Відміни галицького наголосу

​Поряд зі всіма своїми заслугами Іван Огієнко-мовознавець увійшов до історії своєю консеквентною боротьбою проти галицького (наддністрянського) варіанту української мови. Рідко яка його стаття обсягом більше сторінки була без слів "а в Галичині неправильно кажуть...", "а галицькі письменники помилково пишуть..." тощо. Навіть видання академічних "Головніші правила українського правопису", ініційованих ним на посаді міністра освіти УНР, було зумовлене необхідністю сепарування від галицьких (неправильних, звичайно) правил ортоґрафії. В передмові до „Головніших правила Правил" з датою: „17 січня 1919 р.“ зазначається, що „правила охоплюють переважно спірні питання українського правопису, а разом і ті випадки, що відріжняють наш правопис від правопису Галичини".

 

 

Але парадоксальним чином саме своїм антигалицьким пуризмом Огієнко систематизував і залишив нащадкам основні особливості автентичного галицького варіанту літературної мови, в значній мірі цими нащадками забуті.

Пропонуємо вашій увазі Огієнкову підбірку галицького наголошування (як тепер виявляється не цілком неправильного, а часами цілком правильного, тобто кодифікованого словниками української літературної мови) з журналу "Рідна мова" (за 1939 рік, чч.4, 5, 6,7/8), що видавався ним у Варшаві. На жаль, у вересневому числі продовження словничка не було, а наступних чисел журналу ми через війну так і не побачили, але опублікованих 550 позицій можемо собі проаналізувати.

 

 

Відміни наголосу галицького від літературного.

Словника свого, щодо галицької частини, я склав головно на оцих джерелах, що мають місцевий наголос: вірші І. Франка („З вершин і низин“ 1887 р.), О. Маковея („Ревун" 1911 р.), Б. Деякого („З глибин душі" 1905 р.), В. Щурата („Пісня про Роланда" 1918 р. і „Слово про похід Ігоря Святославича“), М. Підгірянки („Мати-страдниця") і В. Пачовського („Гетьман Мазепа"), та акцентовані видання: Граматика Ст. СмальСтоцького 1914 р., „Етногр. Збірник" т. VI, „Коротка історія біблійна" о. І. Рудовича, „Читанка для І-ІІ р." Ол. Барвінського 1921 р. та „Словар чужих слів" 3. Кузелі і М. Чайківського 1910 р.

 

Наголос при відміні слова показую для скорочення за допомогою трьох цифр.

 

1. Цифра 1 по слові показує, що наголос цього слова при його відміні по всіх формах все позостається на тім самім складі, на інший не переходячи. Напр.: вежа 1: вежі, вежею, вежами й т.д., або: входити 1: входжу, входиш, входить, входять і т. д.

2. Цифра 2 по слові показує, що наголос цього слова при його відміні по всіх формах переходить на кінцевий склад слова. Напр.: вояк 2: вояка, вояком, вояки, воякам, або: везти 2: везу, везеш, везуть, везла, везлО, везлИ. Тільки в орудному множини наголос не на кінці: вояками.

3. Цифра 3 по дієслові показує, що наголос у 1. особі теперішнього часу знаходиться на кінцевому складі, а в усіх інших формах теперішнього часу він переходить на корінь. Напр.: блудити 3 — блуджу, блудиш, блудить, блудимо, блудите, блудять. Таких дієслів у нашій мові дуже багато, й на них треба звернути пильну увагу, бо це засаднича відміна вимови східньої від західньої.

 

Спочатку подано наголос галицький, а в дужках — східно-український.

