Словничок з творів Івана Франка (і)


ібунк
   І́бунк:
     — вправа [1]


івановий
     — До Іванової хати запруть: в тюрму запруть [IX]


ігій
     — вигук обурення [VI]
     — див. агій [I]
   ігі́й: восклицаніе выражающее озадаченность, когда вдругъ появится какой нибудь новый предметъ . или новое представленіе [ІФ,1890]
      ігій!: тю! [IV]


іглиця
     — гострий (мов ігла) верх гори [IV]


ігнорант
   Ігнора́нт:
     — 1) той, хто зневажливо ставиться до когось; 2) неук, невіглас [47]
     — неук [XX] Гадаю одначе, що сама редакція в інтересі поваги часописі не повинна б допускати до голосу і то на першім місці таких божевільних або ігнорантів, яким, очевидно, є автор статті «Наші омлядиністи» [XX]
     


ігнорантний
   Ігнора́нтний:
     — неуцький [46-1;46-2]


ігноранція
   Ігнора́нція:
     — неуцтво [48;XX] Та спеціально для нас, малорусів чи українців, ім'я Ваше, подвійно дороге, бо, крім наукової праці над проясненням також нашого, старого й нового письменства, Ви ніколи, в найтяжчі для українства часи, не залишали зі свого високого становища подавати свій голос проти темної сили, що в доктринерськім засліпленню, кермована іноді ігноранцією, а іноді й просто злою волею, силкувалася душити наш національний розвій, підрізувати його в найжизненіших, найелементарніших його функціях на шкоду не лише нам, але й усій Росії [XX]
     — неуцтво, нетямучість [III,IV]
     


ідентифікувати
   Ідентифікува́ти:
     — ототожнювати [47]
     — ототожнювати, уподібнювати [42]
     


їдовитий
     — отруйний [III]


їдь
   Їдь:
     — отрута [5;7;54;;III,XII]


ієратичний
   Гієрати́чний, ієратичний:
   Ієрати́чний:
     — обрядовий, священний [34]
     — священний [6;51]


ієрей
   Єре́й, ієре́й:
   Ієре́й:
     — священик [34;46-2;51;52;51]
     


ієрократія
   Ієрокра́тія:
     — влада духівництва [46-1;46-2]


ізвір
   Звір, ізвір:
     — яр, провалля з горах [1]


ізвор
   Ізво́р:
     — джерело [27]


ілем
   І́льма, ільмак, ілем:
     — дерево (в'яз, берест) [3]


іловатий
     іловата опока: м'який камінь [IV]


ілуватий
   Ілува́тий:
     — м'який [21]


ільща
   Ільща́:
     — світлячок [5;7]
     — блудний вогник [XI,XII]
     


імаперіал
     — золота монета [VII]


іматрикульований
   Іматрикульо́ваний:
     — записаний до складу студентів вищої школи [44-1]


імбричок
   Імбри́чок:
     — посуд для кави чи чаю [19]
     — посуд для кави [VI,VII]
     


іменно
   І́менно:
     — саме [53]


імитися
     — вхопитися, взятися за щось; зупинитися (при березі) [IV]


імость
     — її милість; попадя [VI]


їмость
     — її милість; попадя [VII]
     — попадя [III,XII]


імперіал
     — 1 червінець, кол. золота рос. монета [XI]
     — золота монета [VI]


імперсональний
   Імперсона́льний:
     — безособовий [42;XVIII] От тим-то його твори являються нам імперсональними, мов чимсь елементарним, що є таке і не може бути інакше [XVIII]


імперсонально
     — Безособово [XX] Мої уваги держані настілько річево та імперсонально, що я не сумніваюся про Вашу згоду дати їм місце в «Раді», хоч би вони зайняли два або три фейлетони [XX]


імпертененція
   Імпертене́нція:
     — зухвала брутальність, грубість [3]


імпертинент
   Імпертине́нт:
     — нахаба, зухвала людина [51]


імпертиненція
   Імпертине́нція:
     — зухвалість [27]
     — зухвальство, нахабність [53]
     — нахабство, грубіянство [V]
   Імпертине́нції:
     — зневажливі слова [18;III]
     


імпертинеція
     — нахабні, зухвалі слова [XI]


імпертінент
   Імперті́не́нт:
     — нахаба, грубіян, зухвалець [25]


