Складні суспільства передують моралізаторським богам протягом усієї світової історії

 

 

Походження релігії і складних суспільств є еволюційними загадками. Гіпотеза "моралізаторських богів" [‘moralizing gods’] пропонує рішення обох загадок, припускаючи, що віра в морально занепокоєних надприродних агентів культурно еволюціонувала, щоби полегшити співпрацю між чужими у великомасштабних суспільствах. Хоча попередні дослідження припускали зв'язок між присутністю моралізаторських богів і соціальною складністю, про взаємозв'язок між ними дискутують, і спроби встановити причинно-наслідковий зв'язок були ускладнені обмеженнями в наявності докладних глобальних лонгітюдних даних. Щоб подолати ці обмеження, ми систематично закодували записи з 414 суспільств, які охоплюють останні 10 тисяч років у 30 реґіонах світу, використовуючи 51 показник соціальної складності та 4 показники надприродного примушування до моралі. Наш аналіз не тільки підтверджує зв'язок між моралізаторськими богами і соціальною складністю, а й показує, що моралізаторські боги з'являються після значного збільшення соціальної складності, а не перед цим. На відміну від попередніх прогнозів, потужні моралізаторські "великі боги" і просоціальні надприродні покарання переважно з'являються тільки після появи "мегаспільнот" із населенням більше мільйона осіб. Моралізаторські боги не є передумовою еволюції соціальної складності, але вони можуть допомогти підтримувати і розширювати складні багатоетнічні імперії після їх створення. І навпаки, ритуали, що сприяють стандартизації релігійних традицій серед великого населення, зазвичай передують появі моралізаторських богів. Це свідчить про те, що ритуальні практики були важливішими для початкового зростання соціальної складності, ніж конкретний зміст релігійних вірувань.

 

Надприродні агенти, які карають за пряму їх образу (наприклад, невиконання жертвоприношень чи недотримання табу), зазвичай представлені у світовій історії, однак вважається, що такі божества рідко карали моральні порушення у взаємодії між людьми. Однак в останніх тисячоліттях спостерігалося зростання і поширення кількох "просоціальних релігій", до яких належать або потужні "моралізаторські вищі боги" (МВБ; наприклад, авраамічний Бог), або більш загальні "широкі надприродні покарання" (ШНП) за моральні порушення (наприклад, карма в буддизмі). Такі моралізаторські боги могли стати вирішальним механізмом для подолання класичної проблеми безбілетника у великомасштабних суспільствах. Зв'язок між моралізаторськими богами і складними суспільствами підтверджується двома формами доказів: психологічними експериментами і крос-культурним порівняльним аналізом. Широко обговорюється внесок теїстичних вірувань у співпрацю, а також історичне питання про те, передували моралізаторські боги встановленню широкомасштабного співробітництва чи настали після них. Три недавні дослідження, які явно моделюють часову причинність, дійшли протилежних висновків. Одне дослідження, в якому застосовували філогенетичні порівняльні методи для виведення історичних змін у австронезійских релігіях, повідомляло, що моралізаторські боги (ШНП, але не МВБ) передували еволюції складних суспільств. Такий же висновок був зроблений при аналізі історичних та археологічних даних Скандинавії епохи вікінгів. На противагу цьому, інше дослідження євразійських імперій показало, що моралізаторські боги слідували — а не передували виникненню складних, багатих суспільств. Проте всі ці дослідження мали обмежені географічні охоплення і використовували індикатори соціальної складності, що їх самі автори визнають "дуже грубими" (наприклад, бінарна класифікація суспільств як високої, так і низької складності). Щоб подолати ці обмеження, ми використовували "Seshat: Global History Databank", репозитарій стандартизованих даних про соціальну структуру, релігію та інші домени для сотень суспільств упродовж всієї світової історії. На відміну від інших баз, які намагаються моделювати історію з використанням сучасних етнографічних даних, Seshat безпосередньо відбирає зразки в часі, а також у просторі. Seshat також включає оцінки експертних розбіжностей і невизначеності та використовує більш докладні змінні, ніж багато інших баз даних. Для перевірки гіпотези моралізаторських богів ми закодували дані з 55 змінним із 414 політичних одиниць, які охоплювали 30 географічних реґіонів з періоду неоліту до початку індустріального та/або колоніального періодів. Ми використовували нещодавно створений і перевірений критерій соціальної складності, що зводить 51 змінну соціальної складності (з охопленням ¾ спостережуваного розкиду) в одну головну компоненту, яку називаємо "соціальною складністю". Інші чотири змінні були обрані для перевірки підтипів МВБ і ШНП гіпотези моралізаторських богів. Змінна МВБ була закодована за стандартно використовуваною в літературі змінною МВБ, яка потребує, щоб високий бог, який створив і/або керує космосом, активно підтримував людську мораль. Оскільки поняття моралі є складним, багатовимірним і в деяких аспектах культурально релятивним — а також оскільки не всі моралізаторські боги є "вищими богами" — ми також закодували три різні змінні, пов'язані з ШНП, які особливо важливі для просоціальної співпраці: взаємність, справедливість і групова лояльність. Для аналізу ці три змінні були об'єднані в одну змінну ШНП. Додаткові методологічні деталі, визначення і обґрунтування, включаючи обговорення відносин між МВБ, ШНП і великими богами, можна знайти в додатках "Методи", "Додаткова інформація" та на seshatdatabank.info.