 

Авґуст (Август 1)

автограф (автограф 1)

адвокат (адвокат 1)

азбука (азбука 1,)

акцент (акцент 1)

альґебра (алгебра 1)

альфонс (альфонс 1)

Анатоль (Анатоль 1)

антихрист (антихрист 1)

апетит (апетит 1)

аптика (аптека 1)

аптекарський (аптекарський 1)

аромат (аромат 1)

артикул (артикул 1)

бажання (бажання 1)

батенько (батенько 1)

Батий (Батий 1)

батьківський (батьківський 1)

батьківщина (батьківщина 1)

батько 2 (батько 1, мн. батьки 2)

дім батьків (дім батьків 1)

блудити, блуджу 1 (блудити 3: блуджу, блудиш)

боги 2 (боги, богів 2)

Богдан 2 (Богдан 1)

бойкий (бойкий 1)

болгарин (болгарин 1)

Борис (Борис 1)

боронити, бороню (боронити 3: бороню, борониш)

бороти, борю (бороти 3, борю, бореш)

боярин (боярин 1)

боюся, боїшся (боятися, боюся, боїшся 2.)

брати, беру (брати, беру 2)

брешу (брехати 3: брешу, брешеш)

брилянтовий (брилятовий 1)

броджу (бродити 3: броджу, бродиш)

буду 2: будеш, будеуду 1: будеш, буде)

будучина (будучина 2)

бузько 1 (бузько 2)

буйний (буйний 1)

букет (букет 1)

буковий (буковий 1)

була, було, були (була, було, були)

булава (булава 2)

бурлаковання (бурлакування 1)

вагання (вагання 1)

валєт (валет 1)

валишся (валитися 3: валюсь, валишся)

варвар (варвар 1)

варварство (варварство 1)

варити: варю, вариш, варить (варити 3: варю, вариш, варять)

ввічливий (ввічливий 1)

вгледіти (вгледіти 1)

вгору (вгору)

вдалася 1: вдалося, вдалися (вдалася 2: вдалося, вдалися)

вдихання (вдихання 1)

вежа 2, мн. вежі 1 (вежа 1)

везір 1 (везір 1)

везти, везла, -ло, -ли (везти 2: везу, везеш)

везла, -ло, -ли (везла, везло, везли)

величний (величний 1)

вернути, верну (вернути 3: верну, вернеш)

вертіти 1: верчу, вертиш (вертіти 2: верчу, вертиш)

верх, до верху (верх, до верху)

весело (весело)

весілля 2 (весілля 1)

вести, вела, вело, вели (вести 2: веду, ведеш, вела, вела, вели)

вечеряти (вечеряти 1)

вечером (вечером, ввечері)

взяти 1: возьму, возьмеш, взяла, -ло, -ли (взяти 3: візьму, візьмеш, взяла, -ло, -ли)

видимий (видимий 1)

вижидання (вижидання 1)

виносити (виносити 1)

високо (високо)

виходити (виходити 1)

відати (відати 1)

відбрешу (відбрехати 3: -шу, брешеш)

відвести (відвести 2: -зу, -зеш)

віддала, -ло, -ли (віддала 2, -ло, -ли)

відомий (відомий 1)

відомість (відомість 1)

відомо (відомо)

відплатити, -чу 2 (відплатити 3: -чу, відплатиш)

відплила, -ло, -ли (відплила 2, -ло, -ли)

відповіла, -ло, -ли (відповіла 2, -ло, -ли)

відразливий (відразливий 1)

відсоток (відсоток 1)

відступити, відступлю (відступити 3: відступлю, відступиш)

відхід, відходу (відхід, -ходу 1)

віжки 2 (віжки 1)

війна, на войну (війна, на війну)

військовий (військовий)

вільний (вільний 1)

він 1: його, йому, її (він 2 : його, йому, її)

вінчання (вінчання 1)

вітчина 2 (вітчизна 1)

вкраду 2 (вкрасти 1: вкраду, вкрадеш)

Владимир (Владимир)

вносити, вношу (вносити 1)

воздушний (воздушний 1)

возити, вожу (возити 3: вожу, возиш)

Володимир (Володимир 1)

Вольтер (Вольтер 1)

воркотати, воркочу (воркотати 3: -чу, -кочеш)

ворожити, ворожу (ворожити 3: ворожу, ворожиш)

вороний (вороний 1)

