Кузня медичних кадрів

Учора розпочав зайняття Львівський Державний Медичний Інститут. Авдиторії та лабораторії Державного Медичного Інституту вперше заповнила молодь, яка за панської Польщі не могла навіть мріяти про навчання. Це невеличка частина тих, які бажали придбати медичні знання, — з тих, хто довгі роки чекав великої зміни, яка принесла б волю трудящим і право на освіту їх дітям.

 

У Державному Медичному Інституті є два факультети: лікувальний і фармацевтичний. На перший курс цих двох факультетів було подано 3500 заяв. До екзамену допущено 1615 чол., з них на лікувальний факультет прийнято 240 чол., а на фармацевтичний 100. За національністю нараховуємо на першому курсі 48 проц. українців, 32 проц. євреїв, 16 проц. поляків і 4 проц. інших національностей. За соціальним походженням серед новоприйнятих — 39 проц. дітей робітників, 20 процент дітей селян, 40 проц. дітей службовців та трудової інтелігенції, 0,3 проц. дітей торгівців та інших.

 

Коли порівняти ці цифри з минулорічиими, то відразу вражає та велика ріжниця, що вказує, як проводився принцип національної та соціальної несправедливості урядом шляхетської Польщі до населення західно-українських земель. На всіх курсах медичного факультету у Львові було в 1938 р. дітей буржуазії — 22,3 проц., дітей державних службовців — 59 проц., дітей служителів релігійного культу та поліції — 4,9 проц., дітей робітників — 5,1 проц. і селянських дітей — 8,5 проц. За національністю там училися — 75,5 проц. поляків, 11,2 проц. українців, 8,9 проц. євреїв і 4,4 проц. інших національностей.

 

В Інституті немає раптових змін у програмі зі шкодою для навчання. Народний Комісаріат охорони здоров'я залишив здебільшого вищі курси в Медичному Інституті (2-ий, 3-ий, 4-ий і 5-тий) за давніми нормами, небагато змінюючи сам склад студентів, які хотять закінчувати почате навчання. Уся перебудова інституту мусить іти поступово з року в рік і тільки з першого курсу почались основні зміни. При колишньому медичному факультеті було 22 кафедри, а тепер у Медичному Інституті з 1 січня їх буде 40. Будуть організовані такі нові кафедри — кафедра мов, марксизму-ленінізму, соціальної гігієни, санітарної оборони, фізкультури, психіатрії, нервових хвороб, інфекційних хвороб, дві нові кафедри хірургічні, дві терапевтичні. Кожна кафедра матиме в своєму розпорядженні цілу низку лабораторій і дослідних наукових кабінетів з цілим штатом працівників і допоміжних засобів, необхідних для самостійної праці.

 

Тимчасове Управління м. Львова передало в користування Державного Медичного Інституту ще один окремий будинок колишньої польської духовної семінарії по вул. Чарнецького, 30.

 

Зараз увесь професорський склад почав свою нормальну роботу. 11 грудня на першому курсі інституту почалися лекції за програмами медичних інститутів Радянського Союзу. Проф. А. Ластовецький почав свої лекції українською мовою при непослабній увазі студентів. 70-літній професор Марковський, не зважаючи на свій вік і хворобу, вважав за свій обов'язок провести самому вступні практичні заняття за радянськими програмами і показати своїм асистентам, як треба їх дотримуватись. Представники дирекції інституту, що випадково зайшли на цю лекцію, були приємно здивовані великою увагою сивоволосого професора до нових програмів навчання, які він встиг так швидко засвоїти і з якими хотів сам познайомити своїх молодих асистентів.

 

Молодь, що прагне до праці, впевнена, що Сталінська Конституція забезпечить їй безкоштовне навчання і їй не доведеться шукати заробітків за час навчання, щоб заробити на свій прожиток. Приблизно 70 процентів студентів одержать стипендії і користуватимуться гуртожитками.

 

Мова викладання у Львівському Державному Медичному Інституті буде українська. Інститут буде переходити на українську мову не зразу, а поступово тому, що не всі студенти розуміють її якслід і навіть ті, що володіють нею, не знайомі з науковою термінологією окремих галузів знання. За першим курсом, що почав свою нормальну роботу, підуть дальші, утворюючи вже тривку радянську традицію. Професори колишнього медичного факультету також матимуть можливість вивчати українську мову: для них, як і для студентів не-українців, утворено окремі курси, що допоможуть їм у самостійній праці.

 

Уся робота в Львівському Державному Медичному Інституті проходитиме у трьох загальних напрямках: з інституту виходитимуть практичні фахівці, що своїм знанням зможуть піднести рівень соціального здоров'я та гігієни, наукові працівники, що розроблюватимуть великі проблеми, які хвилюють людство в боротьбі з природою, а передовсім нові громадяни виховані в дусі соціалістичної культури, побудованої на вченні Маркса-Енгельса-Леніна-Сталіна.

 

Лікар, що не засвоїть собі світогляду, який дав би йому зможу розуміти складні процеси соціального життя, не зможе виконати свого завдання, так само, як не може бути справжнім ученим той, що поза мікроскопами та іншими апаратами не бачить потреб життя, для яких він повинен працювати. Нові студенти, що вийдуть з новоутвореного Львівського Державного Медичного інституту, не будуть подібні до тих своїх попередників, які виховувалися в атмосфері національної та расової ненависті і замінювали вищий учбовий заклад на поле ганебних боїв з іншими студентами. Новий дух, що запанує у цій новій вищій школі, — це дух соціалістичної культури — розуміння потреб трудящих мас і дружби народів. Радянська влада створила його на причинах національної та соціальної справедливості, як і всі інші школи та установи. На західно-українських землях, де так довго панував гніт і національна ворожнеча, мусять виховуватись кадри, нових працівників, що вміли б перебудувати нове життя так само розумно, доцільно і справедливо, як Радянська влада перебудовує давній, старий медичний заклад у новий.

 

[Вільна Україна]

12.12.1939