імпотенція
     — Безсилля, слабосилля [XX] Мені здається, що Ви будете могли зробити се ліпше, ніж хто інший (признаюсь, я сам і нараяв Комітетові просити у Вас сеї роботи); у Вас менше доктринерської апріорності, з якою, нпр., Левицький у «Народі» розбирав моє «В поті чола», а зовсім нема ані сухої схоластики Огоновського, ані тої особистої зависті і імпотенції, з якою ницював мене Щурат [XX]


інавгураційний
   Інавгураційний:
   Інавгураці́йний:
     — вступний, початковий [21;IV]
     — вступний, урочистий [31]


інавгурація
   Інавгура́ція:
     — відкриття, урочистий початок якого-небудь діла, наприклад, навчального року [II]
     — початок, урочисте відкриття, посвячення [43]
     — урочиста церемонія введення на посаду глави держави або посвячення в сан [47]
     — урочисте відкриття торжества [49]


інавгурований
   Інавгуро́ваний:
     — посвячений [16]


інавгуровувати
   Інавгуро́вувати:
     — посвячувати [35]


інавгурувати
   Інавгурува́ти:
     — урочисто, офіційно розпочати щось [44-1]


інаугурування
   Інаугурува́ння:
     — урочистий початок процедури, урядування [44-2]


інвазія
   Інва́зія:
     — вторгнення [51;52;XX] Втішила мене їх звістка про Ваше життя та про те, що Ви щасливо перебули час російської інвазії, не мусивши виїздити з краю, а здивувала відомість, що Ваш муж вже кілька літ учителює в Нагуєвичах [XX]


інвектива
   Інвекти́́ва:
     — різке викривальне звернення; гострий випад [55]


інвентар
   Інвента́р:
     — господарські описи в духовних, шляхетських, королівських і міських маєтках, складені власниками або орендарями;в ці майнові книги записувались панські і селянські грунти та майно; в них визначалося, скільки днів на рік селянин мав відробляти панщину у пана, які він обов'язки мав виконувати перед поміщиком і владою і т. д [44-1]
     — опис обов'язків кріпака; опис усього майна [X]
     — опис обов'язків кріпака; список майна, особливо рухомого [1]
   інвентарі́:
     — майнові податкові книги, куди записувалися панські і селянські грунти та майно [47]
     


інвестиційний
   Інвестиці́йний:
     — від інвестиція: капіталовкладення [5;7]
     — від слова інвестиція: капіталовклад в підприємство [XII]
     


інвестиція
   Інвести́ція:
     — довгострокове вкладення капіталу в окремій галузі народного господарства [44-2]


інгедієнція
   Інгедіє́нція:
     — складова частина якого-небудь з'єднання, домішка [37]


інгеренція
   Інгере́нція:
     — втручання [40;45;46-1;46-2;54]
     — втручання до якоїсь справи, ведення контролю над чужою працею, вплив [44-1]
     


інгредієнція
   Інгредіє́нція:
     — складова частина якого-небудь складного з'єднання чи суміші [35]


індагація
   Індага́ція:
     — випитування [VI]
     — допит [20]
     — нав'язування певної відповіді [19]
     — таке випитування, як у суді, щоб одержати відповідь, якої треба тому, хто випитує [VII]


індагнація
   Індагна́ція:
     — допит [32]


індекс
   І́ндекс:
     — покажчик [54]
     — список, покажчик [50;XX] Крім того, друкується в тов. Шевч. моя збірка апокрифів (уже є готові 4 аркуші, на котрих напечатані: два індекси книг правдивих і ложних, статті про Сатанаїла і бунт ангелів (4 тексти), про рай (2 тексти), про Адама (8 текстів), про потомків Адамових до Ноя (7 текстів) і книга Еноха (передруковано з Попова «Библиогр. материалы [XX]
     


індемнізаційний
     довг індемнізаційний: борг по викупним платежам поміщикам за скасування феодальних повинностей селян [XIX] Знаєте вже, що наш сойм заключив із урядом угоду щодо сплати т. зв. довгу індемнізаційного, се зн. того, який тяжив на нашім краю як сплата за знесену панщину [XIX]