Вороний (Вороний 1)

ворота (ворота)

вояк (вояк 2)

впасти 1, впаду, впадеш (впасти 2: впаду, впадеш)

впласти, вплету (вплести 2: -ту, -теш)

втікла, -ло, -ли (втікла 2, -ло, -ли)

втомлений (втомлений 1)

втопити, втоплю (втопити 3: втоплю, втопиш)

втрачений (втрачений 1)

входити, входжу (входити 1)

вхопити 1 (вхопити 3: вхоплю, вхопиш)

в’язати, в’яжу (в'язати 3: в’яжу, в’яжеш)

галичанин (галичанин 1)

гасло 2 (гасло 1)

герольд (герольд 1)

гостей (гостей)

глибоко (глибоко)

глиняний (глиняний 1)

глядіятор, мн. -тори (гладіятор 1, мн. гладіятори)

глядіяторів (гладіяторів 1)

глядіяторський (гладіяторський 1)

гнобити (гнобити 2)

говорити, говорю (говорити 3: говорю, говориш)

гоєний (гоєний 1)

гоїти (гоїти 1)

гойдатися (гойдатися 1)

голити, голю 1 (голити 3: голю, голиш)

голосити, голошу 1 (голосити 3: голошу, голосиш)

голуб 1, мн. 1: голуби (голуб 1, мн. 2: голуби)

голубий (голубий 1)

гора, на гору (гора, на гору)

гордий (гордий)

горі (горі)

горизонт (горизонт 1)

горожанин (горожанин 1)

горшка, в горшку (горшка 2: в горшку)

горячо (гаряче)

Господь 1 (Господь, Господа 1)

граблі 1 (граблі 2)

грамота 2 (грамота .1)

гризота 2 (гризота 1)

грішний (грішний 1)

грозити, грожу 1 (грозити 2, грожу, грозиш)

губити, гублю (губити 3: гублю, губиш)

гузар (гусар 1)

густи, гула, -ло, -ли (густи 2, гула, -ло, -ли)

гуцул (гуцул 1)

гуцульський (гуцульський 1)

давний (давній 1)

давно (давно)

далеко (далеко)

дармовання (дармування 1)

дати, дала, дало, дали (дати, дала, дало, дали)

двадцятий (двадцятий 1)

Двина 1 (Двіна 2)

Декамерон (Декамерон 1)

декан (декан 1)

декрет (декрет 1)

держати, держу (держати 3: держу, держиш)

дешевший (дешевший 1)

джума 1 (чума 2)

дивний (дивний 1)

диван (диван 1)

дивитися, дивлюся (дивитися 3: дивлюся, дивишся)

дівочка (дівочка 1)

ділати 1 (діяти 1)

ділити, ділю (ділити 3: ділю, ділиш)

діло 1 (діло 1)

довершити (довершити 2)

довжник (довжник 2)

доводилось (доводилось)

додала, -ло, -ли (додала, -ло, -ли)

доктор 1, мн. доктори (доктор, мн. 2: доктори)

долішній (долішній 1)

домагання (домагання 1)

донос (донос 1)

доносити (доносити 1)

донькаонька 1)

допевнитися (допевнитися 1)

доповнити (доповнити 1)

допомогти, допоможу 1 (допомогти 3: допоможу, допоможеш)

доробити, дороблю (доробити 3: дороблю, доробиш)

досить (досить)

доступити, доступлю 1 (доступити 3: доступлю, доступиш)

доходити (доходити 1)

доцент (доцент 1)

дочка 1 і 2 (дочка 2)

дрова (дрова)

дружний (дружній 1)

друковання (друкування 1)

дубина 2 (дубина 1)

думати (думати 1)

духовенство 2 (духовенство 1)

душу, душиш (душити 3: душу, душиш)

Евангелія (Євангелія 1)

еґоїзм 1 (егоїзм 1)

елємент (елемент 1)

евшан (євшан 1)

єгиптянин (єгиптянин 1)

епітет (епітет 1)

