Польща

(Z powodu rocznicy zgonu A. Mickiewicza).   (Maria Konopnicka: Mickiewicz, jego życie i duch).   "Księgi narodu", to nie historia polityczna narodu, ani historia społeczna. To jest wyjawienie dróg "Ducha narodu", to jest suma jego ideałów, ta jest teozofja narodowego życia.  
27.11.14 | Польща |
I. Aniśmy się spostrzegli jak wyrosły w Polsce wielkie miasta. Jeszcze do niedawna byliśmy społeczeństwem przeważnie, prawie wyłącznie wiejskiem, rolniczem, podżielonem na dwór i wieś, a już dziś wyrastają jak z pod ziemi wielkie miasta polskie. Nie mamy jeszcze jak Niemcy 48 miast z ludnością powyżej 100.000 ludności, ale mamy pięć miast polskich powyżej stu tysięcy, a dalsze pięć stutysięcznych miast rośnie i niebawem tej cyfry dosięgnie.  
21.03.14 | Польща |