Зі статистики Галичини.

 

На основі рішення ради чотирьох в Парижі з 25 червня ц. р. одержали Поляки поручення заняти цілу східню Галичину і ввести там цивільну адміністрацію. Тепер poзвинули Поляки велику аґітацію за прилученням східньої Галичина до Пoльщі як польського краю, а щоби цю польськість скріпити, винищують нині нечуваними звірськими жорстокостями українське населення східньої Галичини.

 

Як виглядає в числах польськість східньої Галичини, видко це з самих польських джерел. Під рукою маємо "Wiadomości statystycznе о stosunkach krajowych", wydanе przez Krajowe biuro statystyczne pod redakcyа prof. Dra Tadeusza Pilata, tom XXI, zezsyt II. Rozsiedlenie ludności Galicyi według wyznania i języka, opracował Dr Józef Buzek. We Lwowie 1909. Є це найосновніща досі статистична моноґрафія про національні відносини в Галичині на основі переписи з 31 грудня 1900, написана професором львівського університета вшехпольським послом і провідником дром Бузеком. Не вірячи в віродостойність польської статистики що до розговірної мови, як критерій національности бере він віроісповідання, числячи за справдішних Поляків тільки римо-католиків хоч і це невірно, бо більше як третина римо-католиків східньої Галичини досі по мові і по звичаям Українці; греко-католиків зачислює він до Українців. Подрібного розроблення національної статистики Галичини на основі переписи з 1910 р. — не маємо, бо лєксикон громад Галичини в 1910 р. ще досі не вийшов друком.

 

На стороні 12 згаданого висше твору читаємо:

 

З присутної, зглядно австрійської людности, припадає на людність виміненої низше території:

 

на суцільнім обшарі українськім (ту обнята і Лемківщина, котра через Сяніччину лучиться зі східньою Галичиною):

 

греко-католиців — 65.1%

римо-католиків — 21.2%

жидів — 12.8%

инших — 0.9%

 

на суцільнім обшарі польськім:

 

римо-католиків — 89.7%

жидів — 8.0%

греко-католиків — 2.0%

инших — 0.3%

 

Число політичних громад суцільного українського обшару виносить 3,734 громад, польського суцільного обшару 2,506 громад.

 

Числа абсолютні на згаданих суцільних обшарах виносили тоді:

 

на українськім суцільнім обшарі:

 

греко-католиків — 3,057,588

римо-католиків — 996,909

жидів — 602,005

инших — 40,809

разом всеї людности 4,697,311 душ.

 

на польськім суцільнім обшарі:

 

римо-католиків — 2,348,871

жидів — 209,178

греко-католиків — 51,384

инших — 9,195

разом всеї людности 2,618,628 душ.

 

З уваги на факт, що східня Галичина була безпереривним тереном пятилітньої війни і жиє тепер під страшним польським терором, що неперебираючи в средcтвах масово висилає укр. населення на другий світ — упало абсолютне і процентове число греко-католиків, всеж таки національне знамя східньої Гал. остає українським.

 

[Український прапор, 15.08.1919]

 

15.08.1919