Kronika

Czasopisma ruskiego „Towarysz nr. 1. skon­fiskowany w Lipcu przez policję z powodu niektórych nieformalności, teraz dopiero, po przeprowadzeniu po­stępowania sądowego został uwolniony z kwarantany i wkrótce rozesłany będzie na prowincję.

 

[Kurjer lwowski, 1888. Nr. 269, 27 Września, S. 5]

27.09.1888