Комунікат Німецького Інформаційного Бюра про німецько-совітський пакт неаґресії.

БЕРЛІН. ПАТ. НІМЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ БЮРО ОГОЛОСИЛО КОМУНІКАТ ТАКОГО ЗМІСТУ:

 

Німецький та совітський уряди дійшли до порозуміння у справі заключення пакту неаґресії. Міністр закордонних справ Рібентроп виїде в середу 23. ц. м. до Москви, щоб покінчити переговори.

 

НІМЕЦЬКА ДЕЛЄҐАЦІЯ НА ПЕРЕГОВОРИ З СССР.

 

Мін. Рібентропові товаришитимуть у подорожі до Москви держ. підсекретар Ґанс, перерекладчик д-р Шмідт та начальник пресового виділу міністерства закордонних справ.

 

Ще в понеділок був Рібентроп на замку Фушль.

 

НІМЕЦЬКІ ПОЛІТИЧНІ КОЛА ЗАСКОЧЕНІ?

 

Німецькі ранішні часописи приносять по першому місці комунікат про виїзд мін. Рібентропа, без ніяких коментарів.

 

Політичні кола Берліна твердять, що не були поінформовані про плян Гітлєра заключити пакт неаґресії зі СССР.

 

Чи німецько-совітський пакт неаґресії обовязуватиме на випадок німецького нападу?

 

ФРАНЦУЗЬКІ КОМЕНТАРІ ДО ВІСТКИ ПРО СОВІТСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПОРОЗУМІННЯ.

 

ПАРИЖ. ПАТ. Вістка про постанову німецького уряду, заключити пакт неаґресії зі СССР, не викликала сильнішого вражіння у французькій публичній опінії: Частина французької опінії, а саме впливові праві кола, вже віддавна обвинувачували совітську дипльоматію, що вона веде подвійну гру, та домагалися, щоб зірвати переговори зі СССР та не втягати тої держави до европейських справ.

 

Відповідальні кола чекають на оголошення змісту заповідженого пакту, а саме, чи напр. буде в ньому клявзуля напасника, яка передбачує, що ПАКТ ПЕРЕСТАЄ ОБОВЯЗУВАТИ НА ВИПАДОК, ЯК ОДНА СТОРОНА ВИКОНАЄ АҐРЕСІЮ.

 

У париських політичних колах підкреслюють, що Берлін використовує вістку про недалекий пакт неаґресії з Москвою для закордонної та внутрішньої пропаґанди.

 

Анґлія і Франція домагаються вияснення у справі совітсько-німецького пакту неаґресії.

 

ВРАЖІННЯ В АНҐЛІЇ.

 

ЛЬОНДОН. ПАТ. Вістка про те, що Німеччина рішила заключити пакт неаґресії зі СССР наспіла до Льондону занадто пізно, щоб льондонська преса вспіла глибше застановитись над значінням того факту. Тому у льондонських ранішніх часописах ще не було коментарів.

 

Зате часописи широко інформують про плян того пакту неаґресії, про подорож Рібентропа до Москви та про можливі наслідки на московські переговори з Анґлією та Францією. Часописи передбачують, що оба амбасадори: бритійський та французький звернуться ще у вівторок до Молотова та будуть домагатись офіційного вияснення, яке є становище Совітів до дальших переговорів з Анґлією та Францією про пакт союзу.

 

"Дейлі Експрес" підкреслює в коментарі, що візита Рібентропа в Москві не може вплинути на бритійські зобовязання супроти Польщі та висловлює погляд, що німецько-совітський пакт неаґресії не зможе глибше вплинути на теперішню ситуацію. Те, що оголошено комунікат про плянований пакт, уважає "Дейлі Експрес" скорше кроком у царині слів, ніж у царині реальної політики.

 

ЛЬОНДОН НЕ ТРАТИТЬ НАДІЇ?

 

Навіть коли б СССР підписав пакт з Німеччиною — твердять буцімто в Льондоні — це не перешкодить Москві переговорювати у справі союзу з Анґлією та Францією. СССР — мовляв — має такі пакти з багатьма державами — в кожному з них є клявзуля, що уневажнює пакт на випадок, як один із сиґнатарів виконає на когось аґресію. СССР не вірить Гітлєрові — навіть остерігав західні великодержави.

 

Німецько-совітський пакт може навіть приспішити московські переговори, а то большевицькі кола були невдоволені, що анґльо-французька військова делєґація не мала повновластей, щоб заключити договір.

 

Бритійська опозиція без сумніву використає ту подію, щоб заатакувати Чемберлєна.

 

СССР шантажує Анґлію та Францію?

 

ІЗОЛЯЦІЯ ЯПОНІЇ.

 

Як подає "Експрес Вечорни" з 23 ц. м., у Льондоні висловлюють погляд, що головним наслідком совітсько-німецького пакту неаґресії буде ізоляція Японії. СССР заключить той пакт, щоб дістати вільні руки на Далекому Сході. В таких умовинах годі припускати, щоб Японія могла приступити до осі Рим—Берлін.

 

Льондонська преса твердить, що японського амбасадора в Берліні ґен. Ошіму, який є великим прихильником співпраці з Німеччиною та Італією, не поінформовано про переговори зі СССР у справі пакту неаґресії.