індемнізація
   Індемніза́ція:
     — винагорода, відшкодування [VI]
     — відшкодування (збитків) [33]
     — відшкодування [17;48;51;52;XX] А про індемнізацію пишуть тепер дещо по газетах? [XX]
     — відшкодування поміщикам вартості скасованих 1848 р. кріпосних повинностей селян у Галичині [44-2]
     — відшкодування поміщикам вартості скасованих кріпосних повинностей селян у Галичині в 1848 р.; відшкодування здійснювалося індемнізаційними 5 %-ми облігаціями, починаючи з 1858 р., з погашенням їх протягом 40 років [44-1]
     — відшкодування скасованих феодальних повинностей селян [46-1]
     — відшкодування, винагорода [22;41;IV]
     — обтяження селянства виплатою відшкодувань за скасування кріпосних повинностей [49]
     


індигенат
   Індигена́т:
     — надання прав громадянства іноземцям або чужинцям-шляхтичам прав польського шляхетства [44-2]
     — надання шляхетського звання (іноземцю), право підданства [46-2;46-1]
     


індиго
   Інди́го:
     — яскрава синя фарба [31]


індинферентизм
   Індинференти́зм:
     — байдужість [46-1]


індігенат
     — право підданства [XIX] Взагалі власть і компетенція Станів мала б бути розширена до розміру мало що не цісарської власті; жоден закон не міг би бути виданий без їх згоди, жоден губернатор, хоч би з цісарського уповажнення, не міг обняти власті в Галичині, доки Стани не надали б йому добровільно права індігенату [XIX]


індолентний
   Індоле́нтний:
     — кволий, нездатний [III,IV]
     — нездібний [51]
     


індоленція
   Індоле́нція:
     — лінощі, неробство [V]
     — нездарність, недолугість [46-1;46-2]
     — нездібність [22;VIII]


індомнізація
   Індомніза́ція:
     — відшкодування скасованих феодальних повинностей [46-2]


інквізит
   Інквізи́т:
     — обвинувачений, в'язень [1;X]


інклінація
     — нахил, потяг [IV]
     — схильність [II]


інклюз
   Інклюз:
     — срібна монета, має здатність повертатися до власника після того, як нею заплачено [54]


інклюзник
   Інклю́зник:
     — затвірник [35]


інконгруенція
   Інконгруе́нція:
     — незгідність, невластивість, дволичність [44-2]


інкорпорований
     — тут: приєднаний до парафії [XIX] Священики при всіх тих церквах були вільні від панщини і всяких данин, а було священиків 18, бо дві церкви, в Краснім і Сажавках, «за регуляцією уряду інкорпоровані до пароха Краснянського, котрий і грунт обох церков уживає» [XIX]


інкорпорувати
   Інкорпорува́ти:
     — включити до свого складу, приєднати [44-2]


інкрудубція
   Інкруду́бція:
     — можливо, спотворене від інтродукція (вступ до якогось твору, навчального предмета) [55]


іннервація
   Іннерва́ція:
     — забезпеченість якого-небудь органу нервовими елементами [46-1]


інновація
   Іннова́ція:
     — новаторство [31]


іно
   Іно:
     — Іно що: тільки що [45]


інощо
     — щойно, тільки що [I]


інсерувати
     — оповіщати, оголошувати [II]


інсигнії
   Інси́гнії:
     — знаки (влади) [40]


інсигніт
   Інси́гніт:
     — сигнал [40]


інсинуація
   Інсинуа́ція:
     — наклепницьке звинувачення [46-1,46-2]
     — натяк, наклеп, хитра, зла чутка про когось, щоб йому нашкодити [47]
     — інсинуація (240) (insynuacja) [MО,III]


інспіраторка
     — натхненниця [XVIII] З принагідних газетних звісток і з того, що Золя, оженившися, досить невисоко ставить жіноцтво, можемо догадуватися, що його женитьба не була ідеальна і що його жінка далека від того, щоб бути духовною товаришкою і інспіраторкою свого мужа [XVIII]


інспірувати
   Інспірува́ти:
     — надихати [48]


інсталяція
   Інсталя́ція:
     — встановлення [46-2]
     — обладнання власного підприємства [XIX] Цехові майстри, щоб не знижувати ціни своїх виробів, ограничували число своїх учеників, утрудняли вступ ученикові, визволення челядникові, інсталяцію майстрові [XIX]
     — обладнання помешкання [20]
     — обладнання, впорядкування [35]
     — обладнання, встановлення [46-1]
     — тут: влаштування на певну посаду [31]


інстигатор
   Інстига́тор:
     — підбурювач [40]


