Осип Назарук

Гляньте на цей ескіз зі школи життя Осипа Назарука: що в нас помінялося за минулі сто років?
27.07.19 | | Минуле
Андрій Бабюк. Смix Нїрвани. Нариси й новелї. Львів, 1918. Накладом Комісаріяту У. С. С. у Володимирі Волинськім. Ст. 40 (вісїмки).   Які думки й почуваня у наймолодшого поколїня, що невдовзї має заступити нас? Чого те поколїнє хоче? Який його ідеал? Який напрям його почувань і думок? В які форми вбрано се?   Отсї питаня, на мою думку, дуже важні, й тому треба сepiозно придивляти ся всему, що продукують наймолодші, по можности абстрагуючи від особистих знакомств, антипатій і симпатій.  
21.03.18 | |
Вступ: Кілька слів правди про загал партійних промовців. — І. Про партійного промовця і його підготування. — III. В чім таємниця успіху промови. — IV. Суть доброї промови.
26.04.21 | | в 1918-у
Це чисто громадянська орґанізація, обрахована на: 1. з'єдинення українських національних сил 2. на терріторії, свобідній від гнету окупантів 3. з метою: бути висловом опінії українського суспільства.
15.01.21 | | в 1918-у
В політичнім життю взагалі немає більшої сили, ніж преса. Вона може створити й знищити навіть наймогутніші орґанізації. Вона виробляє публичну опінію.В політичнім життю взагалі немає більшої сили, ніж преса. Вона може створити й знищити навіть наймогутніші орґанізації. Вона виробляє публичну опінію.
16.12.20 | | в 1918-у
Від часу, коли дві найсільніщі галицькі партії, трудовики й радикали, відмовились від участи в Національнім Конґресі — зайшли три важні факти, які роблять можливим і потрібним скликання Всеукраїнського Національного Конґресу.
30.11.20 | | в 1918-у
Без знання бодай важніших фактів з найновішої історії українських політичних партій годі з'орієнтуватися в їх калєйдоскопі. Спробую отож переважно на основі викликаних мною розмов з провідниками партій а в части й на основі власних намічень поінформувати свою суспільність про наші партії.
27.03.20 | | в 1918-у
Коментар до одного акту обжалування.
06.03.20 | | в 1918-у