 

Рис. 1. Місцезнаходження 30 відібраних реґіонів на карті світу, позначених відповідно до доколоніальних свідоцтв моралізаторських богів. Площа кожного кружечка пропорційна соціальній складності найбільш раннього устрою з моралізаторськими богами, які були в цьому реґіоні, або останньому доколоніальному устрою для реґіонів без моралізаторських богів. Для реґіонів з доколоніальними моралізаторськими богами дата найбільш ранніх свідчень таких вірувань показана в тисячах років тому, забарвлена за типом моралізаторських богів.Три транснаціональні релігійні системи, що репрезентують першу появу моралізаторських богів у більш ніж одному регіоні — зороастризм, авраамічні релігії (юдаїзм, іслам і християнство) і буддизм — забарвлені, відповідно, в червоний, помаранчевий і синій кольори; інші місцеві релігійні системи з вірою в "моралізаторських вищих богів"  або "широкі надприродні покарання" забарвлені, відповідно, у жовтий та фіолетовий кольори. (клікнути для збільшення)

 

На рис. 1 показано часовий і географічний розподіл проявів моралізаторських богів у нашій вибірці. Хоча суспільства у всіх 30 реґіонах мали вірування про умиротворення надприродних агентів за допомогою виконання ритуалів, у 10 з 30 реґіонів не було жодних доказів моралізації богів до підпорядкування реґіонів колоніальній владі. Решта 20 реґіонів демонстрували широкий спектр із 15 різних систем віри в моралізаторських богів: в одних перші свідоцтва моралізаторських богів були представлені у формі МВБ, а в інших — у формі ШНП. Перша поява моралізаторських богів у нашому зразку відбулася в Єгипті, де концепція надприродного примушування Маат (порядку) засвідчена в другій династії, близько 2800 р. до н.е. Далі  пішли спорадичні появи у місцевих релігіях по всій Євразії (Месопотамія, близько 2200 року до н. е.; Анатолія, близько 1500 року до н. е.; Китай, близько 1000 років до н. е.), перш ніж у першому тисячолітті до н. е. почалося масовіше поширення транснаціональних релігій зороастризму і буддизму, а потім християнства та ісламу. Хоча християнство та іслам згодом стали найбільш поширеними релігіями, місцеві форми моралізаторських богів існували задовго до того, як вони з'явилися в більшості реґіонів (наприклад, вважалося, що римські боги карають за порушення клятви від 500 року до н. е., майже за тисячоліття до прийняття християнства як офіційної римської релігії). Різноманіття релігійних систем, представлених у нашій глобальній вибірці, дозволяє зробити більш загальні висновки про релігію, ніж це було можливо раніше.

 

Хоча схема вибірки знижує ступінь відсутності незалежності, наші устрої все ще не можна вважати статистично незалежними через історичні зв'язки між ними. Ми контролювали їх за допомогою моделі логістичної регресії для обліку часових, географічних і культуральних залежностей у глобальному розподілі моралізаторських богів. Цей аналіз показав, що соціальна складність є значно сильнішим предиктором моралізаторських богів, ніж часові, географічні або мовні взаємозалежності, і залишається досить значимою навіть після контролю за цими взаємозалежностями (z = 6.8, ступінь свободи (d.f) = 800, P < 1×10⁻¹¹), що концептуально повторює попередні дослідження.

