Програма подорожи Єго Величества Цїсаря до Галичини в серпни 1892 р.

 

Єго Величество Цїсар пpиїдe до Олешич дня 30 серпня о 6 годинї 45 мінут рано (час середно-европейскій).

 

На двірци зелїзниць в Олешичах повитають Найяснїйшого Монарха торжественно Єго Ексцелєнція Пан Намістник, Староста повітовий і Презес Ради пoвiтової нa чолї членів репрезентації повітової, духовеньство та начальники громад.

 

Відїзд з Олешич о 11 годинї перед полуднем (час серед. евр.).

 

Приїзд до Львова о 3. годинї 15 мін. по полудни (час серед, евр.)

 

На двірци зелїзницї будуть ждати на приїзд Монарха: Єго Експ. Пан Намістник, ц. і к. Комендант корпусу, Єго Ексц. князь Маршалок краєвий, ц. к. Віцепрезидент Намістництва, Президент міста і Директор поліції. Є. Е. кн. Маршалок краєвий на чолї Видїлу краєвого, згромадженої шляхти і Делєґатів репрезентацій повітових повитає торжественно Є. Вел. Цїсаря короткою промовою.

 

По найласкавійшій відповіди повитає Є. Вел. Цїсаря торжественно кількома словами Президент м. Львова, котрий прибуде на дворець зелїзницї на чолї членів міста Львова.

 

Монарх удасть ся відтак повозом до Своєї резиденції, попереджений в дорозї Президентом міста. Похід піде улицями: Городецкою, Жигмонтівскою, Мицкевича, Маршалківскою, Третього мая, Ягайлоньскою, Кароля Людвика, площами: Марійскою, Бернардиньскою і улицею Чарнецкого до будинку правительственного, де Є. Вел. Цїсар замешкає.

 

Повздовж цїлої дороги утворять шпалєр корпорації духовні, товариства, вихованцї добродійних закладів і ученики шкіл. Порядок буде удержувати сторожа горожаньска.

 

Достойники Двора, всї Власти цивільні і войскові, Корпус офіцирскій, Духовеньство, Сенат академичний враз зі збором професорів і Сенат Школи політехнічної зі збором професорів уставлять ся в той спосіб перед будинком ц. к. Намістництва, щоби Начальники властей краєвих, Епіскопи і всї достойники Двора заняли місця безпосередно перед вїздом до палати.

 

Зібрані повитають Є. В. Цїсаря без промов і жадного представлюваня на тім місци не буде.

 

В середу дня 31. серпня виїде Є. Вел. Цїсар о год. 6 з рана тою самою дорогою як при Вїздї на дворець зелїзницї і удасть ся поїздом двірским до Городка.

 

На Зелїзничім двірци в Городку будуть ждати на приїзд Монарха: тамошний ц. к. староста повітовий і презес ради повітової на чолї членів тоїж репрезентації духовеньство і начальники громад.

 

З Каменоброда верне Монарх до Львова і удасть ся з двірця зелїзницї до своєї резиденції висше означеною дорогою.

 

О годинї 2-ій по полудни відбуде ся принятє у Найвисшого Двора в слїдуючім порядку:

 

1. Духовеньство,

 

2. Достойники двірскі і шляхта,

 

3. Корпус офіцирскій,

 

4. Кн. Маршалок краєвий з Видїлом краєвим, Презесами і відпоручниками репрезентацій повітових евентуально міст,

 

5. Президента міста Львова з Радою міскою,

 

6. Шефи департаментів п. к. Намістництва, краєвої Ради шкільної, краєвої Ради здоровля, Директор поліції, Директор почт і телєґрафів Директор і заступник Директора ц. к. Дирекції руху зелїзниць державних і Начальник Дирекції дібр державних,

 

7. Начальники висшего Суду краєвого, карного і старшій прокуратор державний,

 

8. Начальник краєвої Дирекції скарбу і Прокураторії скарбу,

 

9) Президенти палат адвокатів і нотарів,

 

10) Ректор Університету враз з Сенатом академичним, Ректор Школи політехнічної, Дирекція Школи ветеринарії, Дирекції шкіл середних, семинарій учительских і державної Школи промислової,

 

11. Палата торговельна і промислова і галицке Товариство господарске,

 

12. Зверхність церкви евангелицкої, і

 

13. Зверхність віроисповідної громади израїльскої.

 

На случай, коли би зголосили ся ще инші депутації, не належачі до одної з повисших катеґорій, ліста их буде предложена Єго Величеству в передодень принятя до Найвисшого ріщеня.

 

О год. 6 мін. 30 двірскій обід, відтак похід зі смолоскипами і серенада мужеского хору галицких Товариств музичних.

 

Конець о годинї 9.

 

В четвер дня 1 вересня відвідає Є. Величество о годинї 9. з рана:

 

1. новий будинок ц. к. Намістництва,

 

2. державну школу промислову враз з виставою виробів промислу домашного,

 

3. міску народну школу имени Мицкевича,

 

4. збудовані громадою міста Львова касарнї артилєрії і артилєрійскі бараки,

 

5. дім инвалідів і бараки инфантерії коло дому инвалідів,

 

а о годинї 2 мін. 30 по полудни, буде Єго Величество звиджувати:

 

1. будинок галицкої Каси ощадности,

 

2. грецко-кат. Семинар і

 

3. міскій парк стрийскій.

 

О годинї 6 мінут 30 двірскій обід.

 

О годинї 8 мінут 30 вечером в будинку Соймовім і илюмінація міста.

 

В пятницю дня 2 вересня буде Є. Вел. Цїсар звиджувати о год. 9 з рана:

 

1. IV. ґімназію державну,

 

2. виставу будівляну в будинку Школи політехнічної і

 

3. університетскій Институт хемічний.

 

О годинї 12 в полудне (час середно-европейскій) відїзд до Любачева на Жовків і Раву.

 

Підчас відїзду зберуть ся на двірци зелїзничім всї власти цивільні і войскові і репрезентації для торжественного пращаня Єго Величества.

 

На зелїзничім двірци в Любачеві повитають торжественно Є. Вел. Цїсаря ц. к. Старости і Презеси репрезентацій повітів Тїшанівского і Яворівского разом з членами дотичних репрезентацій повітових, Духовеньство і начальники громад.

 

Відтак поїде Є. Вел. Цїсар повозом до Грушова, попереджуваний ц. к. Старостою і Презесом Ради повітової з Яворова.

 

В середу дня 7 вересня верне Є. В. Цїсар о год. 2 мін. 30 (час сер. евр.) до Любачева, де на зелїзничім двірци зберуть ся ті самі особи як при повитаню, в цїли торжественного пращаня Є. Величества.

 

[Народна Часопись]

07.08.1892