А що намъ до того, довгъ мусить бути сплаченый, вôдповѣли паны, и пôшли зъ жидомъ до вôйта, щобы докôнчити таксаціи и записати маєтокъ на Жида.

 

Иванъ лишивъ ся дома, розбитый, знищеный, безъ гадки и надѣѣ. Всѣ слова панôвъ були для єго серця остри̂ ножѣ, що рѣзали и пороли го безъ милости. Але, подôбно, якъ смертельно скалѣченый чоловѣкъ звычайно не чує найтяжшои, найстрашнѣйшои раны, а дôткливѣйше чує менчу, такъ и Йвана найдужше болѣли насмѣшливи̂ Шмôлови̂ слова: „Най бы бувъ нѣ пивъ, паскудникъ!“ Тоти̂ слова не сходили му съ тямки, шибали ся въ єго думкахъ, мовь шипячи̂ змиѣ, ворушили и бентежили всѣ найтайнѣйши̂ закутки, прогонюючи спокôй, пожираючи надѣю, а сѣючи розпуку, грыжу и розстрôй. Довго, довго вôнъ стоявъ на середъ оборы, поводячи кругомъ себе блудными очима, а далѣ пôшовъ до хаты, упавъ на лавку и гôрко заплакавъ на свою долю нещасливу.

 

На другій день вôйтъ, присяжный и Шмôло, скоро свѣтъ, прийшли до Пôвтораковои хаты. Вôйтъ постоявъ хвилю, закрутивъ вуса и оповѣстивъ Иванови, постукуючи закованою черешнею о лаву, що паны отаксували весь єго ґрунтъ зъ будынками на 280 риньскихъ, а на решту має Шмôло взяти у него, що буде можь. Вôдтакъ гôдный-поважный начальникъ озирнувъ ся по хатѣ, побачивъ на жердцѣ вчора куплену свиту и збôжьє на запѣчку, моргнувъ на присяжного, той хопивъ якъ стôй свиту на руку, а другу руку на знакъ свеи власти положивъ на мѣшокъ. Забезпечивши ся такимъ способомъ, вôйтъ обернувъ ся до Ивана и розповѣвъ му дальше, що теперь уже не має ту що робити и що то вôдъ Шмôла буде зависѣти, ци позволить му ще хоть черезъ зиму пересидѣти въ хатѣ. Шмôло, розумѣє ся, не позволивъ. „Сцье ту загнѣздить ся, — сказавъ до вôйта, а потому го й выгнати нѣ мозь буде, — нѣ потгебую такого гôсть!“ И такъ бѣдному Иванови не оставало нѣчого бôльше, якъ тôлько якъ стôй выносити ся на всегда зъ рôднои хаты. Сейчасъ на другій день Шмôло продавъ єѣ якомусь другому жидови, той швидко нанявъ робôтникôвъ, стару Пôвторакову оселю розвалили, дерево перевезли у друге мѣсце и поставили зъ нёго маґазинъ, тôлько розвалене румовище печи свѣдчило, що ту стояло людске житло, що ту играла ся частина вѣчнои, великои драмы житя, зô всѣми щоденными выступами, съ проблысками щастя и радости, съ хмарами смутку, горя и недолѣ.

 

Усю тоту сумну хісторію розповѣла Сенёви вдова Гнатиха, до котрои тотъ побѣгъ, побачивши руину Пôвторакôвщины. Вôнъ слухавъ и ухамъ своимъ не вѣривъ. Вкôнци запытавъ про Ивана. Але Гнатиха не бачила го вже двѣ недѣлѣ, не чула про нёго нѣчо. „Ци то въ чоловѣка мало свеи бѣды, сыночку, сказала она. Тай такъ отъ, добре то якійсь мовивъ: почуєшь чужу бѣду, тай ся й на себе свеи надѣй! Нѣколи, видишь, и роспытувати було про Йвана. Але видить ми ся, що десь буде при котрôйсь ямѣ. Иди, може го де надыблешь. Нынѣ єднако субота, зъ роботы завчасу вертають.“

 

Сень пôшовъ шукати Ивана, та не легкожь було найти єго середъ сотень обмащеныхъ, замурзаныхъ лиць, середъ сотень рôпникôвъ, що товпили ся по шинкахъ, брудныхъ, якъ сами̂ они, закуреныхъ дымомъ, заглушеныхъ крикомъ, шумомъ, говоромъ, проклятями та пѣснями. Ажь до вечера ходивъ вôнъ по Борыславѣ мѣсячи грязюку та важко дышучи вôдъ утомы, пытавъ, розпытувавъ у другихъ рôпникôвъ про Пôвторакового Ивана, але хотъ деяки̂ й знали, при котрôй вôнъ ямѣ, то знали такожь, що вôнъ нынѣ не робить, бо якъ вôдобравъ выплату, то десь певно пьє на забôй, та ще богъ знає, у котрôмъ шинку. Сень мусѣвъ вертати впорожне на попôвщпну, и сонце саме-що запало за сини̂ Дѣлы, коли дôйшовъ до резиденціи.

