Меморандум до Високоі директоріі У.Н.Р.

Нижче підписані діячі Поділля, oбміркувавши сучасне становище Украінськоі Держави констатують, що воно є наслідком

 

1. Недоладноі організаціі зверхноі влади і необмеження іі функцій.

 

2. Неправдивоі внутрішньоі і зовнішньоі політики Уряду, яка опреділялась хвилевим настроєм несвідомих масс, а не далекойдучими інтересами цілого украінського народа і Держави.

 

3. Хибних взаємовідносин з Галицьким Державним Секретаріятом.

 

4. Безпринціпноі і ділєтантськоі військовоі політики і організаціі.

 

5. Орієнтаціі на фальшивий большевизм і організаціі Уряду не по принціпу роботоздатности, а по принціпу партийности, результатом чого є розвал бездарностями і профанами всього Державного апарату.

 

Отже для того, щоби не лише механічно йти звільняти територію У.Н.Р. від анархіі а для дійсного закріплення і влади миру і спокою є доконче необхідним переведеннє в життя слідуючого;

 

1. Переформувати зверхню владу в тимчасове презідентство одноособове з певною тимчасовою констітуцією.

 

2. Зложити діловий кабінет національні оборони по перзональному прінціпу з людей відомо здібних і досвідчених з виходом, коли вони партійні, з партій.

 

Завданням Кабінету поставити:

 

1. Звільнення У.Н.Р. від зовнішніх ворогів, викорінення анархіі і заведення в державі ладу і спокою.

 

2. Скликання народного представництва для прийняття констітуціі республіки.

 

3. Проведення земельноі реформи по шляху віділення великоі і середньоі землі у власність селянству з відданням Державі всіх видатків по проведенню цієі реформи.

 

4. Умиротворення краіни шляхом розвязання революційних протидержавних організацій, рішуча боротьба з явищами, дезорганізуючими нормальне державне життя і забезпечення прав людини і громадянина.

 

5. Відновлення діяльности суду.

 

6. Скасувати закон про трудові Ради, надавши право протестувати проти діяльности державних органів на місцях.

 

7. Організація регулярноі арміі по принціпу загальноі військовоі повинности переведеннєм твердоі дісціпліни і відірваннєм іі від політичноі боротьби.

Примітка: До постачання арміі в цей час необхідно притягнути земства, міста та городи.

 

8. Оповіщення вільного торгу і промисловости і фінансовання земства і кооперативів для боротьби зі спекуляцією.

 

9. Упорядження державних фінансів за допомочею земельноі реформи, раніш заведених уже дозрілих монополій і енергійне отягання прямих податків реорганізованим податковим апаратом.

 

10. Негайне упорядження державного контролю в широкім розумінні слова для знищення державного марнотрацтва і переведення ревізій всіх державних видатків в тім числі особливо позабуджетових і таємних.

 

11. Перегляд національноі політики для усунення всіх крайностей, що гальмують будуваннє держави.

 

12. Налагодження правних міжнародніх відносин з иньшими державами керуючись реальними інтересами Держави.

 

В разі відкинення головних прінціпів вищевказаних основ державно-політичноі роботи, ми передбачаємо крах украінськоі державности, позаяк дотеперішня політика уряду не може дати Краіні ні ладу, ні спокою, ні реформи, ні державного істнування а спричиниться до повноі ізоляціі всіх творчих сил націі, до нової анархіі, хитання і руіни.

 

Для здійснення §.1 і 2 цих наших побажань вважалиби за найкраще скликати Державну нараду земських діячів, членів Комісій Трудового Конгресу, представників всіх політичних організацій і видатних давновідомих громадських діячів.

 

Підписи. 10. VI. 1919 р.

 

[Українські вісти]

 

01.07.1919