єретик 1 (єретик 2)

жадання (жадання 1)

жажда 2 (жажда 1)

жалібний (жалібний 1)

жерело (джерело 2)

жертівник 2 (жертовник 1)

жертвувати, жертвую 1 (жертвувати 1, жертвую 1)

жила, жило, жили (жила, -ло, -ли)

життєпис (життєпис 1)

забороло (забороло 1)

завдання (завдання 1)

завернути, заверну (завернути 3:)

завести, заведу 1, завела, -ло, -ли (заверну, завернеш)

завидувати (завести 2: заведу, -деш, завела, -ло, -ли)

заводити (завидувати 1)

заговір (заводити 1)

загусти, загула, -ло, -ли (заговір 1)

задушу (загусти, 2, загула, -ло, -ли)

зажурений (задушити 3: задушу, задушиш зажурений 1)

закон (закон 1)

замітний (замітний 1)

замкнений (замкнений 1)

замок (у дверей) (замок 2)

занепокоїти (занепокоїти 1)

запасти, западу 1 (запасти 2: западу, -деш)

заповнити (заповнити 1)

запопадливий (запопадливий 1)

запримітити (запримітити 1)

заслонити, заслоню (заслонити 3: заслоню, заслониш)

заспокоїти (заспокоїти 1)

заходити (заходити 1)

захопити (захопити 3: захоплю, захопиш)

зацвила, -ло, -ли (зацвіла, -ло, -ли)

зачала, -ло, -ли (зачала, -ло, -ли)

збрехати, збрешу (збрехати 3: збрешу, збрешеш)

збуджу (збудити 3: збуджу, збудиш)

звести, зведу, звела, -ло, -ли (звести 2: зведу, деш, звела, -ло, -ли)

згашений (згашений 1)

здала, -ло, -ли (здала, -ло, -ли)

здобула, -ло, ли (здобула, -ло, -ли)

здоровлю 2 (здоровлю 1)

здумати (здумати 1)

зібрати, зберу 1 (зібрати 2: зберу, збереш)

зідхання (зідхання 1)

злазити (злазити 1)

зломання (зламання 1)

змагання (змагання 1)

змилосердитися (змилосердитися 1)

знавець (знавець 2)

знакомий (знайомий 1)

знакомство (знайомство 1)

знатний (знатний 1)

значити (значити 1 (мати значення) і значити 2 (робити знаки))

значіння (значення (вага) і значіння (роблення знаків))

знесла, -ло, -ли (знесла, -ло, -ли)

знівечити (знівечити 1)

знова (знову)

зносити (зносити 1)

зняла, -ло, -ли (зняла, -ло, -ли)

зоряний (зоряний 1)

зразу (зразу)

зранити (зранити 1)

зробити, зроблю 1 (зробити 3: зроблю, зробиш)

зупинити, зупиню (зупинити 3: зупиню, зупиниш)

зустрінути (зустрінути 1)

Ігор (Ігор 1)

Ігоревий (Ігорів)

ігумен (ігумен 1)

ігуменя (ігуменя 1)

ідол (ідол 1)

ізраільтянин (ізраільтянин 1)

Ізраїль (Ізраїль 1)

ізраїльський (ізраїльський 1)

іней (іней)

інжинір (інженер 1)

ініціял (ініціял 1)

інок (інок 1)

іпотека (іпотека 1)

іраде (іраде)

Йордан 2 (Йордан 1)

кагла (кагла 2, мн. кагли 1)

казати, кажу (казати 3: кажу, кажеш)

казання (казання 1)

Казань мій (Казань 1 моя)

какао (какао)

калєндар (календар 2)

Калевала (Калевала 1)

камера (камера 1)

камінний (камінний 1)

камка (камка 2)

кам'яний (кам'яний 1)

канал, мн. канали 2 (канал 1, мн. канали 1)

капраль (капрал 1)

каптур (каптур 2 і каптур 1)

капуцин (капуцин 1)

