Українська жінко!

Серед світової бурі, коли починає сходити зоря свободи для всіх поневолених і покривджених — вибила година й твойого визволення, українська жінко! Тимчасовий виборчий закон до Сойму Зах. Облаcти Української Републики признав тобі виборче право (активне й пасивне) на рівні з мущиною. Є се тільки перший крок до твоєї рівноправности — перший дар нашої Вітчини для жіноцтва, а річю наших представниць в Соймі буде постаратися о повне зрівнання обох полів під зглядом правним, а саме о уможливення нам доступу до всіх шкіл і до всіх урядів на рівні з мужчиною. Тому не час тобі тепер, українська жінко, радіти з новонабутих прав, а час на невсипучу працю, котра загоїлаб рани суспільства і до якої ти можеш і мусиш приступити! Ти, українська селянко, робітнице, інтеліґентко, станеш важним чинником при дальшій будові нашої держави, якої добро найбільше повинно лежати тобі на серці, коли як найскорше почнеш орґанізуватися, набирати сил, загріватися взаїмно до витревання і солідарности. Ти, сучасна жінко, маєш стати приміром для будучих поколінь. Що ти посієш, вони зберуть. Плакати на тебе будуть доньки твої і їх наслідниці, якщо через брак волі, брак енерґії, через зацофаність і лінивство не здобудеш нічого, якщо великий Дар, який дає тобі твоя, кровю нині облита Вітчина — змарнуєш! Тому орґанізуймося, взаїмно поучуймо, збираймо та обчислюймо сили, бо вибори до Сойму, до якого ми маємо вислати свої представниці — недалеко! Ми мусимо всіми силами старати ся, щоб як найбільше жінок війшло до Сойму, деб вони підпирані в своїх змаганнях усім жіноцтвом, могли добувати нам права та докладати умілою рукою цеглу до цегли в будівництві нашої державности. Дня 1. мая с. р. утворився в Станиславові з рамени "Товариства українських жінок" перший жіночий орґанізаційний комітет, який відноситься отсим до всего жіноцтва з горячим зазивом:

 

Поучуйте себе взаїмно про новонабуті права, загрівайте жінок до солідарности праці, скликуйте як найскорше у кождій місцевости підготовлюючі віча і вишліть свідому делєґатку на

 

Загальне жіноче віче

 

до Станиславова, яке відбудеться в перших днях червня с. р. (про докладний речинець повідомимо вас в своїм часі і постараємося о нічліги для делєґаток), а на якім згуртовані представниці усіх повітів уложуть спільно програму нашої будучої парляментарної працї і виберуть

 

наших представниць до Сойму.

 

Ще раз кличемо до Вас, Сестри: єднайтеся, кріпіться і орґанізуйтеся!

 

Вкінці взиваємо вас, оподаткуйтеся добровільно на виборчий фонд, бо виборча акція вимагає великих видатків і надсилайте гроші на руки касієрки Марти Данишевої в Станиславові, вул. Мазепи.

 

За перший жіночий орґанізаційний комітет в Станиславові:

 

Наталія Бачинська

Меланія Грушкевичева

Марта Данишева

Ліна Ковалівна

Ірена Кульчицька

Ярослава Муринівна

Ірена Навроцька Лунева

Марія Шмериковська

Володимира Ясенкцька.

 

Письма слати на адресу секретарки Ірени Навроцької-Луневої в Станиславові, Липова 1.

 

Република

13.05.1919