З світового руху жіночого.

 

І.

 

У Відни отворено з початком сего року шкільного ґімназію жіночу приватного поки-що характеру. Єсть в нїй в першій клясї 30 учениць. До принятя треба виказати окінчений 10-ий рік житя, три кляси шкіл людових, окрім того кандидатки здають испит вступний. Оплата шкільна виносить 15 зр. місячно. Один віденьскій пенсіонат дає повне удержанє і надзір замісцевим за 50 зр. місячно. Місце зголошень: Wien, Wipplingerstrasse 8, III.

 

В Будапештї основано торік ґімназію жіночу з приватним характером. Цїлею сеї ґімназії єсть підготовленє жінок до медичного і фільософічного характеру. Час науки роздїлений в тій ґімназії на девять лїт.

 

В Шкоції допущено в роцї 1892-ім жінки до університетів. Ще в роцї 1883 оснований приватний жіночій університет в Ґлязґові долучено до тамошного публичного університету. Професорів именовано університетскими доцентами і звиж 300 слухательок стали публичними звичайними студентками з допущенєм до складаня публичних докторатів на світских факультетах.

 

В Бруксельскім університетї промовано першу женщину на доктора клясичної фільольоґії. Єсть нею панна Марґ. Ґомбарт, а визначилась при испитах знаменитим знанєм грецкого язика.

 

Три університети в Голляндії, именно в Ляйденї, Утрехтї і Амстердамі, допустили жінок на всї факультети.

 

Туриньскій університет удїлив паннї Идї Терачіні степень доктора математики.

 

В парискім универсітетї єсть вписаних по-над 250 пань в сегорічнім зимовім семестрі. З того числа єсть 103 Россіянок, 18 Францужанок, 6 Анґличанок, 3 Румунки, 1 Гречинка, 2 Туркинї і т. д. Там-же осягнула недавно панна Chauin степень доктора прав. Се перша Францужанка осягнула той титул.

 

В Карльсруге отворено першу жіночу академію малярску під протекторатом княгинї Бадена. Академія розложена на дванацять спеціяльних віддїлів. Рік шкільний розпочинаєсь 1-ого жовтня, але й мимо того кандидатки приймають ся кождого часу. Оплата 300 марок річно або 45 марок місячно.

 

В Дублинї в Ирляндії осягнула панї Анна Паттерсон степень і титул доктора музики. Сю дуже спосібну компоністку і писательку именовано тепер управителькою хору дублиньскої катедри.

 

В Бельґії до аптикарских студій допущені женщини від року 1880. Доси на бруксельскім університетї 18 пань осягнуло степень і титул маґістра фармації і безперечно з великим вдоволенєм виповняють уряди самостійних аптикарів.

 

В Кіїві в тамошнім університетї осягнула панї Марія Молярова степень маґістра фармації.

 

Автобіоґрафія славно-звістної Россіянки Софії Ковалевскої, помершої в роцї 1891, появила ся тепер в печати. Училась она свого часу яко надзвичайна слухателька в університетах в Ґеттінґенї і Берлинї. Пізнїйше за конкурсову роботу з области математики одержала головну нагороду від "Iustitut de France" і дістала катедру професора математики в штокгольмскім університетї. Була она драматичною писателькою, одною з основателїв дневника "Новое Время" і приятелькою славного писателя Федора Достоєвского.

 

"Verein der Schriftstellerinen und Kunstlerinen" у Відни мав в минувшім [семім] роцї истнованя уже 16.545 зр. основного капіталу. В тім роцї прибуло самих нових членів 32. Предсїдателькою на сей рік єсть панна Марія Геґель.

 

Слободан.

 

[Дѣло, 23.01.1893]

 

ІІ.

 

Товариства "для образованя дївчат в Орієнтї" [головно в Индіях] истнують в Лондонї і в Берлинї. Перше з них заложило 350 шкіл, до котрих ходить около 20.000 дївчат. Друге вислало доси до Индії 26 учительок. Ті школи переймають в науку дїти від 4—6 лїт продані своїми родичами. А заслуга шкіл тим більша, що місіонарам яко мужчинам після тамошних звичаїв вступ до жіночих кратами зелїзними відмежених віддїлів єсть зборонений. Дає ся чути великій недостаток сил учительских. Незамужні учительки кождого часу можуть зголошуватись до презідента берлиньского товариства панї von Дерінґ, жінки ґенерала прускої армії.

 

В Америцї в послїднім роцї основано в Новім Йорку, Чікаґо, Фінляндії, Бостонї, Міннеаполіс і Сан-Франціско шпиталї для жінок, котрі стоять виключно в зарядї жінок-лїкарів.

 

В Мексику в тамошнім університетї панна Матильда Монтабо осягнула перша дипльом доктора медицини з знаменитим успіхом і осїла яко практикуючій лїкар в тім-же містї.

 

Анґлійске правительство вислало до Індій 30 дипльомованих докторок медицини. [В самій Великій Британії і Ирляндії виказує статистика до 150 вільно практикуючих лїкарок.]

 

В Хинах осїло доси 65 жінок — докторів медицини.

 

В Сполучених державах північної Америки — як виказує статистика — було в роцї 1892-ім 6.337 жінок почтовими а 37.000 телєґрафічними урядниками.

 

В північній Америцї рівно-ж увійшов в житє закон з 6 мая 1892 р., котрим настановлено жінок урядниками вязничними.

 

В Бруклинї в північній Америцї допущено жінок також до чинної поліційної служби. Минувшого місяця знов затверджено чотири в тім званю.

 

Перша женщина яко судовий урядник одержала недавно посаду панї Скаллі в державі Вомінґ в північній Америцї. Тамошні жінки уже від довшого часу посїдають право активного вибору до тїл законодавчих.

 

Панї Цінтія Вестовер з Нового Йорку стала именована почетним членом парискої академії за винайденє воза нової конструкції для транспорту земних мінералів. Рівно-ж одержала она золотий медаль заслуги і виключний патент на фабрикат.

 

[Дѣло, 25.01.1893]

25.01.1893