Карло 2 (Карл 1)

Катон (Катон 1)

кашляти (кашляти 1)

керманич (керманич 1)

кивати (кивати 1)

кивот (кивот 1)

кидати (кидати 1)

києвлянин (києвлянин 1, киянин 1)

Київщина (Київщина 1)

килим (килим 1)

кланятися, кланяюсь 1 (кланятися, кланяюсь 1)

клевета (клевета 2)

клонити, клоню (клонити 3: клоню, клониш)

клопотати, клопочу (клопотати 3: клопочу, клопочеш)

княжна (княжна 2)

князь 2 (князь 1, мн. князі 2)

кобур (кобура 1)

ковер (ковер 2)

кого, когось (кого, когось)

кодекс (кодекс 1)

кожух 2 (кожух 1)

колоти, колю (колоти 3: колю, колеш)

колотити, колочу (колотити 3: колочу, колотиш)

комісар (комісар 1)

конання (конання 1)

контракт (контракт 1)

концерт (концерт)

коняк (кон'як 2)

копіє (копіє 2)

Коран (Коран 1)

корець 2 (корець 1)

косити, кошу, кошений (косити 3: кошу, косиш, кошений 1)

край 2 (край 1, в краю, мн. краї 2)

крутити, кручу (крутити 3: кручу, крутиш)

кузин (кузен 1)

купити, куплю (купити 3: куплю, купиш)

курінь 1 (курінь 2)

курятко (курятко 1)

кутя 1 (кутя 2)

ладан 2 (ладан 1)

ластівки 2 (ластівки 1)

лєґіон 1 (легіон 1)

ледвоедве)

лєксикон (лексикон 1)

лемент (лемент 1)

лила, -ло, -ли линути (летіти 2: лечу, летиш)

летіти 3: лечу, летиш (лила, -ло, -ли)

линути 1 (линути 1)

лист 1 (лист 2)

лишити, лишу 1 (лишити 3: лишу, лишиш)

лікар 2 (лікар 1)

літія (літія 2)

літний (літній 1)

ловець (ловець 2)

ловити, ловлю 1 (ловити 3: ловлю, ловиш)

ловля 2 (ловля 1)

ломити, ломлю 1 (ломити 3: ломлю, ломиш)

ломання (ламання 1)

любити, люблю 1 (любити 3: люблю, любиш)

людина 2 (людина 1)

людство 2 (людство 1)

лютня (люшня 2, мн. люшні 1)

льокаль (льокаль 1)

мадяр (мадяр 1)

магомеданин (магометанин 1)

майор (майор 1)

макаронізм (макаронізм 1)

малярія (малярія 1)

маца 1 (маца 2)

машина (машина 1)

машкара (машкара 2, мн. машкаря 1)

маштаб (маштаб 1)

маятник 2 (маятник 1)

мене, мені (мене, мені)

меншати (меншати 1)

мертвий (мертвий 1)

Месія (Месія 1)

меценат (меценат 1)

Мирон (Мирон 1)

мій 1: мого, моїй, мої, моїх, моїм, моє, моя, мою (мій 2: мого, моїй, мої, моїх, моїм, моє, моя, мою)

мінитися 2, мінюся, мінишся (мінитися 3: мінюся, мінишся)

місця 1 всі (місця 2 всі)

множество 2 (множество 1)

множитися (множитися 1)

мовчання (мовчання 1)

молити, молю 1 (молити 3: молю, молиш)

молоти, мелю 1 (молоти 3: мелю, мелеш)

монах (монах 1)

морозити 2 (морозити 1)

мотив (мотив 1)

моток 1 (моток 2)

мотор (мотор)

мрячний (мрячний 1)

мужчина 2 (мужчина 1)

мундур (мундир 1)

мурза 1 (мурза 2)

муркотіти, муркочу (муркотіти 3: муркочу, муркочеш)

наблизитись (наблизитись 1)

наводити (наводити 1)

навчання (навчання 1)

надійний (надійний 1)

