Божа марнотратність

Європейські церкви порожні, та не сприймайте це як ознаку перемоги розуму. Більш ніж половина ісландців вірять в ельфів і тролів

 

 

Бог живий. Всупереч прогнозам науковців і ліберальних релігійних діячів світ стає більш, а не менш сповненим віри. За словами співдиректора Інституту з вивчення релігій при Бейлорському університеті Родні Старка немає збільшення «нерелігійних» – зростання у світі кількості самопроголошених атеїстів і перемоги розуму над богоодкровенням.

 

Однією з мішеней  в «Тріумфі віри» Старка  є певні сучасні фірми з проведення опитувань, включно з Pew Survey, які регулярно повідомляють про значне зростання кількості американців, які стверджують, що не належать до жодної релігії. Як повідомив минулого року керівник з релігійних питань Pew Survey Алан Куперман: «Країна стає менш релігійною в цілому». Старк критикує методи Pew Survey та інших фірм, стверджуючи, що їхній коефіцієнт участі респондентів є надто малим, аби обґрунтувати зроблені ними амбіційні заяви.

 

Однак справжню битву він веде з інтелектуальними елітами Заходу, які століттями заявляли про смерть релігії і десятиліттями просувати свою секуляризаційну тезу. На їхню думку релігійна віра є схильністю невігласа і неука. З їхньої точки зору, здобувши освіту, люди бачать безглуздість свого поводження і відмовляються від своїх вірувань. Освіта поширюється все більше, завдяки достатку і технологіям: звідси й повільний занепад віри.

 

Старк у різні способи висловлює незгоду із секуляризаційною тезою. У розділі «Міф про середньовічну побожність» він зауважує, наприклад, що впродовж так званих Темних віків в Європі – коли релігія нібито заглушила жвавість розуму і ввергла простолюд в морок неуцтва – понад 90% населення жили в сільській місцевості, тоді як церкви здебільшого знаходилися в містечках і великих містах: «Отож навряд чи кожен міг відвідувати церковну службу. Ба більше: навіть після того, як більшість європейців отримали доступ до церкви – чи то католицької, чи то протестантської – більшість людей однаково її не відвідувала, а коли їх до цього примушували, вони часто пручалися».

 

Одним словом, бідні і менш освічені не є за означенням більш побожними. Стосовно іншої половини секуляризаційної тези, Старк доводить, що нині в одній за одною країні релігію вибирає більша кількість освічених людей, ніж їхніх менш освічених ровесників. Це без сумніву є правдою в Сполучених Штатах, де релігійну службу радше відвідують американці з вищою освітою, ніж їхні співвітчизники, які мають лише атестат про середню освіту.

 

Насправді релігійний запал охопив багато країн, де сучасність є доконаним фактом. В країнах, де переважають мусульмани, відсоток людей, які відвідують мечеті, є найвищим серед тих, які мають вищу освіту. Старк пише, що люди в цих країнах, яких найбільше дратує західна культура, здебільшого є не сільськими простаками, а людьми, які живуть в сучасних міських територіях.

 

Вчені, як-от Філіп Дженкінс, роками констатували, що в південній півкулі релігійна віра – зокрема християнство та іслам – швидко поширилася. В своїй книзі Старк посилається на опитування, якому він довіряє: вивчення громадської думки Інститутом Ґеллапа, яке проводиться щорічно з 2005 року і нині включає понад мільйон інтерв’ю в 163 різних країнах. За даними  Інституту Ґеллапа майже всі південноамериканські країни зараз є менш ніж на 5% світськими. Хоча католицизм був переважаючою формою християнства, оскільки то була офіційна релігія держав-колонізаторів, протестантство «стало найбільшою релігійною данністю в більшості країн Латинської Америки».

 

Старк стверджує, що як правило урядова підтримка релігії є перешкодою для поширення віри. Монополія руйнує конкуренцію, а конкуренція, каже він, веде до поширення – в релігійній приналежності не менше, ніж на ринку товарів і послуг. В багатьох місцях на земній кулі результатом конкуренції між мусульманами, протестантами, католиками, мормонами, свідками Ієгови і сотнями менших релігійних общин стала атмосфера відродження. На зміну самовпевненій самовдоволеності прийшло прагнення завоювати душі.

 

Та не в Європі, де церкви, раніше настільки важливі, тепер стоять порожні. На думку поборників секуляризаційної тези на такий розвиток подій не треба нарікати: порожні церкви є ознакою прогресу розуму. Старк наводить кумедний доказ протилежного. Виходячи з опитування  Інституту Ґеллапа, він зауважує, що європейці дотримуються різного роду вірувань у надприродне. В Австрії 28% опитуваних сказали, що вони вірять ворожкам; 32% вірять в астрологію; 33% вірять у щасливі амулети. «Понад 20% шведів вірять в реінкарнацію, – пише пан Старк, – половина вірить в розумову телепатію». Більш ніж половина ісландців вірять в huldufolk, «схований народ», схожий на ельфів і тролів. Складається враження, що колишні колоніальні аванпости для європейських місіонерів тепер стають більш релігійними, в той час як сама Європа стає зацікавленою в первісних народних віруваннях.

 

Старк може критикувати методи Pew Survey та інших фірм, які проводять опитування громадської думки, але немає сумніву, що менше американців, аніж раніше, заявляють про зв'язок з конкретним віросповіданням чи конфесією. Вони можуть бути віруючими за означенням, але не є «воцерковленими». Люди в опитуваннях Pew Survey не є безбожними тріумфалістами. Схоже, вони йдуть шляхом, який за визнанням Старка є «соціальними наслідками» змін у тому, як люди ідентифікуються.

 

І хоча є правдою те, що найбільш освічені члени американського суспільства ходять до церкви, її відвідуваність і приналежність до неї скоріш за все в найближчі роки зменшаться, частково через зміни в родинній динаміці. Американці одружуються в старшому віці або все частіше взагалі не одружуються. А саме традиційний шлюб знову навертав молодь до релігії чи утримував їх в лоні церкви. Проте це може бути викидом сигналу на глобальному екрані. Тільки Бог це знає.

 


Naomi Schaefer Riley
The God Profusion
The Wall Street Journal, 3.01.2016
Зреферувала Галина Грабовська

  

THE TRIUMPH OF FAITH

By Rodney Stark

ISI, 258 pages, $24.95

 

     

12.01.2016