В товаристві взаїмних обезпечень "Днїстер"

 

прибуло в місяци жовтни 1894 року 1886 важних обезпечень на суму 1,283.473 обезпеченої вартости, отже разом в десятьох місяцях сего року доконано 19.348 важних обезпечень на суму 10,990.974 зр. вартости. Всїх поліс видав уже "Днѣстер" від початку свого истнованя 35.922.

 

Шкід прибуло в місяци жовтни 29, отже разом з попередними було в сїм роцї 166 випадків шкід, а всї вже зліквідовано і — з виїмкою чотирох випадків, в котрих здержано виплату по причинї веденого слїдства судового, всї прочі пошкодованим виплачено. Сума всїх 166 шкід виносить 42.373 зр. 43 кр., а позаяк за 100 шкід реасекурованих приходить 16.275 зр. 29 кр. звороту, то на власний рахунок позістала сума 26.098 зр. 14 кр., котра рівнає ся четвертій части [25%] з суми узисканої премії.

 

В справі товариства взаїмного кредиту "Днїстер" не запало ще рішенє ц. к. суду краєвого що-до зареєстрованя статутів, длятого се товариство ще не могло доси увійти в житє.

 

Дѣло

08.11.1894