надіятися (надіятися 1)

надлетіти, -лечу 1 (надлетіти 2: надлечу, надлетиш)

надходити (надходити 1)

нажену 1 (нажену 2)

най- (най-)

найбагатший (найбагатший 1)

найбільше (найбільше)

найти, найду 1 (найти 3 і 2: найду, найдеш)

наказ (наказ 1)

намагання (намагання 1)

намітити (намітити 1)

намет (намет 1)

напиток (напиток 1)

наповнити 2 (наповнити 1)

нарід (народ 1)

народній (народній 1)

нарциз (нарциз 1)

насмілитись (насмілитись 1)

настрій (настрій 1)

настроїти 2 (настроїти 1)

науковий (науковий 1)

находити (находити 1)

невидимий (невидимий 1)

невідомий (невідомий)

незамітний (незамітний 1)

Нерон (Нерон)

несвідомий (несвідомий 1)

нести, несу, несла, несло, -ли (нести 2: несу, несла, несло, -ли)

нехтувати (нехтувати 1)

ніколи (ніколи (завжди))

нонсенс (нонсенс 1)

носити, ношу 1 (носити 3: ношу, носиш)

нуль, нулі 1 ж. р. (нуль, нуля 2 ч. р.)

обидва 2 (обидва 1)

обидві 2 (обидві 1)

облила, -до, -ли (облила, -ло, -ли)

обман (обман 1)

обух (обух 1)

обходити (обходити 1)

обхопити 1 (обхопити 3: обхоплю, обхопиш)

овид (овид 1)

одержати (одержати 1)

ожила, -ло, -ли (ожила, -ло, -ли)

означити (означити 1)

Октоїх (Октоїх 1)

Олег (Олег 1)

Ольгович (Ольгович)

опасти, опаду 1 (опасти 2: опаду, опадеш)

опікун (опікун 2)

опісля (опісля)

оплески (оплески 1)

оповідання (оповідання 1)

оповісти, оповіла, -ло, -ли (оповісти 2: оповіла, -ло, -ли)

опустити, опущу 1 (опустити 3: опущу, опустиш)

орати, орю, ореш 1 (орати 3 і 2: орю, ореш)

освіта (освіта 1)

освітний (освітній 1)

Осип (Осип 1)

основний (основний 1)

осмілити (осмілити 1)

остров (острів 1)

охрищу (охристити 3: охрищу, охристиш)

падати (падати 1)

палаш (палаш 2)

пальмовий (пальмовий 1)

пановання (панування 1)

Париж (Париж 1)

пасмо 2 (пасмо 1)

пасла, пасло, -ли (пасла, -ло, -ли)

пастир 2 (пастир 1)

патент (патент 1)

пашпорт (пашпорт 1)

педагог (педагог 1)

пекар 2 (пекар 1, мн. 2)

первенство 1 і 2 (первенство 1)

перебірчивий (перебірливий 1)

перебула, -ло, -ли (перебула, -ло, -ли)

перевезти, перевезу 1 (перевезти 2: перевезу, -зеш)

перевернути, переверну 1 (перевернути 3: переверну, перевернеш)

перевертень (перевертень 1)

перевесло 2 (перевесло 1)

переводити (переводити 1)

перевозити (перевозити 1)

переворот (переворот 1)

пережити 1: пережию, пережила, -ло, -ли (пережити 2: переживу, -веш, пережила, -ло, -ли)

перейняти 1: перейму, перейняла, -ло, -ли (перейняти 3: перейму, переймеш, перейняла, -ло, -ли)

переходити, переходячи (переходити 1, переходячи)

перехопити 1 (перехопити 3: -плю, -хопиш)

перехрищу (перехристити 3: -щу, -христиш)

перечитання (перечитання 1)

період (період 1)

персонал (персонал 1)

пестити (пестити 1)

пила, пило, -ли (пила, пило, -ли)

писання (писання 1)

писати, пишу 1 (писати 3: пишу, пишеш)

письменство 2 (письменство 1)

