Концерт львівського Бояна.

Товариство "Львівський Боян" уладжує в пятницю 7. XI. 1919. в салі "Народного Дому" концерт. "Боян", відновлюючи свою діяльність, жертвує першу свою працю і труд в хосен львівської філії українського краєвого товариства охорони дітей і опіки над молодіжю у Львові, отже жертвує свою працю українській дитині. Спільно з "Бояном" на ту саму ціль жертвують плоди свого артистичного талану пп. Туркевичівна, проф. Б. Перфецький, Дрималик, Орленко і цілий ряд осіб, обдарованих гарним голосом.

 

Давна, добре набута слава "Бояна" дає повну запоруку, що виведення концерту буде відповідати всім вимогам, а добродійна ціль наказує заповнити салю по береги, бо тепер найважнішим обовязком нашої суспільности є журба о виховання здорової фізично і морально дітвори та молодіжи, а виповнення цеї задачі рішить у великій мірі про нашу будучину.

 

Коли поглянемо на найславніщі тепер народи Анґлійців і Американців то побачимо, що в їх народній психольоґії витворився певного рода культ для дитяти, молодіжи і жінки-матері.

 

Американці зрозумівши, яку вагу має виховання молодого покоління, витворили окремі системи суспільного виховання, які дали підставу до їх теперішньої світової сили. Вони мають окрему велику літературу, посвячену цьому питанню, а навіть белєтристична література поширює провідні ідеї суспільного виховання між найширші верстви суспільности.

 

Ми мусимо іти в сліди тих великих народів!

 

Львівська філія українського краєвого Товариства охорони дітей і Опіки над молодіжю у Львові, старається по можности виповнити всі наложені статутом задачі.

 

Основана в літі 1918 українська Порадня материй у Львові (одинока цего рода українська інституція на галицькій Україні) уділяє дальше матерям і немовлятам санітарної помочі через лікаря-спеціяліста, роздає даром средства поживи (кондензоване молоко, цукор, какао і т. д.), уділює даром правних і фахових порад в справах, звязаних з материнством і опікою над дітьми.

 

Навіть в найтящих часах не заперестала своєї діяльности і серед вибухаючих ґранатів вела її, занимаючися в першій мірі дітьми у віці передзахоронковім себто до 5 року життя.

 

Саме тепер орґанізує товариство переведення раціональної опіки над всьою українською дітворою у Львові; доси має звиш 1.600 дітей у своїй евіденції та дбає про їх належите національне і суспільне виховання. Наміряє також розпочати видавничу діяльність, як що позволять на це фонди.

 

Товариство удержує виключно українська суспільність; не мало воно досі ніяких підмог з публичних інституцій.

 

Від року ширший загал Українців міста Львова не мав нагоди прийти з матеріяльною підмогою товариству.

 

Українська суспільність мусить зрозуміти як слід національне і суспільне значіння праці товариства і піддержати його всіми своїми силами.

 

Беручи участь в концерті переведе час забуваючи про всі злидні, та своїми лептами заповнить пусту касу товариства.

 

Нехай ніхто не відказується від участи! Нехай ніхто не заслонюється тяжкими часами, памятаючи що є багато багато бідніших за нього, котрі потребують помочи товариства.

 

Heхaй всі памятають, що потребуючі помочи коли не можуть дістати її у своїх, шукають її по чужих. За яку ціну можуть одержати поміч у чужих, згадувати не треба.

 

Американці побідивши у війні і люблячи дітвору не словами а ділами, зорґанізували поміч для дітвори в Бельґії, німецькій Австрії і по инших краях. На поміч тут видали десятки міліярдів, а давали для дітвори їм національно чужої.

 

Українці міста Львова і околиці мусять помочи своїй рідній дітворі.

 

Вперед!

05.11.1919