По школи рускі.

 

У Львові, дня 28 н. ст. серпня 1894.

 

Від завтра зачинають ся скрізь по краю вписи до шкіл людових і середних. З сеї нагоди відзиваємо ся знов до народного почутя і патріотизму всїх Русинів та й Русинок і — в имя справи народної, в имя красшої долї народу руского — кличемо до них: Вписуйте свої дїти, своїх синів і дочок, до шкіл руских!

 

Яке важне значінє і якій вплив великій має наука молодежи в рідній мові — о тім чей-же не потребуємо й говорити, — се річ загально відома, — а хто з Русинів, маючи змогу виховувати свої дїти в школах руских, не користає з того добродїйства а шукає для своїх дїтей богів чужих — той грішить супротив справи народної певно свідомо і виправданя для себе знайти не може. Се відносить ся в рівній мірі і до тих институтів львівских, що остають в зарядї т. зв. старої партії, а бурсаків своїх посилають до шкіл не руских, але чужих — на всесвітний сором галицкій Руси...

 

Середних шкіл руских мають Русини в Галичинї три: повну руску самостійну ґімназію у Львові, сїм паралєльних кляс руских ґімназії в Перемишли і дві паралєльні кляси рускі ґімназії в Коломиї. Паралєльки в Перемишли а з сим роком шкільним вже і в Коломиї стоять під окремою управою спосібних педаґоґів, випробованих пpиятeлїв молодежи а при тім щирих Русинів-народовцїв. При паралєльках в Перемишли і в Коломиї мали з почином сего року шкільного завести ся кляси приготовляючі [натомість мала звинути ся така кляса при ґімназії рускій у Львові], тимчасом [хоч справу сю можна було уважати вже так як певною і говорилось о нїй як о певній] — до нинїшного дня міністерство просвіти не полагодило дотичного предложеня краєвої ради шкільної — а що вже від завтра зачинають ся вписи, то може бути, що на сей рік остане ся ще по давному. Жаль великій, що міністерство просвіти в такій дрібній річи, як заведенє отсих двох пекучо потрібних кляс приготовляючих [і то навіть за цїну скасованя одної вже бувшої!] не поспішило ся заявити свою прихильність розвоєви руского шкільництва!

 

До тих трех ґімназій руских повинні всї Русини, котрим тілько се можливе, вписати своїх синів, аби середні школи рускі що-до фреквенції підносили ся і голосно засвідчували потребу середних шкіл руских на Руси. В особливу опіку віддаємо Русинам з повітів довкруги Коломиї дві паралєльні кляси рускі ґімназії коломийскої, бо там тої опіки найбільше потрібно з огляду на ширені аґітації против тої рускої школи. Братя Русини з окола Коломиї! Відвертайтесь від ворожих нашептів, звідки-небудь они би виходили: чи від чужих, чи й від нїби-своїх — тих, що раді би лиш руйнувати, а на то місце нїчого поставити не годні — а сповніть патріотичний обовязок супроти своїх синів: вписуйте их до кляс руских!

 

Школи людові, на котрі Русини повинні звернути пильно свою увагу, то чотиро-клясові школи рускі, котрих в цїлім краю маємо лиш кілька мужеских, а всего одну женьску. Школи ті то: 1) єдина на всю Русь галицка чотироклясова міска школа людова имени Маркіяна Шашкевича у Львові, 2) так само єдина чотироклясова взірцева женьска школа при женьскій семинарії учительскій у Львові і 3) взорові школи вправ при мужеских семинаріях у Львові, Станиславові і Тернополи [а повинна бути така школа вже й в Самборі, де з сим роком відкриває ся третій рік семинарії учительскої].

 

Братя Русини тих міст і околиць, де маєте ті чотиро-клясові школи рускі! Оцїніть гідно вагу тих шкіл для справи рускої і дбайте о их розцвіт так, як о зїницю ока! Не кривдїть своїх дїтей, не записуючи их до школи рускої, коли можете до неї записати! Сумне то свідоцтво для нас Русинів, що ми мусимо отсе аж так накликувати до самозрозумілого деинде обовязку народного, але годї: бачимо-ж на власні очи і чуємо, як у Львові і по инших містах дїтей руских повно по школах польских а в руских школах зовсїм небогато... Женьска школа у Львові, хоч дуже добре ведена, не згорнула в собі дочок навіть деяких визначнїйших людей руских, а школї имени Маркіяна Шашкевича грозить зредукованє з чотиро-клясової на дво-клясову, єсли фреквенція там не збільшить ся! Нехай же-ж в найблизших кількох днях записів до наведених шкіл людових руских сповнять Русини, як родичі дїтей так і взагалї приятелї шкіл руских — особливо в містї Львові супротив найменче обезпеченої школи имени Маркіяна Шашкевича — свій патріотичний обовязок!

 

В надїї, що наш поклик не останесь марним, кличемо нинї в передодень вписів — школам руским і учительским их тїлам, родичам руским і дїтям их по руских школах — сердечне з новим роком науки: щасти Боже!

 

Дѣло

28.08.1894