Новообрані академіки про свою роботу

З Києва повернулись у Львів відомі вчені К. Студинський, В. Щурат, Ф. Колесса і М. Возняк — новообрані члени Всеукраїнської Академії Наук. Співробітник нашої газети звернувся до них із проханням розповісти про дальші плани їх наукової роботи.

 

Акад. К.Студинський

 

Відомо, що у шляхетській Польщі я не мав змоги видати приготовлених мною до друку кілька томів твору "Культурні зв'язки Галичини з Україною від 1860—1872 року". Я маю надію продовжувати працю над вивченням цих зв'язків аж до останніх днів, використати крім друкованих архівних і приватних матеріалів свої особисті спостереження, яких назбиралось у мене чимало під час моїх численних поїздок в Київ за останніх тридцять років. У мене закінчена ще й інша робота про "Перемишльське освітнє Товариство 1816—1823 рр.". Я почав уже готувати матеріали до історії по літичного життя Західної України від 1848 до 1867 р. В мене багато буденної роботи на кафедрі історії української літератури, якою керую у Львівському Університеті, проте я сподіваюсь знайти час для здійснення своїх наукових планів. З приходом радянської влади я неначе відродився і знаходжу в собі багато запалу до здійснення своєї улюбленої роботи.

 

Акад. М. Возняк

 

До визволення колишньої Західної України я був позбавлений можливості заробляти на прожиток своєю професією учителя. Науковим працівникам-українцям також було важко знайти відповідну роботу. Дякуючи радянській владі я вперше у своєму житті матиму змогу поділитися своїм знанням, викладаючи у Львівському Універ ситеті історію української літератури. Здавна я працюю над різними питаннями творчості і життя Івана Франка. Останні мої роботи про Франка "Еліза Ожешко і Іван Франко" та "Автобіографічні елементи в оповіданні Франка "На дні" будуть надруковані в київських журналах.

 

Крім того закінчую роботу з етнографії — "Народний щоденник з Овруччини 50-тих років XIX сто ліття" і "Галицькі казки". Працюю також над темою "Зв'язки Михайла Коцюбинського з Галичиною". З старої літератури підготовляю до друку роботу "Псевдо-Кониський і псевдо-Полетика". Мрії мого життя є дати повний курс історії української літератури і я починаю працювати над історією XIX віку. Ця праця розрахована на багато років. Маючи підтримку радянської влади я певний, що цю роботу зможу закінчити швидше, ніж в будь-яких інших умовах.

 

Акад. В Щурат

 

В мене робота йде у двох напрямках — як наукового праців ника і як письменника.

 

У моїй приватній бібліотеці, яку я збираю вже кілька десятків років, знаходяться рідкісні матеріали по шевченкознавству. Я готую роботу — "Посмертні відгуки про Шевченка в Петербурзі в 1861 році". Це невідомі досі статті та матеріали про нашого великого поета. З літературних праць я готую переклади з різних західноєвропейських поетів — "Муза Європи XIX століття". Якби не радянська влада, що створила для мене прекрасні умови праці, то всі мої творчі плани так і залишилися б назавжди нездійсненою мрією.

 

Акад. Ф. Колесса

 

Мене призначено завідуючим кафедри Українського фольклору і етнографії. Ця робота дозволяє мені розгорнути жвавішу наукову діяльність. До цього часу, за влади польської шляхти я мусів понад 30 років працювати на посаді учителя гімназії, самотужки, без жодних матеріальних засобів, збирати фольклорний матеріал, порядкувати його і обробивши, чекати роками на нагоду, щоб його видрукувати. Зараз в мене готова праця "Билинні теми в українській народній поезії". Крім цього готую велику "Історію української етнографії".

 

[Вільна Україна]

12.01.1940