 

А Иванъ мере розпивъ ся на забôй. Пôсля выгнаня зъ вôтцѣвщины вôнъ довго не знавъ, що дѣяти.. Ити и розповѣсти про всё татови, була перша єго гадка. „Але щожь, подумавъ собѣ сейчасъ, що я му скажу, пожитку зъ того не буде нѣякого, що зъ воза впало, то пропало, а ще старый готовъ загрызти ся та вмерти!“ Такъ розмѣркувавши, вôнъ постановивъ собѣ ити на роботу, до першого лѣпшого жида. „Або ми мара швидко голову скрутить, менче лиха зазнаю, а нѣ, ну, то може що-то зароблю.“ Не довго прийшло ся й шукати роботы, вôнъ наймивъ ся у жида Шерера до ямы, по риньскому денно, съ тыждневою выплатою и завдаткомъ напередъ. Але невсыпна грыжа пôдъѣдала за роботою Иванову душу, и першои суботы, дôрвавши ся грошей, вôнъ майже безъ вѣдома очутивъ ся въ шинку. Почала ся піятика, страшна, смертельна. „Най пропаде лихо!“ кричавъ нещасный парубокъ разъ по разѣ. Смѣхъ, крики, похвалы, приплѣскуваня товаришѣвъ заглушували го, бурили єго кровь, завертали му голову. Смертельно пьяный вôнъ поваливъ ся надъ ранкомъ на землю, переспавъ цѣлу слѣдуючу недѣлю, а въ. понедѣлокъ рано вставъ, порахувавъ решту грошей (всего лишило му ся два риньски̂), здыхнувъ важко и похиливши голову пôшовъ зновь на роботу.

 

Але нынѣ Иванъ якось не мôгъ розсмакувати ся въ горѣвцѣ. Молода, здорова природа мимоволѣ вôдвертала го вôдъ тои труты. Вôнъ бажавъ успокоєня, не приголомшеня, щастя, не хвилёвого забутя. Вже пôвнôчь, а вôнъ усе сидить у кутѣ, въ тяжкôй задумѣ, не тыкаючи келѣшка стоячого туй передъ нимъ.

 

— Гей, Иване, гукнувъ му надъ ухомъ єго товаришъ-рôпникъ, котрый ино-що увôшовъ до шинку, хоть, видко, вже деинде добре си пôдсадивъ, де ты въ бѣса сховавъ ся, ту за тобовь люде пытали-розпытували, анѣ рушь тя здыбати.

 

— Яки̂ люде? спытавъ Иванъ.

 

— А попôвъ парубокъ. Казавъ, щобысь тамъ приходивъ, бачу тато ти ся женитъ, ци що.

 

— Якъ, якъ? спытавъ Иванъ.

 

— Ехъ, тумане вôсѣмнайцятый! Єму говори, що лопатовъ у голову клади! Отєць слабый, розумѣєшь теперь?

 

И рôпникъ почавъ протискати ся идъ шинквасови, тай швидко загубивъ ся у глотѣ.

 

Иванъ порозумѣвъ, що щось оно, муси́ть, погане, коли пан-отець ажь слугу высылали за нимъ шукати. Єму хотѣло ся сейчасъ ити на попôвщину, розвѣдати, розпытати, що таке? Але погадавъ собѣ, може оно ще такъ дуже зле не є, а я пôду середъ ночи, розборыкаю весь дôмъ зô сну, ще готови̂ гнѣвати ся. Отъ волю завтра раненько збѣгати.“

 

Довго ще сидѣвъ Иванъ у кутѣ за столомъ, и думавъ и грызъ ся своєю бѣдою, а нѣкому було єго розпытати щиро, розважити, потѣшити, хоть ту довкола нёго гомонѣло богато людскихъ голосôвъ. Та що зъ того? Гомонѣли се голосы такихъ-саме, якъ и вôнъ бѣдолахôвъ, безъ дому, безъ роду, котри̂ тôлько-й тымъ безумнымъ крикомъ та шумомъ хотѣли и въ своихъ серцяхъ заглушити грыжу невсипну та пекуче горе!

