Польща

І.   В бувшій польській армії було 200 старшин-українців і вони мали змогу бачити все, що діялося у вересневі події 1939 р., обєктивними очима. Подаємо тут записки з нотатника одного з цих старшин, як вимовний документ про деякі сторінки з польсько-німецької війни, мало ще вияснені.  
02.04.41 | Польща |
Розпорядок з 20. грудня 1940 р. впровадив у господарському житті Ґенерал Ґубернаторства велику, відому вже в Німеччині, новину, а саме карти праці. Кожний (з малими винятками) умовий і фізичний працівник мусить мати карту праці, без якої не зможе дістати ніякого заняття. Працедавці не можуть приняти до праці нікого, що не матиме карти праці, виставленої урядом праці. Загальні, дуже короткі, в 4-ох параґрафах, засади основного розпорядку розвивають точні постанови першого виконного розпорядку з 21 грудня 1940 р.   Хто повинен мати карту праці?  
19.02.41 | Польща |
В кінці березня німецьке міністерство закордонних справ опублікувало так звану "Білу книгу", в якій вміщені важливі документи, виявлені в архіві колишнього польського міністерства закордонних справ у Варшаві. Документи ці — донесення польських послів у Парижі, Лондоні і Вашінгтоні польському міністерству закордонних справ про зовнішньополітичні маневри англійського, французького і американського урядів.  
05.04.40 | Польща |
  Відвічна німецька жадоба займанщини, що її гітлєризм довів до злочинного шалу, розпугала знoвy світову війну і простягнула руку по землі Польської Держави.   Єдиною відповіддю Річипосполитої на цей замах — може бути і є збройний опір.  
05.09.39 | Польща |
На підставі пар. 1. зак. з 22. ІІ. 1937. р. про вийнятковий стан проголошується такі постанови Ради Міністрів:   ПОСТАНОВИ РАДИ МІНІСТРІВ З ДНЯ 1. ВЕРЕСНЯ 1939 ПРО ВВЕДЕННЯ ВИЙНЯТКОВОГО СТАНУ.   На основі пер. 1. зак. з дня 22. лютого 1937 про винятковий стан (Д. З. Р. П. ч. 17, поз. 108) наказується за дозволом Президента Річипосполитої ось що:   § 1.   На терені львівського воєвідства уводиться вийнятковий стан.   § 2.  
03.09.39 | Польща |
Діло, 13 вересня 1938 Варшава. 11. вересня 1938.   Плани були широкі, фінал акції та наявні її висліди випали значно скромніші. Говоримо про відомий від весни ц. р. та знаменний експансивний порух серед польського громадянства, особливо серед його молоді, з метою пробоєвого маршу на схід, культурницької офензиви у „Польшу Б", словом — „марш на креси".  
13.09.38 | Польща |
Львів, 15. серпня 1938.
16.08.38 | Польща |
Львів, 20. липня 1938.   Країною, що завмирає є сьогодні широка смуга при кордонах польської держави, що охоплює коло одної пятої частини простору цілої Польщі, де обовязує зновелізований президентський розпорядок про кордони держави з 23. грудня 1927 р.
21.07.38 | Польща |
Дня 24. м. м. вручив я як опікун політичних вязнів  українців шефові департаменту тюремництва у польській державі й дир. Креховському „Про меморія", яке за його згодою оголошую. Найважніші постуляти українських політичних вязнів: 1) Іменування щонайменше одного політичного вязничного капеляна гр.-кат. обряду для тих вязниць, в яких перебувають вязні гр-кат. обряду, та які не мають .свого постійною капеляна.
14.07.38 | Польща |
Проєкт Ґрабовського: condominium центральних держав в Польськім Королївстві. — Польське занепокоєнє і протести. — Промова Сазонова і відповідь на неї в нїмецькій і австрійській пресї. — Чи Королївство буде в цїлости прилучене де Австрії?  
02.03.16 | Польща |