інсульт
     — припадок; тут: спалах [XIX] Та можемо a priori міркувати, що протягом XVIII в. воно раз у раз погіршувалось в міру того, як щезала небезпека воєнних «інсульт», зміцнювалася адміністраційна та політична власть шляхти і грошова господарка звільна, але постійно витісняла натуральну [XIX]


інсультація
   Інсульта́ція:
     — зневага, образа [46-2]
   Інсульта́ції:
     — висміювання, насмішки [46-1]


інсургент
   Інсурге́нт:
     — повстанець, учасник повстання [37]


інтабулювати
   Інтабулюва́ти:
     — закріплювати свої права на маєток [18;III]


інтабуляція
   Інтабуля́ція:
     — внесення до іпотечної або грунтової книги даних про закріплення прав на маєток [44-2]
     — закріплення своїх прав на маєток [44-1]
     


інтарсія
   Інта́рсія:
     — вид інкрустації, яка полягає в оздобленні дерев'яного предмета врізуванням в його поверхню шматочків дерева інших порід [36]


інтенція
   інте́нція:
     — задум, тяжіння, мета, намір [47]
     — замір [XX] Чи сором для історика літератури не знати таких або інших фактів, про котрі видає свій суд, се також діло зглядне, але й тут я не то що особистої образи, але навіть інтенції (котрої у мене не було) — добачити не можу [XX]
     — замір, намір [48]
     — зусилля [XIX] Поперед всього мусимо тут приготовитися на необходимий при всяких єзуїтських змаганнях дуалізм між словами та інтенціями і ділами [XIX]
     — мета, намір [12;35;37]
     — мета, намір, бажання [49]
     — намагання, намір [VI]
     — намір [29;33;34;41;42;VIII,XIX] Правда, правительство австрійське в пізніших часах відступило від патенту з 17 цвітня 1848, і даровизну мусив і мусить край наш оплачувати дорожче, ніж інші краї недаровизну, — але проте не можна замикати очей на те, що цісар мав інтенцію дарувати галицьким селянам панщину [XIX]; Робити Шекспірові закид із такої будови, значить не розуміти його інтенцій [XVIII]
     — намір, бажання [21;25;44-1]
     — намір, бажання; на нашу інтенцію: для нас [IV]
     — намір, замисел, мета [46-1,46-2]
     — порозуміння; намір [43]
     — спроба, намагання [27;39]
     — спроба, намагання, намір, бажання [53]
   Інте́нції:
     — наміри, замисли [36]
     — Інтенція, а вірніш на нашу інтенцію (польсь. па naszą intencję), перекладене в поясненнях «для нас» (530), що контекстові зовсім не відповідає: «При боковім вівтарі направо мав ксьондз-капуцин правити мшу на нашу інтенцію» (270). Ксьондз-капуцин «правив мшу» не для «них», бо цих людей там могло й не бути, але за їх благополуччя, здоров’я тощо. З уваги на те цей характерний для польської мови та говірок Галичини зворот слід викласти інакше: «на нашу інтенцію» (про молитви, богослуження) — «за наше благополуччя, здоров’я». [MО,IV]
     


інтервеніювати
   Інтервеніюва́ти:
     — втручатися [22]


інтервенція
   Інтерве́нція:
     — втручання [47;VI]


інтердикт
   Інтерди́кт:
     — заборона виконання богослужінь і релігійних обрядів [40]
     — заборона [48]
     — заборона церковних відправ і виконання релігійних обрядів [47;46-1;46-2]


інтерес
   Інте́рес:
     — підприємство, справа [VI,VII]
     — справа, діло [1;21;II,IV,V]
      «злодійська справа, крадіж»[ II, 16] [ОГ]


інтерлокутор
   Інтерлокуто́р:
   Інтерлоку́тор:
     — співбесідник [46-1;46-2]
     — співрозмовник [19;VI,VII]


інтернункція
   Інтерну́нкція:
     — вживання розділових знаків [36]


інтерпелювати
   Інтерпелюва́ти:
     — письмово запитувати з приводу якоїсь справи [47]


інтерпелянт
   Інтерпеля́нт:
     — тут: окремий представник, депутат [45]


інтерпелятор
   Інтерпеля́тор:
     — той, хто вносить інтерпеляцію, запит урядові [33]