 

Гіпотеза моралізаторських богів передбачає "статистичний причинно-наслідковий зв'язок", в якому моралізаторські боги полегшують еволюцію складних суспільств. Це вказує на те, що в середньому після появи моралізаторських богів соціальна складність повинна збільшуватися швидше. Для перевірки цього прогнозу ми провели аналіз часових рядів по 12 реґіонах, для яких були доступні дані про соціальну складність як до, так і після появи моралізаторських богів (рис. 2). Характерно, що середні темпи зростання соціальної складності були більш ніж уп'ятеро вищі до, а не після появи моралізаторських богів (парний t-тест, t = –6.6, d.f. = 199, P < 1×10⁻⁹; Рис. 2). Ця тенденція була істотною як у глобальному, так і в індивідуальному плані для 10 з 12 реґіональних аналізів часових рядів. Ні в одному з цих 12 реґіонів не спостерігалося значно вищих темпів зростання соціальної складності після появи моралізаторських богів, ніж раніше. Аналіз надійності показав, що наш первинний висновок про вищі темпи зростання соціальної складності до появи моралізаторських богів підтверджується незалежно від типу моралізаторських богів (МВБ або ШНП), вибору змінних, використовуваних для оцінки соціальної складності, невизначеності у часі появи моралізаторських богів або часових рамок, що використовуються для оцінки темпів зміни соціальної складності.

 


 

Рис 2. Соціальна складність до і після появи моралізаторських богів. а) Часові ряди, що показують середню соціальну складність протягом двох тисяч років до і після появи моралізаторських богів. n = 12 реґіонів з даними соціальної складності до і після моралізаторських богів. Соціальна складність масштабована так, що суспільство з найвищою соціальною складністю (династія Цін, Китай, близько 1900 року н. е.) має значення 1, а суспільство з найнижчою соціальною складністю (ранній Вудленд, Іллінойс, США, близько 400 року до н. е.) має значення 0. Вертикальні смуги репрезентують період, в якому вперше з'явилися моралізаторські боги і доктринальні ритуали. Всі дані в межах 95% довірчого інтервалу, за винятком вертикальної шкали для моралізаторських богів, яка репрезентує середню тривалість правління, в якому з'явилися моралізаторські боги (бо час був нормалізований до часу першого свідоцтва моралізаторських богів, тому відхилень у цьому параметрі немає). b) Гістограма відмінностей у темпах зміни соціальної складності після (плюс) і до (мінус) появи моралізаторських богів. n = 200 часових рамок із 12 регіонів, kyr = тисяч років. Вісь Y представляє частку часових рамок із вказаних двохсот. (клікнут для збільшення)

 

В цілому, хоча наш аналіз узгоджується з попередніми дослідженнями, які показують зв'язок між моралізаторськими богами і складними суспільствами, ми виявили, що моралізаторські боги зазвичай слідують — а не передують — зростанню соціальної складності. Примітно, що концепцію моралізаторських богів розвинули більшість суспільств, які перевищили певний поріг соціальної складності. Зокрема, у 10 з 12 проаналізованих реґіонів перехід до моралізаторських богів відбувся за сто років після перевищення значення соціальної складності 0,6 (яке ми називаємо мегасоціальністю, оскільки воно приблизно відповідає мільйонному населенню). Цей поріг мегасоціальності, виглядає, не відповідає точці, в якій суспільства розвивають писемність — це може означати, що моралізаторські боги існували раніше, але археологічно не збереглися. Хоча ми не можемо виключити цю можливість, але той факт, що письмові записи передували розвитку моралізаторських богів у 9 з 12 проаналізованих реґіонів (середній період 400 років) — в поєднанні з тим фактом, що докази моралізаторства богів відсутні в більшості неписьменних суспільств, — свідчить про те, що такі вірування не були значно поширені до винаходу писемності. Кілька суспільств, які дають доколоніальні докази моралізаторських богів, походять із реґіонів, які раніше використовувалися в підтримку твердження, що моральні боги сприяли зростанню соціальної складності (Австронезія та Ісландія) — це наводить на думку, що такі реґіони є радше винятком, ніж правилом.

