Грицько Чупринка.

 

(Десятиліття його поетичної творчости)

 

Десять літ минуло, як серед хору молодих українських поетів почувся новий, свіжий голос. Той голос дався зразу чути таким відмінним від всіх инших голосів, таким ориґінальним і сміливим, що ударив з початку як діссонанс "офіціяльні" круги української літератури. І хто знає, яким шляхом булаби пішла літературна карієра молодого поета, якби не припадкова літературна констеляція того часу, яка дозволила Чупринці, хоч і серед деяких насмішок та протестів, увійти в круг загально признаних українських поетів-ліриків. Почавши "Огнецвітом", він випускав збірку за збіркою ("Ураган", "Метеор", "Білий Гарт", "Сон-трава", "Лицар-сам", "Контрасти") — а отсе перед нами літературний доробок Чупринки за 10 літ, виданий з кінцем минулого року.*)

 

Чупринка "перебився" в літературі досить легко і ще лекше був признаний. Але — як се звичайно буває — широкі літературні круги признали не так зміст, як форму творчости поета, і літературні критики навіть не все орієнтувалися в змісті, не знаючи, куда і до якої катеґорії приділити Чупринку. Він не містився в рамах ніякої доктріни літературної, не давав ніякого "напряму", не приставав, ані не творив коло себе ніякої нової "парафії" — і тому загальна думка, висловлювана, очевидно "поміж рядками", була така, що властиво в творчости Чупринки дарма шукати за якимсь глибшим змістом, що його вірші виходять, кінець-кінцем тільки на "дзеньки-бреньки", на жонґлєрство поетичними фразами та образами, беручи хочби отсей "поетичний жарт" за правду:

 

"Викликає ясний дух

Вірш легесенький як пух,

Вірш, як усміх неньки,

Вірш маленький, коротенький,

 

Без задуми, без вагання,

Без кохання, без благання

І серденьку легко, легко,

Бо прогнали сум далеко

 

          Дзеньки-бреньки...

Ллються, вються,

І сміються

           Дзеньки-бреньки,

Ріжнотонні,

Ріжнодзвонні,

Солоденькі,

Золотенькі,

Життьові брехеньки"...

 

Сам Чупринка не мало причинився до розповсюднення такої опінії про себе в літературних колах, вносячи в свої "профанові" пєси свого рода визиваючо-різкий тон, неначе остентаційно зриваючи з традіціями нашого літературного життя, уважаючи його за "літературне багно", та спалюючи всі мости за собою. — Колиж нарешті візьмемо під увагу брак діффенціяції українського літературного життя, як і те, що de facto всі "напрями" і струї жили під одним дахом, — то зрозуміємо, чому Чупринці прийшлося заняти таке окреме становище, чому його позиція видалася чимсь таким новим, просто "безґрунтовним". Силою факту Чупринка став в опозиції супроти всього, чим жила українська поетична творчість.

 

Ці всі факти одначе не повинні і не можуть заслонювати перед нами правдивої творчої фізіономії Чупринки, а тим більше дійсного змісту його поезії. Історія літератури покаже в свій час, відки і з якого ґрунту взявся у нас Чупринка. А ми покищо маємо один найважнійший та міродатний для нас факт, а разом з тим і мірило оцінки поета: його творчість. "Chcąc mnie sądzić, trzeba być we mnie, nie ze mną" — казав колись Міцкевич, треба лише увійти в той богатий світ переживань поета, — "горіння", як каже він сам, — а віднайдемо одну нитку і розплутаємося в психіці Чупринки, такій незрівноваженій та повній суперечностей на перший погляд. Побачимо тоді не лише самі "дзеньки-бреньки", але і серіозну творчу діяльність, її льоґіку, свого рода "профану" поета, висловлену хочби в пєсі п. з. "Праця поета":

 

"З піснею, з казкою, з словом, з молитвою

З рідною мовою — гострою бритвою,

Муза явилась моя.

 

Струни сердечною кровю окроплені,

Вільним жаданням акорди охоплені

З нею несем ми в життя.

 

Гнівом та сумом родина повитая,

Кровю народная нива политая —

Нашої праці простір.

 

Що там не буде, — співати-мем, грати-мем,

Щиро на рідній землі працювати-мем.

Вздовж і навколо і вшир!..."

 

Перед нами плід 10-літної "праці поета". Шлях його розвитку, очевидно, не закінчений, перед поетом далека дорога. — Але з того, що нам дав досі Чупринка, бачимо і можемо се відчути в кождім його слові одно: се не ремісник, не поет-літерат, яких на Україні так богато, а один з нечисленних серед українських поетів — творець.

 

*) Грицько Чупринка: "Поезії" — томи І—ІІІ. Київ 1918. Вид. Т-во "Криниця".

 

[Република, 06.04.1919]

06.04.1919