інтерпеляція
   Інтерпеля́ція:
     — депутатський запит [49]
     — офіційне звернення депутата парламенту до уряду або його представника з певним питанням [44-1]
     — офіційний депутатський запит в парламенті [46-2]
     — письмовий запит з приводу якоїсь справи [46-1]
     — Греміа́льна інтерпеляція: загальна масова скарга або письмовий запит урядові в парламенті з приводу якоїсь справи чи факту [46-1]
   Інтерпеляції:
     — інтерпеляції: запити [III]


інтерполяція
   інтерполя́ція:
     — вставлення до рукописного тексту слів і речень, що не належать авторові [47]
     — зміна [53]
     — зміна, вставка в чужий текст [34]
     — неавторські вставки в текст під час переписування його [43]


інтерпункція
   Інтерпу́нкція:
     — пунктуація [53]
     — розділові знаки [49]
     — розставлення розділових знаків [42]


інтерциз
     — застереження судові [XX] Дуже був би Вам вдячний, якби Ви в часі вакацій продовжали свої пошукування по старих церквах та попівських стріхах або й хлопських хатах за старими паперами, друками та писаннями (навіть приватні документи, тестаменти, інтерцизи, акти процесів, циркуляри, все має свою вартість) [XX]


інтерциза
   Інтерци́за, ерцетизна:
   Інтерци́за:
     — запис майна на когось [22;48]
     — запис майна на когось, передшлюбна умова про придане [24]
     — запис майна на когось, передшлюбна умова щодо приданого [VI,IX]
     — передшлюбна умова щодо приданого [VII]
   Інтерци́зи:
     — посередництво; порука, інтерпеляція (протест, незгода) [50]


інтерція
   Інте́рція:
     — входження, вступ, приступлення до виконання обов'язків [46-1]


інтеція
   Інте́ція:
     — намір, бажання [31]


інтимат
   Інтима́т:
     — затримка виконання вироку суду першої інстанції внаслідок апеляції [44-2]
     — постанова [54]
     — розпорядження [20]


інтрата
   Інтра́та:
     — доход, прибуток [43]
     — прибуток [46-2]
     — чистий прибуток; доход з нерухомого майна [44-1]


інтродукція
   Інтроду́кція:
     — вступ [49]
     — вступ до великого твору, в опері — оркестровий вступ [36]
     


інтролігатор
   Інтроліга́тор:
     — палітурник [49;XX] Може, приложу й книжечку Драгоманова. Ще досі не принесли її від інтролігатора [XX]


інфаміс
   Інфа́міс:
     — нечесний [19;VI,VII]

 

інфамія
   Інфамія:
     — безчестя, ганьба [46-1;46-2]
     — ганьба, безчестя [43]
     — досл. неслава, ганьба [51]


інфірмація
   Інфірма́ція:
     — урочиста церемонія введення на посаду [31]


іпотека
   Гіпоте́ка, іпо́тека:
     — застава нерухомого майна, що є забезпеченням позички [46-2]
     — позика, що видається під заставу нерухомого майна, а також застава нерухомого майна під таку позику [44-1]
     — позичка, що видавалась банками під заставу нерухомого майна, землі, лісів, будівель [44-2]


іритувати
   Іритува́ти:
     — гнівати [XX] Не знаю, для чого Вас так ритує слово Polski, скоро я написав Вам, що писане воно було зовсім не в значенню якихось націоналістично-централістичних поползновеній, але надруковане попросту з неуваги, за що й автор і редактор каються [XX]
     — гнівити [48]
     — злостити, дратувати, сердити [47]


іриця
   І́риця:
     — хробак [25]


ірмос
   І́рмос:
     — релігійна пісня [34]


іршений
   І́ршений:
     — хрещений [21]
     —Іршений – хрещений; сей епітет надають гуцули залюбки не лише людям, але також своїм коням та воді (21, 452); [ІФ-1906]
   ірщений:
     — хрещений [IV]


ірщений
   І́ршений:
     — хрещений [21]
     —Іршений – хрещений; сей епітет надають гуцули залюбки не лише людям, але також своїм коням та воді (21, 452); [ІФ-1906]
   ірщений:
     — хрещений [IV]


ісправник
   Іспра́вник:
     — начальник поліції в Росії [52]


істик
   І́стик:
     — паличка для очищання лемеша в плузі при оранні землі [42]


ітінерар
   Ітінера́р:
     — подорожній щоденник [55]

 

27.08.1995