 

На другій день Иванъ збудивъ ся пôзнѣйше, якъ хотѣвъ и швидко пôшовъ на попôвщину. Проходячи мимо церкви побачивъ на цвинтари громаду людей. Они обступили когось у подертôмъ куртаку, а вôнъ говоривъ имъ щось розмахуючи руками. Цѣкавôсть зняла Ивана подивити ся, хто се такій, вôнъ пôдôйшовъ идъ цвинтарному парканови и ажь остовпѣвъ зъ чуду та радощѣвъ. Середъ громадки селянъ стоявъ и живо про щось розговорювавъ не хто другій, якъ — єго отець.

 

XX.

 

Зъ Василёмъ Пôвторакомъ дôйсно чудо стало ся! Панотець и всѣ домашни̂ не можуть надивувати ся, що се зъ нимъ зробило ся. Ще вчора вечѣръ бачили го смертельно хорого, ще въ ночи крôзь сонъ чули тяжкій кашель и стогнанє, — а ту наразъ рано Василь встає, зовсѣмъ здоровъ и просить панотця, щобы го пустивъ до церкви. Що зъ нимъ стало ся? Якимъ чиномъ вôнъ такъ напруго выздоровѣвъ? Нѣ, — вся челядь рѣшила, що ту безъ чуда нема.

 

Чуда, правда правдою, не було ту нѣякого: и панотець бувъ бы то пôзнавъ, якъ бы бувъ пильнѣйше приглянувъ ся Василёвому лицю, а особливо очомъ. Въ нихъ тлѣвъ такій жаркій, неприродный огонь, губы такъ часто судорожно здрогали, руки и колѣна тремтѣли, що не тре було дуже великого лѣкаря, щобы пôзнати, що се зовсѣмъ не здоровлє пôддвигнуло Василя зъ постелѣ, але страшне змôцнѣнє горячки, — що тота живôсть, то остатне высиленє орґанізму, мовь остатне живе палахненє свѣтла, закимъ має зовсѣмъ загаснути. Але панотець не мали часу приглядати ся Василеви, — они швидко пôшли на утреню, а вôдтакъ сѣли троха подумати о проповѣди.

 

Василь тымчасомъ просивъ Сеня, щобы вывѣвъ го идъ церквѣ, бо ще нѣбы не зовсѣмъ подужавъ и не зможе вдержати ся на ногахъ. Вôнъ не менче другихъ твердо вѣривъ въ своє чудесне выздоровлѣнє. На цвинтари обступили го селяне цѣкавою громадою и Василь почавъ имъ широко розповѣдати про свои давни̂ грѣхи, про свою слабôсть, про страшилища, якô му привиджувались и про муки, якô терпѣвъ. „Але матѣнка божа змилосердила ся надомною. Черезъ єи молитвы, панове ґосподарѣ, пôдвѣвъ мене Господь. Отъ слухайте. Нынѣ надъ раномъ лежу я, — не сплю... Чую, — вôтвирають ся дверѣ, та такъ тихѣсенько, що й не чути. Дивлю ся, входить жѣнка, вся въ бѣлôмъ, а вôдъ неи така яснôсть сьяє, що ажь у очи бьє. Отъ она приходить до мене, а я лежу, та тремчу, та все пацѣръ мовлю. Она, братчики, притулила ми руку до грудей, а менѣ мовь бы жорновый камѣнь знявъ, такъ вôдъ разу легко стало.

 

„А що? лѣпше ти?“ пытає мене. „Та лѣпше,“ кажу. „А видишь, не треба грѣшити, панбôгъ за грѣхи ще тяжше буде карати. Идижь, небоже, и три недѣлѣ лежи „крижомъ“ передъ царскими дверми, потому ся высповѣдай, то ти всѣ грѣхи будуть вôдпущенô.“

 

Василь довго ще говоривъ въ той спосôбъ, людей чимъ разъ то бôльше купчпло ся коло нёго, стари̂ приятелѣ стискали го за руки, узнаючи на нѣмъ явну ласку божу. Вкôнци забаламкали сумовито звоны на хвалу божу, и весь народъ поперъ до церкви хрестячи ся побожно та цѣлюючи чорный деревяный кôлокъ, котрымъ були прибитô Христови̂ ноги на великôмъ розпятю передъ церковными дверми.