письмо 1 (письмо 2, мн. письма 1)

питання (питання 1)

питомий (питомий 1)

північний (північний 1)

піжрстров 1 (півострів 1)

півтора (півтора)

підбородок (підборідок 1)

підвести 1, -веду, -вела, -ло, -ли (підвести 2: -веду, -деш, підвела, -ло, -ли)

підводити (підводити 1)

підкручу 1 (підкрутити 3: підкручу, -крутиш)

підносити (підносити 1)

підняти 1: підниму, підняла, -ло, -ли (підняти 3: підійму, підіймеш, підняла, -ло, -ли)

підчас (під час)

після (після)

пізнання (пізнання 1)

піти, піду 1 (піти 3: піду, підеш)

плакати, плакала, -ло, -ли (плакати, плакала, -ло, -ли)

платити, -тиш (платити 3: -чу, платиш)

Плятон (Платон 1)

плачене (плачене 1)

плескати 1: плещу (плескати 3: плещу, плещеш)

плести 1: плету, плела, -ло, -ли (плести 2: плету, -теш, плела, -ло, ли)

плисти 1:пливу, плила, -ло, -ли (плисти 2: пливу, -веш, -ла, -ло, -ли)

плита (плита 2, мн. плити 1)

плід 1 (плід 2)

плювати, плюю 1 (плювати 2: плюю, -єш)

Плютон (Плутон 1)

повезти 1: повезу, повезла, -ло, -ли (повезти 2: повезу, -зеш, -ла, -ло, -ли)

повести 1: поведу, повела, -ло, -ли (повести 2: поведу, повела, -ло, -ли)

повздержливий (повздержливий 1)

повилазити (повилазити 1)

повідомити (повідомити 1)

поводитися (поводитися 1)

поворожу 1 (поворожити 3: поворожу, поворожиш)

повстання (повстання 1)

поганин (поганин 1)

погнати, пожену 1 (погнати 2: пожену)

поговорити 1: поговорю, -риш (поговорити 3: -ворю, -вориш)

погубити 1: погублю (погубити 3: погублю, -губиш)

подала, -ло, -ли (подала, -ло, ли)

поділити, поділю 1 (поділити 3: поділю, поділиш)

подрібний (подрібний 1)

подумати (подумати 1)

подушка, мн. подушки 2 (подушка 1, мн. подушки 1 і 2)

пожар (пожар 1)

поздоровити (поздоровити 1.)

позолотити, позолочу 1 (позолотити 3: позолочу, позолотиш)

познакомитись (познайомитись 1)

позносити (позносити 1.)

позов (позов 1)

покажу 1 (показати 3: покажу, покажеш)

полетиш (полетіти 2, полечу, полетиш)

полк 1, мн. полки 1 (полк 1, мн. полки 2)

 

В доповнення ще кілька акцентуаційних спостережень І.Огієнка галицьких особливостей (цифрами позначено номери сторінок):

«Рідна мова» 1939, ч.9: Західноукраїнські говори знають приставковий акцент значно частіш і послідовніш, аніж говори східньоукраїнські, що бачимо і в вимові галицьких письменників. Напр.:


Франко: „З вершин“:

воздух 5,

дохід 114. 117,

замок (=колодка) 147,

наказ 117.118,

наказу 118.127,

народ 146. 176. 220,

народа 89, народів 145,

настрій 91. 92,

нашептів 139,

облак 60,

наклін 174,

поривів 9.62,

поступ 1,

постою 166,

проклін 224,

прохід 245,

розказ 170. 210,

усміх 173.


Читанка І Ол. Барвінського:

звичай 99. 103. 123,

звичаї 82,

у закутку 60, до закутків 105,

залив 110. 134,

навозу 126,

наметах 92,

нарід 92. 108,

народа 134,

народу 86, народови 98, з народом 44, народів 101,

нежит 162,

опору 105,

остров, на острові 4, острови 115,

об’їзд 64, обман 69,

перевертнем 84,

повіз 93,

подиву 147,

пожари 111,

поїзд 127,

походу 98,

почини 103,

почином 95,

приклад 88, приладами 115,

примір 80.144,

приходом 80,

в розгоні 93,

роскопи 108,

до удару 163.