 

І навпаки, з десяти суспільств, в яких не розвинулися доколоніальні моралізаторські боги, тільки одне перевищило поріг мегасоціальності (недовговічна імперія інків, соціальна складність = 0,61). Це свідчить про те, що коли навіть моралізаторські боги не викликали еволюції складних суспільств, вони можуть репрезентувати культурну адаптацію, необхідну для підтримки співпраці в таких суспільствах після того, як вони перевищили певний розмір — можливо, через необхідність підпорядкувати різні народи в багатоетнічних імперіях загальній влади вищого рівня. Це може пояснити, чому моралізаторські боги поширилися, коли великі імперії завойовували менші, але все ж складні суспільства (наприклад, іспанське завоювання інків). У деяких випадках моралізаторські доктрини, можливо, допомогли стабілізувати імперії, а також обмежили подальшу експансію; наприклад, коли імператор Ашока прийняв буддизм і відмовився від війни після свого остаточного завоювання Королівства Калінга, яке вийшло на максимальний обсяг імперії Маур’їв.

 

Хоча наші результати не підтверджують точку зору про те, що моралізаторські боги були необхідні для виникнення складних суспільств, вони також не підтримують провідної альтернативної гіпотези, що моралізаторські боги з'явилися лише як побічний продукт раптового підвищення добробуту протягом першого тисячоліття до н.е. Натомість у трьох наших реґіонах (Єгипет, Месопотамія й Анатолія) моралізаторські боги з'явилися до 1500 року до н. е. Ми припускаємо, що стандартизація вірувань і практик за допомогою багаторазового повторення і примушування релігійною владою дозволила вперше об'єднати велике населення, встановивши спільну ідентичність між державами та імперіями. Наші дані показують, що доктринальні ритуали, стандартизовані за єдиним зразком (тобто щотижневі або щоденні) або інституціоналізований контроль (релігії з кількома ієрархічними рівнями) значно передують моралізаторським богам у середньому на 1100 років (t = 2.8, d.f. = 11, P = 0,018; Рис. 2a). Доктринальні ритуали передують моралізаторським богам у 9 з 12 проаналізованих реґіонів — і навіть передують письмовим записам у 6 з цих випадків (на цілих 4000 років у разі Чатал-Гьоюка в Анатолії). Хоча аналіз темпів зміни соціального комплексу до і після появи доктринальних ритуалів не дає переконливої підтримки гіпотезі про те, що доктринальні ритуали сприяють підвищенню соціальної складності, ці дані принаймні припускають, що доктринальні ритуали призвели до встановлення великомасштабних релігійних ідентичностей. У майбутньому археологічні дані вищої якості та вищої роздільності зможуть дозволити краще зрозуміти час і можливу коеволюцію виникнення доктринальних ритуалів і моралізаторських богів. Вони навряд чи вплинуть на наше первинне твердження про те, що складні суспільства передували моралізаторським богам, але це емпіричне питання відкрите для майбутнього тестування.

 

Ми демонструємо, як кількісна оцінка культурних характеристик минулих суспільств може сприяти давнім дискусіям про еволюцію соціальної складності. Наші результати дозволяють припустити, що віра в моралізаторських богів була не єдиним і навіть не головним фактором, що сприяв розширенню людських суспільств — але, можливо, поряд з іншими особливостями ритуальних практик і релігії вона сприяла співпраці у все складніших соціальних системах. Зокрема, збільшення частоти ритуалів і контролю з боку доктрин, можливо, сприяло встановленню великомасштабних колективних ідентичностей до поширення вірувань у моралізаторських богів. Таким чином, коли справа доходить до початкового підйому соціальної складності, то те, як ви боготворите, в кінцевому рахунку може бути більш важливим, ніж те, кого ви боготворите.

 


Harvey Whitehouse, Pieter François, Patrick E. Savage, Thomas E. Currie, Kevin C. Feeney, Enrico Cioni, Rosalind Purcell, Robert M. Ross, Jennifer Larson, John Baines, Barend ter Haar, Alan Covey & Peter Turchin
Complex societies precede moralizing gods throughout world history

Nature, 20.03.2019
Зреферував О.Д.

 

22.03.2019