Капітуляція Австро-Угорщини.

Київ, 5. падолиста 1918.

 

Австро-угорське урядове звідомлення з 3. падолиста зазначує, що на італійськім фронті австро-угорські війська наслідком заключеного перемирря спинено воєнні кроки.

 

Італійці предложили такі умови перемирря: передовсім негайне скинення воєнної акції на суші, воді та в повітрі.

 

1. Повна демобілізація в Австро-Угорщині, виключаючи війська мирного часу в скількости 20 дивізій і негайне відведення всіx військових частин, які є на фронті від північного моря до Швайцарії.

 

2. Половина артилєрії з приналежними до неї знарядженням усіх дивізій і корпусів пеpедається Італійцям.

 

3. Евакуація всіх місцевостей, занятих Австро-Угорщиною від початку війни, й відведення австро-угорських війск з ріжних частин фронту протягом реченців, вказаних головним командантом союзних сил на отсю визначену лінію:

 

Верховина Умбрель, високорівня Штільфцер, Етцтальський хребет, верховина Ціллєр, Тоблях, Карнійські Альпи, Тарвіс, Тригляв, Ідрія, верховина Шнеберґ, на полудне до пебережа, адміністративна межа Дальматії й на полудне до водного ділу до Селєніко. Лінія обхоплює всі острови на північ і захід від Дальматії.

 

4. Всі очищені місцевости займають союзні війська; їм передається увесь військовий і зелізничий матеріял.

 

5. Неприятельські війська не мають права робити нових руїн або спустошень.

 

6. Союзники мають право перевозити свобідно свої війська транспортовими засобами Австро-Угорщини й заняти всі стратеґічні точки Австро-Угорщини й реченець, признаний союзниками за необхідний. Ці місцевости займають союзники для домівок або вдержання порядку, при чім вони мають право відбувати реквізиції за гроші.

 

Відведення всіх рішуче німецьких військових частин від італійських меж, з балканського фронту та з цілої території Австро-Угорщини протягом 15 днів.

 

8. Інтернування всіх німецьких військових частин, які протягом цього реченця не опустили Австро-Угорщини.

 

9. Тимчасову управу очищених Австро-Угорщиною місцевостей передасться місцевим властям під контролею комісарів окупаційних союзних військ.

 

10. Негайний поворот всіх полонених і інтернованих підданих союзників, а також видаленого з свого місця осідку горожанського населення, незалежно від такогож зобовязання з боку союзників. Догляд над полишеними в евакуованих місцевостях хорими і раненими має на своїм обовязку австрійський медичний персонал.

 

Умови перемирря на морі такі:

 

11. Негайне припинення всіх воєнних кроків на морі з докладними  визначеннями місця находження і маршрути тих кораблів Австро-Угорщини, котрі находяться в плаванню.

 

12. Невтральні краї повідомляється, що полишається свобода плавби воєнній і торговельній союзницькій фльоті на всіх територіяльних водах.

 

13. Передача пятьнадцяти австро-угорських підводних суден, побудованих в період 1910— 1918 рр., і всіх німецьких підводних суден, які находяться або можуть опинитися в австро-угорських водах.

 

14. Повне розброєння і демобілізація окремих австро-угорських підводних суден, які повинні зістатися під наглядом союзників.

 

15. Передача трьох лінійних кораблів, трьох легких кружляків, 9 торпедовців, одного міноносця, 6 моніторів з їх охороною, знарядами й узброєнням.

 

16. Решта підводної воєнної фльоти має бути зовсім розброєна й поставлена під нагляд союзників.

 

17. Свобода морської плавби й плавби суден для союзницької торговельної і воєнної фльoти в Адрійськім морі і по Дунаю з усіма його допливами.

 

18. Союзники мають право очистити й роззброїти всі мінові поля і загороди, а про розклад їх мають бути повідомлені.

 

19. Для забезпечення плавби суден по Дунаю cоюзники мають право займати або скасувати всі укріплення і верки.

 

20. Лишається в силі бльокада з боку союзників згідно з теперішніми умовами. Австро-угорські судна, які зустрінеться в часі плавання, підлягають призі (конфіскації) з виїмкою тих, плавання котрих допустить комісія союзників.

 

21. Сконцентрування всіх воздушних сил фльоти в однім місці полишення її там, причім гавань визначують союзники.

 

22. Евакуація усього побережа й усіх торговельних портів, занятих Австро-Угорщиною поза своєю національною територією, й передача усього матеріялу морської плавби та плав і суден, засобів озброєних і засобів плавання, якого роду не були-б вони.

 

23. Заняття союзниками всіх сухопутніх морських укріплень і всіх приладжених для оборони воєнного порту Полі островів, а також верків й арсеналу в Полі.

 

24. Повернених всіх забраних Австро-Угорщиною, торговельних суден союзників.

 

25. Заборона, якoго не булоб, знищення озброєнь або матеріялу до їх евакуації або передачі.

 

26. Повернення всіх полонених воєнної і торговельної фльоти без такогож обовязку з боку союзників.

 

З приводу перемирря зазначується, що всі вище подані умови перемирря приняті в залежности від будучих умов миру. При тім висловлено думку, що ворожі армії не покористуються свободою вільного руху в ціли наступу на Німеччину. Коли ця думка не покажеться вірною, то з приводу такого наступу треба заложити протест.

 

іло, 08.11.1918]

 

08.11.1918