Б. Лепкий: „З глибин душі“:

нарід 180,

настрій 79. 143,

попіл 136,

похорони 81,

похоронів 7,

почину 116,

примір 186,

простір 26. 35. 60. 87. 89.


„Ревун“ О. Маковея:

посол 38, посла 13. 38, послів 4


Ст. Стоцький: Граматика:

вибір 43,

воздух 28,

звичай 14,

зошит 44,

наголосу 51,

надзір 44,

нарід 3. 57. 63,

народу 3. 36, народови 3, народе 67, в народі 50, народів 3. 4. 5, народами 3

переворот 44,

прикладів 46,

приміри 42,

прохід 44.


о. Рудович:

по відході 84,

звичай 88,

заколот 48,

закона 45,

заряд 18,

нарід 9,

народу 6,

народи 9,

облак,

остров 103,

похід 36,

приказ 29,

приказу 14,

примір 10. 57,

приміру 9,

приходу 5. 47,

пророк 60.


В. Щурат: „Сл. о п. Іг.“:

звичаєм 19, звичаї 25.


М. Підгорянка: „Мати“:

донос 6. 7, 9,

настрій 51,

обух 27,

остров 69,

островом 28,

посли 36,

приказ 15.


В. Пачовський: „Мазепа“:

по указу 30.


С. Гординський: „Барви“:

на поверсі 9.


„Етн. зб.“ т. VI (Пужники, Бучацьк. пов.):

замок (= колодка) 91,

звичай 173, в звичаю 117,

нарід 115.198, народом 275,

показ 318,

посла 8, посли 8.


«Рідна мова» 1936, ч.4 («Наголос іменників на -ння. Акцентологічний нарис.»): приклади галицької вимови слів на -ання (з шкільної „Читанки для І. року учительських семинарий“ Ол. Барвінського, 1921 р.):

бажаня 143,

бурлакованя 160,

ваганя 105,

вдиханя, 157,

вижиданю 155,

вихованє 95,

вінчанє 94,

войоване 101,

дармованє 141,

зітханя 28,

зливаня 115,

зломанє 159,

копанє 109,

купаня 137,

ломанє 162,

мовчанє 154,

намаганя 147,

научанє 97,

научаня 144,

образованє 97,

оповіданє 35,

писаня 97,

пізнаня 141,

повстанє 105,

польованє 128,

пориваня 85,

порівнаня 144,

поступованєм 144,

прощанє 64,

почуванє 10. 117,

самопізнаня 141,

тамованє 158,

уживаня 103. 163,

численє 97,

читанє 131,

читаня 97,

щебетанє 124 і т. ін.


«Рідна мова» 1934, ч.4: з „Казки про Ксеню і 12 місяців" Богдана Лепкого

але (але)

амінь (амінь (

будеуде)

було (було)

булаву (булаву)

вернусь (вернусь)

віднесеш (віднесеш)

Господь (Господь)

дала (дала)

добула (добула)

досить (досить)

дочка (дочка)

думать (думать)

думають (думають)

думали (думали)

жила (жила)

заграва (заграва)

занесло (занесло)

зацвили (зацвіли (

зготовила (зготовила)

коноплі (коноплі)

люблю (люблю)

мої (мої)

найстарший найстарший)

непомітну (непомітну)

обидвом (обидвом)

озолочу (озолочу)

покращає (покращає)

почала (почала)

принесла (принесла)

приходила (приходила)

приятель (приятель)

пугач (пугач)

середина (середина)

скажу (скажу)

спокій (спокій)

стрінув (стрінув)

стрінула (стрінула)

схопилася (схопилася)

хвалиться (вона хвалиться)

цвила (цвіла)

язика (язика)

 

03.08.2015