 

Бритійські офіційні кола висловлюють здогад, що СССР приступив до переговорів з Німеччиною, щоб змусити Анґлію і Францію приняти його домагання.

 

Відгомін німецько-совітського пакту неаґресії.

 

В ЛЬОНДОНІ.

 

ЛЬОНДОН, 22. 8. ПАТ. Вечірня льондонська преса містить уже довші коментарі не тему німецько-совітського пакту неаґресії:

 

"Івнінґ Нюс" пише, що в Берліні повідомлено про пакт у катеґоричний спосіб, у Москві у менше обовязуючий спосіб, пригадуючи текст анґлійської деклярації, що її зложив Чемберлєн 31. березня в парляменті. Французько-бритійське порозуміння щодо помочі для Польщі не було залежне від того, щоб Совіти приступили до французько-анґлійського порозуміння. Далі той часопис здогадується, що совітсько-німецька умова, зладжена в найбільшій тайні, не є твором останніх днів. Вона мабуть датується ще від квітня, коли Німеччина зірвала морський договір із Анґлією. Коли Райхові не вдалося дістати від Великої Британії вільної руки на Сході й заміну за морську умову, тоді Німеччина сама звернулася на схід, до партнера, якого так часто сама пятнувала. Оборонні розпорядки Великої Британії ніколи не були скалькульовані на підставі кооперації зі Совітами. Можливе, що пакт Німеччини зі Совітами збільшить постанову Німеччини на знищення Польщі, але він не ослабить постанови Великої Британії та Франції підтримати свої зобовязання без уваги на те, що сталося би.

 

Ліберальний "Стар" твердить, що в політиці великодержав ще не було прикладу такого цинічного відвернення політики. Сталін, якого вважали довший час людиною, що виявляє якнайбільше запалу, ніж якийнебудь із мужів демократичних держав, стримати аґресію, тепер перший витягає руху до найбільшого аґресора. Далі той часопис здогадується, що німецьке рішення є тільки стратеґічним ходом.

 

"Івнінґ Стандарт" довідується з якнайбільше конкретного джерела, що Німеччина не повідомила свого другого партнера осі, Італії, про свої переговори зі Совітами. Загальне переконання, що oба партнери, які хочуть заключити пакт неаґресії, грають у небезпечну гру. Вражіння, що його викликала вістка про плянований німецько-совітський пакт, в Італії, Японії та Еспанії зовсім не додатня.

 

В ПАРИЖІ.

 

Пополуднева французька преса та становище французьких політичних кол виявляють, що французька прилюдна думка вдержує спокій у звязку з несподіваним ходом німецької дипльоматії. В Парижі приймають до відома запевнення Москви, що пакт неаґресії з Німеччиною зовсім нічим не перешкоджує вести далі французько-анґлійсько-совітські розмови на тему військового союзу.

 

"Парі Суар" пише, що головне значіння вістки про совітсько-німецький пакт неаґресії спирається на тому, що її проголошено саме в моменті найбільше напруженої европейської ситуації. Той часопис ставить запит, чи дійсна, головна причина значіння того факту не спирається на тому, що Совіти хотять присвятити свою увагу подіям на Далекому Сході, задержуючи центральне становище супроти европейських подій.

 

"Парі Міді" підкреслює, що совітсько-німецький пакт неаґресії нічим не змінює міжнародньої ситуації, бо Анґлія та Франція вже вирішили прийти з допомогою Польщі, коли б на неї нападено. Льондон вдержує свою холодну кров, німецький хоп зовсім не схвилював анґлійської зимної крови. Те саме слідно і в Парижі. Нова метода застрашення не вдалася. Сьогоднішня рада міністрів видасть розпорядки, які потрібні в теперішній міжнародній ситуації. Автім французький військовий апарат приготований уже на всякий випадок.

 

Дипльоматичний кореспондент "Інтрасіжан" пише, що совітсько-німецький пакт може означити або деякий натиск на Льондон і Париж, щоб вони поспішилися і заключили союз із Москвою, але може воно теж бути відскочнею для канцлєра Гітлєра, щоб дати йому змогу вийти з важкої ситуації, в якій він опинився. Той проєкт пакту може бути теж новим успіхом, що його Гітлєр захоче проголосити на конґресі в Нірнбергу. I той часопис запевнює, що Анґлія та Франція прийдуть Польщі негайно з допомогою, якби вона почувала себе загроженою.

 

"Тан" пише, що ніколи в історії світ не був свідком такої вольти і таких ходів всупереч проголошуваним ідеольоґіям. Той пакт проти природи, був для німецького уряду найкращою псохурацією перед анґлійсько-французько-совітським мілітарним порозумінням. Одночасно він був натискам на Японію, яка вагається із приступленням до союзу з державами осі. Якщо німецько-совітський пакт підпишуть, то воно означатиме, з уваги на брак спільної границі німецько-совітської, резиґнацію Райху з експанзії на Схід на Україну в напрямі Чорного Моря, що до недавна було головним мотивом німецької політики на Сході. Той пакт був би одночасно кінцем протикомінтернівського пакту, спрямованого проти Совітів. Можливо, що Гітлєр змагає до дипльоматичного успіху для внутрішньої користи, щоб тим більше натиснути на Польщу.

 

[Діло]

 

 

24.08.1939