Маленькі діти: комп’ютерні ігри змінюють світогляд

 

Локальне замість глобального: коли дошкільнята частіше бавляться в комп’ютерні ігри, це змінює важливі аспекти їхнього сприйняття та світогляду. Вони стають більше схильні до того, щоб бачити деталі, а вже потім – ціле (зараз нормальним вважають, коли навпаки). Крім того, дітям, що значною мірою споживають медіа, складніше дається поставити себе на місце іншої людини – ймовірно тому, що їм бракує навичок соціальної взаємодії.

 


Зображення: Juanmonino/ iStock​.

 

Уже тривалий час науковці фіксують докази того, що надмірне медіаспоживання шкодить дітям. Так довготривалі дослідження засвідчують: тривалий перегляд телевізора може пошкодити дітям в їхньому вербальному, соціальному та емоційному розвитку. В результаті перегляду телевізора можуть погіршуватися шкільні успіхи дитини. Вечори, проведені в інтернеті або за комп’ютерними іграми, часто закінчуються для дітей розладами сну. Науковці рекомендують до чотирьох років дітям взагалі не проводити час перед екраном або проводити його якомога менше.

 

А як справа виглядає з інтерактивними медіа, наприклад, зі спеціальними дитячими іграми для планшетів? «У багатьох аспектах вони відрізняються від телебачення, адже передусім мають інтерактивний компонент, тренують моторику та сенсорну координацію дитини, пропонують їй різноманітні активності», – пояснила Вероніка Конок (Veronika Konok) з Будапештського університету та її колеги. Крім того, ці ігри часто передбачають сенсорний мультитаскінг: діти одночасно повинні опрацьовувати чимало різних подразників та розподіляти свою увагу між різним змістом.

 

Тож учені поставити собі запитання: чи змінюють такі ігри сприйняття дитини, а якщо так, то якою мірою? Науковці спеціально зосередилися на схемах локального й глобального характеру.

 

Причина: від природи діти й дорослі спочатку розуміють глобальні структури вищого порядку, а потім звертають увагу на деталі. Інакше кажучи, спочатку ми бачимо ліс, а потім – дерева. «Зосередившись на глобальній картинці, ми можемо розуміти світ в його когерентних змістових зв’язках, а не як низку непов’язаних плям, – пояснила Конок. – Автоматично ми спочатку опрацьовуємо глобальну схему, навіть якщо свідомо хочемо проаналізувати деталі».Сонце чи зорі що Ви бачите першим? Зазвичай, Сонце впадає в вічі спочатку, деталі проявляються пізніше. Зображення: Alpha Generation Lab / Eötvös Lorand University.

 

 

Але в цифровому світі акценти зміщуються: «Екранні зображення зазвичай багаті на локальну інформацію, їм властивий надлишок дрібних деталей», – кажуть науковці. Аби добре пройти гру, користувачі повинні передусім швидко помічати ці деталі та їх опрацьовувати. У менших дітей мозок ще дуже пластичний, тож гіпотеза звучить так: інтенсивно проведений час за планшетними іграми може змінити сприйняття дітей.

 

Аби це перевірити, команда науковців залучили до психологічних тестувань дві групи дошкільнят: одна група складалася з дітей, що часто використовували планшетні ігри, інша – з дітей, що не користувалися ґаджетами. В одному тесті діти бачили схему, що складалася з багатьох менших форм, наприклад Сонце, утворене багатьма маленькими зірочками. Залежно від тесту, маленькі піддослідні повинні були розпізнати та вказати кліком то на маленькі, то на великі об’єкти.

 

В наступних експериментах Конок та її команда перевірили здатність дітей ставити себе на місце іншої особи, що на професійному жаргоні називається теорією розуму [Theory of Mind – здатність відображати свідомість інших індивідів, робити висновки про ментальні стани інших людей і використовувати цю інформацію]: чи здатні діти подивитися на світ з позиції іншої людини.

 

Для цього науковці показали дітям коробочку від цукерок, в якій – на їхнє здивування – замість солодощів виявлялися олівці. Питання, яке науковці ставили дітям: побачивши коробочку, що в ній очікує знайти інша особа?

 

Цим тестом Конок та її команда хотіли з’ясувати: чи базові сфери сприйняття та світогляду у дітей, котрі споживають медіа великими дозами, будуть відрізнятися від тих, що властиві дітям, які менше часу проводять за технічними пристроями.

 

Результат: насправді науковці виявили суттєву відмінність між двома аспектами. Перший стосувався розуміння локальної та глобальної структури: коли діти мали концентруватися на формі, наприклад, на Сонці з маленьких зірочок, домінувала глобальна перспектива – що звично для дітей цього віку. Натомість, якщо одразу з’являлося кілька різних форм і потрібно було розділяти увагу, все виглядало інакше. «В такій ситуації діти, що споживали медіа, надавали перевагу локальному, тобто вони швидше розпізнавали деталі, ніж глобальні форми», – повідомили Конок та її команда. Діти бачили спочатку дерева, а потім – ліс, а не навпаки, як відбувається зазвичай, пояснили дослідники.

 

У наступних експериментах проявився аналогічний ефект. «Ці дані підтримують припущення, що цифрові ігри призводять до зміщення уваги від глобального до локального», – написали вчені.

 

Відмінності проявилися і в здатності подивитися на світ очима іншої особи: «Діти, що споживали медіаконтент, продемонстрували гірші навички теорії розуму, ніж ті діти, що не грали в медіаігри», – повідомила Конок. В першому випадку діти просто не розуміли, що інші люди могли не знати про олівці, поміщені в коробку замість цукерок.

 

«Це підтверджує результати попередніх досліджень про впливи на дошкільнят надмірного перегляду телевізора: й ігри на планшетах призводять до погіршення здатності поставити себе на місце іншого», – пояснили науковці. Вони пояснюють цей вплив тим, що перегляд телевізора та цифрові ігри стимулюють увагу до маленьких деталей, натомість теорія розуму передбачає цілісний підхід та розуміння ситуації, взаємозв’язків.

 

На думку вчених, отримані результати доводять: якщо інтенсивно використовувати цифрові медіа, можна сильно змінити сприйняття та світогляд дітей. Але що це конкретно означає для покоління цифрових аборигенів (Digital Natives), поки залишається нез’ясованим.

 

«Атипова увага дітей з планшетами необов’язково означає щось погане, але напевно – щось інакше, і це не можна ігнорувати», – наголошує колега Конок Крістіна Ліскай-Переш (Krisztina Liszkai-Peres). У всякому разі отримана інформація про впливи цифрового споживання буде важлива для педагогіки, сказали науковці. Може, вдасться розробляти спеціально адаптовані для дітей ігри або протистояти медіавпливам методами реальної педагогіки.

 

 
Nadja Podbregar

Kleinkinder: Computerspiele verändern Weltsicht
Eötvös Loránd University (ELTE), 2.03.2021
Mobile use induces local attentional precedence and is associated with limited socio-cognitive skills in preschoolers

Computers in Human Behavior, 2021
Зреферувала С.К.

12.03.2021