Віднова шкільної праці.

 

Серед виїмково тяжких умовин приводиться відновляти під сю хвилю шкільну працю в нашому повіті.

 

Брак шкільних будинків, недостача найконечнійших приладів, брак опалу спричинили великий застій шкіл по богатьох селах а також в самому Тернополі. Треба було дуже пильних заходів, щоби в таких умовинах відчинити поки що 54 шкіл в повіті.

 

Учителі (льки), ідучи на зустріч змаганням громадянства, беруться енерґійно до просвітної праці, щоби страчений час бодай в части вирівняти, щей недостаток учительських сил здвоєною працею заступити. Вониж свідомі сего, що лиш дуже інтензивне їх навчаннє зможе запобігти втраті року у тисячок молоді.

 

Щоби надати сій праці менше більше одностайний напрям, треба так що до добору матерялу, як і методи навчання примінитись до сих незвичайних умовин.

 

В тій ціли подасться отже деякі замітки.

 

Як досвід показує, то у відчинених школах найбільшу фреквенцію мають перші два роки науки; до третої кляси ходить не богато, до четвертої ще менше. Ся поява тим виправдується, що ученикам першої кляси бувають не лише семилітні діти, а навіть 12—15 літна молодь, яка з причини замкнення шкіл повних 5 літ не могла доси учитися. Длятого треба було поділити першу клясу на 2 відділи молодших і старших учеників. З старшими мож повести науку ґрафіки і друку скорше, щоби відтак вправлялися в читанню уступів з другої читанки передовсім змісту етичного (байок—віршів) дальше оповідання з біблії, а як що не булоб шкільних книжок, то читаннєм видань тов. Просвіти і Педаґоґічного (Дзвінка) осягнеся бажану мету.

 

З тими учениками можна буде з кіньцем шкільного року перейти до третої кляси. З тою третою клясою треба буде також повести науку в прискоренім темпі, щоби у першому піврічю слідуючого року був матерял вичерпаний, а в другому можна було переробити матеріял з четвертої кляси. Такий поспіх з достаточнам успіхом буде можливий з огляду на зменшеннє предметів науки.

 

Хвилевий брак читанок на ІV клясу треба заступати читаннєм нешкільних книжок, пр. можна приготовити виїмки з Кобзаря і видавництва "Руської письменности" які є під рукою. Тут учитель велить писати як диктат на таблиці частинами пр.: Думи мої, Розрита могила, Лічу в неволі, Тополю і пр. поясняючи незрозумілі звороти. Впрочім читаннєм навіть лекших статей і новельок з часописи, а також всяких урядових письм, які принесуть з дому можна від біди як так помагати.

 

З граматики повинні діти при читанню розріжняти части мови і їх відміняти, а в реченню вишукувати части речення (простого і розширеного). При науці писання треба увзглядняти передовсім диктати, в четвертій клясі пишуть ученики кореспондентки, укладають телєґрами, виповняють перекази (грошеві і фрахтові) ведуть принагідні записки і господарські та купецькі рахунки. На висших роках треба головно звернути увагу на уступи з історії, ґеоґрафії, природи.

 

[Український голос, 05.04.1919]

 

(Докінченнє.)

 

З історії переробить учитель(ка) з третою клясою про княжі часи в продовж пятьсотлітньої самостійної державности (Св. Ольга, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Роман Мстиславич, Данило, Лев — до часів Витовта), четвертій клясі припаде пятьсотлітє змагань до ствopeння власної державности (почини козацтва з часів Сагайдачного, могутній зрив Хмельницького, стремління Виговського, Дорошенка, Мазепи. По при оружні змагання представиться просвітну працю церковних брацтв, заходи Острожського, Могили і пр.)

 

З новійших часів треба вказати на умовини культурного і політичного розвитку тут з Україні Галицькій і Наддніпрянскій та найвизначнійших діячів взагалі, а теперішних будівничих державности зокрема.

 

Брак мапи при описі України заступиться рисунком (учитель рисує на таблиці ріку Дніпро у виді лат. букви 5, по обох берегах зазначить чотирокутниками ґубернії з головними містами.

 

Науку природи треба уділяти лише на дійсних оказах з природи, на малюнках і рисунку. Діти повинні уміти відчитати степені теплоти на термометрі, пізнати його уладженнє на основі збільшення обєму тіл в теплі, дізнатися про причини вітрення скал (замерзаннє води в скибаx з ораної під зиму рілі) опади і атмосферичні як окруженнє води в природі, як повстає вітер і пр.

 

На основі досвіду з горіючою свічкою на корку у зоді, накритою склянкою треба поучити про складники воздуха, значіннє чистого воздуха пояснити діточою забавкою пукавкою, підношеннє води в помпі, лікарі також діточою сикавкою, на підношенню парою покришка горшка поясниться приміненє пари в машині паровій і т. д.

 

Переміни мінералів зрозуміють ученики на досвіді гашення вапна і на виробі овочевих напитків поясниться ферментацію цукру, оцтову, при тім скажеся на руйнуючу силу грибка, як причину епідемічних недуг.

 

Не можна поминути також прояв елєктричної сили в природі і її примінення в промислі.

 

Взагалі природи вчити треба як найбільше, лише не з книжки, не з уступу, а після добре обдуманих практичних вправ в школі і шкільнім городі. Предмети з природи звіринного царства рисують діти по можности на таблиці або ліплять з глини.

 

Науку рахунків можна тим легше повести, чим більше унагляднюється її практичними примірами з життя. В тій ціли нехай діти додають, чи віднимають числа дійсних предметів, нехай купують, продають, видають решту з корони, карбованця (гривні) предмети щоденного вжитку, нехай важать на звичайній вазі кільоґрамам декаґ. грамом, мірять метром цілим і його частинами довжину і ширину лавки, таблиці, кімнати, города і пр. Впрочім треба безнастанно вправляти передовсім у множенню і діленню числами цілими в обсягу тисячки в ІІІ клясі (сотки в ІІ кл. двайцятки в І кл.) В IV клясі узглядняти звичайні і достаточні дроби. Дуже пильну увагу треба звертати на науку співу патріотичних народних пісень (пр. Вже воскресла Україна, Боже, великий єдиний, січові марші) до сеї міри щоби в свято Шевченка шкільна молодь могла виповнити одну—дві точки програми концерту. Також треба плекати церковний спів, щоби дітвора могла співати в церкві підчас богослуження.

 

Не малу бачність треба мати на поведеннє дітвори, її харність, чемність і зарадність. При входженню і виходженню зі школи, вбиранню і розбиранню мусить бути повний лад і порядок.

 

В часі весняних прогульок треба поучати про природу в околиці, вказати комунікаційні средства, стан доріг в селі, чистоту коло керниць і прочі принагідні спостереження. Кожду прогульку треба записувати в дневнику з приміткою про що на ній поучено.

 

В поході молоді двійками і чвірками в такт виявиться також, до певної міри, о скільки вироблено справність і меткiсть у виконанню приказів учителя.

 

[Український голос, 06.03.1919]

 

06.04.1919