З нагоди відновлення шкільної науки.

Одну з першорядних задач при будові нашої держави мусить виконати народна школа яка образує і виховує ціле населеннє, бо кождий без згляду на своє походження і на свій стан мусить сю школу перейти.

 

З тої причини високо культурні держави і народи передовсім звертали увагу на те, щоби ся школа виповнила свою задачу як найкраще, і в тій ціли дбали передсім о се, щоби мати подостатком добрих, характерних і розумних народних учителів. О се саме мусить також старатися наш нарід, який від кількох місяців взявся до будови власної держави.

 

Перший крок в тім напрямі вже зроблений. Законом з дня 13. лютого 1919. признала наша держава, що всі народні школи є державні, а учителі є державними урядниками.

 

Вслід за тим законом і по мисли сего закона прийде в найблищім часі унормованнє учительських платень так, що учительство буде в повні з сего вдоволене і наступить ся хвиля, коли народне учительство під зглядом матеріяльним перестане бути покривдженим і буде поставлене на тім становиску, на яке заслугує відповідно до сих високих задач, які має виповняти.

 

За сим першим кроком держави повинна в тім напрямі пійти ціла наша суспільність а передовсім народні учителі і священники і старатися, щоби нашу молодіж шкільну спрямовувати також до учительських семінарій, особливо до мужеських то так, щоби як найбільше молодіжи з того рода школи користало.

 

Поминувши вже се, що по укінченю учительської семінарії зискуєся становиско народного учителя як державного урядника, дають учител. семінарії ще инші користи. Передовсім загальне, всесторонне образованнє. Плян науки є так уложений, що крім науки латини і греки учиться всіх инших предметів ґімназийної науки, а до того ще учиться рисунків, музики і сьпіву.

 

Наука треває лиш 4 роки а коли числити курс підготовний то пять літ, отже значно коротше як в ґімназії. З тої причини всі ті, які числять на середне образованнє і по скінченню сего образовання хотять остати на селі як господарі повинні користати як найбільше з учит. семінарій.

 

З тих причин, коли тепер відновлюєся науку в обох українських учительських семінаріях: мужеській і жіночій, повинна наша молодіж обох полів з тої обставини як найбільше користати і як найчисленнійше вписуватися до сих шкіл.

 

Український голос

12.04.1919