Д-р Степан БАРАН

Д-р Антін Горбачевський
11.05.44 | | в 1943-у
Окупація Галичини російськими військами осінню 1914 р. ішла скоро вперед. Львів упав 3 вересня, а по битві над Верещицею в половині верecня царська армія посунулась на захід під Перемишль і на південь в Карпати.
16.04.44 | | в 1943-у
Після першої світової війни і по повороті з евакуації розпочав Олександер Рочняк у нових уже і дуже невідрадних умовинах національну працю на Холмщині як видний діяч культурно-освітної організації "Рідна Хата".
02.03.44 | | в 1943-у
Західно-українські землі, що після ризького миру з 1921 р. опинилися в межах Польщі, були завсіди предметом зацікавлення большевиків. Якраз ті землі лежали на шляху плянованого походу большевизму в середній й західній Европі.
27.01.44 | | в 1943-у
Холм, у квітні.   Наші сусіди мешкали на мало врожайній землі і часто з цієї причини нападали на сусідні східні урожайні землі. Ними були в першу чергу наші північно-західн. окраїнні землі — теперішня Холмщина з Підляшшям, яких територія, замешкала нашим населенням, сягала тоді значно дальше на захід, як нині. Для оборони перед напасниками повстала над середущим Бугом по його західній стороні ціла система оборонних городів, своєрідний вал Зіґфріда, — що довгі віки берегли цих впадових воріт до українського запілля.  
24.04.43 | |
  В попередній статті "Перед важною подією" вказали ми коротко на історію і значіння загального спису населення і наші втрати, що ми їх мали в Галичині і на Холмщині з Підляшшям. Нині обговоримо докладно постанови розпорядку про сумаричний cпис нaселення в Генеральній Губернії з 15 грудня 1942 р., що його оголошено у Віснику розпорядків в ГГ. ч. 111 — 30 грудня 1942 р.  
11.02.43 | |
Не про події на фронті чи в міжнародній політиці тут згадка, але про подію, що торкається безпосередньо нас в Генеральній Губернії і має для нас превелике значіння — про спис населення в дні 1. березня 1943 р. Списи населення — т. зв. конскрипції — відомі давно в історії. Знала їх старинна Греція, знала їх і римська імперія. В Греції переводили їх для адміністраційно-політичних цілей, частинно й для фіскальних, в Римі і його численних кольоніях теж з тією самою метою, а в кольоніях передусім для збірки податків. У середньовіччі і пізніше списи населення переводили гол.
09.02.43 | |
  Галицькі латинники   Від вересня 1939 р. змінилися до самих основ відносини на українських етнографічних землях, що входили у склад б. Польщі.  
13.11.42 | |