 

Иванъ не мôгъ протиснути ся идъ татови, хоть дуже радъ бувъ зъ нимъ поговорити. Вôдъ якогось чоловѣка вôнъ почувъ тото, що розповѣдавъ Василь, и самъ не знавъ, що о тôмъ и гадати. Вôнъ насилу хотѣвъ вѣрити въ правдивôсть сеи бесѣды, але въ глубинѣ душѣ щось ворушило ся и шептало: „нѣ, се не туды йде.“ Будь що будь, вôнъ постановивъ собѣ бодай по церквѣ поговорити зъ батькомъ и пôшовъ до церкви, де вже почала ся була хвала божа. Передъ самыми царскими дверми, на помостѣ, лежавъ єго отецъ у бруднôй сорочцѣ, завалянôмъ куртацѣ, нечесаный, нужденный, лежавъ лицёмъ до землѣ, съ простертыми руками, правдивый образъ розбитого, знищеного чоловѣка, що корить ся передъ своимъ побѣдителёмъ. Люде зъ усѣхъ бокôвъ цѣкаво поглядали на нёго, матери̂ пôдносили зъ заду свои маленьки̂ дѣти, щобы имъ показати „чу́жу" на „зюмцѣ“, а якъ котре плакало, то страшили, що й имъ такъ скаже „боженька“ лежати, якъ не будуть тихо. Бабы шептали, здыхали побожно, зводили очи до горы и хитали головами, лишь дякъ спѣвавъ своимъ пискливымъ голосомъ усе однаково и пôдчасъ кождои довшои молитвы панотця заживавъ зъ рôжка табаки.

 

Лежить Василь Пôвторакъ и не рушаєсь. Холодный помôстъ, бачить ся єму, дыхає пôдъ нимъ, пôдносить ся и опадає, якъ груди велита. Холодный помôстъ, бачить ся ёму, высысає зъ єго тѣла нестерпиму паль, лагодить своимъ холодомъ горячку, тамує дыхавичный кашель, єму лекше, щоразъ то лекше. Молитвы нѣяки̂ не йдуть му на голову, та й ци до молитвы єму теперь?.. Єму перемигнуло передъ душею цѣле житє, та не тото житє, яке розумѣє ся въ зôбраню всѣхъ пригôдъ, нещасть и заверюхъ, але житє чисто ростинне, веґетативне. Єму бачить ся, що тѣло тяжѣло на нѣмъ, мовь камѣнь, давило и вязало го, мовь зелѣзни̂ пута довги̂ лѣта, вôдколи затямить. Ба, єму бачить ся, що оно ще й теперь тяжить на нѣмъ частиною своєи ваготы, путає го послѣднымъ узликомъ ланца. Живо напередъ, скидай зъ себе послѣдокъ ваги! Живо напередъ, перерви послѣдній узликъ ланца! Свобода, свобода! Якъ легко безъ путъ, якъ весело, ясно, любо на свѣтѣ безъ каменя на груди! Живо напередъ! Живо напередъ! ...

 

А тымчасомъ хвала божа иде своимъ звычайнымъ ладомъ. Уже по євангелію, панотецъ стають на казанє. Ихъ лице яснѣє незвычайною радôстью. Пôсля звычайного, нынѣ дуже сильно и видимо, зъ щирого серця выголошеного: „Сей день, єгоже сотвори Господь, возрадуємъ ся и возвеселимъ ся въ онь“, панотець приступили просто до оповѣданя про блудного сына, широко и съ притискомъ выяснили тото реченє, що бôльша радôсть на небѣ задля одного наверненого грѣшника, якъ задля десяти праведникôвъ. „И отъ, Христіяне,“ кôнчили панотець, „передъ вами лежитъ такій сынъ марнотравный, такій грѣшникъ, котрый молитвами святыхъ божихъ теперь зновь навернувъ ся на путь истины. Нынѣ у небѣ радôсть велика, нынѣ пастырь добрый найшовъ згублену вôвцю, нынѣ и наша громада позыскала назадъ свого чесного члена. Радуймо ся и тѣшмо ся, Христіяне, бо нема бôльшои утѣхи, якъ тогды, коли бачимо свого ближнёго повертаючого зъ блуднои дороги на дорогу вѣчного спасенія!“

 

А наверненый грѣшникъ, блудный сынъ, загубленый баранъ лежавъ тихо, недвижно на помостѣ и не рушивъ ся й разу пôдчасъ тыхъ слôвъ. А коли по службѣ божôй люде хотѣли го пôдоймити и вывести зъ церкви, зъ немалымъ перелякомъ пôдняли зъ помоста бездушне, холодне вже и задеревѣле тѣло „наверненого грѣшника.“

 

_____________________

*) Шкретками называють пôдгôряне кусники поля вôдôрвани̂ вôдъ бôльшои цѣлости, отъ, якъ-де межи деберками, межи прилѣсками або на горбочку межи вохкими сѣножатями.

 

 

29.11.1877