Як українці залишилися без своїх радних у міській раді у Львові.

Хоч Головна Виборча Комісія не подала ще офіційного висліду виборів до Міської Ради Львова, що відбулися 21-го травня ц. р., то в минулонедільних польських львівських щоденниках такі "офіційні" висліди вже появилися. Згідно з ними — українці не здобули у львівських виборах ні одного мандату. "Нєдєля рано", правда пише, що "українська листа була найсильніше репрезентована в VІІІ. окрузі, але чоловий кандидат тієї листи дир. Орест Радловський не міг здобути мандату, бо дістав усього 1005 голосів". Щоби зорієнтуватися в усій цій справі — тимбільше, що по Львові ходила чутка, що в VІІІ-ій вн. окрузі українці мають зовсім певний мандат, ми засягнули інформації в одного з членів Технічного виборчого Комітету, що як слід обізнаний у львівських виборчих справах, і він нього довідались ось що:

 

— Якщо йде про VIII-му виборчу округу — оповідав наш співрозмовець — то слід передовсім зорієнтуватися ситуаційно. До VIII. виборчої округи при останніх міських виборах у Львові належало 19 вулиць горішнього Личакова (1. і 2. обводи), майже ціле Знесіння (5 обводів) і 10 вулиць Замарстинова (один 3-ий обвід). В цій виборчій окрузі — зокрема на горішнім Личакові і на Знесінні — живуть компактною масою українці і ми дійсно були певні одного "мурованого" мандату. Ба, не тільки ми, навіть члени Головної Виборчої Комісії впевняли нас, що українська листа повинна здобути в VІІІ-ій окрузі 2 мандати, тим більше, що в цій окрузі викреслили з виборчих списків у порявнянні з іншими округами розмірно невелике число українців. Ясна річ, що тут багато заважила постава українців, які усіми силами й засобами боронили своїх виборчих прав. Хоча, ще не маємо офіційних даних про вибори, то в репортерських виборчих вислідах — ми без мандату.

 

— Та заки торкнуся тієї справи, хотів би звернути вашу увагу на справи цікавіші. VІІI-a виборча округа — продовжував наш співрозмовник — це була "особливша" округа. Почалося вже з самого ранку: десь перед 9-ою годиною — перед годиною відкриття виборчих льокалів — почали нам сиґналізувати всі наші мужі довіря з VIII-oї округи 16 на 8 обвода — що предсідники обводових виборчих комісій або не впускають їx до середини, або їх звідтіля викидають тільки тому, що їx повновласти написані по українськи, дарма, що ці повновласти затвердила Окружна і Головна Виборча Комісія (дві великі печатки і два підписи!). Технічний Виборчий Комітет постійно інтервеніював у цій справі у Головній Виборчій Комісії. Минуло три чверти години і Головна Виборча Комисия повідомила Технічний Виборчий Комітет, що предсідник Окружної Виборчої Комісії ч. VIII, м-р Адам Бачевський хоче з кожним мужем довіря VІІІ-oї виб. округи особисто бачитися. Не було ради, треба було вволяти волю пана предсідника VІІІ-ої виборчої округи. На відворотній стороні повновласти кожного мужа довіря української листи, він написав: "Ствєрдзам, же на стронє одвротнєй вимєньони п. ікс зостал затвєрдзони в свей функції менжа зауфаня лісти М 2". Ще раз підписався і ще раз давав печатку Окружної Виборчої Комісії ч. VІІІ., хоч те саме зробив уже раз тому два дні (19. травня) на передовій стороні повновласти. Оці непередбачені формальности тривали доброї півтори години і в тому часі виборчі льокалі VІІІ-ої округи були без українських мужів довіря.

