Польща

Львів, 20. липня 1938.   Країною, що завмирає є сьогодні широка смуга при кордонах польської держави, що охоплює коло одної пятої частини простору цілої Польщі, де обовязує зновелізований президентський розпорядок про кордони держави з 23. грудня 1927 р.
21.07.38 | Польща |
Дня 24. м. м. вручив я як опікун політичних вязнів  українців шефові департаменту тюремництва у польській державі й дир. Креховському „Про меморія", яке за його згодою оголошую. Найважніші постуляти українських політичних вязнів: 1) Іменування щонайменше одного політичного вязничного капеляна гр.-кат. обряду для тих вязниць, в яких перебувають вязні гр-кат. обряду, та які не мають .свого постійною капеляна.
14.07.38 | Польща |
Проєкт Ґрабовського: condominium центральних держав в Польськім Королївстві. — Польське занепокоєнє і протести. — Промова Сазонова і відповідь на неї в нїмецькій і австрійській пресї. — Чи Королївство буде в цїлости прилучене де Австрії?  
02.03.16 | Польща |
Що-до Росії, Морачевський стараєть ся виказати, що вона нїколи не мала наміру з'єдиненя всїх польських земель під своїм скиптром, бо се не лежить в її інтересї, анї не має вона потрібних до сього сил, отже всї польські надїї на Росію марні.  
01.03.16 | Польща |
І. П. н. "Zarys sprawy polskiej w obecnej wojnie" появила ся при кінцї 1915 р. книжка п. Андрія Морачевського, польського соціяльно-демократичного посла до австрійського парляменту. Від обговорюваних нами доси польських публїкацій ріжнить ся вона тим, що написана по польську для польської суспільности, головно в Польськім Королївстві, щоби приєднати її для орієнтації, яку заступає польський НКН. Говорячи не до чужинцїв, а до своїх, автор говорить богато такого, чого чужинцям не говорить ся. І тим власне книжка п. Морачевського цїкава.
27.02.16 | Польща |
Львів, 24. лютого 1916       З реферату п. Гальбана, з яким ми познакомили наших читачів, бачимо, які погляди про українське питанє кольпортують польські полїтики в нїмецьких полїтичних кругах. Проти тих поглядів мусимо як найрішучійше застерегти ся.   Підім слїдом думок п. Гальбана.  
25.02.16 | Польща |
І. З таким пляном відбудованя Польщі виступив у брошурі "Die Umgestaltung Mittel-Europa's durch den gegenwärtigen Krieg. Die Polenfrage in ihrer internationalen Bedeutung" відомий польський публїцист Владислав Студнїцький, один з творцїв вшехпольської ідеольоґії супроти українського народу.  
14.01.16 | Польща |
В нас уже була згадка, що в Петербурзї під проводом президента мінїстрів Ґоремикіна розпочав наради урядовий польсько-росийський комітет, який має радити над способом здїйсненя обіцянки, даної Росиєю цїлому польському народови з початком війни в відомім манїфестї вел. кн. Миколи Миколаєвича. Тепер повідомляють, що в нарадах сього комітету наступила перерва; на ново має він розпочати свої наради разом зі скликанєм Державної Думи.   Підкладом праць комітету мають бути два проєкти: один урядовий, другий вироблений провідниками кадетів Милюковим і Кокошкіним.
31.07.15 | Польща |
(Z powodu rocznicy zgonu A. Mickiewicza).   (Maria Konopnicka: Mickiewicz, jego życie i duch).   "Księgi narodu", to nie historia polityczna narodu, ani historia społeczna. To jest wyjawienie dróg "Ducha narodu", to jest suma jego ideałów, ta jest teozofja narodowego życia.  
27.11.14 | Польща |
I. Aniśmy się spostrzegli jak wyrosły w Polsce wielkie miasta. Jeszcze do niedawna byliśmy społeczeństwem przeważnie, prawie wyłącznie wiejskiem, rolniczem, podżielonem na dwór i wieś, a już dziś wyrastają jak z pod ziemi wielkie miasta polskie. Nie mamy jeszcze jak Niemcy 48 miast z ludnością powyżej 100.000 ludności, ale mamy pięć miast polskich powyżej stu tysięcy, a dalsze pięć stutysięcznych miast rośnie i niebawem tej cyfry dosięgnie.  
21.03.14 | Польща |