Др. Осип Назарук

Скандальна брошура Осипа Назарука «Світогляд Івана Франка. Чи може христіянський нарід приняти і ширити культ його?», видана у Філадельфії 1928 року
24.04.18 | | Минуле
(Україна — а Румунія, Польща й Росія.)
25.09.19 | | в 1918-у
(Вражіння з подорожі до українських Помпеїв.)
28.08.19 | | в 1918-у
Я його дуже бою ся — цього раба. Нікого так не бою ся. Лінивий, Боже мій, який він лінивий! Нічого не робить і нічого не знає. Тільки меле язиком і всіх підозріває в нечесних ділах.
25.01.19 | | в 1918-у
Спомини.   Вступ.   "Є ріки, що мають імена, ширші від берегів своїх, глибші від своїх ложищ і більше рвучі нїж їх спад. До таких рік належать напр. Йордан і Березина: над першим вічно стоятиме в уяві людства хрест з Розпятим, а над другою ходитиме по ночах у мряцї таємничий дух тамбура Великої Армії, що потонула в її окрівавлених болотах і филях..."  
04.02.17 | |
(Пpoба характеристики).*     Се одна з найориґінальнїйших постатей нашого стрілецтва загалом. Ориґінальна й виглядом і поведеннєм і минувшиною і своїми духовими інтересами. Немов висловом і викладником того всього являєть ся його ориґінальний стиль у говоренню, його порівнання й загалом спосіб вислову, напрям і стиль думки". Навіть найзвичайнїйшу річ, справу чи людину потрапить він ориґінально представити. Говорить з такою певністю себе, якби сокирою рубав. Так само певно виступає і ходить.  
10.09.16 | |
(Проба характеристики).   Не читай [розумієть ся: з такою увагою] історій, а читай життєписи. Бо вони дають життє без теорії. Дізраелї.   Вступне слово.  
11.06.16 | |