 

Кожний муж довіря української листи здавав звіти Технічному Виборчому Комітетові після звідомлення і тому не важко було нам дістати картину голосування в кожній виборчій окрузі, де була українська листа. Якщо йде про VІІІ-му виборчу округу, то загально кажучи, було там найбільше випадків, коли винародовлені людці голосували за правдивого виборця. Маємо прізвище тих українців, які прийшли, напр., в год. 11 і довідалися, що за них уже хтось голосував. В однім обводі був такий випадок, що предсідник Обводової Комісії по видаленні мужа довіря української листи, заявка до виборців, що ждали перед дверми льокалю: "Тераз пшеривам ґлосованє на 5 мінут, бо мам до залатвєня бардзо важной функцієн". Є на те свідки. Були й інші цікаві речі, про які тут не будемо згадувати, бо було б за багато подробиць. Про деякі згадувало вже "Діло" тому кілька днів.

 

Та найбільше сензацій приніс вечір, по замкненні виборчих льокалів. Предсідники всіх обводових комісій VIII-oї виб. округи, як один заявили при обчислювані голосів, що українські картки вважають неважними, бо не вміють їx читати. Проте наші мужі довіря в VIII. окрузі записали собі число українських карток, бо й число неважних карток мусіли предсідники Обв. Комісій подати до протоколу — і ствердили, що в жаднім обводі Vlll-oї округи не голосували українські виборці при помочі картки з іншої округи (через помилку, скажім XІ. або VII. чи VI. округи), крім 8 обводу Vlll-oї округи (Замарстинів), де найшлося в урні 9 українських (помилкових) карток, якими голосували українці-виборці в ХХ-ій виборчій окрузі.

 

На основі обчислень мужів довіря української листи VІІI-oї округи на українську листу впало в поодиноких обводах тієї округи добрих карток: В І. обводі — 202, а II. — 168, в ІІІ. — 312, в IV. — 213, в V. — 56, а VI. — 194, в VII. — 62, в VIII. — 43, разом — 1250 карток. Коли зважити, що кожний український виборець розпоряджав 4-ма голосами в VIІI-ій виб. окрузі (бо 4 мандати), то на українську листу впало в тій окрузі повних 5.000 голосів, коли не більше, а на листу Озону — згідно з обчисленням наших мужів довіря — 16.121 голосів. Згідно з обчисленням Д'Онта четвертий мандат з тієї округи зовсім певно припадав українській листі.

 

Так виглядають — кінчить наш співрозмовець — наші обчислення і висліди. Думаємо, що така велика ріжниця між нашим вислідом і тим, що його подали польські часописи, є тільки репортерською ріжницею. Про офіційне довідаємося — в середу.

 

***

 

Вислід виборів до Міської Ради у Львові.

 

Головна Виборча Комісія закінчила вже працю над устійненням остаточного висліду виборів до Міської Ради у Львові, але проголосить вислід офіційно щойно 1-го червня. Кажуть, що той остаточний вислід виглядає так: Озон — 25 мандатів, ендеки — 21 мандат, жиди — 16 мандатів, ППС і Демократична партія — 10 мандатів. Українці не мають ані одного мандату.

 

Вибори у Луцьку.

 

Дня 21. травня ц. р. відбулися вибори до Міської Ради в Луцьку. У тих виборах взяли участь "Обєднаний Господарсько-Христіянський Виборчий Комітет" (польський бльок з перевагою Озону), Стронніцтво Народове, чехи і жиди. Українці заключили угоду з "Господарсько-Христіянським Бльоком" і не здобули ні одного мандату. Чехи, що йшли самостійними листами, здобули 2 мандати, хоча їx у Луцьку не більше сто. Жиди вибрали 13 радних, ендеки 1, Госп.-Христ. Бльок — 15.

 

Вислід самоуправних виборів на Волині.

 

Вибори до громадських рад на Волині назагал дали українцям коло 50 відс. мандатів, крім луцького повіту, де участь українців у громадських радах зменшилася до 25 відс.

 

У міських радах стан посідання українців зменшився. Вибрано українських радних: у Рівному — 3, в Дубні — 2, в Радивилові — 5, в Горохові — 5, в Берестечку — 5, в Березному — 5, в Костополі — 3, у Кремниці — 9, в Любомлі — 5, в Корці — 4, в Сарнах — 8, в Острозі — 5, у Здолбунові — 4, в Устилузі — 2.

 

[Діло]

31.05.1939