Кольонізація східної Галичини.

 

Під наголовком: "Селяне, весна зближається!" — містить краківський "Plast" "naczelny organ Polskiego Stronnictwa ludowego", в 3. ч. з 18. ц. м. ось яку відозву до польських хлопів в західній Галичині:

 

"Час подумати про купно ґрунту, щоби можна обсіяти ріллю і зібрати в цьому році плоди з тисячів морґів, які Товариство аґрарно-осадниче у Львові, вул. Галицька 21, має до парцеляції по приступних цінах в слідуючих повітах:

 

1). Повіт (Скалат), громада Доброводи 1000 морґів, чорнозем першої якости, 200 морґів молодого ліса; в тім 250 морґів обсіяних до спілки, отже набувці дістануть половину плодів; 2). пов. Бучач громада Озеряни, стація залізниці в місці, 8 клм. від повітового міста Бучача гостинцем, 600 морґів рілі, 100 морґів около 30-літного листяного ліса; 3). повіт Підгайці, громада Золотники, 1500 морґів чорнозему; 4). повіт (Зборів), громада Глинна, ріллі 400 морґів, сіножатей 300 морґів, пасовиска, огороди і ставу 100 морґів.

 

Ціна землі за морґ від 2.500 К. Товариство аґрарно осадниче, щоби тим, що мають намір набути ґрунти, улегшити порозуміння і заощадити їм коштів, утворило осадничу секцію в Кракові вул. Чиста 6, де уділяється всякої помочі і вияснень потрібних при закупні".

 

Як відомо, це товариство має на меті кольонізування східної Галичини польськими селянами з заходу і одержало від польського Земського Уряду окреме уповажнення до парцеляції двірських обшарів, як оповіщає "по інтенції аґрарного закону з 10. липня 1919 p."

 

Чи у перелюдненій східній Галичині, де поверх пів міліона родин безземельних і малоземельних місцевих рільників, голодних землі, жде нетерпеливо на якусь поправу своєї долі, — є ще місце на якісь кольонізації якимнебудь позамісцевим елєментом, — не треба й говорити.

 

Не без інтересу будуть деякі цифри дотично цих чотирох громад, які візьмемо з урядового "Gemeindeleksikon-у" том XII., який видала центральна статистична комісія в р. 1907, на підставі переписи переведеної галицькими властями в р. 1900. — (Новий лєксікон, який мав вийти 1916 р. на підставі перепису з р. 1910., досі не вийшов.)

 

Запримітимо лише, що в скалатському повіті нема громади Доброводи, а в зборівському повіті нема громади Глинної, розходиться отже очевидно про Доброводи у збараському повіті, а про Глинну з бережанському повіті, яка лежить недалеко Зборова.

 

Послухаймо, що каже урядова статистика про ті чотири громади:

 

1). Катастральна громада Доброводи збараського повіту займає

 

усего простору — 2149 гектарів,

з того рустикальна громада — 1398 гектарів,

двірський обшар — 751 гектарів.

 

Усеї людности було (р. 1900)

в громаді — 1832 душ

з того:

греко-католиків — 1382 душ

римо-католиків — 421 душ

Жидів — 29душ

 

після "розговірної мови" було записаних як мови:

української — 1429

польської — 403

 

домів було в громаді — 288

 

На двірському обшарі було:

усеї людности — 38 душ

з того:

греко-кат. — 10 душ

римо-кат. — 20 душ

Жидів — 8 душ

 

після "розговірної мови":

"польської" — 26

української — 10

 

В цілій катастральній громаді є:

оподаткованої землі — 2085 гектарів.

з того:

ріллі — 1721 гектарів

сіножатей — 52 гектарів

огородів — 36 гектарів

пасовиск — 66 гектарів

лісів — 210 гектарів

Двірські обшари — 2 гектарів

 

2). Катастральна громада Озеряни, бучацького повіту (стор. 102),

 

займає усего простору — 1360 гектарів,

з того рустикальна громада — 665 гектарів

двірський обшар — 695 гектарів

 

Усеї людности було:

в громаді — 1091 душ

з того:

греко-кат. — 1025 душ

римо-кат. — 66 душ

 

після "розговірної мови" було записаних як мови:

української — 1025

польської — 66

 

домів було в громаді — 175

 

На двірському обшарі було:

усеї людности — 109 душ

з того:

гр.-кат. — 55 душ

римо-кат. — 45душ

Жидів — 9 душ

 

після "розговірної мови":

"польської" — 54

української — 55

 

В цілій катастральній громаді є

оподаткованої землі — 1323 гектарів

з того:

ріллі — 1158 гектарів

сіножатей — 81 гектарів

огородів — 15 гектарів

пасовиск — 23 гектарів

лісів — 46 гектарів

 

3) і 4) (стор. 478 і 90.) — в гром. Золотники (пoв. Підгайці) — в гром. Глинна (в пов. Бережани) коло Зборова

 

Усей простір катастральної громади гектарів — 3.618 — 1.456

З того рустикальна громада гектарів — 2.023 — 960

двірський обшар гектарів — 1.595 — 496

 

Усеї людности було в громаді — 2.185 — 1.007

з того:

греко-католиків — 1.341 — 904

римо-католиків — 614 — 44

Жидів — 230 — 59

 

Після "розговірної мови" було записаних як мови:

української — 1.341 — 902

"польської" — 844 — 105

 

домів було в громаді — 375 — 181

домів було на двірськім обшарі — 22 — 8

 

На двірськім обшарі було усеї людности душ — 167 — 64

з того:

греко-католиків — 79 — 15

римо-католиків — 28 — 30

Жидів — 60 — 19

 

після "розговірної мови":

"польської" — 85 — 52

української — 79 — 12

 

В цілій катастральній громаді є оподаткованої землі гектарів — 3.509 — 1.224

з того:

ріллі гектарів — 2.980 — 1.168

сіножатей — 184 — 27

огородів — 29 — 10

пасовиск — 97 — 19 лісів — 210 —

 

[Вперед! 27.01.1920]

 

27.01.1920