Відповідь Радянського Уряду на телеграму генерального секретаря ліги націй

4 грудня Наркомзаксправ одержав з м. Берна (Швейцарія) слідуючу телеграму від генерального секретаря ліги націй п. Авеноля:

 

"Маю честь довести до Вашого відому текст телеграми, з якою я звертаюся до членів Ради і ліги надій: "Я одержав слідуючий лист від 3 грудня 1939 року від постійного делегата Фінляндії в лізі націй — "СРСР, з яким Фінляндія підтримувала з моменту підписання мирного договору в Тарту в 1920 році добросусідські відносини і підписала пакт про ненапад, строк дії якого минав тільки в 1945 році, раптом напав ранком 30 листопада цього року не тільки на прикордонні позиції, але також і на відкриті фінляндські міста, сіючи смерть і спустошення серед цивільного населення, особливо повітряними атаками. Фінляндія ніколи нічого не вживала проти свого могутнього сусіда. Вона не переставала прикладати найбільші зусилля, Щоб жити з ним в мирі. Тим не менше, посилаючись на мниме відмовлення Фінляндії погодитись з так званими прикордонними інцідентами і обвинувачуючи в мнимому відмовленні Фінляндії погодитись на зміцнення безпеки Ленінграда, СРСР спочатку денонсує згаданий вище пакт про ненапад і потім відмовляється від пропозиції фінляндського уряду вдатися до посередництва будь якої нейтральної держави. За вказівками мого уряду я маю честь довести вищевикладане до вашого відому з просьбою скликати негайно, в силу статтів 11 і 15 пакту, Раду і Ассамблею і просити їх прийняти всі необхідні заходи, щоб зупинити агресію. Я не затримаю подання вам повного викладу причин і обставин, які змусили мій уряд просити втручання ліги націй в конфлікт, який привів до сутички двох з її членів". Підписано Рудольф Холсті.

 

У відповідності з 1 параграфом 11 статті, я скликаю цим членів Ради в Женеві у суботу, 9 грудня о 12 годині дня. Я передаю на розгляд голови Ассамблеї пропозицію про скликання Ассамблеї в понеділок 11 грудня. Дата буде підтверджена". Авеноль, генеральний секретар".

 

Від імені Радянського уряду товариш Молотов надіслав 4 грудня слідуючу телеграфну відповідь на ім'я пана Авеноля:

 

"За дорученням Уряду Радянського Союзу, маю честь увідомити вас, що передбачене вами скликання Ради ліги націй 9 грудня і Ассамблеї ліги націй 11 грудня з ініціативи п. Рудольфа Хорті і на підставі ст. 11 §1 пакту ліги націй здається моєму уряду необгрунтованим. Радянський Союз не перебуває в стані війни з Фінляндією і не загрожує війною фінляндському народу. Тому посилання на ст. 11 §1 пакту ліги націй є неправильним. Радянський Союз перебуває в мирних відносинах з Демократичною фінляндською Республікою, з урядом якої 2 грудня ц, р, ним укладено договір про взаємодопомогу і дружбу. Цим договором анульовані всі питання, по яким безуспішно провадились переговори з делегатами попереднього уряду Фінляндії, що тепер склав свої повноваження.

 

Уряд Демократичної Фінляндської Республіки у своїй Декларації від 1 грудня ц. р. звернувся до Уряду СРСР з пропозицією надавати фінляндській Демократичній Республіці сприяння своїми воєнними силами для того, щоб спільними зусиллями, можливо скоріше, ліквідувати загрозливіше вогнище війни, створене у Фінляндії її попередніми правителями. В згаданих умовах звернення п. Рудольфа Холсті до ліги націй не може бути підставою для скликання Ради ліги і Ассамблеї, тим більше, що особи, від ім'я яких п. Рудольф Холсті звертається до ліги, не являються справжніми представниками фінського народу.

 

Коли б, незважаючи на вищевикладені міркування, Рада ліги і Ассамблея були б все ж скликані для розгляду звернення п. Рудольфа Холсті, Радянський уряд не вважав би можливим взяти участь в цих зборах. Таке рішення підкріплюється і тією обставиною, що повідомлення генерального секретаря літи націй про участь в цих зборах. Таке рішення підкріплюється і тією обставиною, що повідомлення генерального секретаря ліги націй про скликання Ради і Ассамблеї, що відтворює текст образливого і наклепницького листа п. Холсті, уявляється явно несполучним з вимогами належної поваги до Радянського Союзу.

 

Молотов.

 

4 грудня 1989 року".

 

[Вільна Україна]

05.12.1939