Велике дослідження показало, що ковід пов'язаний зі значним зниженням інтелекту.

 

Дослідження десятків тисяч осіб дало змогу кількісно оцінити рівень погіршення когнітивної спроможності після перенесеного ковіду. Виявилося, що ступінь погіршення  корелює з тим, наскільки важко протікала хвороба, і при важких формах, коли була необхідна шпиталізація, падіння когнітивної спроможності було більшим, ніж після перенесеного інсульту.

 

 

Всього було протестовано 12 689 осіб, які перехворіли на ковід (з них 275 осіб пройшли тест до і після хвороби), їхню когнітивну спроможність порівнювали з контрольною групою; всього в тестуванні взяло участь 81 337 учасників. Дослідження опубліковано в журналі EClinicalMedicine.

 

"Так сталося, – каже  керівник дослідження Адам Гемпшир, доцент Лабораторії обчислювальної, когнітивної та клінічної нейровізуалізації в Імперському коледжі Лондона, – що торішнє загострення пандемії співпало в часі з великомасштабним дослідженням когнітивної спроможності та психічного здоров'я в рамках співпраці з проєктом BBC2 Horizon Great British Intelligence. Тест складався з набору завдань, призначених для вимірювання різних аспектів когнітивних здібностей. Виникла можливість зібрати важливі дані про те, як пандемія і хвороба COVID-19 впливають на психічне здоров'я і когнітивні здібності, тому дослідження розширили, включивши в нього інформацію про ковід і вплив пандемії на повсякденне життя в цілому".

 

Всього в опитуванні було дев'ять тестів на просторове сприйняття, робочу пам'ять, увагу і семантичне мислення, і він вважається точнішим способом вимірювання інтелекту, ніж стандартний тест на IQ. Після когнітивних тестів учасники заповнювали детальну анкету, що охоплює широкий спектр соціально-демографічних, економічних, професійних і життєвих змінних. Респондентів молодших 16 років і тих, хто не заповнив розширену анкету, виключили з аналізу.

 

За кожен тест учасник опитування отримував оцінку в балах. Регресивним аналізом науковці виключити вплив побічних факторів – віку, гендерної приналежності, громадянства, раси, освіти, доходу тощо. Після цього бали тих, хто не хворів, порівняли з п'ятьма категоріями пацієнтів із ковідом: без утруднень дихання, з утрудненнями дихання без звернення по медичну допомогу, з утрудненнями дихання і з медичною допомогою вдома, госпіталізованих без ШВЛ і тих, хто перебував на ШВЛ. Так само оцінили ще кілька факторів: наявність позитивного тесту, збереження симптомів ковіду і побічні діагнози.

 

 

Аналіз показав, що залежність когнітивних порушень від тяжкості протікання ковіду статистично значуща (p = 2.9 x 10⁻⁹). Зниження сумарного бала на 0,47 стандартного відхилення для підгрупи госпіталізованих з ШВЛ було більше, ніж середнє 10-річне зниження глобальних показників у віці від 20 до 70 років в цьому наборі даних, а також більше, ніж середній дефіцит 480 осіб, які вказали, що раніше перенесли інсульт (-0,24) і 998 осіб, які повідомили про розлади навчання (-0,38). У класичному тесті на інтелект 0,47 стандартного відхилення прирівнюється до 7-бальної різниці в IQ.

 

Для порівняння: результат шпиталізованих без ШВЛ пацієнтів погіршився на 0,26 пункту.

 

Найбільший когнітивний дефіцит, виявлений в ході дослідження, спостерігався в задачах, що оцінюють міркування, планування і вибіркову увагу. Дослідники відзначають, що ці результати узгоджуються з іншими тривалими дослідженнями ковіду, посилаючись на проблеми з постійним "туманом в мозку" і труднощами з концентрацією уваги.

 

При цьому в часовому проміжку до дев'яти місяців вчені не спостерігали ніякої кореляції з поліпшенням когнітивних здібностей після інфекції, тобто за цей проміжок часу порушення, найімовірніше, не відновлюються.

 

Автори підсумовують: "Давніші дослідження за участю госпіталізованих пацієнтів з респіраторними захворюваннями припускають, що зниження когнітивних функцій зберігається в деяких випадках до п'яти років. Тому наші висновки стосовно пацієнтів, яким потрібна була штучна вентиляція легень, не були абсолютно несподіваними. Але несподіваними вони виявилися стосовно пацієнтів, які лікувалися вдома.

 

Одним з можливих пояснень зниження інтелекту є наслідки гіпоксії. Спостережувана кореляція з тяжкістю респіраторних симптомів повністю узгоджується з цією точкою зору. Однак траплялися випадки інших форм неврологічних ушкоджень після Covid-19, причому для деяких пацієнтів вони були першим виявленим симптомом. Візуалізація мозку допоможе підтвердити і диференціювати психологічні та нейропатологічні наслідки коронавірусу".

 

 

26.07.2021