Танець урядовців.

До хиб українськоі адміністраціі належить передовсім те, на що нема иншоі назви, як "танець урядовців". Це вже навіть не кадріль, але правдиве танго, себто дикий танець, якого в Европі не знайдеш. Як же він виглядає? Ось як: Кождий з читачів знає, що це публична тайна, що прогнаний за крайне недбальство або і за гірші справи урядовець зa два-три дні являється вже урядовцем иншого відомства, нераз навіть з далеко більшим жалуванням. Те саме можна зауважити в війську, особливо що до урядовців, постачання. Нпр. в Жмеринці знайдете урядовців, прогнаних у Камянці, в Камянці — прогнаних у Жмеринці або Винниці і т. д. А що Украіна довга й широка, отож такі прогнані спекулянти мають тисячі комбінацій, на яких все виходять добре, а держава зле. Найкраще виходять найнікчемнійші з них, примазуючись до котроі небудь з соціялістичних партій, хоч можна присягнути, що вони не знають ріжниці між поняттями "соціялістичний" і "соціяльний" а програми вже й не питай.

 

Якже цему запобічи? Річ ясна, що партійного контроля за мало. Треба ще з уряду контролювати. Як? В "Вістнику УHP." оповіщувати імена, фамілії, вік і заняття урядовців, відправлених за недбальство й каригідні вчинки і наказати начальникам усіх відомств, про свіжо принятих довідуватися у попередних місцях ix служби про причини відправи. Розуміється такі гості давати-муть неправдиві дані що до місця своєі попередноі служби. Але на це є рада: ухвалити короткий закон з відповідними карами (особливо грошевими) зa обманювання уряду.

 

В той спосіб запобіжимо ще й цему лиху, щоб з таких перелетних птиць не витворювалися "універсальні геніі", мнимо спосібні до всіх урядів... Будова держави надто поважна справу щоб дальше спокійно дивитися на танець урядовців.

 

Стрілець

 

31.08.1919