Михайло САВЧИН

Коли сам суд підриває суспільну довіру до себе, тоді виходять на поверхню позаправові аргументи. Це підриває конституційну державність і атакує людську гідність.
Політичний процес, який перетворюється у своєрідний фестиваль чи карнавал, в українських реаліях суперечить інстинкту самозбереження.
Джерелом популізму є мода на прості рішення. А суть соціального контракту, що засновує конституційну демократію, – гарантії прав людини і обмеження влади по вертикалі і по горизонталі.