Примітки до «Лесь Мартович. Твори, т.II» (1943)

ПРИМІТКИ

 

Переднє слово Володимира Гнатюка до першого видання Мартовичевої повісти „Забобон", що появилася друком накладом Української Видавничої Спілки, Львів, 1917, каже додумуватися, що Мартович закінчив цей твір у листопаді 1911  а принаймні тоді передав її Гнатюкові до оцінки. Два з половиною роки, від закінчення „Забобону" до вибуху світової війни в липні 1914 р., Мартович пробув на хуторі свого приятеля д-ра Івана Кунцева в Улицьку Зарубанім, де вперто працював над здійсненням своїх літературних задумів. Висліди цієї праці великі: три довші оповідання, що друкуються в першому томі нашого видання, драма „Політична справа" і незакінчена повість з селянського життя, без наголовка, та крім того багато коротких прозових фрагментів, що широкого читача не зацікавлять. Та треба думати, що літературна спадщина Мартовичева з цих років не повна: Наслідком погрому садиби д-ра Кунцева у вересні 1914 р., який вчинили салдати російської армії, рукописи письменника „опинилися на подвір’ю, в городі, в саді, на слоті, порозкидані і потоптані солдатськими чобітьми, а визбирані потім картки виказали вже багато браків".*

 

1. Політична справа: В рукописному відділі бібліотеки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка збереглися два варіанти цієї драми, машинописи, биті на машині самим письменником. У нашому виданні друкується вперше „Політична справа“, з машинопису № 513/5а, стор. 1—48, який багато різниться від другого машинопису, № 513/56, та є доскональнішою редакцією драми. За прийняттям саме цього варіянту промовляє і те, що його виправляв сам письменник, додаючи деколи цілі речення. В машинописі, з якого передруковуємо „Політичну справу”, бракує стор. 3; її знайдено на другому боці стор. 12 машинопису повісти без наголовка, ближчий опис якої подаємо нижче. Це вказувало б, що драма не була остаточно викінчена і є варіантом, з якого письменник задоволений не був.

 

2. Село Підойми: В рукописному відділі бібліотеки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у Львові збереглися два варіанти цієї повісти без назви та кінця, а саме: чорновий рукопис, це звичайний шкільний зшиток, № 513/6а, стор. 1—22, і машинопис, № 513/6б, стор. 1—37. Передруковуємо її з машинопису, битого самим письменником і його рукою виправлюваного. Труднощі при редагуванні повісти великі: унаслідок погрому картки вимазані болотом і вим’яті. Валок машини зле пересувався, на одному місці вибито часом дві, три, а то й чотири літери. Письменник часто пише скороченнями, напр,: „П-о“ замість „Петро“, „І-н" чи „Й-н“ замість „Іван" чи „Йван", „село П.“ замість „село „Підойми“ і т. д., деколи забуває прізвища героїв, напр.: раз „Сурка“, а декілька сторінок далі „Рухля", раз „Палагна“, то знову „Параска". Крім цього письменник зовсім не зберігає законів пунктації; в тексті нема абзаців, запинок, а часто також крапок. В машинописі бракує стор. 26; її реконструовано так, що використано чернетку повісти, писану дрібосеньким, як мачок, письмом, а саме частини стор. 19 і 20 чернетки. Половина стор. 34 машинопису віддерта, реконструувати її навіть при допомозі чернетки не вдалося тому, що в обох варіянтах фабула дедалі більше віддалюється одна від одної, а врешті цілком розходиться. Всі ці труднощі вимагали деякого встрявання редактора в реконструкції, та це встрявання дуже невелике, можна сказати, самозрозуміле. Машинопис не остання редакція повісти. Про це свідчить не тільки те, що письменник її не закінчив, але й те, що часто вставляв у текст одно чи два слова, що не дають закінченого речення; цими словами Мартович сформовував думку, щоб використати її при дальшому опрацьовуванні повісти. Проте, не зважаючи на всі свої недоліки, ця повість це ще один доказ великого таланту її автора.

 

____________________________

*Іван Кунців: Лесь Мартович, щоденник „Діло" №82 з 3-го лютого 1916 р.

 

11.04.1943